Materiały


Opublikowane: 2019-09-27

Kara za zamurowanie okna


Opublikowane: 2019-09-16

Czy mogę posadzić tuje przy granicy działki?


Opublikowane: 2019-07-05

Budowa drogi ekspresowej a odszkodowanie za obniżenie wartości działek


Opublikowane: 2019-06-24

Wydzielenie na podstawie zatwierdzonego planu drogowego


Opublikowane: 2019-05-29

Zniszczenie robotami budowlanymi drogi dojazdowej przez gminę


Opublikowane: 2019-05-15

Otwarcie warsztatu mimo zakazu


Opublikowane: 2019-04-22

Budowa domu na działce małżonki


Opublikowane: 2019-04-12

Ryzyko katastrofy budowlanej - powództwo o zapobieżenie szkodzie


Opublikowane: 2019-04-10

Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości - budynki wybudowane bez pozwolenia na budowę


Opublikowane: 2019-04-03

Jak odrolnić działkę, aby podzielić ją na mniejsze?


Opublikowane: 2019-03-27

Utrata ważności pozwolenia na budowę - dom niedokończony przed laty


Opublikowane: 2019-02-25

Sklep w pasie drogowym - problem z parkingiem dla klientów


Opublikowane: 2019-02-20

Legalizacja budynku gospodarczego i studni


Opublikowane: 2019-02-18

Posadowienie studzienki deszczowej


Opublikowane: 2019-02-06

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego a wydzielenie kilku lokali


Opublikowane: 2019-01-21

Stoisko handlowe przy drodze krajowej - zajęcie pasa drogowego


Opublikowane: 2019-01-18

Wyrób budowlany nie spełniający warunków a odpowiedzialność producenta


Opublikowane: 2019-01-14

Roszczenia inwestora na wykonanie domu - czy obowiązuje rękojmia na budynek?


Opublikowane: 2019-01-07

Zatajenie stanu domu przez sprzedającego a odszkodowanie


Opublikowane: 2018-12-24

Pozwolenie wodnoprawne na pranie odzieży roboczej


Opublikowane: 2018-12-22

Kuchnia w przedpokoju wynajmowanego mieszkania


Opublikowane: 2018-12-19

Decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową


Opublikowane: 2018-12-12

Czy sąsiad miał prawo przesłać zdjęcia mojej wiaty do nadzoru budowlanego?


Opublikowane: 2018-12-03

Jak sprawdzić jakie gmina ma plany wobec działki przed zakupem?


Opublikowane: 2018-10-17

Budynek niezgodny z przepisami budowlanymi dotyczącymi zacieniania


Opublikowane: 2018-10-15

Stary budynek i remonty w nim dokonywane


Opublikowane: 2018-10-10

Koszty legalizacji werandy


Opublikowane: 2018-08-31

Badanie przewodów kominowych w obiekcie


Opublikowane: 2018-04-27

Zakup domu jednorodzinnego z rynku wtórnego


Opublikowane: 2018-04-13

Brak dojazdu do działek budowlanych


Opublikowane: 2018-04-09

Odległość obiektu użyteczności publicznej od lasu


Opublikowane: 2018-01-26

Wpis w planie zagospodarowania przestrzennego tereny zadrzewień i zakrzewień


Opublikowane: 2018-01-22

Odszkodowanie za wykorzystywanie ściany budynku gospodarczego


Opublikowane: 2018-01-08

Uporządkowanie zaniedbanej nieruchomości


Opublikowane: 2017-12-04

Brak zgody sąsiada na wylęgarnię piskląt


Opublikowane: 2017-09-01

Jak wybudować tymczasowy budynek mieszkalny?


Opublikowane: 2017-08-04

Jak przeciwdziałać budowie galerii handlowej?


Opublikowane: 2017-06-30

Remont w zabytkowym budynku


Opublikowane: 2017-06-23

Zwłoka w przestawieniu ogrodzenia


Opublikowane: 2017-06-05

Wycinka drzew mimo zakazu


Opublikowane: 2017-05-29

Czy mogę domagać się sprzedaży pasa działki wzdłuż moich zabudowań?


Opublikowane: 2017-02-06

Czy można dodać do istniejącego rozgraniczenia dwóch graniczników?


Opublikowane: 2017-01-20

Ulga budowlana przy dużym mieszkaniu


Opublikowane: 2016-10-28

Czy zakup działki siedliskowej chroni przed zwrotem bonifikaty?


Opublikowane: 2016-10-14

Postawienie wiaty na sąsiedniej działce, której właściciel zmarł


Opublikowane: 2016-09-09

Budowa wiaty blisko okna


Opublikowane: 2016-07-04

Najem kawałka działki na budynek gastronomiczny


Opublikowane: 2016-06-08

Jak zweryfikować, czy płot jest zbudowany zgodnie z przepisami?


Opublikowane: 2016-06-06

Rekompensata za umieszczenie szyldów na wspólnym budynku


Opublikowane: 2016-03-14

Zgłoszenie robót budowlanych


Opublikowane: 2016-03-09

Sieć kanalizacyjna tuż za ogrodzeniem


Opublikowane: 2016-02-22

Organizowanie imprez letnich na własnej łące


Opublikowane: 2016-02-08

Czy geodeta może oddać pomiar budynku, którego jest właścicielem?


Opublikowane: 2015-11-10

Uregulowanie stanu prawnego starego domu


Opublikowane: 2015-11-09

Na czym polega ochrona historycznego otoczenia nieruchomości?


Opublikowane: 2015-10-26

Odnowienie ogrodzenia wokół działki


Opublikowane: 2015-10-07

Przepis dotyczący grubości ocieplenia dachu