Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa domku letniskowego do 35 m2 na działce rolnej na zgłoszenie

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-08-18 • Aktualizacja: 2022-05-17

Sprawa dotyczy budowy domku letniskowego na działce rolnej. Posiadam 2 działki rolne w atrakcyjnej lokalizacji nad morzem. Każda z działek ma 500 m2 (10 x 50 m), działki ze sobą graniczą (łącznie 20 x 50m). Do obu jest dojazd z drogi asfaltowej i znajdują się one niedaleko zabudowań. Chciałbym na nich wybudować domek letniskowy na każdej. Jakie mam możliwości? Czy jest możliwe wybudowanie na każdej z nich domku letniskowego do 35m2?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domku letniskowego do 35 m2 na działce rolnej na zgłoszenie

Budowa domku letniskowego na gruncie rolnym

Co do zasady możliwość budowy budynku na gruncie rolnym uzależniona będzie od tego, czy taka możliwość przewidziana została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan nie przewiduje takiej możliwości, wówczas budowa bez jego zmiany nie jest możliwa, jeśli natomiast plan nie jest ustalony dla danego obszaru, to możliwość budowy na zgłoszenie (budynku do 35 m2 bez pozwolenia na budowę) uzależniona będzie od klasy gruntu.

Zobacz też: Domek letniskowy na działce leśnej

Zgłoszenie budowy budynku do 35 metrów kwadratowych

Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Dodatkowe wymagania, o których mowa w tym przepisie opisuje art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

„1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1a. Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie sporządza się.

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,

2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1 lub upoważnionej przez niego osoby,

3) (uchylony),

4) (uchylony),

5) pozostałych gruntów leśnych

– wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820);

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części”.

Przeczytaj też: Co można postawić na działce rolnej bez zgłoszenia

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

Jak wynika z cytowanych przepisów, przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze wymaga w przypadku gruntów klas od I do III zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, przy czym nie jest to konieczne w przypadku spełnienia warunków z ust. 2a cytowanego przepisu. Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych niższych klas nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków i w takim wypadku powinna być możliwa budowa budynku w trybie zgłoszenia.

Zobacz również: Ile od granicy działki można postawić domek narzędziowy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (24):


Adam - 2018-02-14

Nie wiedziałem że budowa domku letniskowego na działce rolnej to tak prosta sprawa. Myślałem że potrzebne będą jakieś pozwolenia jak w przypadku domu, a tu mamy tak prostą sprawę.


Mariusz - 2018-07-21

Kupiłem działkę rolną na mazurach, IV klasa i chciałbym pobudować na niej domek letniskowy do 35m2 na zgłoszenie bez pozwoleń. Rozumiem że tylko składam zgłoszenie i będę mógł postawić taki domek?


Agnieszka - 2020-04-19

Czyli jak mam działkę rolną i nie jest ona klasy I-III mogę na niej pobudować domek letniskowy do 35m2. Rozumiem że domek ma być parterowy a działka powinna mieć co najmniej 500 m2. Wszystkie dokumenty składam i ile czeka się na takie zgłoszenie by móc budować?


Administrator - 2020-04-20

Jeżeli urząd do 30 dni nie wniesie sprzeciwu do budowy domku letniskowego, jest to równoznaczne z pozwoleniem i można rozpocząć inwestycje.


Wini - 2021-05-11

Mam działkę rolną 1900 m2 z możliwością zabudowy położoną około 100 m od jeziora. Nie chcę budować domu tylko gotowy domek letniskowy na zgłoszenie do 35 m2. Rozumiem że zgłaszam budowę domku do starostwa i czekam 30 dni. Jak nie będzie sprzeciwu to będę mógł budować? I pytanie drugie jakie macie doświadczenie z firmami zestawiającymi domki letniskowe z elementów. Oferty firm są różne i wygląda to całkiem ciekawie, ale nie mam sprawdzonej firmy.


Arek - 2021-05-22

Dokładnie tak jak opisałeś wystarczy zgłosić i budować po 30 dniach. Najlepiej iść i zapytać osobiście. Jeżeli chodzi o firmy ja wziąłem z podkarpacia i ekipa postawiła domek od podstaw w 4 tygodnie. Solidny, dobrze wykonany, całość niecałe 50 tys, wielkość 35m2 tyle ile można max budować na zgłoszenie na działce rolnej.


Marzena - 2021-06-03

Mam działkę 1200 m2 i mam pytanie czy na działce rolnej można postawić dom na zgłoszenie? Nie jestem rolnikiem tylko chciałabym postawić dom do wypoczynku na wakacje. Dodatkowo jakie są koszty budowy takiego domu?


Benio - 2021-06-06

Na działce rolnej nie postawi Pani domu, tylko ewentualnie domek letniskowy do 35m2 na zgłoszenie. Na postawienie domu potrzebne jest pozwolenie i na działce rolnej jako nierolnik nie może Pani budować. Ale rozumiem że chodziło o domek. Także robi Pani zgłoszenie, i jeżeli działka ma klasę wyższą jak III powinna móc Pani budować. Koszty budowy do średnio od 30 tys. wzwyż zależy co kto chce. Fajne domki zestawiane przez firmy to koszt powyzej 50-70 tys. Można to wszystko znaleźć w internecie, wszystko zależy jakim dysponuje Pani budżetem i co chce Pani pobudować.


Agnes - 2021-06-17

Postawiliśmy z mężem domek na działce rolnej do 35m2. Działka leży nad jeziorem i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala zabudowę rekreacyjną. Domek letniskowy pobudowaliśmy na zgłoszenie, bez żadnych pozwoleń. Wypełniliśmy zgłoszenie z dołączonym usytuowaniem domku i wszystko poszło bez żadnych problemów.


Marek - 2021-06-20

a co prócz domku można wybudować na działce rolnej bez pozwolenia? Planuję pobudować domek letniskowy, garaż lub wiatę na samochód, altankę i składzik na drewno, taką szopę. Czy moge pobudować te wszystkie rzeczy na raz? Czy jest tego za dużo. Działka ma 1800 m2.


Malwina - 2021-07-05

Chciałabym pobudować dom na zgłoszenie na działce rolnej. Mamy 20 arową działkę rolną, dojazd drogą asfaltową + prąd w drodze. Czy da się na takiej działce pobudować dom do 35m2? Jak tak co trzeba zrobić?


Wiśniewscy - 2021-07-14

Mamy działke rolną 7000 m2, ziemi nie uprawialiśmy tylko dziwrżawiliśmy pod zbiory trawy rolnikowi. Zawsze zastanawialiśmy się, co można wybudować na działce rolnej bez pozwolenia i padło na domek do 35m2. Złożyliśmy zgłoszenie, przebiegło wszystko bez problemów i postawiliśmy domek, do tego altankę, ogrodziliśmy działkę i mamy jak w bajce. Żeby była możliwość dodania zdjęć zamieściłabym kilka. Działka rolna w porównaniu do budowlanych jest o wiele tańsza, także jak nie potrzebujecie willi z kilkoma piętrami, taka działka wystarczy na pobudowanie małego domku który spełnia swoje funkcje głownie wypoczynkowe


Eryk - 2021-07-20

Mam działkę rolną 8000 m2 nad jeziorem z linią brzegową i chciałbym postawić na niej domek letniskowy do 35m2. Jak zrozumiałem nie potrzebuje żadnych pozwoleń, wystarczy tylko zgłoszenie. Nie wiem tylko jak usytuować domek, a chciałbym go postawić jak najbliżej jeziora np. 20 metrów. Czy w takiej odległości będę mógł go postawić?


Ewelina - 2021-07-28

Około 10 lat temu postawiliśmy domek letniskowy na działce rolnej bez pozwoleń i bez zgłoszenia. Domek to drewniak typu ogródki działkowe. Prąd mamy dociągnięty od sąsiada, wykopaną studnię i szambo. Teraz tak się zastanawiam czy legalizować domek, czy zostawić jak było dotychczas aż ktoś się do tego przyczepi. Co jest bardziej opłacalne?


Adek - 2021-08-08

Chcę postawić domek na zgłoszenie na działce rolnej. Proszę o informacje co muszę zrobić aby taki domek pobudować bez zbędnych formalności. Działka rolna ma 1300 m2 i chcę postawić na niej domek do 35m2


Administrator - 2021-08-08

Szanowny Panie, udzielamy w serwisie odpłatnych porad prawnych. Jeżeli jest Pan zainteresowany uzyskaniem odpowiedzi jak pobudować domek letniskowy na działce rolnej na zgłoszenie, proszę kliknąć tutaj i opisać problem.


Krzysiek - 2021-08-13

Zastanawiam się nad kupnem działki rolnej nad jeziorem i chciałbym postawić na niej domek letniskowy do 35m2. Czyli jak dobrze rozumiem zgłaszam to wszystko do starostwa i czekam czy nie dostanę sprzeciwu. Budowę domku chciałbym rozpocząć od razu i pozwolenia nie wchodzą w grę. A co w przypadku gdy dostanę sprzeciw? Czy można później się od tego jakoś odwołać?


Ada - 2021-08-30

Żeby wybudować dom na zgłoszenie na działce rolnej nie może on mieć więcej jak 35m2. Taki właśnie domen można budować na działkach rolnych i rekreacyjnych na zgłoszenie. My postawiliśmy na działce rolnej, 3 lata temu taki domek letniskowy na mazurach bez większych komplikacji i utrudnień


Weronika - 2021-09-06

10 lat temu kupiliśmy na mazurach działkę rolną 19 arów. Nie jest to działka budowlana więc bez pozwolenia mogliśmy postawić tylko domek letniskowy na zgłoszenie. Ogarneliśmy papiery i postawiliśmy domek letniskowy na balach. Postawiliśmy jeszcze altankę, pomost i nigdzie tego nie zgłaszaliśmy, także domek trzeba zgłosić a resztę olać bo i tak na to nikt uwagi nie zwróci


Marta - 2021-09-14

Według polskiego ładu na działce rolnej będzie można postawić domek do 70m2. jakby to weszło to na prawdę będzie rewolucja. Teraz można postawić domek na zgłoszenie na działce rolnej, ale jak przaepisy będą w życie będzie można postawić normalny dom. Słychać już sprzeciw deweloperów, ale wiadomo o co chodzi, o kasę!!


Arek - 2021-10-01

planuję pobudować domek na zgłoszenie na działce rolnej, tylko teraz można budować do 35m2 a nowy ład zakłada budowę domków na zgłoszenie do 70m2. Mam nadzieję że wejdzie to w życie w następnym roku i nie będę musiał mieć pozwolenia na budowę większego domku jak teraz


Wiktor - 2021-10-10

W tym tygodniu ogarnąłem papiery i będę stawiał domek na zgłoszenie na działce rolnej do 35m2. Troche papierologi i mam nadzieję że do czerwca postawię i spędze w domku wakacje. Myślałem że taka budowa domku letniskowego na działce rolnej jest bardziej sformalizowana. Oczywiście swoje trzeba odchodzić i zrobić. Teraz podobno rząd ma jeszcze uprościć przepisy także będzie mniej papierów i możliwość budowy do 70m2, ale dla mnie wystarczy te 35m2


Witek - 2021-10-17

Ja tam 8 lat temu pobudowałem dom bez pozwolenia na działce rolnej i nigdzie tego nie zgłaszałem, tylko zrobiłem samowolę budowlaną. Wiem że dom na zgłoszenie na działce rolnej może mieć do 35m2, ale póki co nikt się tym nie interesuje i jak coś będę legalizował


Aneta - 2021-11-06

Mam działkę rolną i mam pytanie, co można wybudować na działce rolnej bez pozwolenia. Rozumiem że mogę wybudować domek letniskowy do 35m2 n zgłoszenie, ale chcaiłąbym jeszcze wykopać studnię, szambo i postawić altankę. Czy muszę to zgłaszać czy wystarczy samo zgłoszenie domku letniskowego?Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »