Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona: 1 2 3Nieodebrany w całości budynek a podatek od nieruchomości

Nieodebrany w całości budynek a podatek od nieruchomości

Około 20 lat temu zrobiłam częściowy odbiór budynku usługowo-mieszkalnego i od tego momentu opłacałam podatek od nieruchomości kondygnacji parterowej (tej ukończonej). W następnych latach ukończyłam górę i mniej więcej od 11 lat nie zrobiłam odbioru piętra i nie płaciłam podatku od nieruchomości od tej części. Teraz chcę to...

Naruszenia przepisów prawa budowlanego u skonfliktowanych sąsiadów

Naruszenia przepisów prawa budowlanego u skonfliktowanych sąsiadów

W roku 1997 wybudowaliśmy dom 3,10 m od granicy sąsiada. Za jego zgodą w ścianie zwróconej do granicy powstały 2 okna. W zamian za wyrażenie zgody na wykonanie okien sąsiad ocieplił swój dom znajdujący się w granicy styropianem o grubości 10 cm – ocieplenie znajduje się na terenie naszej działki. W ścianie domu sąsiada...

Nieprawidłowa odległość między budynkiem a granicą działki

Nieprawidłowa odległość między budynkiem a granicą działki

W latach 1972–1978 został wybudowany i odebrany przez PINB dom, w którym obecnie mieszkam. W 2006 r. zmarł mój tata (właściciel budynku). Przeprowadzono postępowanie sądowe, w wyniku którego ja i mama zostałyśmy współwłaścicielkami domu. W 2008 r. mój sąsiad wniósł sprawę do PINB o zamurowanie okien od strony...

Jak podzielić dom piętrowy na dwa mieszkania?

Jak podzielić dom piętrowy na dwa mieszkania?

Chciałbym znieść współwłasność działki i domu piętrowego, w którym piętro zajmuje jedna rodzina, a parter druga. Dodam, że wejścia do lokali, czyli na piętro i parter są osobne. Wstępny podział przez współwłaścicieli jest ustalony. Czy można znieść współwłasność domu piętrowego? Według geodety podział domu piętrowego...

Jak zablokować budowę osiedla szeregowców wśród zabudowy jednorodzinnej?

Jak zablokować budowę osiedla szeregowców wśród zabudowy jednorodzinnej?

Potrzebuję porady, jak zablokować wydanie decyzji o warunkach zabudowy na sąsiedniej działce, gdzie powstaje duża inwestycja domów w zabudowie szeregowej wraz z drogą, która graniczy z naszą działką, gdzie są tylko domy jednorodzinne. Chodzi mi szczególnie o tę drogę przy mojej działce, bo kolejna rozbudowa o segmenty dalsze...

Montaż klimatyzatora w bloku bez zgody wspólnoty

Montaż klimatyzatora w bloku bez zgody wspólnoty

Mieszkam na pierwszym piętrze, nad lokalem usługowym. Niedawno najemca lokalu bez zgody zarządcy i wspólnoty zamontował klimatyzator na elewacji budynku, tuż pod moim mieszkaniem. Jak można się domyślić, wydaje on uporczywy dźwięk w dzień i w nocy. Zarządca nieruchomości został o tym fakcie poinformowany, ale zachowuje się biernie...

Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na letniskowy

Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na letniskowy

Kupiłem działkę rolną o powierzchni 7300 m 2 , na której poprzedni właściciel wybudował drewniany domek o wymiarach 7,2 x 4,8 x 4,8 m. Posiadał warunki na budowę zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy). Wybudował na zgłoszenie tylko budynek gospodarczy (wyglądający na letniskowy) przeznaczony do...

Zacienienie paneli fotowoltaicznych przez nowo budowany dom sąsiada, co można zrobić?

Zacienienie paneli fotowoltaicznych przez nowo budowany dom sąsiada, co można zrobić?

Sąsiad rozpoczyna budowę domu, oczywiście posiada pozwolenie na budowę. Na moim dachu są położone panele fotowoltaiczne, które prawdopodobnie w miesiącach październik – marzec będzie częściowo, a później całkowicie zacienione bryłą nowego domu. Co mogę teraz zrobić, czy nie jest już za późno? Przed budową mówił mi, że wybuduje...

Rozbudowa mieszkania o loggię, czy potrzebne pozwolenie na budowę i zgoda spółdzielni?

Rozbudowa mieszkania o loggię, czy potrzebne pozwolenie na budowę i zgoda spółdzielni?

Mieszkamy w bloku spółdzielni mieszkaniowej, zabudowaliśmy loggię (przesunięcie okien balkonowych oraz wyburzenie ścianki osłonowej – mamy opinię konstruktora). Zgłaszaliśmy wymianę okien do spółdzielni. Po kontroli spółdzielnia uznała, że dokonaliśmy samowoli budowlanej i że zgłosi sprawę do inspektora budowlanego. Nie wiemy jak...

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości z użytkowej na częściowo mieszkalną a opłaty za media

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości z użytkowej na częściowo mieszkalną a opłaty za media

Jestem właścicielką nieruchomości, kamienicy, w której lokale mają przeznaczenie użytkowe (tak jest w oficjalnych dokumentach). W rzeczywistości jest inaczej: mniej więcej 1/3 kamienicy to lokale mieszkalne, a 2/3 jest użytkowe przez działalności gospodarcze. Problem polega na tym, że opłaty za media są odprowadzane w takiej...

Wydzielenie działki z rodzinnego siedliska i budowa domu

Wydzielenie działki z rodzinnego siedliska i budowa domu

Planuję budowę domu wraz z wolno stojącym garażem na działce rolnej (ok. 10 arów), którą otrzymam od rodziców po jej wydzieleniu z większej działki(siedliska), na której obecnie znajduje się zabudowa zagrodowa rodziców oraz pola uprawne. Działka znajduje się glebach pochodzenia mineralnego klasy V-VI. Ustaliłem, że najprawdopodobniej działka nie...

Budowa dwóch domów w zabudowie bliźniaczej na jednej działce

Budowa dwóch domów w zabudowie bliźniaczej na jednej działce

Planuję budowę dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na jednej działce i chciałbym je realizować etapami. Najpierw uzyskać pozwolenie na pierwszy budynek, a następnie na drugi. Jak powinien być podzielony projekt budowlany (idąc starym trybem)? I jakie części powinien zawierać? Dla pierwszego pozwolenia projekt...

Awaria kanalizacji w piwnicy - kto odpowiada za naprawę?

Awaria kanalizacji w piwnicy - kto odpowiada za naprawę?

Posiadam mieszkanie własnościowe w budynku będącym własnością Skarbu Państwa i oddanym w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej. Po awarii kanalizacji administrator budynku nakazał mi zapłacić za naprawę, tłumacząc, że awaria wystąpiła w piwnicy użytkowanej przeze mnie (pomieszczenie przynależne). Mam duże wątpliwości...

Podział domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dwa lokale - podział w poziomie

Podział domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dwa lokale - podział w poziomie

Czy do podziału domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dwa lokale (podział w poziomie) konieczne jest pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłoszenie wraz z projektem budowlanym podziału? Czy w tym przypadku, jeśli nie wykonuje się robót kubaturowych wymagających fundamentów, wydział architektury ma prawo wymagać badań gruntu?

Adaptacji strychu we wspólnocie - jak przekształcić powstałe lokale w mieszkalne?

Adaptacji strychu we wspólnocie - jak przekształcić powstałe lokale w mieszkalne?

Jako wspólnota mieszkaniowa przebudowaliśmy strych. W wyniku prac remontowo-budowlanych uzyskaliśmy trzy dodatkowe lokale mieszkalne. Jaki jest tryb postępowania, aby przekształcić lokal niemieszkalny w mieszkalny? Przy przebudowie metraż się zmienił, a więc zmienią się udziały właścicieli wspólnoty mieszkaniowej. Czy bez notarialnego...

Zakup działki rolnej z decyzją na budowę siedliska

Zakup działki rolnej z decyzją na budowę siedliska

Mam możliwość kupna działki rolnej z wydana decyzja na zabudowę siedliska. Czy będę mógł budować, czy lepiej kupić z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego?

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

Z powodu braku mieszkania chciałbym wystąpić o zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Nie chciałbym zmieniać obrysu budynku gospodarczego, którego ściana jest posadowiona w odległości 2,8 m i 1,8 m od granicy działki, tj. po skosie w stosunku do granicy działki. W tej ścianie (dawno) był wyjazd ze...

Jak zgodnie z prawem przykryć stare pokrycie dachu nowym?

Jak zgodnie z prawem przykryć stare pokrycie dachu nowym?

Budynek mieszkalny z 1965 r. (właściciele mieszkają tylko latem) na działce siedliskowej, obok jest budynek gospodarczy oraz stodoła (pozostałość po gospodarstwie rolnym). Budynek mieszkalny jest pokryty blachą płaską ocynkowaną, która jest pokryta smołą. Smoła już schodzi, jest krucha, wypalona, część tej smoły już sama spłynęła. Strop jest...

Budowa domu na działce usługowej

Budowa domu na działce usługowej

Zakupiliśmy z małżonką działkę która w MPZP widnieje jako działka do zabudowy usługowej, i ustala się na niej przeznaczenie „pod zabudowę usługową wolnostojącą z dopuszczeniem działalności usługowej związanej z wynajmem pokoi; usługowej, handlowej o powierzchni sprzedaży do 150 m 2 , z dopuszczeniem lokalizacji...

Wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu

Wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu

Jakie minimalne normy musi spełnić lokal w momencie przekształcenia sposobu jego użytkowania na mieszkalny i wyodrębnienie go jako samodzielnego lokalu? Chodzi konkretnie o wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu starej kamiennicy. Z tego, co się zorientowałem, lokal musi być odpowiedzenie doświetlony, musi być wydzielona łazienka...

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Potrzebuje pomocy prawnej w zakresie pozwolenia na budowę. Wystąpiłem do starostwa powiatowego z wnioskiem o budowę domu na 2 działkach ewidencyjnych. Dostałem prośbę o uzupełnienie dokumentów, z której wynika, że starostwo nie uznaje działki budowlanej złożonej z 2 działek ewidencyjnych. Pismo i plan w załączeniu....

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Posiadam mieszkanie - odrębną własność lokalu mieszkalnego w spółdzielni. Inspektor z administracji ze spółdzielni mieszkaniowej ingeruje w remont mojego mieszkania i po prostu na każdym kroku robi mi trudności. Proszę mi wyjaśnić, czy mam obowiązek zgłaszania remontu do spółdzielni mieszkaniowej? Czy inspektor może mi zakazać...

Odrolnienie działki i doprowadzenie mediów

Odrolnienie działki i doprowadzenie mediów

Posiadam działkę rolną, a w sąsiedztwie są też działki budowlane, w sumie jest ich 35. Chciałabym moją działkę odrolnić i doprowadzić media, droga do działki należy do agencji rynku rolnego. Agencja chce oddać drogę gminie za darmo, a gmina nie jest zainteresowana. Sprawdziłam na mapach, gdzie przebiegają media,...

Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale

Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale

Rozpoczynam z bratem projekt deweloperski. Działka posiada MPZP, który przewiduje możliwość budowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregową (maksymalnie 3 segmentów). Działka ma 1000 m 2 , natomiast MPZP przewiduje minimalny rozmiar działki 700 m 2 . Planujemy wybudowanie szeregówki składającej się z 3 segmentów, a następnie...

Zakup domu z wadami - jak dochodzić odszkodowania?

Zakup domu z wadami - jak dochodzić odszkodowania?

Sprawa dotyczy budynku (dom w zabudowie bliźniaczej), w którym mieszkam. Problemem są duże pęknięcia ścian oraz opadająca podłoga. Dom był kupiony od osoby fizycznej w stanie deweloperskim w 2016 roku. Początkowo myśleliśmy, iż objawy te są spowodowane osiadaniem, co jest normalne w przypadku nowego budynku. Niestety objawy te zamiast...

Zakup nieruchomości z osobą ubezwłasnowolnioną i budowa domu

Zakup nieruchomości z osobą ubezwłasnowolnioną i budowa domu

Chciałbym wraz z żoną i i kuzynem (ubezwłasnowolniony, którego jestem opiekunem prawnym) zakupić działkę budowlaną i wybudować na niej dom, ponieważ mieszkanie, w którym mieszkamy, jest za małe dla nas trojga oraz nie jest przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Sprzedałem mieszkanie kuzyna i dysponuję zgodą sądu na zakup...

Budowa nowego domu w miejsce starego

Budowa nowego domu w miejsce starego

Posiadam stary, drewniany dom (gajówkę), który wymaga zburzenia, bo jest cały spróchniały. Nie jest to zabytek. Chciałabym na jego miejscu zbudować nowy drewniany dom. Planu zagospodarowania nie ma. Działka znajduje się w lesie, jest otoczona państwowym lasem. Plan geodezyjny działki zawiera drogę prywatną do działki, która przez las jest połączona...

Budowa bliźniaka lub domu jednorodzinnego dwulokalowego na niewielkiej działce

Budowa bliźniaka lub domu jednorodzinnego dwulokalowego na niewielkiej działce

Chciałbym wybudować bliźniaka lub budynek jednorodzinny dwulokalowy z zamiarem sprzedaży dwóm różnym osobom. Według planu mogę wybudować oba rodzaje, który rodzaj jest lepszy i czym się różni formalnie sprzedaż i potem własność pod kątem prawnym tak, żebyśmy i ja i klienci byli zadowoleni? Istnieje plan zagospodarowania...

Wybudowanie domów na sprzedaż na własnych działkach a podatki

Wybudowanie domów na sprzedaż na własnych działkach a podatki

Posiadam własne, prywatne działki budowlane, nabyte w latach 90. w drodze spadku po zmarłych dziadkach i rodzicach. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Chciałbym na tych działkach wybudować nieruchomości – domy z zabudowie szeregowej – na sprzedaż. Czy od ziemi, która jest moją prywatną własnością, muszę...

Kupno niedokończonego domu od komornika i wznowienie budowy

Kupno niedokończonego domu od komornika i wznowienie budowy

Zastanawiam się nad kupnem nieukończonego domu od komornika. Chciałbym wiedzieć, jak wznowić budowę. Czy komornik powinien posiadać dziennik budowy? Jak dowiedzieć się, kto był kierownikiem budowy? Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę, decydują się na zakup takiej nieruchomości, aby nie narobić sobie kłopotów?

Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy - dom za blisko drogi

Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy - dom za blisko drogi

Przed 5 laty geodeci wytyczyli granice drogi przyległej do naszej działki na podstawie dokumentów, jakimi wówczas dysponowali. Granice działki zostały pokazane, a nie wytyczone na papierze. Na tej podstawie stworzono mapkę do celów projektowych budowy domu, gdzie oznaczono wszystkie przyłącza, wodę na naszej działce, ogrodzenie sąsiadów. Starostwo na...

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Jest nas kilku właścicieli działek budowlanych. Chcemy uzbroić nasze działki w sieć wodno-kanalizacyjną. Zgadzamy się na współfinansowanie wykonania projektu oraz budowę tej sieci. Jaką umowę zawrzeć między sobą, aby ustrzec się od niespodziewanych rezygnacji od płatności za tę inwestycję? Wspomniana sieć wodno-kanalizacyjna na ostatnim odcinku ma...

Podział domu i gruntu na dwie części

Podział domu i gruntu na dwie części

Potrzebuję porady w sprawie gruntu i podziału domu w czasie budowy. Wspólnie z siostrą mamy działkę budowlaną we współwłasności. Chcieliśmy podzielić nieruchomość na dwie równe części i postawić na niej dwa domy w zabudowie szeregowej. Niestety nie dostaliśmy na to zgody ze względy na ograniczenia zabudowy w tym...

Zmiana w trakcie budowy domu - niezabudowany otwór w ścianie

Zmiana w trakcie budowy domu - niezabudowany otwór w ścianie

Projektowany budynek usytuowany jest w odległości 3 m od granicy działki. Pierwotnie projektowano we wnęce okno. Obecnie w tej wnęce usunięto ścianę z otworem okiennym i projektuje się otwór 2 x 3 m jako niezabudowany, a na I i II piętrze otwory okienne z luksferami i płytami balkonowymi. Czy opisany otwór (od...

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Chcę przebudować dom bez zgłoszenia. Powiększam powierzchnię zabudowy o 25 m 2 i chcę zabudować taras. Powierzchnia użytkowa zwiększy się o 50 m 2 . Jaka będzie opłata legalizacyjna? Budynek jest objęty planem zagospodarowania, a zmiana jest z nim zgodna. Powodem działania są protesty sąsiada.

Budowa siedliska na działce rolnej

Budowa siedliska na działce rolnej

Otrzymałem 2,7 ha ziemi rolnej w darowiźnie (klasa 4a). Chciałbym wybudować niewielki dom jako siedlisko na działce rolnej. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego będę występował o WZ. Chciałbym uniknąć odrolnienia ziemi. Czy możliwe jest budowa siedliska na takiej działce rolnej? Proszę o informacje.

Budowa domu na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową przez nierolnika

Budowa domu na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową przez nierolnika

Chcę zakupić działkę budowlaną o powierzchni 2000 m 2 i wybudować na niej dwa wolnostojące domy jednorodzinne sąsiadujące ze sobą, lecz plan zagospodarowania przestrzennego rozgranicza działkę dosłownie w połowie na działkę pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, a w drugiej połowie na działkę pod zabudowę zagrodową (no...

Wydzielenie lokali - mieszkań w domu i ich najem

Wydzielenie lokali - mieszkań w domu i ich najem

Chcę zakupić dom jednorodzinny o powierzchni ok. 220 m 2 . Planuję wydzielić w nim ok. 4 lokale mieszkalne. Chcę je wynająć. Plan przewiduje zabudowę jednorodzinną z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. Czy mam możliwość wynajmowania lokali–mieszkań? Czy należy do zgłosić gdzieś poza US? O czym jeszcze muszę pamiętać?

Projekt zamienny domu z powodu przesunięcia garażu

Projekt zamienny domu z powodu przesunięcia garażu

W zeszłym roku kupiłam działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu i garażu wolnostojącego. Pozwolenie na budowę wydane było na podstawie wydanych w 2007 r. warunków zabudowy. W 2016 r. wyszedł MPZP, który przesunął nieprzekraczalną linię zabudowy. Na planie po przeprowadzeniu pomiarów przez geodetę okazało się, że garaż wchodzi...

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Czy zgodne z prawem jest zrobienie przyłącza kanalizacji do istniejącej już studzienki na posesji sąsiedniej, gdzie mieszka rodzina? Jakie warunki prawne należy spełniać poza oczywiście zgodą sąsiadów, by nie skutkowało to problemami w przyszłości?

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku

Posiadam budynek jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi. Chciałbym wynajmować te mieszkania turystom w charakterze najmu krótkoterminowego. Czy w tej sytuacji powinienem zmienić sposób użytkowania budynku według ustawy Prawo budowlane?

Termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego - wykaz przepisów

Termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego - wykaz przepisów

Poruszanym tematem jest termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego. Artykuł zawiera sporządzenie wykazu/zestawienia przepisów: obowiązujących w Polsce dyrektyw unijnych, rozporządzeń unijnych, innych aktów prawnych UE; implementowanych do polskiego prawa aktów prawnych: ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów bezwzględnie wiążących,...

Wykucie otworu na drzwi wyjściowe z piwnicy

Wykucie otworu na drzwi wyjściowe z piwnicy

Wykułem otwór na drzwi wyjściowe z piwnicy bez zezwolenia; ściana nie jest nośna. Czy grozi mi kara?

Podział dużego mieszkania na mniejsze

Podział dużego mieszkania na mniejsze

Sześciopokojowe mieszkanie w kamienicy zostało podzielone na 4 mniejsze mieszkania. Nie doszło do ingerencji w konstrukcję. Podział został wykonany rok temu. Z dwóch pokoi zrobiono mieszkania 1-pokojowe, z dwóch kolejnych – mieszkanie 2-pokojowe i z dwóch ostatnich – mieszkania 2-pokojowe. Wykorzystano dotychczasowe piony,...

Ściany zakupionego mieszkania nie spełniają wymogów akustycznych

Ściany zakupionego mieszkania nie spełniają wymogów akustycznych

Kupiłam mieszkanie od gminy w stanie kompletnej ruiny za bardzo wygórowaną kwotę. Wyremontowałam je bardzo starannie. Po zasiedleniu okazało się, że ściana przylegająca do sąsiadów przepuszcza wszystkie dźwięki, a kroki obok powodują wibracje na moich sufitach (kołysanie lampy). Zgłosiłam ten problem do gminy, jednak urzędnicy nie mają zamiaru...

Usytuowanie otworów okiennych w remontowanym budynku

Usytuowanie otworów okiennych w remontowanym budynku

Jestem inwestorem przeprowadzającym remont jednorodzinnego domu z lat dwudziestych i mam problem dotyczący usytuowania otworów okiennych w remontowanym budynku. Przed rozpoczęciem prac architekt przygotował projekt. Projekt został zgłoszony oraz uzyskał zgodę na realizację. Parapety okien oryginalnie znajdowały się na wysokości od 70 do 80 cm...

Najem długoterminowy na cele mieszkalne

Najem długoterminowy na cele mieszkalne

Wynajmuję dom, jest to najem długoterminowy na cele mieszkalne. Mieszka w nim około 11 osób. Prowadzę działalność m.in. związaną z najmem na cele mieszkaniowe. Chciałem się upewnić, jakie muszę mieć zabezpieczenia związane z przepisami ppoż (w tym także kontrole kominiarza, instalacji gazowej), aby w przypadku jakiegoś...

Pozwolenie na użytkowanie domu

Pozwolenie na użytkowanie domu

Wybudowałem na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i ważnego pozwolenia na budowę budynek jednorodzinny. Jest on kompletnie wykończony, ma podłączone wszystkie media i zamieszkały od ponad dziesięciu lat. Teraz chcę go sprzedać i tu zaczęły się problemy. Kupujący ten dom zażądał ode mnie pozwolenia na użytkowanie. Nie mam...

Przeznaczenie domu jednorodzinnego na wynajem – pokoje dla pracowników

Przeznaczenie domu jednorodzinnego na wynajem – pokoje dla pracowników

Posiadam dom jednorodzinny i chciałbym go wynajmować na noclegi dla pracowników firm. W tym celu musiałbym wykonać łazienki w pokojach i ścianki z płyt kartonowo-gipsowych, aby pracownicy mieli dobre warunki. Zakładam, że tę działalność prowadziłbym przez pewien czas, a potem przywróciłbym dom do stanu pierwotnego. Byłby znowu...

Część mieszkania przeznaczona na działalność gospodarczą a zmiana sposobu użytkowania

Część mieszkania przeznaczona na działalność gospodarczą a zmiana sposobu użytkowania

Czy w części lokalu mieszkalnego mogę prowadzić działalność gospodarczą bez zmiany sposobu użytkowania? Czy mogę prowadzić kurs nauki jazdy bez zmiany sposobu użytkowania? Co w tej sprawie mówią przepisy?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynki mieszkalne - Porady prawne

 

Własny dom albo mieszkanie jest marzeniem wielu z nas. Jednak posiadanie przysłowiowych „czterech ścian” to także wiele zagadnień prawnych i technicznych, które dotyczą nas jako właścicieli nieruchomości, a czasem są powodem różnych problemów. W dziale „Budynki mieszkalne” prezentujemy porady prawne, które przydadzą się każdemu właścicielowi nieruchomości – czy to dopiero planujemy kupno mieszkania lub budowę domu, czy też jesteśmy już na etapie robót budowlanych albo szczęśliwie zamieszkaliśmy już we własnych czterech ścianach.

 

Znajdą tu Państwo porady dotyczące uzyskiwania stosownych zgłoszeń i pozwoleń na budowę, odbiorów i zgód na przeprowadzanie prac budowlanych, prac remontowych i modernizacyjnych. Sporo miejsca poświęcamy sprawom na linii inwestor – wykonawca – urząd, czyli umowom o roboty budowlane, odpowiedzialności projektanta, kierownika budowy i wykonawcy, nadzorowi budowlanemu, samowoli budowlanej i jej legalizacji, trybowi odwoławczemu w administracji i wielu innym.


Zagadnienia Prawa budowlanego płynnie łączą się z innymi, powiązanymi dziedzinami prawa, takimi jak gospodarka nieruchomościami, rynek pierwotny i wtórny nieruchomości. Stąd warto zapoznać się z poradami dotyczącymi mieszkań od deweloperów, spółdzielczych czy we wspólnocie mieszkaniowej, aby zawczasu mieć świadomość ograniczeń, na przykład co do modernizacji i modyfikacji mieszania, balkonu, wiaty ogrodowej, zmiany instalacji itp.

 

To także problemy wynikłe „po sąsiedzku”, czyli działania budowlane wywierające negatywny wpływ na nas i naszą nieruchomość – o tym również piszą nasi prawnicy, gdyż często w swej praktyce spotykają się z takimi problemami. Zachęcamy do lektury, a zarazem do skorzystania z porad naszych prawników, którzy są nieustannie do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »