Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona: 1 2Opublikowane: 2024-07-21

Odległość domu od granicy działki, wymogi prawne i możliwe odstępstwa

Odległość domu od granicy działki, wymogi prawne i możliwe odstępstwa

Mam pytanie dotyczące Prawa budowlanego. Moja działka graniczy z działką, która jest w części zalesiona, a w części rolna. Obecnie dom sąsiaduje z częścią zalesioną. Planuję rozbudowę, która będzie graniczyć z częścią rolną. Czy mogę przysunąć się z dobudówką do granicy działki na 3–4 m, czy muszę...

Opublikowane: 2024-06-20

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Posiadam mieszkanie - odrębną własność lokalu mieszkalnego w spółdzielni. Inspektor z administracji ze spółdzielni mieszkaniowej ingeruje w remont mojego mieszkania i po prostu na każdym kroku robi mi trudności. Proszę mi wyjaśnić, czy mam obowiązek zgłaszania remontu do spółdzielni mieszkaniowej? Czy inspektor może mi zakazać...

Opublikowane: 2024-06-17

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku

Posiadam budynek jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi. Chciałbym wynajmować te mieszkania turystom w charakterze najmu krótkoterminowego. Czy w tej sytuacji powinienem zmienić sposób użytkowania budynku według ustawy Prawo budowlane?

Opublikowane: 2024-06-06

Czy współwłaściciel domu może robić remont bez mojej zgody?

Czy współwłaściciel domu może robić remont bez mojej zgody?

Mieszkam w piętrowym domu z ogrodem, który jest współwłasnością dwóch właścicieli. Mojej rodziny jest parter, a piętro zajmuje nowy właściciel, który obecnie robi generalny remont pietra. Czy ma do tego prawo bez mojej zgody? Przerabia m.in. instalację gazową, wodną, elektryczną, wyburza ścianki działowe i być może robi otwory...

Opublikowane: 2024-03-23

Domy modułowe a pozwolenie na budowę - czy jest konieczne?

Domy modułowe a pozwolenie na budowę - czy jest konieczne?

Alternatywą dla tradycyjnych metod budowania domów są te modułowe. Ta metoda pozwala na szybką i efektywną realizację projektów. Zasadniczo, przy mniejszych obiektach, nie jest wymagane pozwolenie na budowę, o czym opowiemy więcej w dalszej części artykułu. Zapraszamy!

Opublikowane: 2024-02-22

Działalność gospodarcza w mieszkaniu bez zmiany sposobu użytkowania lokalu

Działalność gospodarcza w mieszkaniu bez zmiany sposobu użytkowania lokalu

Współczesne przepisy prawa pozostawiają wiele miejsca na interpretację, gdy mowa o prowadzeniu działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania. Niejednoznaczność regulacji prawnych dotyczących zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele biznesowe budzi liczne pytania. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie kluczowych aspektów związanych z...

Opublikowane: 2024-02-16

Budowa bliźniaka lub domu jednorodzinnego dwulokalowego na niewielkiej działce

Budowa bliźniaka lub domu jednorodzinnego dwulokalowego na niewielkiej działce

Zabudowa jednorodzinna jest szczególnym rodzajem inwestycji mieszkaniowej, która obejmuje budynki wolnostojące oraz w zabudowie bliźniaczej, szeregowej czy grupowej. Zaspokajają one potrzeby mieszkaniowe, tworząc konstrukcyjnie samodzielną całość, z możliwością wydzielenia maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych. Wybór między domem jednorodzinnym a...

Opublikowane: 2024-02-06

Duże koszty przyłączenia wody i kanalizacji do działki budowlanej

Duże koszty przyłączenia wody i kanalizacji do działki budowlanej

Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz studni wodomierzowej to złożony proces regulowany przepisami prawnymi, który może budzić wątpliwości w kwestii odpowiedzialności i prawa do własności. Pani Ilona kupiła działkę budowlaną od gminy. Warunki przyłączenia wody i kanalizacji istnieją, to znaczy ma 80 metrów od głównego zaworu wody...

Opublikowane: 2024-01-31

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny

W obliczu częstych zmian przepisów prawnych ważne jest zrozumienie, jak aktualne prawo reguluje zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. Odpowiednia adaptacja pomieszczeń, od usługowych po mieszkalne, wymaga nie tylko znajomości przepisów Prawa budowlanego, ale także świadomości konsekwencji takiej zmiany, zarówno w kontekście wymogów...

Opublikowane: 2024-01-28

Zabudowa loggi i powiększenie pokoju

Zabudowa loggi i powiększenie pokoju

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest powiększenie pokoju o loggię . Dodatkowa przestrzeń oddzielona od świata zewnętrznego kusi różnymi atrybutami. Podobnie było w przypadku pani Olgi, która napisała nam, że pokój w małym mieszkaniu został powiększony o loggię (przesunięcie okien). Spółdzielnia wie o sprawie...

Opublikowane: 2023-12-09

Budynek gospodarczy na działce w zabudowie jednorodzinnej

Budynek gospodarczy na działce w zabudowie jednorodzinnej

W artykule zagłębiamy się w przepisy Prawa budowlanego, aby wyjaśnić, kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego. Omawiamy zasady dotyczące wielkości i położenia takich budynków, bazując na regulacjach Prawa budowlanego i rozporządzeniach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich...

Opublikowane: 2023-12-04

Jak zrobić odbiór domu po ponad 20 latach

Jak zrobić odbiór domu po ponad 20 latach

Zalegalizowanie domu, którego budowa nie została formalnie zakończona, jest wyzwaniem zarówno prawnym, jak i technicznym. To skomplikowany proces, który wymaga zgromadzenia wielu dokumentów. W niniejszym artykule omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem zakończenia prac budowlanych bez dziennika budowy oraz wyjaśnimy, co trzeba zrobić, aby uzyskać pozwolenie na...

Opublikowane: 2023-12-01

Podłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Podłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

W artykule analizujemy kluczowe aspekty prawne dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyjaśniamy, jak przepisy polskiego prawa, w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, definiują własność i odpowiedzialność za te przyłącza. Dodatkowo zwracamy uwagę na wytyczne dotyczące budowy przyłączy, w tym wymogi...

Opublikowane: 2023-11-30

Budynek wielorodzinny po podziale domu na mieszkania

Budynek wielorodzinny po podziale domu na mieszkania

Dla wielu osób istotna jest kwestia klasyfikacji budynków mieszkalnych. Skupiając się na sytuacjach, w których domy jednorodzinne są przekształcane w obiekty wielolokalowe , prawnik wyjaśnia, w jakich warunkach taka nieruchomość jest uznawana za budynek mieszkalny wielorodzinny zgodnie z polskim prawem budowlanym. Tematy te rozwijamy w formie odpowiedzi na...

Opublikowane: 2023-10-09

Uproszczona legalizacja budynku bez formalnego zakończenia budowy

Uproszczona legalizacja budynku bez formalnego zakończenia budowy

Proszę o poradę w kwestii legalizacji domu otrzymanego w darowiźnie. W 2001 r. dziadkowie uzyskali pozwolenie na budowę domu, wybudowali go w ciągu niespełna 2 lat i od tej pory jest on użytkowany. Problem jest taki, że nigdy nie doszło do formalnego zakończenia budowy. Z informacji od dziadka wynika, że ostatni wpis...

Opublikowane: 2023-07-28

Nieodebrany w całości budynek a podatek od nieruchomości

Nieodebrany w całości budynek a podatek od nieruchomości

Około 20 lat temu zrobiłam częściowy odbiór budynku usługowo-mieszkalnego i od tego momentu opłacałam podatek od nieruchomości kondygnacji parterowej (tej ukończonej). W następnych latach ukończyłam górę i mniej więcej od 11 lat nie zrobiłam odbioru piętra i nie płaciłam podatku od nieruchomości od tej części. Teraz chcę to...

Opublikowane: 2023-07-26

Naruszenia przepisów prawa budowlanego u skonfliktowanych sąsiadów

Naruszenia przepisów prawa budowlanego u skonfliktowanych sąsiadów

W roku 1997 wybudowaliśmy dom 3,10 m od granicy sąsiada. Za jego zgodą w ścianie zwróconej do granicy powstały 2 okna. W zamian za wyrażenie zgody na wykonanie okien sąsiad ocieplił swój dom znajdujący się w granicy styropianem o grubości 10 cm – ocieplenie znajduje się na terenie naszej działki. W ścianie domu sąsiada...

Opublikowane: 2023-07-12

Nieprawidłowa odległość między budynkiem a granicą działki

Nieprawidłowa odległość między budynkiem a granicą działki

W latach 1972–1978 został wybudowany i odebrany przez PINB dom, w którym obecnie mieszkam. W 2006 r. zmarł mój tata (właściciel budynku). Przeprowadzono postępowanie sądowe, w wyniku którego ja i mama zostałyśmy współwłaścicielkami domu. W 2008 r. mój sąsiad wniósł sprawę do PINB o zamurowanie okien od strony...

Opublikowane: 2023-04-21

Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na letniskowy

Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na letniskowy

Kupiłem działkę rolną o powierzchni 7300 m 2 , na której poprzedni właściciel wybudował drewniany domek o wymiarach 7,2 x 4,8 x 4,8 m. Posiadał warunki na budowę zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy). Wybudował na zgłoszenie tylko budynek gospodarczy (wyglądający na letniskowy) przeznaczony do...

Opublikowane: 2023-04-13

Zacienienie paneli fotowoltaicznych przez nowo budowany dom sąsiada, co można zrobić?

Zacienienie paneli fotowoltaicznych przez nowo budowany dom sąsiada, co można zrobić?

Sąsiad rozpoczyna budowę domu, oczywiście posiada pozwolenie na budowę. Na moim dachu są położone panele fotowoltaiczne, które prawdopodobnie w miesiącach październik – marzec będzie częściowo, a później całkowicie zacienione bryłą nowego domu. Co mogę teraz zrobić, czy nie jest już za późno? Przed budową mówił mi, że wybuduje...

Opublikowane: 2023-04-07

Rozbudowa mieszkania o loggię, czy potrzebne pozwolenie na budowę i zgoda spółdzielni?

Rozbudowa mieszkania o loggię, czy potrzebne pozwolenie na budowę i zgoda spółdzielni?

Mieszkamy w bloku spółdzielni mieszkaniowej, zabudowaliśmy loggię (przesunięcie okien balkonowych oraz wyburzenie ścianki osłonowej – mamy opinię konstruktora). Zgłaszaliśmy wymianę okien do spółdzielni. Po kontroli spółdzielnia uznała, że dokonaliśmy samowoli budowlanej i że zgłosi sprawę do inspektora budowlanego. Nie wiemy jak...

Opublikowane: 2022-02-17

Budowa domu na działce usługowej

Budowa domu na działce usługowej

Zakupiliśmy z małżonką działkę która w MPZP widnieje jako działka do zabudowy usługowej, i ustala się na niej przeznaczenie „pod zabudowę usługową wolnostojącą z dopuszczeniem działalności usługowej związanej z wynajmem pokoi; usługowej, handlowej o powierzchni sprzedaży do 150 m 2 , z dopuszczeniem lokalizacji...

Opublikowane: 2022-01-27

Wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu

Wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu

Jakie minimalne normy musi spełnić lokal w momencie przekształcenia sposobu jego użytkowania na mieszkalny i wyodrębnienie go jako samodzielnego lokalu? Chodzi konkretnie o wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu starej kamiennicy. Z tego, co się zorientowałem, lokal musi być odpowiedzenie doświetlony, musi być wydzielona łazienka...

Opublikowane: 2022-01-13

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Potrzebuje pomocy prawnej w zakresie pozwolenia na budowę. Wystąpiłem do starostwa powiatowego z wnioskiem o budowę domu na 2 działkach ewidencyjnych. Dostałem prośbę o uzupełnienie dokumentów, z której wynika, że starostwo nie uznaje działki budowlanej złożonej z 2 działek ewidencyjnych. Pismo i plan w załączeniu....

Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale

Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale

Rozpoczynam z bratem projekt deweloperski. Działka posiada MPZP, który przewiduje możliwość budowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregową (maksymalnie 3 segmentów). Działka ma 1000 m 2 , natomiast MPZP przewiduje minimalny rozmiar działki 700 m 2 . Planujemy wybudowanie szeregówki składającej się z 3 segmentów, a następnie...

Budowa nowego domu w miejsce starego

Budowa nowego domu w miejsce starego

Posiadam stary, drewniany dom (gajówkę), który wymaga zburzenia, bo jest cały spróchniały. Nie jest to zabytek. Chciałabym na jego miejscu zbudować nowy drewniany dom. Planu zagospodarowania nie ma. Działka znajduje się w lesie, jest otoczona państwowym lasem. Plan geodezyjny działki zawiera drogę prywatną do działki, która przez las jest połączona...

Wybudowanie domów na sprzedaż na własnych działkach a podatki

Wybudowanie domów na sprzedaż na własnych działkach a podatki

Posiadam własne, prywatne działki budowlane, nabyte w latach 90. w drodze spadku po zmarłych dziadkach i rodzicach. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Chciałbym na tych działkach wybudować nieruchomości – domy z zabudowie szeregowej – na sprzedaż. Czy od ziemi, która jest moją prywatną własnością, muszę...

Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy - dom za blisko drogi

Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy - dom za blisko drogi

Przed 5 laty geodeci wytyczyli granice drogi przyległej do naszej działki na podstawie dokumentów, jakimi wówczas dysponowali. Granice działki zostały pokazane, a nie wytyczone na papierze. Na tej podstawie stworzono mapkę do celów projektowych budowy domu, gdzie oznaczono wszystkie przyłącza, wodę na naszej działce, ogrodzenie sąsiadów. Starostwo na...

Podział domu i gruntu na dwie części

Podział domu i gruntu na dwie części

Potrzebuję porady w sprawie gruntu i podziału domu w czasie budowy. Wspólnie z siostrą mamy działkę budowlaną we współwłasności. Chcieliśmy podzielić nieruchomość na dwie równe części i postawić na niej dwa domy w zabudowie szeregowej. Niestety nie dostaliśmy na to zgody ze względy na ograniczenia zabudowy w tym...

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Chcę przebudować dom bez zgłoszenia. Powiększam powierzchnię zabudowy o 25 m 2 i chcę zabudować taras. Powierzchnia użytkowa zwiększy się o 50 m 2 . Jaka będzie opłata legalizacyjna? Budynek jest objęty planem zagospodarowania, a zmiana jest z nim zgodna. Powodem działania są protesty sąsiada.

Budowa siedliska na działce rolnej

Budowa siedliska na działce rolnej

Otrzymałem 2,7 ha ziemi rolnej w darowiźnie (klasa 4a). Chciałbym wybudować niewielki dom jako siedlisko na działce rolnej. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego będę występował o WZ. Chciałbym uniknąć odrolnienia ziemi. Czy możliwe jest budowa siedliska na takiej działce rolnej? Proszę o informacje.

Budowa domu na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową przez nierolnika

Budowa domu na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową przez nierolnika

Chcę zakupić działkę budowlaną o powierzchni 2000 m 2 i wybudować na niej dwa wolnostojące domy jednorodzinne sąsiadujące ze sobą, lecz plan zagospodarowania przestrzennego rozgranicza działkę dosłownie w połowie na działkę pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, a w drugiej połowie na działkę pod zabudowę zagrodową (no...

Wydzielenie lokali - mieszkań w domu i ich najem

Wydzielenie lokali - mieszkań w domu i ich najem

Chcę zakupić dom jednorodzinny o powierzchni ok. 220 m 2 . Planuję wydzielić w nim ok. 4 lokale mieszkalne. Chcę je wynająć. Plan przewiduje zabudowę jednorodzinną z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. Czy mam możliwość wynajmowania lokali–mieszkań? Czy należy do zgłosić gdzieś poza US? O czym jeszcze muszę pamiętać?

Termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego - wykaz przepisów

Termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego - wykaz przepisów

Poruszanym tematem jest termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego. Artykuł zawiera sporządzenie wykazu/zestawienia przepisów: obowiązujących w Polsce dyrektyw unijnych, rozporządzeń unijnych, innych aktów prawnych UE; implementowanych do polskiego prawa aktów prawnych: ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów bezwzględnie wiążących,...

Wykucie otworu na drzwi wyjściowe z piwnicy

Wykucie otworu na drzwi wyjściowe z piwnicy

Wykułem otwór na drzwi wyjściowe z piwnicy bez zezwolenia; ściana nie jest nośna. Czy grozi mi kara?

Ściany zakupionego mieszkania nie spełniają wymogów akustycznych

Ściany zakupionego mieszkania nie spełniają wymogów akustycznych

Kupiłam mieszkanie od gminy w stanie kompletnej ruiny za bardzo wygórowaną kwotę. Wyremontowałam je bardzo starannie. Po zasiedleniu okazało się, że ściana przylegająca do sąsiadów przepuszcza wszystkie dźwięki, a kroki obok powodują wibracje na moich sufitach (kołysanie lampy). Zgłosiłam ten problem do gminy, jednak urzędnicy nie mają zamiaru...

Usytuowanie otworów okiennych w remontowanym budynku

Usytuowanie otworów okiennych w remontowanym budynku

Jestem inwestorem przeprowadzającym remont jednorodzinnego domu z lat dwudziestych i mam problem dotyczący usytuowania otworów okiennych w remontowanym budynku. Przed rozpoczęciem prac architekt przygotował projekt. Projekt został zgłoszony oraz uzyskał zgodę na realizację. Parapety okien oryginalnie znajdowały się na wysokości od 70 do 80 cm...

Pozwolenie na użytkowanie domu

Pozwolenie na użytkowanie domu

Wybudowałem na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i ważnego pozwolenia na budowę budynek jednorodzinny. Jest on kompletnie wykończony, ma podłączone wszystkie media i zamieszkały od ponad dziesięciu lat. Teraz chcę go sprzedać i tu zaczęły się problemy. Kupujący ten dom zażądał ode mnie pozwolenia na użytkowanie. Nie mam...

Przeznaczenie domu jednorodzinnego na wynajem – pokoje dla pracowników

Przeznaczenie domu jednorodzinnego na wynajem – pokoje dla pracowników

Posiadam dom jednorodzinny i chciałbym go wynajmować na noclegi dla pracowników firm. W tym celu musiałbym wykonać łazienki w pokojach i ścianki z płyt kartonowo-gipsowych, aby pracownicy mieli dobre warunki. Zakładam, że tę działalność prowadziłbym przez pewien czas, a potem przywróciłbym dom do stanu pierwotnego. Byłby znowu...

Przekształcenie działki na zabudowę wielorodzinną

Przekształcenie działki na zabudowę wielorodzinną

Posiadam działkę usługową w rejonie, w którym jest tylko zabudowa jednorodzinna. Chciałbym przekształcić działkę na zabudowę wielorodzinną. Jakie są przepisy prawne oraz możliwości, by to wykonać?

Budowa i sprzedaż kilku domów w zabudowie szeregowej, czy konieczna działalność gospodarcza?

Budowa i sprzedaż kilku domów w zabudowie szeregowej, czy konieczna działalność gospodarcza?

Planuję sprzedaż 4 domów w zabudowie szeregowej – etapami, czyli teraz pierwszy dom, już ukończony. Po jego sprzedaży uzyskane pieniądze będą przekazane na ukończenie kolejnego, i tak do ostatniego w dłuższych odstępach czasu. Możliwe, że sprzedam dwa w jednym roku kalendarzowym, ale niekoniecznie. Czy zachodzi tu konieczność...

PIT, VAT przy sprzedaży domu w ramach działalności gospodarczej

PIT, VAT przy sprzedaży domu w ramach działalności gospodarczej

Od 18 lat posiadamy wraz z żoną 2 działki (współwłasność). Chcielibyśmy na nich wybudować 2 domy w stanie surowym na sprzedaż. Żona prowadzi jednoosobową działalność (nauczanie), ja z kolei jestem zatrudniony na umowę o pracę. Działki zostały nabyte jeszcze przed ślubem i w czasie, gdy żona nie miała jeszcze firmy –...

Kupno domu bez pozwolenia na użytkowanie

Kupno domu bez pozwolenia na użytkowanie

Niespełna 2 miesiące temu kupiłem działkę zabudowaną domem w zabudowie szeregowej, który nigdy nie był zamieszkany. Już po podpisaniu aktu notarialnego okazało się, że poprzedni właściciel nie posiada zaświadczenia o zamknięciu budowy ani pozwolenia na użytkowanie. On kupił tę działkę i dom w stanie surowym zamkniętym 15 lat temu,...

Problem z gwarancją na wykonanie elewacji

Problem z gwarancją na wykonanie elewacji

Wykonawca wykonał na moim budynku jednorodzinnym elewację, ale nie podpisaliśmy umowy. Wynikł problem z gwarancją, której wykonawca nie chce podpisać, tłumacząc się obowiązującą rękojmią. Natomiast producent użytych materiałów daje na nie 5 lat gwarancji, jeżeli zostały prawidłowo nałożone (chodzi o grubość kleju). Wykonawca przyznał...

Wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków w celu remontu i zamieszkania

Wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków w celu remontu i zamieszkania

Kupiliśmy z żoną stary dom do remontu. Chcieliśmy go ocieplić od zewnątrz, wymienić poszycie dachu oraz wstawić okna połaciowe. Niestety okazało się, że budynek widnieje w gminnej ewidencji zabytków, lecz nie jest wpisany do rejestru zabytków. W karcie zabytku znajdują się zdjęcia budynku i wpisany jest zakaz jakiejkolwiek ingerencji w strukturę...

Podział domu w pionie na dwa lokale

Podział domu w pionie na dwa lokale

Wraz z dwojgiem braci jesteśmy właścicielami dużego domu piętrowego wraz z działką. Na chwilę obecną zdecydowaliśmy się sprzedać połowę domu i połowę działki. Dom stoi tak mniej więcej na środku tej działki i tak jak idą ściany, płot i po jednej i drugiej stronie nasadzenia. Oczywiście jest na to zgoda nas wszystkich....

Termomodernizacja budynku zabytkowego

Termomodernizacja budynku zabytkowego

Budynek kilkurodzinny o wysokości nieprzekraczającej 12 m, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Chcemy wykonać termomodernizację polegającą na dociepleniu styropianem przegród zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną , wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnicy, ułożenie warstwy ocieplenia oraz wymianę okien...

Połączenie dwóch mieszkań we wspólnocie

Połączenie dwóch mieszkań we wspólnocie

Sprawa dotyczy połączenia dwóch mieszkań we wspólnocie. Posiadam dwa mieszkania w małej wspólnocie (7 lokali). Chciałbym przebić drzwi z jednego do drugiego mieszkania (nie jest to ściana nośna budynku). Czy wystarczy mi tylko zgoda lokatorów? Nie zamierzam łączyć tych mieszkań w jedną księgę wieczystą.

Wymiana rur gazowych a projekt przebudowy

Wymiana rur gazowych a projekt przebudowy

Wymieniłem rury gazowe w kuchni, nie zmieniając ich ułożenia (wymiana ze starych rur na nowe). Prace wykonała osoba ze stosownymi uprawnieniami. Spółdzielnia domaga się ode mnie projektu przebudowy. Zaznaczam, że poprzednia instalacja była w ogóle nieprzytwierdzona na stałe (rura po prostu wisiała). Czy jestem zobowiązany do okazania...

Zamurowanie okien, które znajdują się zbyt blisko granicy działki

Zamurowanie okien, które znajdują się zbyt blisko granicy działki

W zeszłym roku kupiłam kilkuletni dom zbudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Na sąsiedniej posesji znajduje się dom sąsiadów zbudowany jeszcze przed wojną z oknami skierowanymi w stronę mojego domu. Dom ten jest oddalony o pół metra od granicy działki. Jak mogę spowodować zamurowanie okien, które znajdują się...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynki mieszkalne - Porady prawne

 

Własny dom albo mieszkanie jest marzeniem wielu z nas. Jednak posiadanie przysłowiowych „czterech ścian” to także wiele zagadnień prawnych i technicznych, które dotyczą nas jako właścicieli nieruchomości, a czasem są powodem różnych problemów. W dziale „Budynki mieszkalne” prezentujemy porady prawne, które przydadzą się każdemu właścicielowi nieruchomości – czy to dopiero planujemy kupno mieszkania lub budowę domu, czy też jesteśmy już na etapie robót budowlanych albo szczęśliwie zamieszkaliśmy już we własnych czterech ścianach.

 

Znajdą tu Państwo porady dotyczące uzyskiwania stosownych zgłoszeń i pozwoleń na budowę, odbiorów i zgód na przeprowadzanie prac budowlanych, prac remontowych i modernizacyjnych. Sporo miejsca poświęcamy sprawom na linii inwestor – wykonawca – urząd, czyli umowom o roboty budowlane, odpowiedzialności projektanta, kierownika budowy i wykonawcy, nadzorowi budowlanemu, samowoli budowlanej i jej legalizacji, trybowi odwoławczemu w administracji i wielu innym.


Zagadnienia Prawa budowlanego płynnie łączą się z innymi, powiązanymi dziedzinami prawa, takimi jak gospodarka nieruchomościami, rynek pierwotny i wtórny nieruchomości. Stąd warto zapoznać się z poradami dotyczącymi mieszkań od deweloperów, spółdzielczych czy we wspólnocie mieszkaniowej, aby zawczasu mieć świadomość ograniczeń, na przykład co do modernizacji i modyfikacji mieszania, balkonu, wiaty ogrodowej, zmiany instalacji itp.

 

To także problemy wynikłe „po sąsiedzku”, czyli działania budowlane wywierające negatywny wpływ na nas i naszą nieruchomość – o tym również piszą nasi prawnicy, gdyż często w swej praktyce spotykają się z takimi problemami. Zachęcamy do lektury, a zarazem do skorzystania z porad naszych prawników, którzy są nieustannie do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »