Ogrodzenie przy drodze gminnej - zgłoszenie czy pozwolenie?

• Data: 2024-05-17 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Planuję budowę ogrodzenia na działce, która jest moją własnością. Działka graniczy z drogą gminną. Chciałbym ustalić, w jakiej minimalnej odległości od granicy mojej działki z drogą gminną mogę wybudować ogrodzenie. Ogrodzenie będzie miało wysokość około 1,5 m i będzie wykonane z siatki ogrodzeniowej. Czy potrzebuje uzyskać pozwolenie na budowę tego ogrodzenia oraz które przepisy prawne regulują te kwestie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ogrodzenie przy drodze gminnej - zgłoszenie czy pozwolenie?

Budowa ogrodzenia zgodnie z prawem - pozwolenie czy zgłoszenie?

Zgodnie ze słowniczkiem wyrażeń ustawowych zawartym w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego (w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania zaskarżonej decyzji), ilekroć w ustawie jest mowa o budowie należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, oraz nadbudowę obiektu budowlanego. Stosownie do punktu siódmego omawianego przepisu przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Wedle zaś art. 3 pkt 1a obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Ustawa definiuje także obiekty nazwane urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym; są to urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9). Skoro więc urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym jest urządzeniem technicznym, a obiektem budowlanym jest budynek wraz z urządzeniami technicznymi, to przyjąć należy, że urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym jest częścią obiektu budowlanego. Zauważyć przy tym można, że sformułowani „urządzenie budowlane” użyto w dalszym tekście ustawy tylko w jednym przepisie art. 39a, w którym mowa jest m.in. o budowie urządzenia budowlanego i to po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Twierdzenia, że urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym nie jest obiektem budowlanym lub częścią obiektu budowlanego, nie da się pogodzić z treścią przepisów art. 29 ust. 1 pkt 23 i art. 30 ust. 1 pkt 3 , które, posługując się pojęciem „budowa”, w związku z treścią art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, muszą odnosić się do obiektu budowlanego. Zgodnie z art. art. 28 i 30 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub po dokonaniu zgłoszenia. Również w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 3 wymieniającym przypadki, w których wymagane jest dokonanie organowi zgłoszenia, mowa jest o budowie ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20 m. Powyższe również wskazuje na to, że ogrodzenie takie jest obiektem budowlanym.

Warto przeczytać: Możliwość ogrodzenia działki rolnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budowa ogrodzenia wzdłuż drogi publicznej

Po nowelizacji od 2017 r. nie ma już obowiązku zgłaszania ogrodzeń, jeżeli mają one do 2,2 m wysokości – zlokalizowanych pomiędzy budowlanymi działkami sąsiednimi oraz dla ogrodzeń od strony dróg, czy ulic i innych terenów publicznych.

Podstawą prawną żądania dokonania uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia wzdłuż drogi publicznej z właściwym zarządcą drogi powinny być przepisy ustawy o drogach publicznych – dalej u.d.p.

Zobacz też: Odległość od drogi gminnej

Odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 u.d.p.w terenie zabudowy obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

a) 30 m od autostrady;

b) 20 m od drogi ekspresowej;

c) 10 m od ogólnodostępnej drogi krajowej;

d) 8 m od ogólnodostępnej drogi wojewódzkiej albo powiatowej;

c) 6 m od ogólnodostępnej drogi gminnej”.

W takiej odległości może stanąć ogrodzenie. Zmniejszenie odległości może zostać zmienione tylko za zgodą zarządcy drogi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie ogrodzenia w odległości mniejszej od przywołanych może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Należy pamiętać iż wskazane odległości powinny być liczone od krawędzi jezdni, przez którą należy rozumieć część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów (art. 4 pkt 5 u.d.p.).

Przeczytaj też: Odległość ogrodzenia od drogi gminnej

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład z sąsiedztwa

Jan Kowalski, mieszkaniec małej miejscowości, postanowił ogrodzić swoją działkę, która bezpośrednio graniczy z drogą gminną. Przed rozpoczęciem prac konsultował się z lokalnym urzędem, aby upewnić się, czy jego plany są zgodne z obowiązującymi przepisami. Dowiedział się, że jego ogrodzenie, nie przekraczające wysokości 1,5 m, nie wymaga zgłoszenia, pod warunkiem zachowania minimalnej odległości 6 m od krawędzi jezdni. Dzięki konsultacjom uniknął możliwych problemów prawnych i mógł bezpiecznie kontynuować prace.

 

Działanie zgodne z przepisami

Maria Nowak, właścicielka działki w obrzeżach miasta, planowała postawić ogrodzenie o wysokości 2 m. Zgodnie z przepisami musiała zgłosić budowę ogrodzenia w urzędzie miasta, ponieważ przekraczało ono standardową wysokość 1,5 m. Po zgłoszeniu i bezproblemowym oczekiwaniu na zatwierdzenie, Maria mogła rozpocząć budowę, mając pewność, że wszystko jest zgodne z prawem.

 

Konsultacje z zarządcą drogi

Tomasz Łęcki, zainteresowany postawieniem ogrodzenia bliżej niż standardowe 6 m od drogi gminnej, skontaktował się z zarządcą drogi, aby omówić możliwość uzyskania zgody na zmniejszenie tej odległości. Po przedstawieniu swojego przypadku i uzyskaniu odpowiednich zgód, Tomasz mógł przystąpić do realizacji swojego projektu, co było kluczowe, biorąc pod uwagę ograniczoną przestrzeń jego działki.

Podsumowanie

W budowie ogrodzeń ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz lokalnych regulacji dotyczących odległości od dróg publicznych. Zgodnie z polskim prawem, ogrodzenia o wysokości do 2,2 m zazwyczaj nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w określonych lokalizacjach, takich jak przy drogach publicznych. Przed rozpoczęciem prac warto skonsultować się z właściwymi urzędami lub zarządcami dróg, aby uniknąć późniejszych problemów prawnych i upewnić się, że wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi normami.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie budowy ogrodzenia? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania dokumentacji i wniosków. Nasi eksperci zapewnią Ci kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie Twojego projektu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »