Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co można wybudować na działce ROD?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-09-19

Jestem użytkownikiem działki ROD, posiadam altanę o obrysie 25 m2. Chciałbym dodatkowo wybudować narzędziownię wolnostojącą, tak aby cały obrys budynków nie przekroczył 35 dozwolonych metrów kwadratowych. Jednak prezes naszego ROD twierdzi, że nie wolno. Czy ma rację?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego za altanę uważa się budowlę ogrodową o niewielkich rozmiarach, służącą do wypoczynku i chroniącą przed deszczem lub słońcem. Obecnie za altanę uważane są również konstrukcje zabudowane, letnie domki w ogródku czy na działce.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi w artykule 13 ust. 1, iż na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię 35 m2. Wszelkie zaś altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, zgodnie z Prawem budowlanym nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 zgłoszenie budowy altany we właściwym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta na prawach powiatu. W obowiązującym Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. nie ma już zapisu stwierdzającego, iż altany o powierzchni zabudowy do 25 m² nie wymagają nawet zgłoszenia, a jedynie pisemnego powiadomienia zarządu rodzinnych ogrodów działkowych.

Pozostałe szczegóły dotyczące budowy altan uregulowane są w Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. Aktualnie regulamin stanowi w § 59: Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna, może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. Równocześnie odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany, działkowiec zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie zaś § 60 regulaminu działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki. Zarząd ROD bada czy zgłoszona budowa jest zgodna z regulaminem oraz z przepisami prawa, czyli Prawa budowlanego. Jeżeli poweźmie wątpliwości lub stwierdzi faktyczne naruszenie przepisów regulaminu, nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy lub rozbudowy altany. W takiej sytuacji zgodnie z § 61 ust. 2 regulaminu działkowiec zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd ROD nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte. W przypadku zaś powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

W związku z tym, jeżeli spełnia Pan wymogi Regulaminu ROD, jak i wewnętrznego regulaminu swego ogrodu (oraz, jeśli taki jest, to z warunkami stawiania obiektów), to nie ma podstaw, by zarząd zabronił Panu budowy altanki, która ma być przeznaczona na narzędzia. Sam prezes nie ma w ogóle takich uprawnień, bowiem są one wyraźnie zastrzeżone przez Regulamin do właściwości Zarządu.

Regulamin ROD nie stanowi, aby na terenie działki miała znajdować się tylko jedna altana. Osobiście uważam, że komórka (domek narzędziowy) jest niczym innym jak altaną i jeżeli będzie on zgodny z regulaminowymi wymiarami, to nie ma powodów, by na działce nie mogły znajdować się dwa takie obiekty. Proszę jednak zajrzeć do regulaminu Pańskich działek, być może są tam zawarte jakieś ograniczenia na potrzeby tylko tego kompleksu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »