Zabranie części działki na poczet drogi - jak się odwołać?

Zabranie części działki na poczet drogi - jak się odwołać?

Według planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2010 ponownie ma być zabrana część działki na poczet dróg. Czy jest szansa na zablokowanie takiego planu, odwołanie się? Nie chodzi tutaj o odszkodowanie, a zablokowanie zabrania tej części działki. Jest to ponad 10% działki, co wpływa także na nieprzekraczalną linie zabudowy. Oba budynki zaczynają wtedy przekraczać te linię, a w przyszłości planujemy remont jednego, a drugiego remont generalny. Co można z takim faktem zrobić? 

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Potrzebuje pomocy prawnej w zakresie pozwolenia na budowę. Wystąpiłem do starostwa powiatowego z wnioskiem o budowę domu na 2 działkach ewidencyjnych. Dostałem prośbę o uzupełnienie dokumentów, z której wynika, że starostwo nie uznaje działki budowlanej złożonej z 2 działek ewidencyjnych. Pismo i plan w załączeniu. Starostwo powołuje się na MPZP, ale chyba źle cytują definicję tam określoną. Proszę o pomoc w mojej sprawie.

Sprzeciw wobec budowy marketu

Sprzeciw wobec budowy marketu

Dostałem właśnie zawiadomienie z urzędu gminy, że na działce bezpośrednio graniczącej z moją działką, gdzie mamy wydane warunki zabudowy pod dom jednorodzinny, inwestor chce postawić budynek handlowo-usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – market. Działki wokół są zabudowane domami jednorodzinnymi. W momencie kiedy zostanie wybudowany market zacznie się ruch, hałas, okolica przestanie być spokojna. Jakie mam możliwości aby nie pobudowano marketu i jak się sprzeciwić przeciwko budowie?

Wydanie warunków zabudowy na działce rolnej a wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Wydanie warunków zabudowy na działce rolnej a wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Kupiłem działkę rolną, 13 arów (grunty rolne), z warunkami zabudowy. Warunki zabudowy przeniosłem na siebie. Po złożeniu zawiadomienia o budowie domu rekreacji indywidualnej w starostwie kazali złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Czy poprzedni właściciele nie musieli wystąpić z takim wnioskiem przed wydaniem warunków zabudowy? Czy warunki zabudowy nie jest jednoznaczne z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej?

Czy remont strychu - poddasza trzeba zgłosić do starostwa?

Czy remont strychu - poddasza trzeba zgłosić do starostwa?

Zgłosiłam do starostwa zamiar wykonania prac naprawczych na nieużytkowanym strychu - poddaszu w budynku dwurodzinnym. Zakres prac to wzmocnienie istniejącej podłogi poprzez obicie jej płytami OSB, wymiana starych okien na nowe i wstawienie brakujących (obecnie są zabite deskami) oraz rozprowadzenie dystrybucji gorącego powietrza. Z sąsiadem mam spisaną umowę o wyłącznym korzystaniu przeze mnie z tego strychu - poddasza. Podpisał mi również zgodę na przeprowadzenie prac remontowych na strychu. Czy to wystarczy, aby urząd nie robił mi problemów?

Odmowa udzielenia warunków zabudowy z powodu braku zabudowań w pobliżu - co zrobić?

Odmowa udzielenia warunków zabudowy z powodu braku zabudowań w pobliżu - co zrobić?

Otrzymałam odmowę udzielenia warunków zabudowy dlatego, że w pobliżu nie ma zabudowań domów jednorodzinnych. W obrębie analizowanego terenu, ale nie na tej samej drodze publicznej, domy są. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Budowa ogrodzenia wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budowa ogrodzenia wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Posiadam działkę, na której w niedługim czasie rozpocznę budowę domu. Chciałbym ją już teraz ogrodzić wzdłuż granic. Czy mogę przystąpić do budowy ogrodzenia, pomimo że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, iż przez część tej działki będzie w nieokreślonej przyszłości prowadzona droga publiczna klasy dojazdowej 3KDD? Wystąpiłem do wójta gminy o likwidację odcinka planowanej drogi dojazdowej przebiegającego przez moją działkę, ponieważ istnieje inna możliwość dojazdu do działek. Na razie nie mam odpowiedzi.

Przyczepa kempingowa na działce rolnej postawiona na czas letni

Przyczepa kempingowa na działce rolnej postawiona na czas letni

Czy na działce rolnej mogę postawić na czas letni przyczepę kempingową zarejestrowaną i z ważnym przeglądem?

Kabel biegnący przez działkę który uniemożliwia budowę domu

Kabel biegnący przez działkę który uniemożliwia budowę domu

Kupiłam działkę budowlaną, a nie mogę wybudować domu na miejscu, w którym planowałam. Przez całą szerokość mojej działki po środku jest przeprowadzony kabel energetyczny podziemny niskiego napięcia do sąsiada. Sąsiad ma możliwość podłączenia się do linii, która prowadzi przy jego posesji od głównej ulicy, konkretnie przy jego ogrodzeniu. Sąsiad nie chce zrezygnować z linii przeprowadzonej przez moją działkę i utrudnia mi budowę domu. Co mogę zrobić, żeby zlikwidować kabel i zmusić sąsiada, aby podłączył się do kabla przy swojej działce?

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy?

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy?

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy? A jeśli się tak stało, czy kierownik budowy może potwierdzić prawidłowe ich wykonanie?

Budynek usługowy na wąskiej działce

Budynek usługowy na wąskiej działce

Posiadam działkę, niestety działka jest wąska i ma szerokość tylko 13 metrów. Działka jest długa, ale wąska. Po jednej i po drugiej stronie działki brak zabudowań. Są pola uprawne. Planuję postawić budynek usługowy pod działalność gospodarczą - usługi z magazynem i biurem. Od strony granicy budynek nie musi posiadać okien i drzwi. Czy mogę postawić budynek usługowy 1,5 metra od granicy na tak wąskiej działce?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Posiadam mieszkanie - odrębną własność lokalu mieszkalnego w spółdzielni. Inspektor z administracji ze spółdzielni mieszkaniowej ingeruje w remont mojego mieszkania i po prostu na każdym kroku robi mi trudności. Proszę mi wyjaśnić, czy mam obowiązek zgłaszania remontu do spółdzielni mieszkaniowej? Czy inspektor może mi zakazać używania płyty indukcyjnej w mieszkaniu, w którym została wykonana nowa instalacja wraz z dokumentacją od uprawnionych elektryków? Czy administracja może wejść do lokalu bez mojego pozwolenia? Czy mam obowiązek za każdym razem ich wpuszczać? W został zdjęty licznik gazowy i zdemontowana instalacja gazowa, ponieważ nie chcę gazu, lecz w tej sprawie spółdzielnia wypowiedziała się negatywnie i żąda przywrócenia gazu, czy ma do tego prawo? Inspektor powołuje się na zapisy regulaminu spółdzielni. Czy administracja może mnie podać do sądu, że robię sobie remont?

Dwie księgi wieczyste dla jednej nieruchomości

Dwie księgi wieczyste dla jednej nieruchomości

W maju 2020 roku kupiłem z żoną działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Umowa została zawarta w obecności notariusza. Działka nie miała żadnych obciążeń – sprawa była czysta. W lutym 2021 dostałem pismo z sądu o 2 wpisach do mojej księgi wieczystej. Pierwszy z nich odnosił się do zmiany właścicieli nieruchomości (czyli na mnie i żonę), natomiast drugi wpis to ostrzeżenie dotyczące tego, że istnieje druga księga wieczysta prowadzona dla tej samej działki. Z pomocą notariusza dotarłem do właściciela owej drugiej księgi wieczystej. Z naszej rozmowy wynikło, że nie ma on żadnych roszczeń do tej nieruchomości i wie, że to jest jakiś absurd, mało tego – sam ponad 10 lat temu próbował to sprostować, ale nie dał rady, ponieważ przerosły go formalności.Złożyliśmy pismo w wydziale ksiąg wieczystych z prośbą o wykreślenie mojej działki z drugiej księgi wieczystej, jednak referendarz, do którego ta sprawa trafiła, powiedział, że on nie ma takiej możliwości, żeby wykreślić działkę, i musimy założyć sprawę w sądzie. Z tego, co się dowiedziałem, sprawa w sądzie będzie mnie kosztować 5% wartości nieruchomości. Biorąc pod uwagę okoliczności tego wpisu, jest to absurd, ponieważ pół roku temu działka była bez żadnych obciążeń.Między mną a właścicielem drugiej księgi wieczystej nie ma sporu co do własności nieruchomości, chcemy tylko wyprostować sprawę. Jak najlepiej załatwić taką sprawę, aby nie ponosić dużych kosztów sądowych?

Usytuowanie budynku na działce

Usytuowanie budynku na działce

Sprawa dotyczy usytuowania budynku na działce. Otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy, w której jest określona w następujący sposób linia zabudowy: 1) dla lokalizacji budynku wyznacza się obowiązującą linię zabudowy w odległości 8,5 m od frontu działki. 2) wyznaczoną linię zabudowy należy traktować jako nieprzekraczalną granicę usytuowania budynku. Ponadto na mapie jest naniesione oznaczenie w postaci obowiązującej linii zabudowy. Moje pytanie w związku z powyższym: budynek można zlokalizować wyłącznie 8,5 m od frontu działki, czy też można go zlokalizować znacznie dalej (np. 30 m od frontu działki)?

Wykonanie podjazdu większego niż w projekcie budowlanym

Wykonanie podjazdu większego niż w projekcie budowlanym

Sprawa dotyczy „zabudowy” działki budowlano-leśnej. Działka około 2500 m2, wyłączone z produkcji leśnej jest 400 m2 i jest to maksymalna powierzchnia, jaką można było wyłączyć zgodnie z MPZP. Jest zbudowany dom, nie ma jeszcze podjazdu. Chciałbym zrobić podjazd zajmujący powierzchnię o około 100 m2 więcej niż w projekcie budowlanym i obszarze wyłączonym z produkcji leśnej. Jak mogę zgodnie z prawem to zrobić i jakie będą koszty, tudzież jakie będą konsekwencje, jeśli zrobiłbym to bez żadnych formalnych procedur?

Odrolnienie działki i doprowadzenie mediów

Odrolnienie działki i doprowadzenie mediów

Posiadam działkę rolną, a w sąsiedztwie są też działki budowlane, w sumie jest ich 35. Chciałabym moją działkę odrolnić i doprowadzić media, droga do działki należy do agencji rynku rolnego. Agencja chce oddać drogę gminie za darmo, a gmina nie jest zainteresowana. Sprawdziłam na mapach, gdzie przebiegają media, i orientacyjnie od mojej działki woda o 60 m, prąd 50 m, a kanalizacja 5 m. Byłam na rozmowie w wodociągach i twierdzą, że nie da się podłączyć wody, bo gmina nie ma dróg. Pisałam do agencji i są w stanie udostępnić drogę na wykonanie podłączeń. Proszę o poradę w tej sprawie jak odrolnić działkę i doprowadzić do niej media.

Utrata dojazdu do działek - co zrobić?

Utrata dojazdu do działek - co zrobić?

Kilku nabywców kupiło działki budowlane, a następnie postawiło na nich domy z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Dojazd do drogi publicznej przechodził przez działkę właściciela, który sprzedał nam działki i użyczył słownie zgody na przejazd przez swoją działkę. Gmina, wydając pozwolenia na zamieszkanie, nie zgłosiła zastrzeżeń co do braku dojazdu koniecznego. W międzyczasie wspomniany właściciel (zmarł kilka lat temu) stracił działkę na rzecz banku, o czym dowiedzieliśmy się oficjalnie wczoraj, kiedy przedstawiciel tegoż poinformował słownie, że bank zamierza sprzedać działkę z „naszą” drogą dojazdową, a za miesiąc zagrodzi dojazd. Co możemy zrobić na teraz, żeby w tak krótkim czasie nie stracić dojazdu do swoich działek i domów?

Działka rolna z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną - czy można przekształcić na działkę budowlaną bez konieczności odrolnienia?

Działka rolna z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną - czy można przekształcić na działkę budowlaną bez konieczności odrolnienia?

Posiadam działkę, która jest oznaczona w księgach wieczystych jako rolna, natomiast w planach miejskiego zagospodarowania przestrzennego zapisana z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną. Czy tego typu działkę mogę przekształcić na budowlaną bez ponoszenia opłat za odrolnienie działki? Czy jedynym sposobem na wybudowanie tam domu bez odrolnienia całej działki jest wyłączenie z produkcji rolnej tych darmowych 5 arów?

Przeniesienie własności działki zagrodowej z rozpoczętą budową

Przeniesienie własności działki zagrodowej z rozpoczętą budową

Rolnik podpisał notarialnie umowę przedwstępną sprzedaży swojej działki o statusie „zagrodowa” z nierolnikiem (czyli ze mną), po czym zaczął budować na tej działce dom mieszkalny. Obecnie budowa osiągnęła stan surowy otwarty. Zbliża się termin podpisania umowy i pojawiają się pytania o kroki, które należałoby podjąć, żeby nowy właściciel mógł uzyskać prawo do dokończenia budowy domu i zamieszkania w nim. Jak przenieść własność działki i rozpoczętej budowy (wraz z pozwoleniem) na nabywcę?

Uniemożliwienie dostępu do działki i wyznaczenie drogi koniecznej

Uniemożliwienie dostępu do działki i wyznaczenie drogi koniecznej

Posiadam od 40 lat działkę. Obecnie kupiono działkę przylegającą do mojej, pozbawiając mnie wejścia na mój teren i uniemożliwiając dostęp do działki. Co mam zrobić? Do kogo się udać i jakimi dokumentami, by ustalić drogę konieczną?

Porady prawne z prawa budowlanego

Serwis Prawo-budowlane.info powstał w reakcji na zapotrzebowanie osób i firm poszukujących rzetelnych informacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzi na swoje pytania znajdą tu czytelnicy, którzy planują budowę domu i Ci, którzy zawodowo zajmują się budownictwem.


Publikujemy porady prawne na temat uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, remontów i modernizacji. Sporo tekstów dotyczy sytuacji trudnych, gdy trzeba się uporać z kontrolą nadzoru budowlanego, zalegalizować samowolę budowlaną albo podjąć właściwe kroki po źle wykonanych robotach budowlanych. Opisane sprawy to prawdziwe historie, gdzie porad budowlanych udzielali nasi prawnicy. Są oni nieustannie do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »