Przeprowadzenie światłowodu przez działkę

Przeprowadzenie światłowodu przez działkę

Był u mnie sąsiad z przedstawicielem Orange, chcąc przez moją działkę przeprowadzić światłowód do ich domu. Ja nie chce się zgodzić na przeprowadzenie światłowodu przez moją działkę. Jakie poniosę konsekwencję, gdybym się na to zgodził i czy mogą mnie do tego zmusić?

Hala namiotowa na zgłoszenie a podatek od nieruchomosci

Hala namiotowa na zgłoszenie a podatek od nieruchomosci

Czy mogliby mi Państwo doradzić w sprawie hali namiotowej postawionej na zgłoszenie, gdy występuję w międzyczasie o pozwolenie na budowę? Mamy gospodarstwo rolne i prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą i właśnie ta hala namiotowa jest postawiona pod tę działalność, tzn. odpisany jest z niej VAT. Czy płaci się podatek od takiej hali od nieruchomości z metra? W urzędzie gminy powiedzieli, że jak będzie ta hala uznana jako budynek to tak a jak jako budowla to 2 procent wartości. Jak teraz zaliczyć ja jako budowla, pod jaka nazwa można wystąpić w warunkach zabudowy i później w pozwoleniu. Czy istnieją jakieś inne przepisy, że można nie zapłacić podatku z metra tylko jakiś inny?

Budowa magazynu w pobliżu zabytkowego kościoła

Budowa magazynu w pobliżu zabytkowego kościoła

Przedsiębiorca mający działkę w pobliżu zabytkowego kościoła (działki kościoła i przedsiębiorcy oddziela parking kościelny, ok. 50 m szerokości) chce wybudować magazyn o wysokości 7 m, długości 15 m. Taka wysokość zaburzy otoczenie zabytku. Czy są jakieś podstawy prawne, aby zablokować tę inwestycję lub obniżyć wysokość budynku?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach betonowych, niezwiązany trwałe z podłożem, jest obiektem budowlanym? Oraz czy zadaszona przestrzeń między dwoma kontenerami (ok. 4 m) jest też obiektem budowlanym? Czy spawanie pękniętego, uszkodzonego zawiasu kontenera, w sytuacji awaryjnej, która groziła odpadnięciem drzwi tego kontenera, możemy uznać za drobną pracę remontowo-budowlaną, czy raczej za prace konserwacyjno-naprawcze?

Szerokość miejsca parkingowego

Szerokość miejsca parkingowego

Czy szerokość miejsca parkingowego 2,3 m pomiędzy dwoma ścianami jest zgodna z rozporządzeniem do końca 2017 roku? Przepisy nie mówią nic o szerokości samochodu, a jedynie o odległości między bokiem auta a ścianą nie mniej niż 0,5 m. Mój samochód ma szerokość 1,9 m + 0,5 m = 2,4 m, a moje miejsce parkingowe jest węższe. Miejsce parkingowe usytuowane jest na końcu drogi dojazdowej (ściana pod kątem prostym po prawej stronie). Nie ma możliwości zaparkowania tam samochodu i swobodnego jego opuszczenia. Proszę o informacje jaka powinna być minimalna szerokość miejsca parkingowego i co mogę w tej sytuacji zrobić.

Problem z doprowadzeniem wody do domu i uzyskania decyzji o użytkowaniu

Problem z doprowadzeniem wody do domu i uzyskania decyzji o użytkowaniu

Zakończyłem budowę domu, ale mam problem z uzyskaniem decyzji o odbiorze do użytkowania. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego projekt budowlany przewidywał przyłączenie się do sieci wodociągowej. Warunki techniczne przyłącza wymagały jednak, aby wodociąg położyć pod drogą prywatną. Chciałem to zrobić, ale sąsiad – jeden ze współwłaścicieli drogi – nie wyraził na to zgody. Ta nieruchomość jest współwłasnością 4 osób, między innymi moją. Problemy stwarza jeden z nich, z którym już wcześniej dochodziło do zatargów i wiem, że on nie ustąpi. On oczekuje odkupienia jego udziałów, gdyż, jak twierdzi, już ich nie potrzebuje. Nie ma innej możliwości przyłącza, co potwierdziło gminne przedsiębiorstwo komunalne. W związku z tym wykonałem własne ujęcie wody – studnię na podstawie zgłoszenia, która została naniesiona na mapę inwentaryzacji powykonawczej. Niestety starostwo nie zgadza się na oddanie domu do użytku, gdyż jest niezgodny z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego. Z kolei gmina odmawia wydania zgody na odstępstwo od planu zagospodarowania, od którego starostwo uzależnia swoją decyzję. Nie posiadam jeszcze oficjalnego stanowiska, ale urzędnik starostwa polecił mi napisać oficjalne pismo do gminy i jeśli wójt się zgodzi na ujęcie własne, to on je zaakceptuje. Jestem więc przed wystosowaniem oficjalnego pisma do wójta gminy, ale spodziewam się trudności i chciałbym wiedzieć, czy może jest jakieś inne rozwiązanie. Proszę o wszelkie wskazówki, co mogę zrobić w tej sytuacji! Co napisać w piśmie do gminy? Dodam, że warunki techniczne przyłącza mówią o konieczności uzyskania zgód współwłaścicieli [do wglądu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (§ 11 mówi o zaopatrzeniu w wodociąg), numery ewidencyjne działek].

Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy - dom za blisko drogi

Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy - dom za blisko drogi

Przed 5 laty geodeci wytyczyli granice drogi przyległej do naszej działki na podstawie dokumentów, jakimi wówczas dysponowali. Granice działki zostały pokazane, a nie wytyczone na papierze. Na tej podstawie stworzono mapkę do celów projektowych budowy domu, gdzie oznaczono wszystkie przyłącza, wodę na naszej działce, ogrodzenie sąsiadów. Starostwo na podstawie tej mapki stwierdziło zgodność z ich operatem technicznym wpisanym do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Gmina, wydając warunki zabudowy, ustaliła nieprzekraczalną linię zabudowy na 10 m. Rok temu powstał w gminie projekt drogi w oparciu o szkic graniczny z 1994 r. i przy tak zaprojektowanej drodze nasz dom znalazł się o 3 m za blisko, to znaczy odległość domu od drogi nie spełnia wymogu nieprzekraczalnej linii zabudowy, czyli wspomnianych 10 m. W ubiegłym roku zrobiliśmy inwentaryzację budynku, gdzie zaznaczono już granicę nowej drogi oraz dom został odebrany przez Nadzór Budowlany – i również zaznaczono zmianę drogi. Martwimy się, co będzie z naszym budynkiem, skoro stan drogi uległ zmianie. Czy jest ryzyko, że zostanie nam kiedyś cofnięty odbiór domu, bo teraz przekraczamy linię zabudowy? Jeżeli tak, to czy jest szansa na zalegalizowanie przekroczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy? Czy nasi geodeci popełnili błąd, wskazując granice na początku budowy? [do wglądu mapy i dokumentacja]

Decyzja o warunkach zabudowy dla dwóch domów na jednej działce – podział i zmiana właścicieli

Decyzja o warunkach zabudowy dla dwóch domów na jednej działce – podział i zmiana właścicieli

Mama otrzymała decyzję o warunkach zabudowy (WZ) na budowę 2 domów jednorodzinnych na jednej działce, której jest właścicielką. Następnie nieruchomość została podzielona na pół – na dwie niemal identyczne działki. Mama chce nowo powstałe działki przepisać dwójce swoich dzieci. Czy istnieje prawna możliwość wybudowania domu tylko na jednej z działek przez nowego właściciela bez ponownego ubiegania się o WZ? Jedno z dzieci jest gotowe rozpocząć budowę swojego domu, drugie nie jest teraz tym zainteresowane. Jak postąpić w takiej sytuacji, aby jak najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę jednego domu? Czy lepiej byłoby nie zmieniać właściciela działek? Prosimy o poradę, jak formalnie wyjść z tego problemu! [Dołączamy do wglądu decyzję o warunkach zabudowy.].

Rozbiórka budynku w granicy i problem z garażem sąsiada dobudowanym do budynku

Rozbiórka budynku w granicy i problem z garażem sąsiada dobudowanym do budynku

Rozbieramy budynek stojący w ostrej granicy, do którego sąsiad dostawił garaż z wykorzystaniem naszej ściany. Po rozbiórce odkryjemy budynek bez tylnej ściany. Garaż jest murowany, a zadaszenie to konstrukcja drewniana prawdopodobnie jakoś wsparta na naszej ścianie. Czy możemy kontynuować prace rozbiórkowe i w jaki sposób wymusić na sąsiedzie zabezpieczenie garażu? Mamy projekt rozbiórki i zezwolenie. Nikt nie przypuszczał takiego stanu rzeczy. Jak postępować dalej zgodnie z prawem budowlanym?

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Jest nas kilku właścicieli działek budowlanych. Chcemy uzbroić nasze działki w sieć wodno-kanalizacyjną. Zgadzamy się na współfinansowanie wykonania projektu oraz budowę tej sieci. Jaką umowę zawrzeć między sobą, aby ustrzec się od niespodziewanych rezygnacji od płatności za tę inwestycję? Wspomniana sieć wodno-kanalizacyjna na ostatnim odcinku ma przechodzić przez cztery działki właścicieli z naszej grupy. Chcemy załatwić to przez zapis notarialny. Czy na jedną i drugą czynność są jakieś wzory pism?

Sprzeciw na budowę warsztatu samochodowego sąsiada

Sprzeciw na budowę warsztatu samochodowego sąsiada

Sąsiad otrzymał pozwolenie na budowę dużego warsztatu samochodowego w ostrej granicy z moją działką. Ściana na granicy ma mieć 12,5 m długości oraz 9 m szerokości. Działka, na której ma powstać warsztat samochodowy, ma wymiary ok. 40 x 25 m. Złożyłem odwołane od decyzji, ze względu na niezachowanie prawidłowej odległości od granicy. Co prawda, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę na granicy działki, ale przy zachowaniu przepisów szczególnych. Nie rozumiem, o jakie przepisy tu chodzi? Ponadto tak duży warsztat ma powstać na osiedlu, na którym są tylko domki jednorodzinne. Moje odwołanie od decyzji zostało przez wojewodę odrzucone z twierdzeniem, iż budowa na granicy jest w tym przypadku zgodna z prawem, a fakt, że inwestycja powstaje na osiedlu jednorodzinnym, nie ma znaczenia, gdyż warsztat samochodowy nie jest uciążliwy dla otoczenia. Zastanawiam się nad zaskarżeniem decyzji do sądu administracyjnego i proszę o wyjaśnienie, czy są ku temu podstawy. Czy jest jakakolwiek szansa na zablokowanie inwestycji sąsiada lub zmuszenie go do odsunięcia się od mojej granicy na przepisową odległość? Obecnie ta działka jest niezabudowana. Projekt warsztatu nie zawiera części mieszkalnej, sąsiad posiada dom nieopodal. Sąsiednie działki są zabudowane domkami jednorodzinnymi.

Rozbiórka budynku po wygaśnięciu pozwolenia, jakie konsekwencje?

Rozbiórka budynku po wygaśnięciu pozwolenia, jakie konsekwencje?

W 2016 roku otrzymałem pozwolenie na rozbiórkę garażu, który był w fatalnym stanie - zaczął się po prostu walić do środka. Niestety kierownik budowy nie zgłosił rozpoczęcia robót, a garaż z opóźnieniem został rozebrany. Dysponuję dziennikiem rozbiórki zalegalizowanym w starostwie. Ważność pozwolenia na rozbiórkę upłynęła w 2019 r. Co w takim przypadku należy zrobić? Czy grozi mi za to jakaś kara i jakie mogę ponieść konsekwencje, jak rozebrałem budynek po wygaśnięciu pozwolenia?

Sprzedaż części gospodarstwa z warunkami zabudowy siedliskowej

Sprzedaż części gospodarstwa z warunkami zabudowy siedliskowej

Mam wydane warunki zabudowy siedliskowej dla mojego gospodarstwa, które spełniało w niewielkim stopniu warunek m.in. powierzchni. Po otrzymaniu tych warunków, ze względu na stan zdrowia, nie wykonałem żadnego formalnego ruchu w sprawie. Teraz mam możliwość sprzedania części gospodarstwa. Czy gmina może cofnąć mi wydane już przed dwoma laty warunki zabudowy siedliskowej, argumentując zbyt małą pozostałą powierzchnią gospodarstwa? Czy przy sprzedaży działki warunki zostaną przeniesione na nabywcę?

Jak wycofać się z umowy o dzieło z kontrahentem, który ma złą opinię w środowisku?

Jak wycofać się z umowy o dzieło z kontrahentem, który ma złą opinię w środowisku?

Prowadzę małą firmę w branży budowlanej. Miesiąc temu podpisałem umowę z przedsiębiorstwem budowlanym (deweloperem) na budowę pieca kaflowego za 35 tys. zł (robocizna + materiał) – dołączam ją do wglądu. Otrzymałem 20 tys. zł zaliczki na zakup kafli i pozostałych materiałów. Wykonanie kafli według projektu zlecającego zleciłem już następnego dnia, gdyż kaflarnia wykonuje je wyłącznie na zamówienie i przy uprzednim wpłaceniu połowy kwoty, drugą połowę wpłaca się przy odbiorze. Na otrzymaną zaliczkę wystawiłem rachunek z informacją „zaliczka na zakup materiałów do budowy pieca kaflowego”. W umowie jest zapis, że materiał stanowi kwotę 22 tys. zł, a robocizna 13 tys. Niestety teraz dowiedziałem się o moim kontrahencie niepokojących rzeczy. Ma w środowisku bardzo złą opinię. Wiarygodne osoby opowiedziały mi o problemach, jakie mają inne firmy z tym inwestorem. Zaczyna się na szukaniu na siłę błędów, problemów z odbiorem, potem są opóźnienia z płatnościami, a nawet brak zapłaty. Teraz po prostu się boję współpracy z tym kontrahentem, chciałbym się wycofać, ale nie wiem jak. Nie chciałbym pracować dla kogoś przez kilka tygodni za darmo. Materiał został zamówiony i obawiam się, że zażądają zwrotu zaliczki. Proszę mi doradzić, jak się wycofać! Załóżmy, że wykonam piec. Co będę mógł zrobić, jeśli inwestor odmówi podpisania odbioru z powodu wyimaginowanych usterek i nie zapłaci? W budownictwie takie rzeczy bardzo często się zdarzają.

Zakup budynku z uchylonym pozwoleniem na budowę po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Zakup budynku z uchylonym pozwoleniem na budowę po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Chciałbym kupić budynek od syndyka, ale jest z tym związany pewien problem. Budynek został wybudowany zbyt blisko granicy z działką sąsiednia. Inwestor dostał zgodę na odstępstwo i posadowienie budynku 1,5 m od granicy, wybudował go, ale w trakcie budowy pozwolenie zostało zaskarżone i uchylone. Inwestor zdążył jednak uzyskać prawomocne i ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Od tamtej pory minęło ponad dziesięć lat. Przez budynek przewinęło się wielu najemców, więc sądzę, że sąsiedzi już się raczej pogodzili z tym faktem. Przeczytałem, że są jednak różne interpretacje i orzeczenia sądów, które w takim wypadku mogą nawet uchylić pozwolenie na użytkowanie, a w obecnym stanie nie ma możliwości dostosowania budynku do obecnych warunków technicznych. Chciałbym z sąsiadami załatwić sprawę polubownie i odkupić brakujące metry z ich działki. Plan przedstawia się następująco: podpisuję warunkową umowę przedwstępną z syndykiem, uzyskuję zgodę sąsiadów; zlecam geodecie przygotowanie nowej mapy z opracowaniem (podstawa art. 151), robię zgłoszenie w sądzie lub urzędzie miasta (?), podpisuję umowę zakupu z syndykiem i sąsiadami. Czy plan jest możliwy do zrealizowania? Czy da się wyprostować stan prawny tego budynku?

Porzucenie budowy przez podwykonawcę, jak odstąpić od umowy z wykonawcą?

Porzucenie budowy przez podwykonawcę, jak odstąpić od umowy z wykonawcą?

Została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawca do realizacji budowy zatrudnił podwykonawcę, który realizował budowę zgodnie z harmonogramem. Jednak przy drugim etapie robót zszedł z budowy, ponieważ wykonawca mu nie zapłacił, i prace stanęły. Ja przekazałem wykonawcy wynagrodzenie za pierwszy, zrealizowany etap budowy, ale nie otrzymałem faktury. Ponadto wykonawca otrzymał ode mnie zaliczkę 5 tys. zł za drugi etap – do ukończenia tych prac brakuje tylko wykonania ścian działowych (całość kwoty to 15 tys. zł). Muszę dodać, że wykonawca nie zastosował się do zapisów umowy, zgodnie z którymi był zobowiązany do zapewnienia całego sprzętu na budowie, w ten sposób naraził mnie na dodatkowe koszty. Czy w tej sytuacji mogę wycofać się z zawartej umowy i jakie byłyby tego konsekwencje?

Podział domu i gruntu na dwie części

Podział domu i gruntu na dwie części

Potrzebuję porady w sprawie gruntu i podziału domu w czasie budowy. Wspólnie z siostrą mamy działkę budowlaną we współwłasności. Chcieliśmy podzielić nieruchomość na dwie równe części i postawić na niej dwa domy w zabudowie szeregowej. Niestety nie dostaliśmy na to zgody ze względy na ograniczenia zabudowy w tym rejonie. Rozwiązaniem, jakie istnieje, jest zmiana projektu na jeden dom dwulokalowy, ale wtedy przed rozpoczęciem budowy nie będziemy mogli podzielić gruntu na swoje części. Na jakim etapie i kiedy będzie można zrobić podział gruntu wraz ze zbudowanym domem? Czy dopiero po oddaniu budowy domu? Czy można to zrobić w trakcie budowy? A może są jakieś inne rozwiązania? Pytanie wzięło się stąd, że mam fundusze na zbudowanie domu w stanie surowym, a na resztę prac chciałbym wziąć kredyt. W takiej sytuacji musiałbym obciążyć siostrę hipoteką, a tego nie chcę. Chciałbym wziąć kredyt hipoteczny tylko na siebie, aby siostra była bezpieczna i niezależna ode mnie.

Budowa farmy fotowoltaicznej - procedury i pozwolenia

Budowa farmy fotowoltaicznej - procedury i pozwolenia

Mam zamiar wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 megawata (MWp). Działki, na których ma ona powstać, są gruntami rolnymi w IIIb i IV klasie bonitacyjnej. Ponadto są one objęte studium uwarunkowań i przeznaczone pod OZE. Czy w takim przypadku muszę występować do gminy o warunki zabudowy, następnie do starostwa o pozwolenie na budowę? Czy może od razu zwrócić się bezpośrednio do dystrybutora energii o warunki przyłącza? Jakie w ogóle są kolejne kroki uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej do 1 MWp? Członek mojej rodziny jest w identycznej sytuacji, także planuje budowę farmy. Jego farma znajdowałaby się w odległości ok. 800 m od mojej (podaję tu odległość pomiędzy inwestycjami, a nie granicami naszych działek). Czy nie będzie problemu z uzyskaniem pozwolenia i wybudowaniem drugiej elektrowni przez innego właściciela w tym samym czasie i w tak niewielkiej odległości dzielącej obie inwestycje? Dodam, że na tych terenach i w niedalekim sąsiedztwie moich działek funkcjonują już elektrownie OZE, które powstały kilka lat temu. Są to elektrownie wiatrowe.

Budowa domu bez pozwolenia - samowola budowlana i jej konsekwencje

Budowa domu bez pozwolenia - samowola budowlana i jej konsekwencje

Nie złożyłem wniosku ani dokumentacji o pozwolenie na budowę domu, a rozpocząłem budowę. Dom wybudowałem w tym roku latem, to znaczy – on jest nadal w budowie. Zrobiłem tak, bo pomyślałem, że teraz przeprowadzę roboty, a zimą, gdy jest więcej czasu, złożę wszystkie niezbędne papiery i będzie w porządku, bo buduję w dość odludnej okolicy. Niestety, sąsiad złożył papiery o pozwolenie i mój dom został zaznaczony na mapce. Przyszło mi pismo, że budynek został dodany do działki, pewnie dlatego, że geodeta pracujący na działce sąsiada zgłosił budynek do geodezyjnych mapek. Dodam, że sąsiad dostał decyzję z gminy o warunkach zabudowy, bo nie ma tutaj planu zagospodarowania przestrzennego. Co mam zrobić w tej sytuacji? Czy złożyć teraz wniosek o pozwolenie na budowę, czy po prostu ukończyć i zamieszkać, licząc, że się nikt nie dopatrzy? A jak się dopatrzy, to dopiero zalegalizować budynek?

Odpowiedzialnością kierownika budowy za wypadek przy silnym wietrze

Odpowiedzialnością kierownika budowy za wypadek przy silnym wietrze

Jestem kierownikiem budowy, dwa tygodnie temu zdarzył się wypadek. Podczas silnych podmuchów wiatru, jakie miały miejsce na obszarze całego kraju, prawie 100-kilogramowa płyta warstwowa została porwana z placu budowy i niestety uderzyła przypadkowego spacerowicza poza terenem budowy. Na szczęście ten człowiek przeżył, jednak został zabrany przez pogotowie i musiał zostać poddany operacji. Z pewnością przebywał w szpitalu dłużej niż tydzień. Wypadek miał miejsce około godziny 11.00. Tego samego dnia o godzinie 7.30 poinformowałem w wiadomości emaliowej wszystkich wykonawców będących wtedy na terenie budowy o alercie pogodowym na stronie IMGW i poprosiłem o zabezpieczenie terenu budowy. Firma realizująca pokrycie elewacji w tym czasie zabezpieczała swoje materiały i całą budowę. Zaraz po zdarzeniu przyjechała policja i pogotowie. Wszyscy obecni na placu budowy zostali zbadani na obecność alkoholu we krwi. Niestety okazało się, że brygadzista miał 0,11 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pojawił się także nadzór budowlany, ale nie wstrzymał budowy, a jedynie nakazał usunąć zalegające płyty warstwowe. Po ich wizycie wstrzymałem prace budowlane do ustąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Chciałbym zapytać, jak w świetle prawa przedstawia się odpowiedzialność za wypadek osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, czyli funkcję kierownika budowy. Proszę uwzględnić, że w związku z budową zostały zawarte umowy cywilnoprawne na każdy zakres realizacji poszczególnych prac, a do poszczególnych robót wyznaczani są brygadziści i kierownicy robót, którzy także odpowiadają za swój obszar pracy.

Porady prawne z prawa budowlanego

Serwis Prawo-budowlane.info powstał w reakcji na zapotrzebowanie osób i firm poszukujących rzetelnych informacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzi na swoje pytania znajdą tu czytelnicy, którzy planują budowę domu i Ci, którzy zawodowo zajmują się budownictwem.


Publikujemy porady prawne na temat uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, remontów i modernizacji. Sporo tekstów dotyczy sytuacji trudnych, gdy trzeba się uporać z kontrolą nadzoru budowlanego, zalegalizować samowolę budowlaną albo podjąć właściwe kroki po źle wykonanych robotach budowlanych. Opisane sprawy to prawdziwe historie, gdzie porad budowlanych udzielali nasi prawnicy. Są oni nieustannie do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »