Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale

Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale

Rozpoczynam z bratem projekt deweloperski. Działka posiada MPZP, który przewiduje możliwość budowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregową (maksymalnie 3 segmentów). Działka ma 1000 m2, natomiast MPZP przewiduje minimalny rozmiar działki 700 m2. Planujemy wybudowanie szeregówki składającej się z 3 segmentów, a następnie podzielenie każdego domu na dom dwulokalowy, w wyniku czego powstałoby 6 domów. Oczywiście projekt od początku zakładałby taki scenariusz, w związku z tym każdy z 6 domów posiadałby oddzielne wejście oraz oddzielenie pionowymi ścianami. Wszelkie ograniczenia MZPZ jak odległości od granicy, linia zabudowy, linia frontu zostaną spełnione. 1. Jak długo orientacyjnie (zdaję sobie sprawę, że są odchylenia w zależności od miejsca) trwać będzie proces takiego podziału?2. Kiedy można rozpocząć proces takiego podziału?3. Czy w związku z tym, że działka ma 1000 m2, a MPZP zakłada minimalnie 700 m2, nie będzie możliwości podziału działki? 4. Wówczas każdy z właścicieli może mieć współudział w gruncie oraz wyłączność użytkowania swojego ogródka?5. Czy podczas podziału ograniczenia MPZP takie jak szerokość elewacji frontowej jednego segmentu będą się odnosiły do jednego domu (2 lokale) czy do jednego lokalu? To znaczy że jeśli MPZP zakłada szerokość jednego segmentu minimalnie 12 metrów, to czy zablokuje to podział na domy dwulokalowe (oddzielne KW), skoro po podziale te małe domki będą miały elewację 6 metrów od elewacji frontowej?

Tymczasowy budynek wybudowany na czas budowy domu - czy to samowola budowlana?

Tymczasowy budynek wybudowany na czas budowy domu - czy to samowola budowlana?

Na działce, na której rozpocząłem budowę domu na podstawie pozwolenia na budowę, wybudowałem tymczasowy budynek gospodarczy, który ma służyć za zaplecze podczas budowy. Jest to konstrukcja drewniana postawiona na punktowych słupach betonowych ok. 60 cm nad ziemią, gdzie jedno pomieszczenie jest zabudowane (mieszkalne) o pow. 24 m2, a drugie to wiata z zadaszeniem (też 24 m2powierzchni) – z przeznaczeniem na taras. Te dwie konstrukcje są połączone. Z jednej strony sąsiad ma teren wpisany jako leśny, a mój budynek jest oddalony od granicy tylko o 4 m. Wybudowałem ten budynek bez żadnych zgłoszeń, pozwoleń, sądząc, że mam prawo do zaplecza gospodarczego. Teraz jednak słyszę, że urząd może uznać, iż jest to samowola budowlana. Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia i ewentualnie przedstawienie konsekwencji, jakie za to grożą. Jeśli to samowola, czy mógłbym ją zalegalizować?

Zakup działki budowlanej z pozwoleniem na budowę

Zakup działki budowlanej z pozwoleniem na budowę

Zamierzam kupić działkę budowlaną z prawomocnym, aktualnym pozwoleniem na budowę. Jednakże projekt, na który to pozwolenie zostało wydane, mi nie odpowiada i chciałbym wybudować zupełnie inny dom. W urzędzie dowiedziałem się, że budowa zupełnie nowego projektu poprzez wprowadzenie projektu zamiennego (zmiana istniejącego pozwolenia na budowę) w tym przypadku będzie nierealna – urząd nie zaakceptuje znacznych odstępstw od projektu. Czy ja, nabywając grunt od obecnego właściciela, będę miał prawo wnioskować o wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę? Czy tylko obecny właściciel gruntu jako strona pozwolenia ma takie prawo i to on przed podpisaniem aktu notarialnego powinien złożyć wniosek o wygaszenie? Proszę o poradę, jakie mam możliwości w tej sytuacji.

Domek holenderski na działce budowlanej

Domek holenderski na działce budowlanej

Czy mogę postawić domek holenderski 25 m2 na działce budowlanej powyżej 1000 m2 objętej planem zagospodarowania terenu pod zabudowę jednorodzinną i usługową?

Wykreślenie służebności dojazdu na czas budowy

Wykreślenie służebności dojazdu na czas budowy

Jestem właścicielem działki, która kiedyś była użytkowana jako rolna działka w gospodarstwie. Od ponad dwudziestu lat jest nie używana. Do wszystkich działek był dojazd drogą służebną. Teraz właściciel drogi i pierwszej działki chce wybudować obiekt i prosi o wykreślenie służebności dojazdu na czas budowy (żeby mieć odpowiedni teren czynny biologicznie). Obawiam się takiego ruchu – ze względu na legalność działań oraz niepewność powrotu później do służebności. Czy jest się czego obawiać?

Zakup domu z wadami - jak dochodzić odszkodowania?

Zakup domu z wadami - jak dochodzić odszkodowania?

Sprawa dotyczy budynku (dom w zabudowie bliźniaczej), w którym mieszkam. Problemem są duże pęknięcia ścian oraz opadająca podłoga. Dom był kupiony od osoby fizycznej w stanie deweloperskim w 2016 roku. Początkowo myśleliśmy, iż objawy te są spowodowane osiadaniem, co jest normalne w przypadku nowego budynku. Niestety objawy te zamiast stopniowo ustępować, nasilały się. W związku z tym zdecydowaliśmy się na ekspertyzę firmy, która zajmuje się naprawą tego typu błędów budowlanych. Wykonana w ubiegłym tygodniu ekspertyza wykazała, że dom ma wady konstrukcyjne, zagęszczenie gruntu pod budynkiem nie zostało wykonane zgodnie ze sztuka budowlaną i jest przyczyną ciągłego opadania podłogi, co grozi m.in. uszkodzeniem znajdującej się w niej instalacji ogrzewania podłogowego. Razem z ekspertyzą dostałem również ofertę na wykonanie naprawy – 70 000 zł.Chciałbym się spytać, czy tego typu sprawy ulegają przedawnieniu? Czy mogę złożyć pozew przeciwko kierownikowi budowy, aby naprawa została wykonana np. z jego ubezpieczenia? Jaka jest odpowiedzialność inwestora (od którego kupiłem budynek), który występował jako osoba fizyczna? Chciałbym jednocześnie dodać, iż inwestor ten jest dla mnie osobą znajomą od wielu lat.

Poszerzenie drogi gminnej i żądanie przesunięcie ogrodzenia

Poszerzenie drogi gminnej i żądanie przesunięcie ogrodzenia

Mój dom usytuowany jest ok. 6 m od krawędzi drogi gminnej. Wójt chce poszerzyć tę drogę do szerokości 5 m i zażyczył sobie, abym przesunęła ogrodzenie na swój koszt o 2,5 m. W ten sposób drogę będę miała pod samymi oknami. Czy tak może być? Wójt twierdzi, że moje ogrodzenie postawione jest na drodze, ale ja mam wytyczaną działkę o pow. 3100 m2 (tyle również widnieje w księdze wieczystej), a z map dostępnych w internecie wynika, że działka jest mniejsza – ok. 3050 m2. Jak sprawdzić, kto się myli? Czy geodeta mógł popełnić błąd, wytyczając moją działkę? Zaraz po zakupie tej działki i jej wytyczeniu wykonaliśmy ogrodzenie i na pewno nie zabraliśmy 1 m gminie, jak twierdzi wójt. Kamień graniczny jest w tym samym miejscu – tuż przed ogrodzeniem, a więc zostawiliśmy nawet „zapas”. Nie mam mapki, jedynie wyrys z mapki i nie wiem, co w tej sytuacji zrobić?

Oddziaływanie dużej inwestycji na sąsiednie działki

Oddziaływanie dużej inwestycji na sąsiednie działki

Jestem właścicielem gruntu rolnego, który został przekwalifikowany na działkę przemysłową. Od 40 lat na tej działce prowadzę gospodarstwo sadownicze. W bezpośrednim sąsiedztwie mojej działki powstaje inwestycja magazynowo-logistyczna. Bardzo mnie to niepokoi, ponieważ może mieć ona negatywny wpływ na mój sad. Czy będę stroną w postępowaniu u wydanie pozwolenia na budowę? Czy mogę ubiegać się od inwestora o odszkodowanie za szkodliwe oddziaływanie na moje gospodarstwo?

Zakup nieruchomości z osobą ubezwłasnowolnioną i budowa domu

Zakup nieruchomości z osobą ubezwłasnowolnioną i budowa domu

Chciałbym wraz z żoną i i kuzynem (ubezwłasnowolniony, którego jestem opiekunem prawnym) zakupić działkę budowlaną i wybudować na niej dom, ponieważ mieszkanie, w którym mieszkamy, jest za małe dla nas trojga oraz nie jest przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Sprzedałem mieszkanie kuzyna i dysponuję zgodą sądu na zakup udziału w nieruchomości mieszkalnej. W załączniku zamieszczam skan postanowienia sądu.1. Chciałbym dowiedzieć się, czy mam możliwość zakupu działki i wpisaniu do aktu notarialnego podopiecznego jako współwłaściciela działki, wykorzystując część kwoty ze sprzedaży jego mieszkania, a następnie podpisać umowę z firmą na wybudowanie na niej domu, którego podopieczny będzie współwłaścicielem?2. Drugą opcją jest zakup działki i wybudowanie domu za własne pieniądze, a wykorzystanie pieniędzy kuzyna na wykończenie domu, które to stanowić będą jego udział w domu (zapisane oczywiście w akcie notarialnym).Zależy mi, aby kuzyn był na każdym kroku zabezpieczony.

Zalegalizowanie dobudówki

Zalegalizowanie dobudówki

Rodzice byli właścicielami domu jednorodzinnego wybudowanego 1972 r. W 1993 r. decyzją burmistrza uzyskali pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego i dobudowę budynku gospodarczego z garażem. W 1994 r. dobudówka została ukończona i zamieszkana (budynek gospodarczy graniczy z sąsiadami). Jeżeli sąsiedzi się zmienili, to czy jestem zobowiązany starać się o jakiekolwiek zgody z ich strony? Po śmierci mamy w 2018 r. na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia nabyłem jako jedyne dziecko spadek po mamie w udziałach po 1/2 części wraz z ojcem. Sprawdziłem dokumentację nieruchomości i okazało się, że wymieniona dobudówka nie została odebrana do chwili obecnej. Co należy zrobić, żeby zalegalizować wymienioną dobudówkę? Ewentualnie jakie mogę ponieść konsekwencję z tytułu nieodebrania dobudówki? Jaki może być koszt zalegalizowania dobudówki?

Przesunięcie ogrodzenia z pasa drogowego

Przesunięcie ogrodzenia z pasa drogowego

Jestem rolnikiem, przejąłem aktem notarialnym od taty działkę z ogrodzeniem postawionym około 20 lat przed przekazaniem oraz budynkami (mieszkalny i gospodarcze), w 1993 roku. Od tego dnia jestem jej właścicielem. Działka graniczy z drogą powiatową, którą aktualnie rozbudowują. Twierdzą, że jestem 1 metr w pasie drogowym na długości 12 metrów, więc przesuwają ogrodzenie i niszczą mi kwiatostany i krzewy, które od lat pielęgnuję ze świadomością, że posadziłem je na swojej działce. Ogrodzenie stawiają na mojej działce. Wcześniej nie otrzymałem żadnego pisma w tej sprawie. Czy mam prawo do odszkodowania? Jeśli tak, to o co mogę wnosić i do jakiej instytucji i czy mogę wnosić o regulację prawną w kwestii ustalenia granicy działki na wypadek przekazania dla syna – żeby jego nie nękano w przyszłości?

Budowa stawu na gruncie rolnym do 1000 m2

Budowa stawu na gruncie rolnym do 1000 m2

Chciałbym wykopać sadzawkę na gruncie rolnym. Jednym zdaniem chciałbym skorzystać ze znowelizowanego dwa razy w ostatnim czasie prawa budowlanego. Mowa tutaj o wielkości do tysiąca metrów kwadratowych i głębokości trzech metrów, położone w całości na gruntach rolnych, zasilane wodami opadowymi, gruntowymi i roztopowymi. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uniknąć sytuacji – sam wykopałeś, to sam zasypiesz i sam zapłacisz?

Budowa nowego domu w miejsce starego

Budowa nowego domu w miejsce starego

Posiadam stary, drewniany dom (gajówkę), który wymaga zburzenia, bo jest cały spróchniały. Nie jest to zabytek. Chciałabym na jego miejscu zbudować nowy drewniany dom. Planu zagospodarowania nie ma. Działka znajduje się w lesie, jest otoczona państwowym lasem. Plan geodezyjny działki zawiera drogę prywatną do działki, która przez las jest połączona z drogą publiczną. Wybrałam gotowy projekt domu, który jednak jest trochę szerszy niż obecny (na szerokości o 1,5 m). Czy mam ubiegać się o pozwolenie na budowę? Czy wystarczy tylko otrzymać pozwolenie na rozbiórkę? Jeśli jednak pozwolenie na budowę jest koniecznie, czy jest szansa uzyskać pozwolenie na dom trochę szerszy? Jakie dokumenty mam złożyć?

Budowa bliźniaka lub domu jednorodzinnego dwulokalowego na niewielkiej działce

Budowa bliźniaka lub domu jednorodzinnego dwulokalowego na niewielkiej działce

Chciałbym wybudować bliźniaka lub budynek jednorodzinny dwulokalowy z zamiarem sprzedaży dwóm różnym osobom. Według planu mogę wybudować oba rodzaje, który rodzaj jest lepszy i czym się różni formalnie sprzedaż i potem własność pod kątem prawnym tak, żebyśmy i ja i klienci byli zadowoleni? Istnieje plan zagospodarowania i niemożliwy jest podział działki ze względu na jej niedużą wielkość. Proszę też o informacje, jak wygląda temat wybudowania dwóch bliźniaków posadowionych obok siebie na jednej niewielkiej działce. Miejscowy plan nie mówi nic o tym, że można/nie można. Oczywiście zakładam spełnienie innych warunków, % zagospodarowania terenu, odległość od granicy działki itd.

Legalizacja altany na działce rolnej

Legalizacja altany na działce rolnej

Czy mogę zalegalizować budowę domku/altany (24 m2) na działce rolnej bezpłatnie? Czy po ewentualnej legalizacji będę mógł go wyremontować i rozbudować bez konieczności odrolnienia działki? Nie jestem rolnikiem, domek był wybudowany ponad 20 lat temu. Jestem właścicielem tej ziemi od 5 lat. Powierzchnia ziemi to 0,6 ha, kat. V i VI.

Szambo i studnia na działce

Szambo i studnia na działce

Chcę kupić działkę rolną ok. 3500 m2. Działka nie jest objęta MPZP. WZ nie zostanie wydany ze względu na to, że naokoło nie ma zabudowy. Chcę na działce postawić domek letniskowy. Wiem, że można na takiej działce postawić domek parterowy o powiwerzchni zabudowy do 35 m2. Podobny taki powstaje na działce obok. Jednak nigdzie nie mogę znaleźć informacji o dwóch rzeczach:1. Czy mogę na takiej działce wybudować małe szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków?2. Czy mogę na takiej działce wybudować studnię?

Wybudowanie domów na sprzedaż na własnych działkach a podatki

Wybudowanie domów na sprzedaż na własnych działkach a podatki

Posiadam własne, prywatne działki budowlane, nabyte w latach 90. w drodze spadku po zmarłych dziadkach i rodzicach. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Chciałbym na tych działkach wybudować nieruchomości – domy z zabudowie szeregowej – na sprzedaż. Czy od ziemi, która jest moją prywatną własnością, muszę zapłacić podatek dochodowy?

Składowanie ziemi i odpadów na działce - gdzie zgłosić?

Składowanie ziemi i odpadów na działce - gdzie zgłosić?

Sąsiad nawiózł ziemię, a właściwie zwozi wszystko z okolicznych wykopów. Obecnie zasypał swoją działkę powyżej 1 m od mojej strony i jeszcze dosypał ziemię z grubym marglem, co po wyrównaniu da dodatkową warstwę. Wygląda, że z jego działki zrobił miejsce do składania ziemi i odpadów, kawałków muru, cegły – wszystko, co jest z budowy. Zasypał mi ogrodzenie, które robiłem zgodnie z projektem 14 lat temu. Woda podczas deszczu płynie na moją działkę. Gdzie i do kogo mam się zgłosić z tym problemem? 

Stwierdzenie przez PINB niezgodności domu z projektem

Stwierdzenie przez PINB niezgodności domu z projektem

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego odebrał mój dom w 2008 i zakończyła się budowa. Na mocy skargi sąsiada PINB dokonał oględzin domu i stwierdził niezgodność z projektem. Dom znajduje się w granicy działki (był nadbudowywany). Inspektorzy stwierdzili, że dom nie ma ogniomuru, a w projekcie ma. Dach od strony granicy jest wypuszczony na 40 cm. Budynki gospodarcze na działce sąsiada znajdują się w odległości 6 m od mojego domu. Czy po zakończonej budowie po 2 latach inspektorzy mają prawo żądać ode mnie obcięcia dachu?

Kupno niedokończonego domu od komornika i wznowienie budowy

Kupno niedokończonego domu od komornika i wznowienie budowy

Zastanawiam się nad kupnem nieukończonego domu od komornika. Chciałbym wiedzieć, jak wznowić budowę. Czy komornik powinien posiadać dziennik budowy? Jak dowiedzieć się, kto był kierownikiem budowy? Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę, decydują się na zakup takiej nieruchomości, aby nie narobić sobie kłopotów?

Porady prawne z prawa budowlanego

Serwis Prawo-budowlane.info powstał w reakcji na zapotrzebowanie osób i firm poszukujących rzetelnych informacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzi na swoje pytania znajdą tu czytelnicy, którzy planują budowę domu i Ci, którzy zawodowo zajmują się budownictwem.


Publikujemy porady prawne na temat uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, remontów i modernizacji. Sporo tekstów dotyczy sytuacji trudnych, gdy trzeba się uporać z kontrolą nadzoru budowlanego, zalegalizować samowolę budowlaną albo podjąć właściwe kroki po źle wykonanych robotach budowlanych. Opisane sprawy to prawdziwe historie, gdzie porad budowlanych udzielali nasi prawnicy. Są oni nieustannie do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »