Wymiana ogrodzenia usytuowanego za granicą działki

Wymiana ogrodzenia usytuowanego za granicą działki

Kupiłem w 2009 r. działkę, która miała już stare ogrodzenie. Planujemy wymianę ogrodzenia na odcinku ok. 25 m. Stoi ono wzdłuż drogi żwirkowej, która jest prywatną działką sąsiada. Ogrodzenie nasze ma ponad 30 lat. Przekracza granicę drogi na pewnym odcinku, pozostawiając ok. 3-metrową drogę ze żwiru. Czy muszę cofnąć ogrodzenie do granicy mojej działki, czy mogę je postawić w starym miejscu?

Nawiezienie ziemi i podniesienie poziomu gruntu na działce

Nawiezienie ziemi i podniesienie poziomu gruntu na działce

Mamy z żoną działkę graniczącą z jeziorem. Granicą jest lustro wody. Wiosną zawsze podnosi się poziom wody i zalewa łąkę, woda czasami podchodzi pod sad. Zacząłem w pobliże nawozić ziemię by podnieść poziom gruntu, ale „życzliwi” nasłali na nas policję. Chciałbym wiedzieć, czy mogę nawieźć ziemi i podnieść poziom działki, aby woda z jeziora nas nie zalewała. Wszystko oczywiście w granicach naszej działki.

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Chcę przebudować dom bez zgłoszenia. Powiększam powierzchnię zabudowy o 25 m2 i chcę zabudować taras. Powierzchnia użytkowa zwiększy się o 50 m2. Jaka będzie opłata legalizacyjna? Budynek jest objęty planem zagospodarowania, a zmiana jest z nim zgodna. Powodem działania są protesty sąsiada.

Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni

Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni

Czy jest możliwość ogrodzenia działki rolnej oraz wykopania studni? Przesyłam wypis z planu.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej a postawienie budynku gospodarczego

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej a postawienie budynku gospodarczego

Mam działkę rolną 3000 m2 i mam problem z postawieniem budynku gospodarczego do 35 m2 na zgłoszenie. Na dzień dzisiejszy wymagają ode mnie wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej. Czy prawo wymaga takiego dokumentu w tej sytuacji, a jeśli nie, to na jakiej podstawie prawnej mógłbym od tego odstąpić i odpowiedzieć urzędnikowi na to pismo?

Odległość od granicy budynku usługowego

Odległość od granicy budynku usługowego

Proszę o poradę w kwestii odległości od granicy działki budynku usługowego. Nieprzekraczalna linia zabudowy pozwala na zachowanie innych odległości niż w warunkach technicznych § 12 oraz ustawie o drogach. W jakich odległościach od granic należy usytuować projektowany budynek?

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej

Rozpoczęliśmy właśnie remont mieszkania. Panowie budowlańcy przyszli, wycięli otwór w ścianie, a po tygodniu przez kompletny przypadek okazało się, że jest to ściana nośna budynku (nie powiedzieli tego wcześniej). Panowie zamontowali nadproża, ościeżnice itd. Co mogę zrobić, jakie groza mi konsekwencje za wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej? Bardzo proszę o pomoc. Chcę uregulować stan prawny i bardzo martwię się sytuacją.

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej działki warunkiem uzyskania warunków zabudowy

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej działki warunkiem uzyskania warunków zabudowy

W tym roku zakupiłem działkę o powierzchni 2600 m2, z czego 900 m2 to grunt budowlany, a pozostała część to grunty leśne. Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka ma kształt prostokąta i krótszym bokiem przylega do ulicy (asfaltowej z chodnikiem i latarniami), a dłuższym bokiem przylega do 3-metrowej, nieutwardzonej drogi prywatnej, której jestem współwłaścicielem. Na działce znajdują się dwa budynki (dom i garaż), które planuję wyburzyć i wybudować jeden, nowy budynek mieszkalny jednorodzinny. Problem polega na tym, że dojazd do części budowlanej od istniejącej bramy z drogi publicznej przebiega przez część leśną. Od strony drogi prywatnej nie ma wjazdu, ale część budowlana do niej przylega. Urząd gminy odmawia wydania warunków zabudowy przy założeniu, że dojazd do budynku, zgodnie ze stanem faktycznym, jest zapewniony od ulicy. Urząd nakazuje zapewnić dojazd od ulicy prywatnej, do której przylega część budowlana, tak by dojazd nie przebiegał przez część leśną. Oczywiście dla spełnienia tego wymogu mógłbym stworzyć nowy dojazd od ulicy prywatnej i dalej korzystać z obecnie istniejącego dojazdu, który jest najkorzystniejszy. Niestety wyrysowanie dojazdu od ulicy prywatnej skutkuje tym, że urząd traktuje bok domu, równoległy do ulicy prywatnej, jako elewację frontową. Planowany budynek ma ten bok znacząco dłuższy niż szerokość elewacji frontowych w okolicy, co powoduje że wg warunków zabudowy takiego domu wybudować nie można. Nie jest to też zgodne z logiką, gdyż faktyczna elewacja frontowa to ta od strony ulicy publicznej, a nie wąskiej uliczki prywatnej. Co można zrobić, aby urząd wyznaczył warunki zabudowy z drogą dojazdową do budynków od strony ulicy publicznej? Czytałem o możliwości zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na grunty rolne, czy jest szansa, że urząd przychyli się do takiego wniosku? [dołączam plan sytuacyjny]

Budowa siedliska na działce rolnej

Budowa siedliska na działce rolnej

Otrzymałem 2,7 ha ziemi rolnej w darowiźnie (klasa 4a). Chciałbym wybudować niewielki dom jako siedlisko na działce rolnej. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego będę występował o WZ. Chciałbym uniknąć odrolnienia ziemi. Czy możliwe jest budowa siedliska na takiej działce rolnej? Proszę o informacje.

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego

Chcę zalegalizować budowę domku letniskowego wybudowanego w latach 1993–1994. Zostałem ukarany grzywną za wyłączenie terenu z produkcji leśnej. Przy płatności pani powiedziała, że jeżeli zapłacę teraz, to zalegalizuję budowę i domek naniosą na plan.

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Chcę zakupić działkę budowlaną o powierzchni 2000 m2 i wybudować na niej dwa wolnostojące domy jednorodzinne sąsiadujące ze sobą, lecz plan zagospodarowania przestrzennego rozgranicza działkę dosłownie w połowie na działkę pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, a w drugiej połowie na działkę pod zabudowę zagrodową (no i tu pojawia się problem!). Nie jestem rolnikiem, aby móc wybudować dom na tej części zagrodowej. Czy szwagier rolnik (jako np. dzierżawca tej działki) może uzyskać pozwolenie na budowę? Przekształcenie tej działki budowlano-zagrodowej nie wchodzi w grę (za dużo czasu). Co mogę zrobić?

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Zakupiłem działkę budowlaną, która kiedyś była działka rekreacyjna. Postawiono na niej domek letniskowy ok. 45 m2, z drewna, bez pozwolenia. Ten domek stoi już ze 25 lat. Czy jest możliwość, aby zalegalizować taki budynek w jakiś sposób?

Rozbiórka domu stojącego częściowo na działce sąsiada

Rozbiórka domu stojącego częściowo na działce sąsiada

Planuję kupić działkę budowlaną (ma MPZP), na działce stoi dom (mapa w załączeniu), dom na szerokości około 80 cm stoi na działce sąsiada. Dom nie jest wykazany w księdze wieczystej nieruchomości, ale na wszystkich mapkach ewidencyjnych istnieje. Docelowo dom ma być zburzony. Czy istnieje ryzyko, że sąsiad albo nadzór budowlany nie wyrazi zgody na rozbiórkę domu? Czy mogę wystąpić o rozbiórkę części domu, która nie leży na mojej działce? Czy mogę mieć problemy z rozbiórką i uzyskaniem pozwolenia na nowy budynek (warunki MPZP do spełnienia na działce)?

Wydzielenie lokali - mieszkań w domu i ich najem

Wydzielenie lokali - mieszkań w domu i ich najem

Chcę zakupić dom jednorodzinny o powierzchni ok. 220 m2. Planuję wydzielić w nim ok. 4 lokale mieszkalne. Chcę je wynająć. Plan przewiduje zabudowę jednorodzinną z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. Czy mam możliwość wynajmowania lokali–mieszkań? Czy należy do zgłosić gdzieś poza US? O czym jeszcze muszę pamiętać?

Dom w spadku który jest samowolą budowlaną

Dom w spadku który jest samowolą budowlaną

Sprawa dotyczy odziedziczonego domu w spadku który jest samowolą budowlaną. Mam problem, gdyż odziedziczyłem spadek po ojcu w postaci niedokończonego domu. Budynek jest w stanie surowym otwartym z więźbą dachową odeskowaną, przykrytą papą. Data wydania pozwolenia na budowę to rok 2011. Dziennik budowy jest też prowadzony do ukończenia dachu. Natomiast problem w tym, że dom stoi za blisko drogi. Według projektu odległość ta powinna wynosić 16 m, a w rzeczywistości jest 11 m. Rozmawiałem z architektem i według niego jest to samowola budowlana. Jak można sprostować tę sytuację i zgodnie z prawem dokończyć budowę?

Projekt zamienny domu z powodu przesunięcia garażu

Projekt zamienny domu z powodu przesunięcia garażu

W zeszłym roku kupiłam działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu i garażu wolnostojącego. Pozwolenie na budowę wydane było na podstawie wydanych w 2007 r. warunków zabudowy. W 2016 r. wyszedł MPZP, który przesunął nieprzekraczalną linię zabudowy. Na planie po przeprowadzeniu pomiarów przez geodetę okazało się, że garaż wchodzi w NLZ o ok. 1 m i jest przesunięty w prawo o ok. 3 m. Garaż wybudowany był w 2008 r. (jest niezadaszony, stoją tylko mury) i nie przekracza linii zabudowy wyznaczonej w decyzji. Mając wiedzę, że garaż jest przesunięty, musimy zrobić projekt zamienny i zgłosić tę zmianę. Czy biorąc po uwagę aktualne zapisy MPZP, garaż jest samowolą? Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

Działka bez dostępu do drogi a obowiązek płacenia podatku rolnego i od nieruchomości

Działka bez dostępu do drogi a obowiązek płacenia podatku rolnego i od nieruchomości

Jestem w trudnej sytuacji, gdyż posiadam działkę bez jakiegokolwiek dostępu do drogi publicznej. Nikt mi nie chce pomóc. Czy wobec tego, jako właściciel takiej działki, mam obowiązek płacić podatek, skoro odmawia mi się pomocy?

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Czy zgodne z prawem jest zrobienie przyłącza kanalizacji do istniejącej już studzienki na posesji sąsiedniej, gdzie mieszka rodzina? Jakie warunki prawne należy spełniać poza oczywiście zgodą sąsiadów, by nie skutkowało to problemami w przyszłości?

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku

Posiadam budynek jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi. Chciałbym wynajmować te mieszkania turystom w charakterze najmu krótkoterminowego. Czy w tej sytuacji powinienem zmienić sposób użytkowania budynku według ustawy Prawo budowlane?

Przebudowa domku holenderskiego

Przebudowa domku holenderskiego

Pytanie dotyczy sytuacji prawnej przebudowanego przeze mnie domku holenderskiego. Chodzi o działkę o pow. 500 m2 położoną w gminie, gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, a więc obowiązują warunki zabudowy, które pozwalają na zabudowę letniskową. Domek holenderski o wymiarach 3,5 x 9 m postawiłem legalnie – na zgłoszenie złożone w starostwie wraz z kompletem dokumentów. Potem częściowo zabudowałem domek i nadbudowałem nad nim drewnianą konstrukcję, w efekcie uzyskałem zadaszony taras i dodatkowy pokój. Całość jest dostawiona do konstrukcji domku [dołączam zdjęcie]. Czy te moje zmiany podpadają pod samowolę budowlaną i konieczna jest legalizacja? Jeśli tak, jak należy to zrobić?