Dom z licytacji komorniczej - usytuowanie niezgodne z projektem

Dom z licytacji komorniczej - usytuowanie niezgodne z projektem

Kupiłam od komornika na licytacji dom bez dokumentacji, ale znałam kierownika budowy, który akurat go prowadził, i zapewnił mnie, że wszystko jest w porządku. Udało mi się odkupić dokumenty od poprzednich właścicieli. Dom był w stanie surowym otwartym, a obecnie jest już ukończony. Niestety okazało się teraz, że dom jest źle usytuowany na działce. Są duże różnice, przede wszystkim od drogi jest 3,5 m, a według projektu powinno być 7 m. Kto ponosi za to odpowiedzialność i co powinnam teraz zrobić? Dodam, że w dzienniku budowy nie ma pierwszego wpisu od geodety, jest wpis kierownika budowy, iż przejął plac z wytyczonym przez geodetę budynkiem.

Ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku

Ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku

Czy jest wymagana ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku o powierzchni zabudowy 27 m2 do budynku mieszkalnego? Jakie są wymagane dokumenty do zgłoszenia w starostwie powiatowym?

Nieruchomość w granicy po rozgraniczeniu

Nieruchomość w granicy po rozgraniczeniu

Mieszkamy w domu wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Nasza nieruchomość graniczy z nieruchomością będącą własnością gminy, którą na mocy umowy dzierżawy użytkowali moi rodzice, a później ja. W tym roku urząd wypowiedział umowę dzierżawy i przeznaczył działkę do sprzedaży. Po jej pomiarze przez geodetów okazało się, że granica między naszymi działkami jest przesunięta o ok. 40 cm. Tym sposobem nasz taras znalazł się w granicy gminnej działki na ok. 20 cm. Urząd zawiadomił nam pisemnie, że za tydzień zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów. Co powinienem zrobić, aby nie ponosić żadnych kosztów i zachować taras w stanie nienaruszonym? Dodam, że ten taras istniał od zawsze, był kilkukrotnie remontowany. Między nieruchomościami jest jedynie wkopany słupek graniczny, który dla nas stanowił punkt odniesienia. Teraz okazuje się, że to nie ten i powinien być w innym miejscu. Czy urząd może zażądać rozebranie tarasu bądź jego części będącej na ich terenie? Jak wejść w posiadanie gruntu, na którym znajduje się 20 cm naszego tarasu? Czy można tu zastosować zasiedzenie?

Zakup działki oznaczonej jako łąka bez uchwalonego MPZP

Zakup działki oznaczonej jako łąka bez uchwalonego MPZP

Jestem obecnie na etapie kupna działki, w przyszłym tygodniu podpisuję umowę przedwstępną. W ofercie biura nieruchomości rzeczona działka widnieje jako działka budowlana, lecz w akcie notarialny, do którego udało mi się dotrzeć, istnieje taki zapis: Dział I-O, Podrubryka 1.4.1, Sposób korzystania Ł – ŁĄKI TRWAŁE. Gmina, w której znajduje się owa działka, nie posiada uchwalonego MPZP, lecz jedynie studium. Agent nieruchomości poinformował mnie, że muszę jedynie wystąpić o warunki zabudowy dla działki do urzędu gminy, aby wybudować dom jednorodzinny. Nie wspominał nic o przekształceniu działki rolnej na działkę budowlaną. Czy zostałem wprowadzony w błąd? Czy działki rolne, dla których nie ma ustalonego miejscowego planu zabudowy przestrzennej, mogą zostać zabudowane jedynie na podstawie orzeczenia o warunkach zabudowy? Czy również jest wymagana procedura odrolnienia, co się z tym wiąże? Czy biuro nieruchomości może sprzedawać działkę, która w księdze wieczystej widnieje jako rolna (ŁĄKI TRWAŁE), jako budowlaną?

Jak zalegalizować starą rozbudowę domu?

Jak zalegalizować starą rozbudowę domu?

Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego (piwnica, parter i piętro) zostało wydane pod koniec 1998 r. Istnieje projekt i wszystkie pozwolenia. Dobudowana część jest większa w stosunku do projektu, ale w granicach działki. Został powołany kierownik budowy, co potwierdził podpisem w dzienniku budowy, który zabrał. Dziennik został wydany też w 1998 r. Prace budowlane zaczęły się w 2000 r. i oficjalnie do dziś się nie zakończyły, bo dobudowa do teraz nie została odebrana, gdyż zaginął kierownikowi dziennik budowy. Nie powiadomił o tym ani mnie, ani odpowiednich organów. Wielokrotnie byłam u kierownika, ale mówi, że go nie ma. W części dobudowanej mieszkam. Teraz jeszcze spis powszechny, gdzie trzeba podać powierzchnię i ilość pomieszczeń. Co teraz zrobić, żeby szybko zalegalizować budowę i spać spokojnie? Na jakie kary się narażam i w jakiej wysokości? Czy trzeba będzie rozebrać dobudowaną część? Czy można skorzystać ze skróconego procesu legalizacji bez opłaty, który obowiązuje od ubiegłego roku dla budowli 20-letnich?

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

Z powodu braku mieszkania chciałbym wystąpić o zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Nie chciałbym zmieniać obrysu budynku gospodarczego, którego ściana jest posadowiona w odległości 2,8 m i 1,8 m od granicy działki, tj. po skosie w stosunku do granicy działki. W tej ścianie (dawno) był wyjazd ze stodoły, bo kiedyś to była stodoła, a następnie trochę ten wyjazd zamurowano, zostawiając 2 małe okna, tworząc pomieszczenia gospodarcze. Czy w tej ścianie w miejscu byłych otworów mogę przewidzieć i zaprojektować okna przyszłego budynku mieszkalnego mieszkalnego? Istniejący budynek gospodarczy jest na mapie zasadnicze z literką „g”.

Wstawienie okien dachowych - czy potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie?

Wstawienie okien dachowych - czy potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie?

Chciałbym wstawić okna dachowe (obecnie w dachu okien nie ma). Mój dom to „bliźniak”, który jest współwłasnością moją i sąsiadki, która jest w podeszłym wieku i przebywa obecnie w domu opieki. Okna chciałbym wstawić oczywiście tylko w mojej części budynku. Próbowałem się dowiedzieć u różnych źródeł, ale dowiedziałem się, że przepis jest różnie interpretowany, czasem inaczej przez różne starostwa powiatowe. Napisałem do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego i „odesłano” mnie do starostwa. Starostwo odmówiło wydania opinii na ten temat, chyba że złożę wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Tylko nie rozumiem, dlaczego nie odpowiadają wprost, że mam złożyć albo nie, bo po co mam to składać, jeśli okazałoby się, że nie jest to konieczne, a wiąże się z kosztami jak architekt, kierownik budowy itp. Czy potrzebne są pozwolenia, czy mogę wstawić okna bez pozwolenia i zgłoszenia?Jeśli wstawię okna, a okaże się, że potrzebne było pozwolenie, i sprawa wyjdzie na jaw, to czy mogę się wytłumaczyć, przedstawiając brak wiedzy spowodowanej nieudzieleniem konkretnej informacji przez urzędy?

Zwrot kosztów za doprowadzenie kanalizacji

Zwrot kosztów za doprowadzenie kanalizacji

Sąsiad kilka działek dalej od mojej działki zrobił kanalizacje, która przebiega przez wspólną drogę dojazdową do wszystkich działek, domaga się teraz zwrotu kosztów. Na własnoręcznym rozliczeniu, które mi pokazał, nie uwzględnił jednej ze swoich działek, twierdząc, że jedna z jego działek jest na końcu drogi i nie można się z tej działki podłączyć do kanalizacji (kanalizacja jest podciągnięta pod samą działkę). Dowiedziałem się również, że sąsiad podpisał umowę z przedsiębiorstwem usług komunalnych i otrzymał dofinansowanie (o tym nikogo wcześniej nie poinformował i jak mu to powiedziałem, twierdził, że PUK nie wypłacił mu dofinansowania, które było zawarte w umowie, argumentując to brakiem pieniędzy). Mam wrażenie, że sąsiad próbuje mnie oszukać, zawyżając kwotę, jaką mam mu zapłacić. Co mam w takiej sytuacji zrobić, czy w przyszłości sąsiad może zabronić mi podłączenia do kanalizacji?

Zajęcie części wspólnej nieruchomości i samowola budowlana

Zajęcie części wspólnej nieruchomości i samowola budowlana

Mieszkam w domu wolnostojącym podzielonym na trzy lokale mieszkalne, każdy stanowi odrębną własność. Osobne mieszkanie na każdej kondygnacji. Trzech właścicieli. Dwa z mieszkań (na pierwszym i drugim piętrze) mają wspólne wejście do budynku i wspólną klatkę schodową. W wyniku samowoli budowlanej nowego właściciela mieszkania na drugim piętrze (poddasze), który zabudował połowę klatki schodowej, włączając ją do swojego mieszkania (drzwi wejściowe do lokalu umieszczono na spoczniku schodów na pierwszej kondygnacji), zostałam pozbawiona dostępu do strychu oraz wyjścia na dach. Ze względu na konflikt z sąsiadką od dwóch lat nie mogę zlecić wymaganych prawem budowlanym przeglądów technicznych przewodów kominowych. Nadzór budowlany jest w trakcie wyjaśniania sprawy samowoli budowlanej, lecz doradza złożenie pozwu o nieprawne zajęcie części wspólnej nieruchomości. Dodatkowo sąsiadka nie rozliczyła się z pieniędzy pobranych na remont klaki schodowej, którego się podjęła, ani nie wywiązała z umowy. 

Kontener handlowy na działce - przepisy

Kontener handlowy na działce - przepisy

Postawiłem na swojej działce kontener handlowy, warzywniak bez fundamentów. Niestety „życzliwy” napisał donos i nadzór sprawnie wziął się do pracy i muszę ten kontener teraz przestawić gdzieś indziej na wynajęty teren o odpowiednim MPZP, bo moja działka była tylko mieszkaniowa. Czy jeśli chciałbym ten kontener gdzieś postawić „na stałe”, to zawsze muszę występować o pozwolenie na budowę?Czy postawienie na zgłoszenie jest możliwe tylko na 180 dni, jako obiekt tymczasowy? Czy jeśli kontener jest podwójny, zblokowane dwa kontenery i wymiar zewnętrzny 7 m x 6 m, to może być na zgłoszenie? Czy jest możliwe ustawienie takiego kontenera na jakichś innych zasadach, bo niestety teraz uświadomiono mi, że mój kontener jest traktowany na równi z Lidlami i Kauflandami? Proszę o podanie przepisów i wytłumaczenie opisanego problemu.

Zgoda na przyłączenie się do wodociągu biegnącego we wspólnej drodze

Zgoda na przyłączenie się do wodociągu biegnącego we wspólnej drodze

W 2006 roku zakupiłam działkę z udziałem w drodze dojazdowej. Razem ze wszystkimi sąsiadami udaliśmy się do kancelarii notarialnej w celu sporządzenia oświadczenia ustanowienia użytkowania w wspomnianej prywatnej. Takie oświadczenie podpisali wszyscy sąsiedzi dla mediów prąd, gaz, woda. W 2015 roku trzech sąsiadów postanowiło wybudować sieć wodociągową, natomiast ja chciałabym się teraz przyłączyć. Czy wobec tego muszę mieć zgodę sąsiadów na podpięcie, czy też nie? Oczywiście partycypowałabym w kosztach, które sąsiedzi ponieśli. 

Zakup działki rolnej z budynkami - remont budynków i zabudowa siedliskowa

Zakup działki rolnej z budynkami - remont budynków i zabudowa siedliskowa

Chcę kupić ziemię rolną zabudowaną domem i budynkami gospodarskimi, powyżej 1 ha. Nie jestem rolnikiem indywidualnym, nie mam kwalifikacji rolniczych. Wiem, że mogę kupić taką ziemię za zgodą KOWR-u, na wniosek zbywcy (z uwagi na mój brak kwalifikacji rolniczych), a po zakupie muszę przez 5 lat prowadzić tam gospodarstwo rolne i nie mogę tej ziemi przez 5 lat sprzedać (chyba że za zgodą KOWR-u). Chcę się jednak upewnić, czy jeśli kupię taką ziemię (zabudowaną budynkami, powyżej 1 ha), to jako NIErolnik mogę swobodnie wyremontować istniejące na niej budynki gospodarcze? Czy też pojawią się w tym względzie jakieś ograniczenia prawne z racji, iż nie jestem rolnikiem indywidualnym? I drugie pytanie: czy gdybym kupiła samą ziemię rolną, niezabudowaną (powyżej 1 ha, za zgodą KOWR-u) i miała kwalifikacje rolnicze, to czy mogłabym na takiej ziemi postawić zabudowę siedliskową (dom, stodoła) od razu po zakupie (a nie np. po 5 latach gospodarowania na takiej ziemi)?

Jak zgodnie z prawem przykryć stare pokrycie dachu nowym?

Jak zgodnie z prawem przykryć stare pokrycie dachu nowym?

Budynek mieszkalny z 1965 r. (właściciele mieszkają tylko latem) na działce siedliskowej, obok jest budynek gospodarczy oraz stodoła (pozostałość po gospodarstwie rolnym). Budynek mieszkalny jest pokryty blachą płaską ocynkowaną, która jest pokryta smołą. Smoła już schodzi, jest krucha, wypalona, część tej smoły już sama spłynęła. Strop jest zrobiony z desek oraz trzciny. Mam obawy, że jak przykryję dach blachodachówką na łatach i kontrłatach, to opary smoły mogą pojawić się w pokojach. Słyszałem, że smoła jest zakazana od jakiegoś czasu. Czy przykrycie starego pokrycia dachu (smołowanego) nowym pokryciem będzie zgodne z prawem (z normami)?

Budowa domu na działce usługowej

Budowa domu na działce usługowej

Zakupiliśmy z małżonką działkę która w MPZP widnieje jako działka do zabudowy usługowej, i ustala się na niej przeznaczenie „pod zabudowę usługową wolnostojącą z dopuszczeniem działalności usługowej związanej z wynajmem pokoi; usługowej, handlowej o powierzchni sprzedaży do 150 m2, z dopuszczeniem lokalizacji mieszkania dla właściciela na 2. i 3. kondygnacji nadziemnej”.Chcielibyśmy postawić na tej działce usługowej dom jednorodzinny i teraz moje pytanie: czy możemy to zrobić, mówiąc po prostu, że parter – gdzie będzie salon, kuchnia, łazienka i jeden duży pokój – pójdzie pod wynajem? Czy istnieje jakiś przepis mówiący, że taka zabudowa musi mieć osobne wejście do części mieszkalnej, którą zajmuje właściciel i części która będzie „wynajmowana”? Czy jedyne wyjście to postarać się o zmianę w MPZP?

Kotłownia obok domu - jakie warunki, pozwolenie czy zgłoszenie?

Kotłownia obok domu - jakie warunki, pozwolenie czy zgłoszenie?

Posiadam domek na wsi (ok. 80 m2), w którym nie ma technicznych możliwości na zainstalowanie automatycznego pieca CO – brak pomieszczenia. Dlatego chciałabym obok domku postawić pomieszczenie w typie kontenera o pow. 12 m2 z płyty obornickiej niezwiązane na stałe z podłożem, które pełniłoby rolę kotłowni. Działka liczy 10 arów. Czy potrzebuję na to pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy może wcale nie muszę tego zgłaszać? W przepisach mowa jest o pomieszczeniu gospodarczym, czy można tak zakwalifikować kotłownię? Wiadomo, że załatwianie pozwolenia łączy się ze wzrostem kosztów.

Przesunięte granice działki - jak rozwiązać problem?

Przesunięte granice działki - jak rozwiązać problem?

Sprawa dotyczy problemu przesuniętych granic działek. Posiadam działkę, która jest równolegle przesunięta o 40 cm na działkę sąsiadki po lewej stronie, a sąsiedzi z prawej strony są w mojej granicy też o 40 cm. Oni mają tę graniczną część w większości zabudowaną przez samowole budowlane. Od lat 60-tych w tej granicy stał budynek gospodarczy i drewniany garaż, ale ze względu na zły stan tych budowli musiałam je rozebrać. Obecnie chciałam w zgodzie z prawem zbudować kolejny budynek, ale sąsiadka stwierdziła, że będzie przesuwała granicę o te 40 cm. Jeśli to zrobi, to pozbawi mnie wjazdu na posesję, który i tak już jest wąski. W jaki sposób mogę w krótkim czasie rozwiązać problem granic? To ja wystąpiłam do geodety o wznowienie granic w celu uzyskania pozwolenia na odbudowę budynku gospodarczego w innym miejscu niż stał on dotychczas. Czy muszę wnioskować o wyburzenie ścian w budynkach sąsiadów, które są z kolei w mojej granicy? To wprawdzie umożliwiłoby mi wjazd na posesję, ale chciałabym ten problem przebiegu granicy rozwiązać bez sporów sądowych. Zależy mi na czasie, ponieważ chcę uporządkować działkę. Wspomnę jeszcze, że na tej ulicy wszystkie działki są poprzesuwane w granicach, przy czym powierzchnia mojej akurat się zgadza, a zaborczej sąsiadki nie.

Wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu

Wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu

Jakie minimalne normy musi spełnić lokal w momencie przekształcenia sposobu jego użytkowania na mieszkalny i wyodrębnienie go jako samodzielnego lokalu? Chodzi konkretnie o wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu starej kamiennicy. Z tego, co się zorientowałem, lokal musi być odpowiedzenie doświetlony, musi być wydzielona łazienka i muszą być doprowadzone media do mieszkania. Nie wiem natomiast, czy media muszą już być rozprowadzone po mieszkaniu. Na przykład czy do kuchni/łazienki musi być poprowadzona woda i czy wymagana jest instalacja elektryczna w całym mieszkaniu? Może wystarczy, jeśli media będą poprowadzone jedynie do przedpokoju (z podłączonymi licznikami)? Kolejna kwestia to w jakim stanie muszą być podłogi, ściany i wewnętrzna część dachu, czy sytuacja w której dach jest ocieplony i zabezpieczony folią, jest wystarczająca, czy muszą znajdować się na nim Regi psy, tynki? Interesuje mnie również, kto na końcu zatwierdza to, że lokal może pełnić funkcję samodzielnego mieszkania i czy są jakieś dodatkowe wymogi, o których nie wspomniałem?

Zabranie części działki na poczet drogi - jak się odwołać?

Zabranie części działki na poczet drogi - jak się odwołać?

Według planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2010 ponownie ma być zabrana część działki na poczet dróg. Czy jest szansa na zablokowanie takiego planu, odwołanie się? Nie chodzi tutaj o odszkodowanie, a zablokowanie zabrania tej części działki. Jest to ponad 10% działki, co wpływa także na nieprzekraczalną linie zabudowy. Oba budynki zaczynają wtedy przekraczać te linię, a w przyszłości planujemy remont jednego, a drugiego remont generalny. Co można z takim faktem zrobić? 

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Potrzebuje pomocy prawnej w zakresie pozwolenia na budowę. Wystąpiłem do starostwa powiatowego z wnioskiem o budowę domu na 2 działkach ewidencyjnych. Dostałem prośbę o uzupełnienie dokumentów, z której wynika, że starostwo nie uznaje działki budowlanej złożonej z 2 działek ewidencyjnych. Pismo i plan w załączeniu. Starostwo powołuje się na MPZP, ale chyba źle cytują definicję tam określoną. Proszę o pomoc w mojej sprawie.

Sprzeciw wobec budowy marketu

Sprzeciw wobec budowy marketu

Dostałem właśnie zawiadomienie z urzędu gminy, że na działce bezpośrednio graniczącej z moją działką, gdzie mamy wydane warunki zabudowy pod dom jednorodzinny, inwestor chce postawić budynek handlowo-usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – market. Działki wokół są zabudowane domami jednorodzinnymi. W momencie kiedy zostanie wybudowany market zacznie się ruch, hałas, okolica przestanie być spokojna. Jakie mam możliwości aby nie pobudowano marketu i jak się sprzeciwić przeciwko budowie?

Porady prawne z prawa budowlanego

Serwis Prawo-budowlane.info powstał w reakcji na zapotrzebowanie osób i firm poszukujących rzetelnych informacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzi na swoje pytania znajdą tu czytelnicy, którzy planują budowę domu i Ci, którzy zawodowo zajmują się budownictwem.


Publikujemy porady prawne na temat uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, remontów i modernizacji. Sporo tekstów dotyczy sytuacji trudnych, gdy trzeba się uporać z kontrolą nadzoru budowlanego, zalegalizować samowolę budowlaną albo podjąć właściwe kroki po źle wykonanych robotach budowlanych. Opisane sprawy to prawdziwe historie, gdzie porad budowlanych udzielali nasi prawnicy. Są oni nieustannie do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »