Kabel biegnący przez działkę który uniemożliwia budowę domu

Kabel biegnący przez działkę który uniemożliwia budowę domu

Kupiłam działkę budowlaną, a nie mogę wybudować domu na miejscu, w którym planowałam. Przez całą szerokość mojej działki po środku jest przeprowadzony kabel energetyczny podziemny niskiego napięcia do sąsiada. Sąsiad ma możliwość podłączenia się do linii, która prowadzi przy jego posesji od głównej ulicy, konkretnie przy jego ogrodzeniu. Sąsiad nie chce zrezygnować z linii przeprowadzonej przez moją działkę i utrudnia mi budowę domu. Co mogę zrobić, żeby zlikwidować kabel i zmusić sąsiada, aby podłączył się do kabla przy swojej działce?

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy?

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy?

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy? A jeśli się tak stało, czy kierownik budowy może potwierdzić prawidłowe ich wykonanie?

Budynek usługowy na wąskiej działce

Budynek usługowy na wąskiej działce

Posiadam działkę, niestety działka jest wąska i ma szerokość tylko 13 metrów. Działka jest długa, ale wąska. Po jednej i po drugiej stronie działki brak zabudowań. Są pola uprawne. Planuję postawić budynek usługowy pod działalność gospodarczą - usługi z magazynem i biurem. Od strony granicy budynek nie musi posiadać okien i drzwi. Czy mogę postawić budynek usługowy 1,5 metra od granicy na tak wąskiej działce?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Posiadam mieszkanie - odrębną własność lokalu mieszkalnego w spółdzielni. Inspektor z administracji ze spółdzielni mieszkaniowej ingeruje w remont mojego mieszkania i po prostu na każdym kroku robi mi trudności. Proszę mi wyjaśnić, czy mam obowiązek zgłaszania remontu do spółdzielni mieszkaniowej? Czy inspektor może mi zakazać używania płyty indukcyjnej w mieszkaniu, w którym została wykonana nowa instalacja wraz z dokumentacją od uprawnionych elektryków? Czy administracja może wejść do lokalu bez mojego pozwolenia? Czy mam obowiązek za każdym razem ich wpuszczać? W został zdjęty licznik gazowy i zdemontowana instalacja gazowa, ponieważ nie chcę gazu, lecz w tej sprawie spółdzielnia wypowiedziała się negatywnie i żąda przywrócenia gazu, czy ma do tego prawo? Inspektor powołuje się na zapisy regulaminu spółdzielni. Czy administracja może mnie podać do sądu, że robię sobie remont?

Dwie księgi wieczyste dla jednej nieruchomości

Dwie księgi wieczyste dla jednej nieruchomości

W maju 2020 roku kupiłem z żoną działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Umowa została zawarta w obecności notariusza. Działka nie miała żadnych obciążeń – sprawa była czysta. W lutym 2021 dostałem pismo z sądu o 2 wpisach do mojej księgi wieczystej. Pierwszy z nich odnosił się do zmiany właścicieli nieruchomości (czyli na mnie i żonę), natomiast drugi wpis to ostrzeżenie dotyczące tego, że istnieje druga księga wieczysta prowadzona dla tej samej działki. Z pomocą notariusza dotarłem do właściciela owej drugiej księgi wieczystej. Z naszej rozmowy wynikło, że nie ma on żadnych roszczeń do tej nieruchomości i wie, że to jest jakiś absurd, mało tego – sam ponad 10 lat temu próbował to sprostować, ale nie dał rady, ponieważ przerosły go formalności.Złożyliśmy pismo w wydziale ksiąg wieczystych z prośbą o wykreślenie mojej działki z drugiej księgi wieczystej, jednak referendarz, do którego ta sprawa trafiła, powiedział, że on nie ma takiej możliwości, żeby wykreślić działkę, i musimy założyć sprawę w sądzie. Z tego, co się dowiedziałem, sprawa w sądzie będzie mnie kosztować 5% wartości nieruchomości. Biorąc pod uwagę okoliczności tego wpisu, jest to absurd, ponieważ pół roku temu działka była bez żadnych obciążeń.Między mną a właścicielem drugiej księgi wieczystej nie ma sporu co do własności nieruchomości, chcemy tylko wyprostować sprawę. Jak najlepiej załatwić taką sprawę, aby nie ponosić dużych kosztów sądowych?

Usytuowanie budynku na działce

Usytuowanie budynku na działce

Sprawa dotyczy usytuowania budynku na działce. Otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy, w której jest określona w następujący sposób linia zabudowy: 1) dla lokalizacji budynku wyznacza się obowiązującą linię zabudowy w odległości 8,5 m od frontu działki. 2) wyznaczoną linię zabudowy należy traktować jako nieprzekraczalną granicę usytuowania budynku. Ponadto na mapie jest naniesione oznaczenie w postaci obowiązującej linii zabudowy. Moje pytanie w związku z powyższym: budynek można zlokalizować wyłącznie 8,5 m od frontu działki, czy też można go zlokalizować znacznie dalej (np. 30 m od frontu działki)?

Wykonanie podjazdu większego niż w projekcie budowlanym

Wykonanie podjazdu większego niż w projekcie budowlanym

Sprawa dotyczy „zabudowy” działki budowlano-leśnej. Działka około 2500 m2, wyłączone z produkcji leśnej jest 400 m2 i jest to maksymalna powierzchnia, jaką można było wyłączyć zgodnie z MPZP. Jest zbudowany dom, nie ma jeszcze podjazdu. Chciałbym zrobić podjazd zajmujący powierzchnię o około 100 m2 więcej niż w projekcie budowlanym i obszarze wyłączonym z produkcji leśnej. Jak mogę zgodnie z prawem to zrobić i jakie będą koszty, tudzież jakie będą konsekwencje, jeśli zrobiłbym to bez żadnych formalnych procedur?

Odrolnienie działki i doprowadzenie mediów

Odrolnienie działki i doprowadzenie mediów

Posiadam działkę rolną, a w sąsiedztwie są też działki budowlane, w sumie jest ich 35. Chciałabym moją działkę odrolnić i doprowadzić media, droga do działki należy do agencji rynku rolnego. Agencja chce oddać drogę gminie za darmo, a gmina nie jest zainteresowana. Sprawdziłam na mapach, gdzie przebiegają media, i orientacyjnie od mojej działki woda o 60 m, prąd 50 m, a kanalizacja 5 m. Byłam na rozmowie w wodociągach i twierdzą, że nie da się podłączyć wody, bo gmina nie ma dróg. Pisałam do agencji i są w stanie udostępnić drogę na wykonanie podłączeń. Proszę o poradę w tej sprawie jak odrolnić działkę i doprowadzić do niej media.

Utrata dojazdu do działek - co zrobić?

Utrata dojazdu do działek - co zrobić?

Kilku nabywców kupiło działki budowlane, a następnie postawiło na nich domy z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Dojazd do drogi publicznej przechodził przez działkę właściciela, który sprzedał nam działki i użyczył słownie zgody na przejazd przez swoją działkę. Gmina, wydając pozwolenia na zamieszkanie, nie zgłosiła zastrzeżeń co do braku dojazdu koniecznego. W międzyczasie wspomniany właściciel (zmarł kilka lat temu) stracił działkę na rzecz banku, o czym dowiedzieliśmy się oficjalnie wczoraj, kiedy przedstawiciel tegoż poinformował słownie, że bank zamierza sprzedać działkę z „naszą” drogą dojazdową, a za miesiąc zagrodzi dojazd. Co możemy zrobić na teraz, żeby w tak krótkim czasie nie stracić dojazdu do swoich działek i domów?

Działka rolna z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną - czy można przekształcić na działkę budowlaną bez konieczności odrolnienia?

Działka rolna z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną - czy można przekształcić na działkę budowlaną bez konieczności odrolnienia?

Posiadam działkę, która jest oznaczona w księgach wieczystych jako rolna, natomiast w planach miejskiego zagospodarowania przestrzennego zapisana z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną. Czy tego typu działkę mogę przekształcić na budowlaną bez ponoszenia opłat za odrolnienie działki? Czy jedynym sposobem na wybudowanie tam domu bez odrolnienia całej działki jest wyłączenie z produkcji rolnej tych darmowych 5 arów?

Przeniesienie własności działki zagrodowej z rozpoczętą budową

Przeniesienie własności działki zagrodowej z rozpoczętą budową

Rolnik podpisał notarialnie umowę przedwstępną sprzedaży swojej działki o statusie „zagrodowa” z nierolnikiem (czyli ze mną), po czym zaczął budować na tej działce dom mieszkalny. Obecnie budowa osiągnęła stan surowy otwarty. Zbliża się termin podpisania umowy i pojawiają się pytania o kroki, które należałoby podjąć, żeby nowy właściciel mógł uzyskać prawo do dokończenia budowy domu i zamieszkania w nim. Jak przenieść własność działki i rozpoczętej budowy (wraz z pozwoleniem) na nabywcę?

Uniemożliwienie dostępu do działki i wyznaczenie drogi koniecznej

Uniemożliwienie dostępu do działki i wyznaczenie drogi koniecznej

Posiadam od 40 lat działkę. Obecnie kupiono działkę przylegającą do mojej, pozbawiając mnie wejścia na mój teren i uniemożliwiając dostęp do działki. Co mam zrobić? Do kogo się udać i jakimi dokumentami, by ustalić drogę konieczną?

Postawienie wiaty na działce nad jeziorem - kontrola inspekcji budowlanej i mandat - jak się odwołać od kary?

Postawienie wiaty na działce nad jeziorem - kontrola inspekcji budowlanej i mandat - jak się odwołać od kary?

Postawiłam w tym roku nad jeziorem wiatę z krokwi drewnianych bez okien, na płytkach betonowych, która jest zamknięta drzwiami garażowymi. Dzisiaj miałam kontrolę z inspekcji budowlanej i dostałam mandat w wysokości 5000 tys. zł. Czy mogę się od tego odwołać i zmniejszyć kwotę kary? Nie byłam zorientowana w przepisach budowlanych i nie zgłosiłam budowy. 

Wznowienie budowy mimo wygaszenia pozwolenia

Wznowienie budowy mimo wygaszenia pozwolenia

W 2007 roku otrzymaliśmy pozwolenie (decyzję) na budowę pawilonu handlowego na naszej działce na potrzeby naszego gospodarstwa rolnego, gdyż jesteśmy wraz z małżonką współwłaścicielami i prowadzimy gospodarstwo rolne. Do jesieni 2018 roku postawiliśmy obiekt w stanie surowym (tzw. stan otwarty), przykryty dachem. Ostatni wpis w dzienniku budowy jest w grudniu 2018 roku. W międzyczasie trafił się kupiec na tę działkę, z którym spisaliśmy wstępną umowę z ostateczną datą wykupu na koniec 2020 roku. Przyszły inwestor miał inne plany co do zagospodarowania działki i poprosił mnie, abym wystąpił z pismem do starostwa o wygaszenie pozwolenia na budowę, co uczyniłem. Pismo o wygaszeniu pozwolenia na budowę otrzymałem w marcu 2020 roku. Przyszły inwestor wycofał się jednak z umowy kupna działki. Obecnie chcemy kontynuować dokończenie budowy bez żadnych zmian konstrukcyjnych i oprzeć się na poprzednim projekcie budowlanym. Działka ta w aktualnym projekcie zagospodarowania przestrzennego pozostaje nadal rolniczo-budowlana. Czy możliwe jest wznowienie budowy mimo wygaszenia pozwolenia na budowę?

Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale

Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale

Rozpoczynam z bratem projekt deweloperski. Działka posiada MPZP, który przewiduje możliwość budowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregową (maksymalnie 3 segmentów). Działka ma 1000 m2, natomiast MPZP przewiduje minimalny rozmiar działki 700 m2. Planujemy wybudowanie szeregówki składającej się z 3 segmentów, a następnie podzielenie każdego domu na dom dwulokalowy, w wyniku czego powstałoby 6 domów. Oczywiście projekt od początku zakładałby taki scenariusz, w związku z tym każdy z 6 domów posiadałby oddzielne wejście oraz oddzielenie pionowymi ścianami. Wszelkie ograniczenia MZPZ jak odległości od granicy, linia zabudowy, linia frontu zostaną spełnione. 1. Jak długo orientacyjnie (zdaję sobie sprawę, że są odchylenia w zależności od miejsca) trwać będzie proces takiego podziału?2. Kiedy można rozpocząć proces takiego podziału?3. Czy w związku z tym, że działka ma 1000 m2, a MPZP zakłada minimalnie 700 m2, nie będzie możliwości podziału działki? 4. Wówczas każdy z właścicieli może mieć współudział w gruncie oraz wyłączność użytkowania swojego ogródka?5. Czy podczas podziału ograniczenia MPZP takie jak szerokość elewacji frontowej jednego segmentu będą się odnosiły do jednego domu (2 lokale) czy do jednego lokalu? To znaczy że jeśli MPZP zakłada szerokość jednego segmentu minimalnie 12 metrów, to czy zablokuje to podział na domy dwulokalowe (oddzielne KW), skoro po podziale te małe domki będą miały elewację 6 metrów od elewacji frontowej?

Tymczasowy budynek wybudowany na czas budowy domu - czy to samowola budowlana?

Tymczasowy budynek wybudowany na czas budowy domu - czy to samowola budowlana?

Na działce, na której rozpocząłem budowę domu na podstawie pozwolenia na budowę, wybudowałem tymczasowy budynek gospodarczy, który ma służyć za zaplecze podczas budowy. Jest to konstrukcja drewniana postawiona na punktowych słupach betonowych ok. 60 cm nad ziemią, gdzie jedno pomieszczenie jest zabudowane (mieszkalne) o pow. 24 m2, a drugie to wiata z zadaszeniem (też 24 m2powierzchni) – z przeznaczeniem na taras. Te dwie konstrukcje są połączone. Z jednej strony sąsiad ma teren wpisany jako leśny, a mój budynek jest oddalony od granicy tylko o 4 m. Wybudowałem ten budynek bez żadnych zgłoszeń, pozwoleń, sądząc, że mam prawo do zaplecza gospodarczego. Teraz jednak słyszę, że urząd może uznać, iż jest to samowola budowlana. Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia i ewentualnie przedstawienie konsekwencji, jakie za to grożą. Jeśli to samowola, czy mógłbym ją zalegalizować?

Zakup działki budowlanej z pozwoleniem na budowę

Zakup działki budowlanej z pozwoleniem na budowę

Zamierzam kupić działkę budowlaną z prawomocnym, aktualnym pozwoleniem na budowę. Jednakże projekt, na który to pozwolenie zostało wydane, mi nie odpowiada i chciałbym wybudować zupełnie inny dom. W urzędzie dowiedziałem się, że budowa zupełnie nowego projektu poprzez wprowadzenie projektu zamiennego (zmiana istniejącego pozwolenia na budowę) w tym przypadku będzie nierealna – urząd nie zaakceptuje znacznych odstępstw od projektu. Czy ja, nabywając grunt od obecnego właściciela, będę miał prawo wnioskować o wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę? Czy tylko obecny właściciel gruntu jako strona pozwolenia ma takie prawo i to on przed podpisaniem aktu notarialnego powinien złożyć wniosek o wygaszenie? Proszę o poradę, jakie mam możliwości w tej sytuacji.

Domek holenderski na działce budowlanej

Domek holenderski na działce budowlanej

Czy mogę postawić domek holenderski 25 m2 na działce budowlanej powyżej 1000 m2 objętej planem zagospodarowania terenu pod zabudowę jednorodzinną i usługową?

Wykreślenie służebności dojazdu na czas budowy

Wykreślenie służebności dojazdu na czas budowy

Jestem właścicielem działki, która kiedyś była użytkowana jako rolna działka w gospodarstwie. Od ponad dwudziestu lat jest nie używana. Do wszystkich działek był dojazd drogą służebną. Teraz właściciel drogi i pierwszej działki chce wybudować obiekt i prosi o wykreślenie służebności dojazdu na czas budowy (żeby mieć odpowiedni teren czynny biologicznie). Obawiam się takiego ruchu – ze względu na legalność działań oraz niepewność powrotu później do służebności. Czy jest się czego obawiać?

Zakup domu z wadami - jak dochodzić odszkodowania?

Zakup domu z wadami - jak dochodzić odszkodowania?

Sprawa dotyczy budynku (dom w zabudowie bliźniaczej), w którym mieszkam. Problemem są duże pęknięcia ścian oraz opadająca podłoga. Dom był kupiony od osoby fizycznej w stanie deweloperskim w 2016 roku. Początkowo myśleliśmy, iż objawy te są spowodowane osiadaniem, co jest normalne w przypadku nowego budynku. Niestety objawy te zamiast stopniowo ustępować, nasilały się. W związku z tym zdecydowaliśmy się na ekspertyzę firmy, która zajmuje się naprawą tego typu błędów budowlanych. Wykonana w ubiegłym tygodniu ekspertyza wykazała, że dom ma wady konstrukcyjne, zagęszczenie gruntu pod budynkiem nie zostało wykonane zgodnie ze sztuka budowlaną i jest przyczyną ciągłego opadania podłogi, co grozi m.in. uszkodzeniem znajdującej się w niej instalacji ogrzewania podłogowego. Razem z ekspertyzą dostałem również ofertę na wykonanie naprawy – 70 000 zł.Chciałbym się spytać, czy tego typu sprawy ulegają przedawnieniu? Czy mogę złożyć pozew przeciwko kierownikowi budowy, aby naprawa została wykonana np. z jego ubezpieczenia? Jaka jest odpowiedzialność inwestora (od którego kupiłem budynek), który występował jako osoba fizyczna? Chciałbym jednocześnie dodać, iż inwestor ten jest dla mnie osobą znajomą od wielu lat.

Porady prawne z prawa budowlanego

Serwis Prawo-budowlane.info powstał w reakcji na zapotrzebowanie osób i firm poszukujących rzetelnych informacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzi na swoje pytania znajdą tu czytelnicy, którzy planują budowę domu i Ci, którzy zawodowo zajmują się budownictwem.


Publikujemy porady prawne na temat uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, remontów i modernizacji. Sporo tekstów dotyczy sytuacji trudnych, gdy trzeba się uporać z kontrolą nadzoru budowlanego, zalegalizować samowolę budowlaną albo podjąć właściwe kroki po źle wykonanych robotach budowlanych. Opisane sprawy to prawdziwe historie, gdzie porad budowlanych udzielali nasi prawnicy. Są oni nieustannie do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »