Wykonywanie projektów budowlanych przez studenta bez uprawnień

Wykonywanie projektów budowlanych przez studenta bez uprawnień

Chciałbym założyć jednoosobową działalność - pracownię projektową, która świadczyłaby usługi wykonywania projektów budowlanych. Ze względu na to, że jestem jeszcze na studiach i nie posiadam stosowanych uprawnień, nie mogę raczej zaliczyć jej do PKD 71.11.z, jednak od osób znajdujących się w podobnej sytuacji dowiedziałem się, że wykorzystują oni kategorię 41.10.z, która już nie posiada zapisu o wymaganiu wiedzy specjalistycznej. Czy mógłbym wybrać taką kategorię i jak wtedy powinienem nazywać usługę? Czy nie mogą się w niej znaleźć jakieś konkretne słowa? Czy wybierając PKD 41.10.z, mogę rozliczać się w formie ryczałtu 5,5%? Działalność chciałbym również rozszerzyć o PKD 47.91.z, czy jest możliwe połączenie tych dwóch kategorii? Jest ona chyba objęta 3% ryczałtem, czy w tym wypadku usługi projektowe mogę rozliczać według 5,5% ryczałtu, a produkty ze sprzedaży internetowej według 3% ryczałtu?

Podniesienie terenu działki i problem z sąsiadem

Podniesienie terenu działki i problem z sąsiadem

Kupiłem działkę, która na pierwszy rzut oka była na płaskim terenie, ale przy budowie domu okazało się, że od drogi gminnej w kierunku sąsiada jest różnica w poziomie 30 cm. Droga gminna jest wyżej od poziomu działki, a rów wzdłuż drogi był płytki i przy nadmiarze deszczu woda z rowu przechodziła na działkę. Od drogi podniosłem poziom terenu działki ok. 15 cm, a po przeciwnej stronie podniosłem 30 cm, aby teren trochę wypoziomować. Wcześniej były to małe pola rolne. Z czasem granice działek stały się najniższym punktem do odprowadzania wody. Sąsiada nie zalewam, bo dzieli nas rów oraz jego droga dojazdowa do domu, a mimo to ma problem, że podniosłem teren i cytuje mi prawo budowlane. Czy mogłem to zrobić? Co teraz? Dodam, że na granicy działek jest rów melioracyjny, przy rowie jest droga dojazdowa do jego posiadłości oraz do innych sąsiadów (prawdopodobnie przejazd służebny), po drugiej stronie drogi jest następny rów i dopiero jego dom.

Ogrodzenie między ogródkami w bloku

Ogrodzenie między ogródkami w bloku

Od 5 lat mieszkam w bloku na nowym, małym osiedlu zamkniętym. Do mieszkań na parterze – w tym i mojego – przynależą ogródki (zakupione razem z mieszkaniem na wyłączne użytkowanie). Między kolejnymi ogródkami deweloper zastosował stosowne ogrodzenia, wysokie na około 1 m – 1,2 m. Sąsiad, nowy właściciel mieszkania obok, zwrócił się do mnie o zgodę na wymianę naszego wspólnego ogrodzenia na wyższe, tj. 1,7 m, co miałoby zapewnić bezpieczeństwo jego kotom. Twierdzi, że ma do tego prawo na podstawie prawa budowlanego, aby postawić płot wyskoki nawet na 2,2 m. Groził, że jeśli nie wyrażę na to zgody, to i tak postawi w swoim ogródku nieco dalej dodatkowe ogrodzenie wysokie na 2,2 m. Wspólnota mieszkaniowa aktualnie nie dysponuje regulaminami/ustaleniami odnośnie takich kwestii. W związku z tym wyraziłam zgodę na wymianę ogrodzenia pod warunkiem, że jego wysokość będzie 1,7 m oraz zostanie zachowana roślinność. Dziś rozpoczął się prace. Moje rośliny zostały zniszczone, zostały wkopane słupki wysokie na 2,2 m. Absolutnie nie chcę takiej zmiany. Znacznie to ograniczy widok z moich okien. Jakie mam opcje? Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Wymogi dla parterowego budynku gospodarczego

Wymogi dla parterowego budynku gospodarczego

Jakie wymogi muszą być spełnione, aby przestrzeń (pomieszczenie) pomiędzy stropem a konstrukcją dachu kwalifikowało budynek jako „parterowy budynek gospodarczy”, a nie już dwukondygnacyjny? Czy są jakieś graniczne wysokości strychu, czy można ocieplić albo np. odeskować konstrukcję dachu? Budynek będzie na działce zagrodowej i będzie związany z produkcją rolna, a więc obecnie nie wymaga on zgłoszenia.

Garaż blaszany na działce rolnej - czy potrzebne zgłoszenie?

Garaż blaszany na działce rolnej - czy potrzebne zgłoszenie?

Chciałbym postawić garaż blaszany 35 m2 na działce rolnej. Działka ma około 1200 m2. Na działce znajduje się dom mieszkalny około 100 m2. Działka ma status Br RV (działka rolna zabudowana). Nie jesteśmy rolnikami, ale wszyscy na wsi mają taki sam status działki i ludzie normalnie blaszaki i wiaty stawiają. W chwili obecnej nie ma żadnego innego budynku gospodarczego. Prosiłbym o informację, czy mogę postawić blaszak 35 m2 i czy wystarczy zwykłe zgłoszenie, czy bez zgłoszenia, i czy muszę ewentualnie przemianować działkę na działkę budowlaną? Tak mi powiedziała pani ze starostwa, co jest dla mnie niezrozumiałe.

Dobudowa garażu do domu bez pozwolenia na zgłoszenie

Dobudowa garażu do domu bez pozwolenia na zgłoszenie

Czy mogę dobudować do istniejącego domu garaż o maksymalnej powierzchni 35 m2? I zrobić to bez pozwolenia, tylko na zgłoszenie?

Dobudowa wiatrołapu a problem z sąsiadem

Dobudowa wiatrołapu a problem z sąsiadem

Na mojej działce chciałam dobudować wiatrołap do wejścia głównego do budynku mieszkalnego. Wiatrołap będzie dobudowany w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką. Uzyskałam stosowne pozwolenie na budowę i posiadam dziennik budowy, w którym na każdym etapie budowy są robione wpisy przez kierownika budowy. Problem jest po stronie sąsiada, który kategorycznie nie zgadza się na budowę. Sprawa trafiła do SKO, później do urzędu wojewódzkiego, który nakazał dostarczyć dodatkowe dokumenty, m.in. projekt nasłonecznienia sąsiedniej działki w kontekście nowej budowy. Po dostarczeniu ww. dokumentów wojewoda podtrzymał decyzję starosty powiatowego, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, i tym sposobem sprawa stała się ostateczna. Na podstawie tej decyzji zgłosiłam do nadzoru budowlanego rozpoczęcie robót budowlanych. Sąsiadka zaskarżyła decyzję wojewody, gdzie właśnie toczy się sprawa. Budowa jest już prawie ukończona. Jest zgodna z prawem budowlanym i projektem. Była nawet kontrola z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, po zgłoszeniu przez mojego sąsiada, która stwierdziła, że budowa jest zgodna z decyzją o pozwoleniu na budowę i z projektem. Dokonany został również stosowny wpis w dzienniku budowy i sporządzony protokół. Jeżeli wyrok WSA będzie dla mnie jako inwestora niekorzystny, czyli sąd uzna za zasadną skargę sąsiada na decyzję wojewody, co się stanie z moją budową, która już jest prawie ukończona? Czy będę musiała dokonać rozbiórki, co dla mnie będzie fatalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o koszty? Jakie są w tym zakresie rozwiązania prawne? Co jeszcze może z prawnego punktu widzenia zrobić sąsiad, który kategorycznie nie zgadza się na budowę i nie jest możliwe w tej sprawie jakiekolwiek porozumienie? Czy mogę spać spokojnie, nie martwiąc się o rozbiórkę wiatrołapu?

Pogłębienie jeziora przy pomoście - jakie potrzebne pozwolenia?

Pogłębienie jeziora przy pomoście - jakie potrzebne pozwolenia?

Chcielibyśmy pogłębić jezioro przy legalnie wybudowanym pomoście. Jaka jest procedura otrzymania odpowiedniego pozwolenia? Jakie są konsekwencje pogłębienia jeziora bez wymaganego pozwolenia?

Zmiana w trakcie budowy domu - niezabudowany otwór w ścianie

Zmiana w trakcie budowy domu - niezabudowany otwór w ścianie

Projektowany budynek usytuowany jest w odległości 3 m od granicy działki. Pierwotnie projektowano we wnęce okno. Obecnie w tej wnęce usunięto ścianę z otworem okiennym i projektuje się otwór 2 x 3 m jako niezabudowany, a na I i II piętrze otwory okienne z luksferami i płytami balkonowymi. Czy opisany otwór (od fundamentu do podciągu) podlega § 12.1 rozporządzenia o warunkach technicznych budynków?

Wymiana ogrodzenia usytuowanego za granicą działki

Wymiana ogrodzenia usytuowanego za granicą działki

Kupiłem w 2009 r. działkę, która miała już stare ogrodzenie. Planujemy wymianę ogrodzenia na odcinku ok. 25 m. Stoi ono wzdłuż drogi żwirkowej, która jest prywatną działką sąsiada. Ogrodzenie nasze ma ponad 30 lat. Przekracza granicę drogi na pewnym odcinku, pozostawiając ok. 3-metrową drogę ze żwiru. Czy muszę cofnąć ogrodzenie do granicy mojej działki, czy mogę je postawić w starym miejscu?

Nawiezienie ziemi i podniesienie poziomu gruntu na działce

Nawiezienie ziemi i podniesienie poziomu gruntu na działce

Mamy z żoną działkę graniczącą z jeziorem. Granicą jest lustro wody. Wiosną zawsze podnosi się poziom wody i zalewa łąkę, woda czasami podchodzi pod sad. Zacząłem w pobliże nawozić ziemię by podnieść poziom gruntu, ale „życzliwi” nasłali na nas policję. Chciałbym wiedzieć, czy mogę nawieźć ziemi i podnieść poziom działki, aby woda z jeziora nas nie zalewała. Wszystko oczywiście w granicach naszej działki.

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Przebudowa domu bez zgłoszenia

Chcę przebudować dom bez zgłoszenia. Powiększam powierzchnię zabudowy o 25 m2 i chcę zabudować taras. Powierzchnia użytkowa zwiększy się o 50 m2. Jaka będzie opłata legalizacyjna? Budynek jest objęty planem zagospodarowania, a zmiana jest z nim zgodna. Powodem działania są protesty sąsiada.

Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni

Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni

Czy jest możliwość ogrodzenia działki rolnej oraz wykopania studni? Przesyłam wypis z planu.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej a postawienie budynku gospodarczego

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej a postawienie budynku gospodarczego

Mam działkę rolną 3000 m2 i mam problem z postawieniem budynku gospodarczego do 35 m2 na zgłoszenie. Na dzień dzisiejszy wymagają ode mnie wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej. Czy prawo wymaga takiego dokumentu w tej sytuacji, a jeśli nie, to na jakiej podstawie prawnej mógłbym od tego odstąpić i odpowiedzieć urzędnikowi na to pismo?

Odległość od granicy budynku usługowego

Odległość od granicy budynku usługowego

Proszę o poradę w kwestii odległości od granicy działki budynku usługowego. Nieprzekraczalna linia zabudowy pozwala na zachowanie innych odległości niż w warunkach technicznych § 12 oraz ustawie o drogach. W jakich odległościach od granic należy usytuować projektowany budynek?

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej

Rozpoczęliśmy właśnie remont mieszkania. Panowie budowlańcy przyszli, wycięli otwór w ścianie, a po tygodniu przez kompletny przypadek okazało się, że jest to ściana nośna budynku (nie powiedzieli tego wcześniej). Panowie zamontowali nadproża, ościeżnice itd. Co mogę zrobić, jakie groza mi konsekwencje za wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej? Bardzo proszę o pomoc. Chcę uregulować stan prawny i bardzo martwię się sytuacją.

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej działki warunkiem uzyskania warunków zabudowy

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej działki warunkiem uzyskania warunków zabudowy

W tym roku zakupiłem działkę o powierzchni 2600 m2, z czego 900 m2 to grunt budowlany, a pozostała część to grunty leśne. Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka ma kształt prostokąta i krótszym bokiem przylega do ulicy (asfaltowej z chodnikiem i latarniami), a dłuższym bokiem przylega do 3-metrowej, nieutwardzonej drogi prywatnej, której jestem współwłaścicielem. Na działce znajdują się dwa budynki (dom i garaż), które planuję wyburzyć i wybudować jeden, nowy budynek mieszkalny jednorodzinny. Problem polega na tym, że dojazd do części budowlanej od istniejącej bramy z drogi publicznej przebiega przez część leśną. Od strony drogi prywatnej nie ma wjazdu, ale część budowlana do niej przylega. Urząd gminy odmawia wydania warunków zabudowy przy założeniu, że dojazd do budynku, zgodnie ze stanem faktycznym, jest zapewniony od ulicy. Urząd nakazuje zapewnić dojazd od ulicy prywatnej, do której przylega część budowlana, tak by dojazd nie przebiegał przez część leśną. Oczywiście dla spełnienia tego wymogu mógłbym stworzyć nowy dojazd od ulicy prywatnej i dalej korzystać z obecnie istniejącego dojazdu, który jest najkorzystniejszy. Niestety wyrysowanie dojazdu od ulicy prywatnej skutkuje tym, że urząd traktuje bok domu, równoległy do ulicy prywatnej, jako elewację frontową. Planowany budynek ma ten bok znacząco dłuższy niż szerokość elewacji frontowych w okolicy, co powoduje że wg warunków zabudowy takiego domu wybudować nie można. Nie jest to też zgodne z logiką, gdyż faktyczna elewacja frontowa to ta od strony ulicy publicznej, a nie wąskiej uliczki prywatnej. Co można zrobić, aby urząd wyznaczył warunki zabudowy z drogą dojazdową do budynków od strony ulicy publicznej? Czytałem o możliwości zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na grunty rolne, czy jest szansa, że urząd przychyli się do takiego wniosku? [dołączam plan sytuacyjny]

Budowa siedliska na działce rolnej

Budowa siedliska na działce rolnej

Otrzymałem 2,7 ha ziemi rolnej w darowiźnie (klasa 4a). Chciałbym wybudować niewielki dom jako siedlisko na działce rolnej. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego będę występował o WZ. Chciałbym uniknąć odrolnienia ziemi. Czy możliwe jest budowa siedliska na takiej działce rolnej? Proszę o informacje.

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego

Chcę zalegalizować budowę domku letniskowego wybudowanego w latach 1993–1994. Zostałem ukarany grzywną za wyłączenie terenu z produkcji leśnej. Przy płatności pani powiedziała, że jeżeli zapłacę teraz, to zalegalizuję budowę i domek naniosą na plan.

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Chcę zakupić działkę budowlaną o powierzchni 2000 m2 i wybudować na niej dwa wolnostojące domy jednorodzinne sąsiadujące ze sobą, lecz plan zagospodarowania przestrzennego rozgranicza działkę dosłownie w połowie na działkę pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, a w drugiej połowie na działkę pod zabudowę zagrodową (no i tu pojawia się problem!). Nie jestem rolnikiem, aby móc wybudować dom na tej części zagrodowej. Czy szwagier rolnik (jako np. dzierżawca tej działki) może uzyskać pozwolenie na budowę? Przekształcenie tej działki budowlano-zagrodowej nie wchodzi w grę (za dużo czasu). Co mogę zrobić?