Budowa siedliska na działce rolnej

Budowa siedliska na działce rolnej

Otrzymałem 2,7 ha ziemi rolnej w darowiźnie (klasa 4a). Chciałbym wybudować niewielki dom jako siedlisko na działce rolnej. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego będę występował o WZ. Chciałbym uniknąć odrolnienia ziemi. Czy możliwe jest budowa siedliska na takiej działce rolnej? Proszę o informacje.

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego

Chcę zalegalizować budowę domku letniskowego wybudowanego w latach 1993–1994. Zostałem ukarany grzywną za wyłączenie terenu z produkcji leśnej. Przy płatności pani powiedziała, że jeżeli zapłacę teraz, to zalegalizuję budowę i domek naniosą na plan.

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Chcę zakupić działkę budowlaną o powierzchni 2000 m2 i wybudować na niej dwa wolnostojące domy jednorodzinne sąsiadujące ze sobą, lecz plan zagospodarowania przestrzennego rozgranicza działkę dosłownie w połowie na działkę pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, a w drugiej połowie na działkę pod zabudowę zagrodową (no i tu pojawia się problem!). Nie jestem rolnikiem, aby móc wybudować dom na tej części zagrodowej. Czy szwagier rolnik (jako np. dzierżawca tej działki) może uzyskać pozwolenie na budowę? Przekształcenie tej działki budowlano-zagrodowej nie wchodzi w grę (za dużo czasu). Co mogę zrobić?

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Zakupiłem działkę budowlaną, która kiedyś była działka rekreacyjna. Postawiono na niej domek letniskowy ok. 45 m2, z drewna, bez pozwolenia. Ten domek stoi już ze 25 lat. Czy jest możliwość, aby zalegalizować taki budynek w jakiś sposób?

Rozbiórka domu stojącego częściowo na działce sąsiada

Rozbiórka domu stojącego częściowo na działce sąsiada

Planuję kupić działkę budowlaną (ma MPZP), na działce stoi dom (mapa w załączeniu), dom na szerokości około 80 cm stoi na działce sąsiada. Dom nie jest wykazany w księdze wieczystej nieruchomości, ale na wszystkich mapkach ewidencyjnych istnieje. Docelowo dom ma być zburzony. Czy istnieje ryzyko, że sąsiad albo nadzór budowlany nie wyrazi zgody na rozbiórkę domu? Czy mogę wystąpić o rozbiórkę części domu, która nie leży na mojej działce? Czy mogę mieć problemy z rozbiórką i uzyskaniem pozwolenia na nowy budynek (warunki MPZP do spełnienia na działce)?

Wydzielenie lokali - mieszkań w domu i ich najem

Wydzielenie lokali - mieszkań w domu i ich najem

Chcę zakupić dom jednorodzinny o powierzchni ok. 220 m2. Planuję wydzielić w nim ok. 4 lokale mieszkalne. Chcę je wynająć. Plan przewiduje zabudowę jednorodzinną z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. Czy mam możliwość wynajmowania lokali–mieszkań? Czy należy do zgłosić gdzieś poza US? O czym jeszcze muszę pamiętać?

Dom w spadku który jest samowolą budowlaną

Dom w spadku który jest samowolą budowlaną

Sprawa dotyczy odziedziczonego domu w spadku który jest samowolą budowlaną. Mam problem, gdyż odziedziczyłem spadek po ojcu w postaci niedokończonego domu. Budynek jest w stanie surowym otwartym z więźbą dachową odeskowaną, przykrytą papą. Data wydania pozwolenia na budowę to rok 2011. Dziennik budowy jest też prowadzony do ukończenia dachu. Natomiast problem w tym, że dom stoi za blisko drogi. Według projektu odległość ta powinna wynosić 16 m, a w rzeczywistości jest 11 m. Rozmawiałem z architektem i według niego jest to samowola budowlana. Jak można sprostować tę sytuację i zgodnie z prawem dokończyć budowę?

Projekt zamienny domu z powodu przesunięcia garażu

Projekt zamienny domu z powodu przesunięcia garażu

W zeszłym roku kupiłam działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu i garażu wolnostojącego. Pozwolenie na budowę wydane było na podstawie wydanych w 2007 r. warunków zabudowy. W 2016 r. wyszedł MPZP, który przesunął nieprzekraczalną linię zabudowy. Na planie po przeprowadzeniu pomiarów przez geodetę okazało się, że garaż wchodzi w NLZ o ok. 1 m i jest przesunięty w prawo o ok. 3 m. Garaż wybudowany był w 2008 r. (jest niezadaszony, stoją tylko mury) i nie przekracza linii zabudowy wyznaczonej w decyzji. Mając wiedzę, że garaż jest przesunięty, musimy zrobić projekt zamienny i zgłosić tę zmianę. Czy biorąc po uwagę aktualne zapisy MPZP, garaż jest samowolą? Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

Działka bez dostępu do drogi a obowiązek płacenia podatku rolnego i od nieruchomości

Działka bez dostępu do drogi a obowiązek płacenia podatku rolnego i od nieruchomości

Jestem w trudnej sytuacji, gdyż posiadam działkę bez jakiegokolwiek dostępu do drogi publicznej. Nikt mi nie chce pomóc. Czy wobec tego, jako właściciel takiej działki, mam obowiązek płacić podatek, skoro odmawia mi się pomocy?

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Przyłączenie kanalizacji do studzienki sąsiada

Czy zgodne z prawem jest zrobienie przyłącza kanalizacji do istniejącej już studzienki na posesji sąsiedniej, gdzie mieszka rodzina? Jakie warunki prawne należy spełniać poza oczywiście zgodą sąsiadów, by nie skutkowało to problemami w przyszłości?

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku

Posiadam budynek jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi. Chciałbym wynajmować te mieszkania turystom w charakterze najmu krótkoterminowego. Czy w tej sytuacji powinienem zmienić sposób użytkowania budynku według ustawy Prawo budowlane?

Przebudowa domku holenderskiego

Przebudowa domku holenderskiego

Pytanie dotyczy sytuacji prawnej przebudowanego przeze mnie domku holenderskiego. Chodzi o działkę o pow. 500 m2 położoną w gminie, gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, a więc obowiązują warunki zabudowy, które pozwalają na zabudowę letniskową. Domek holenderski o wymiarach 3,5 x 9 m postawiłem legalnie – na zgłoszenie złożone w starostwie wraz z kompletem dokumentów. Potem częściowo zabudowałem domek i nadbudowałem nad nim drewnianą konstrukcję, w efekcie uzyskałem zadaszony taras i dodatkowy pokój. Całość jest dostawiona do konstrukcji domku [dołączam zdjęcie]. Czy te moje zmiany podpadają pod samowolę budowlaną i konieczna jest legalizacja? Jeśli tak, jak należy to zrobić?

Dobudowanie garażu do domu jednorodzinnego

Dobudowanie garażu do domu jednorodzinnego

Pytanie dotyczy usytuowania na działce garażu mającego być dobudówką do domu jednorodzinnego. Działka ma szerokość 25 m. Stanie na niej dom parterowy z użytkowym poddaszem. Planuję wybudowanie garażu niższego niż dom, który będzie przyległy do ściany domu. Ściana garażu zwrócona do granicy działki będzie pozbawiona okien i drzwi. Za tą właśnie granicą działki stoi dom sąsiada w odległości 4 m od niej. Jaką odległość od granicy działki i od zabudowań po stronie sąsiada muszę zachować? Jak mają się do tego przepisy przeciwpożarowe? Czy usytuowanie takiego garażu należy rozpatrywać w kontekście całego budynku, czy tylko garażu, ponieważ takie rozróżnienie widzę w przepisach przeciwpożarowych?

Ograniczenia w zabudowie działki rekreacyjnej w ROD

Ograniczenia w zabudowie działki rekreacyjnej w ROD

Jestem prezesem jednego z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). Użytkownik jednej z działek, na której znajduje się altana o powierzchni zgodnej z ustawą, rozpoczął budowę pomieszczenia gospodarczego (garażu) przylegającego do altany o fundamencie stałym. Powierzchnia zabudowy 24 m2, budowla z pustaka. Pomieszczenie to znajduje się w odległości mniejszej niż 3 m od ogrodzenia, prawdopodobna będzie miało wysokość 3 m (jest w trakcie budowy). Użytkownik nie występował o zgodę ani nie informował o swoich planach zarządu. Czy tego typu zabudowa jest legalna i zarząd nie musi reagować? Czy jednak jest niezgodna z przepisami i wymaga reakcji zgodnie z ustawowymi zapisami? Proszę o pomoc w podjęciu decyzji!

Termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego - wykaz przepisów

Termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego - wykaz przepisów

Poruszanym tematem jest termoizolacja spółdzielczego budynku mieszkalnego. Artykuł zawiera sporządzenie wykazu/zestawienia przepisów: obowiązujących w Polsce dyrektyw unijnych, rozporządzeń unijnych, innych aktów prawnych UE; implementowanych do polskiego prawa aktów prawnych: ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów bezwzględnie wiążących, a dotyczących obowiązku termoizolacji budynków mieszkalnych (których zarząd sprawuje spółdzielnia mieszkaniowa).   Chodzi o przepisy, na które można się powołać we wniosku skierowanym do Zarządcy budynku o wykonanie termoizolacji budynku mieszkalnego (jako podstawy prawnej). Lokatorzy i właściciele mieszkań chcą złożyć do zarządcy budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) wniosek o wykonanie termoizolacji ścian budynku, w którym mieszkają.

Odstępstwo od warunków technicznych budynków

Odstępstwo od warunków technicznych budynków

Chciałabym wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. Jest już decyzja o warunkach zabudowy. Szerokość działki w najwęższym miejscu wynosi 22 m, a projektowany budynek ma mieć 14,40 m. Jakie warunki przeciwpożarowe muszą być spełnione, aby zbliżyć się do sąsiednich budynków – granic działki? Jakie są odstępstwa? Zależy mi, aby zmniejszyć wymaganą odległość o 50% (ściana REI60) oraz zmieścić ten budynek na działce. Proszę o objaśnienie przepisów, z jakich możemy skorzystać, aby zmniejszyć wymagane odległości. [dołączam dokumentację]

Wykucie otworu na drzwi wyjściowe z piwnicy

Wykucie otworu na drzwi wyjściowe z piwnicy

Wykułem otwór na drzwi wyjściowe z piwnicy bez zezwolenia; ściana nie jest nośna. Czy grozi mi kara?

Powiększenie budynku podczas odbudowy zawalonej ściany, co na to inspekcja budowlana?

Powiększenie budynku podczas odbudowy zawalonej ściany, co na to inspekcja budowlana?

W 2007 r. w wyniku silnych wiatrów wypadły mi wrota od stodoły wraz z fragmentami ściany. Wstawiając nowe wrota, powiększyłem powierzchnię budynku o około 10 m2. Wybudowałem nową ścianę zewnętrzną o szerokości 8 m i wysunąłem ją na zewnątrz (poza istniejący obrys budynku) o 1,3 m. W ten sposób powstała dodatkowa powierzchnia. Budynek był wybudowany zgodnie z planem zagospodarowania i projektem, posiadałem też zgodę inspektora budowlanego. Czy opisana dobudówka jest samowolą budowlaną, czy można ją potraktować jako remont po wichurze? Zostałem wezwany do inspektoratu budowlanego w wyniku informacji od „życzliwego” sąsiada. Nawiasem mówiąc, sam tę dobudówkę mi wykonywał. Od 20 lat w budynku tym hoduję trzodę chlewną, ale obecnie sąsiadowi przeszkadza moja działalność.

Domek letniskowy na zgłoszenie - tymczasowy obiekt budowlany

Domek letniskowy na zgłoszenie - tymczasowy obiekt budowlany

Posiadam domek holenderski o wymiarach 3,50 x 12 m. Chciałbym kupić działkę budowlaną i legalnie postawić tam ten domek, który ma spełniać funkcję domku letniskowego. Czy jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę dla takiego domku? Czy może wystarczy tylko zgłoszenie?

Odległości obiektów od działki rolnej, budowlanej i drogi gminnej

Odległości obiektów od działki rolnej, budowlanej i drogi gminnej

W jakiej odległości od granicy działki (od granicy z sąsiednią działką oraz od granicy z drogą publiczną) można zgodnie z prawem zbudować dom, studnię, ogrodzenie, słupek oraz posadzić drzewo? Jest to działka rolna siedliskowa, ale graniczy z działką rolną, budowlaną i drogą gminną. Nie wiem, czy jest plan zagospodarowania przestrzennego. Czy plan zagospodarowania wpływa na odległości budowy wymienionych obiektów od granicy?