Decyzja o warunkach zabudowy dla dwóch domów na jednej działce – podział i zmiana właścicieli

Decyzja o warunkach zabudowy dla dwóch domów na jednej działce – podział i zmiana właścicieli

Mama otrzymała decyzję o warunkach zabudowy (WZ) na budowę 2 domów jednorodzinnych na jednej działce, której jest właścicielką. Następnie nieruchomość została podzielona na pół – na dwie niemal identyczne działki. Mama chce nowo powstałe działki przepisać dwójce swoich dzieci. Czy istnieje prawna możliwość wybudowania domu tylko na jednej z działek przez nowego właściciela bez ponownego ubiegania się o WZ? Jedno z dzieci jest gotowe rozpocząć budowę swojego domu, drugie nie jest teraz tym zainteresowane. Jak postąpić w takiej sytuacji, aby jak najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę jednego domu? Czy lepiej byłoby nie zmieniać właściciela działek? Prosimy o poradę, jak formalnie wyjść z tego problemu! [Dołączamy do wglądu decyzję o warunkach zabudowy.].

Rozbiórka budynku w granicy i problem z garażem sąsiada dobudowanym do budynku

Rozbiórka budynku w granicy i problem z garażem sąsiada dobudowanym do budynku

Rozbieramy budynek stojący w ostrej granicy, do którego sąsiad dostawił garaż z wykorzystaniem naszej ściany. Po rozbiórce odkryjemy budynek bez tylnej ściany. Garaż jest murowany, a zadaszenie to konstrukcja drewniana prawdopodobnie jakoś wsparta na naszej ścianie. Czy możemy kontynuować prace rozbiórkowe i w jaki sposób wymusić na sąsiedzie zabezpieczenie garażu? Mamy projekt rozbiórki i zezwolenie. Nikt nie przypuszczał takiego stanu rzeczy. Jak postępować dalej zgodnie z prawem budowlanym?

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Jest nas kilku właścicieli działek budowlanych. Chcemy uzbroić nasze działki w sieć wodno-kanalizacyjną. Zgadzamy się na współfinansowanie wykonania projektu oraz budowę tej sieci. Jaką umowę zawrzeć między sobą, aby ustrzec się od niespodziewanych rezygnacji od płatności za tę inwestycję? Wspomniana sieć wodno-kanalizacyjna na ostatnim odcinku ma przechodzić przez cztery działki właścicieli z naszej grupy. Chcemy załatwić to przez zapis notarialny. Czy na jedną i drugą czynność są jakieś wzory pism?

Sprzeciw na budowę warsztatu samochodowego sąsiada

Sprzeciw na budowę warsztatu samochodowego sąsiada

Sąsiad otrzymał pozwolenie na budowę dużego warsztatu samochodowego w ostrej granicy z moją działką. Ściana na granicy ma mieć 12,5 m długości oraz 9 m szerokości. Działka, na której ma powstać warsztat samochodowy, ma wymiary ok. 40 x 25 m. Złożyłem odwołane od decyzji, ze względu na niezachowanie prawidłowej odległości od granicy. Co prawda, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę na granicy działki, ale przy zachowaniu przepisów szczególnych. Nie rozumiem, o jakie przepisy tu chodzi? Ponadto tak duży warsztat ma powstać na osiedlu, na którym są tylko domki jednorodzinne. Moje odwołanie od decyzji zostało przez wojewodę odrzucone z twierdzeniem, iż budowa na granicy jest w tym przypadku zgodna z prawem, a fakt, że inwestycja powstaje na osiedlu jednorodzinnym, nie ma znaczenia, gdyż warsztat samochodowy nie jest uciążliwy dla otoczenia. Zastanawiam się nad zaskarżeniem decyzji do sądu administracyjnego i proszę o wyjaśnienie, czy są ku temu podstawy. Czy jest jakakolwiek szansa na zablokowanie inwestycji sąsiada lub zmuszenie go do odsunięcia się od mojej granicy na przepisową odległość? Obecnie ta działka jest niezabudowana. Projekt warsztatu nie zawiera części mieszkalnej, sąsiad posiada dom nieopodal. Sąsiednie działki są zabudowane domkami jednorodzinnymi.

Rozbiórka budynku po wygaśnięciu pozwolenia, jakie konsekwencje?

Rozbiórka budynku po wygaśnięciu pozwolenia, jakie konsekwencje?

W 2016 roku otrzymałem pozwolenie na rozbiórkę garażu, który był w fatalnym stanie - zaczął się po prostu walić do środka. Niestety kierownik budowy nie zgłosił rozpoczęcia robót, a garaż z opóźnieniem został rozebrany. Dysponuję dziennikiem rozbiórki zalegalizowanym w starostwie. Ważność pozwolenia na rozbiórkę upłynęła w 2019 r. Co w takim przypadku należy zrobić? Czy grozi mi za to jakaś kara i jakie mogę ponieść konsekwencje, jak rozebrałem budynek po wygaśnięciu pozwolenia?

Sprzedaż części gospodarstwa z warunkami zabudowy siedliskowej

Sprzedaż części gospodarstwa z warunkami zabudowy siedliskowej

Mam wydane warunki zabudowy siedliskowej dla mojego gospodarstwa, które spełniało w niewielkim stopniu warunek m.in. powierzchni. Po otrzymaniu tych warunków, ze względu na stan zdrowia, nie wykonałem żadnego formalnego ruchu w sprawie. Teraz mam możliwość sprzedania części gospodarstwa. Czy gmina może cofnąć mi wydane już przed dwoma laty warunki zabudowy siedliskowej, argumentując zbyt małą pozostałą powierzchnią gospodarstwa? Czy przy sprzedaży działki warunki zostaną przeniesione na nabywcę?

Jak wycofać się z umowy o dzieło z kontrahentem, który ma złą opinię w środowisku?

Jak wycofać się z umowy o dzieło z kontrahentem, który ma złą opinię w środowisku?

Prowadzę małą firmę w branży budowlanej. Miesiąc temu podpisałem umowę z przedsiębiorstwem budowlanym (deweloperem) na budowę pieca kaflowego za 35 tys. zł (robocizna + materiał) – dołączam ją do wglądu. Otrzymałem 20 tys. zł zaliczki na zakup kafli i pozostałych materiałów. Wykonanie kafli według projektu zlecającego zleciłem już następnego dnia, gdyż kaflarnia wykonuje je wyłącznie na zamówienie i przy uprzednim wpłaceniu połowy kwoty, drugą połowę wpłaca się przy odbiorze. Na otrzymaną zaliczkę wystawiłem rachunek z informacją „zaliczka na zakup materiałów do budowy pieca kaflowego”. W umowie jest zapis, że materiał stanowi kwotę 22 tys. zł, a robocizna 13 tys. Niestety teraz dowiedziałem się o moim kontrahencie niepokojących rzeczy. Ma w środowisku bardzo złą opinię. Wiarygodne osoby opowiedziały mi o problemach, jakie mają inne firmy z tym inwestorem. Zaczyna się na szukaniu na siłę błędów, problemów z odbiorem, potem są opóźnienia z płatnościami, a nawet brak zapłaty. Teraz po prostu się boję współpracy z tym kontrahentem, chciałbym się wycofać, ale nie wiem jak. Nie chciałbym pracować dla kogoś przez kilka tygodni za darmo. Materiał został zamówiony i obawiam się, że zażądają zwrotu zaliczki. Proszę mi doradzić, jak się wycofać! Załóżmy, że wykonam piec. Co będę mógł zrobić, jeśli inwestor odmówi podpisania odbioru z powodu wyimaginowanych usterek i nie zapłaci? W budownictwie takie rzeczy bardzo często się zdarzają.

Zakup budynku z uchylonym pozwoleniem na budowę po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Zakup budynku z uchylonym pozwoleniem na budowę po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Chciałbym kupić budynek od syndyka, ale jest z tym związany pewien problem. Budynek został wybudowany zbyt blisko granicy z działką sąsiednia. Inwestor dostał zgodę na odstępstwo i posadowienie budynku 1,5 m od granicy, wybudował go, ale w trakcie budowy pozwolenie zostało zaskarżone i uchylone. Inwestor zdążył jednak uzyskać prawomocne i ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Od tamtej pory minęło ponad dziesięć lat. Przez budynek przewinęło się wielu najemców, więc sądzę, że sąsiedzi już się raczej pogodzili z tym faktem. Przeczytałem, że są jednak różne interpretacje i orzeczenia sądów, które w takim wypadku mogą nawet uchylić pozwolenie na użytkowanie, a w obecnym stanie nie ma możliwości dostosowania budynku do obecnych warunków technicznych. Chciałbym z sąsiadami załatwić sprawę polubownie i odkupić brakujące metry z ich działki. Plan przedstawia się następująco: podpisuję warunkową umowę przedwstępną z syndykiem, uzyskuję zgodę sąsiadów; zlecam geodecie przygotowanie nowej mapy z opracowaniem (podstawa art. 151), robię zgłoszenie w sądzie lub urzędzie miasta (?), podpisuję umowę zakupu z syndykiem i sąsiadami. Czy plan jest możliwy do zrealizowania? Czy da się wyprostować stan prawny tego budynku?

Porzucenie budowy przez podwykonawcę, jak odstąpić od umowy z wykonawcą?

Porzucenie budowy przez podwykonawcę, jak odstąpić od umowy z wykonawcą?

Została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawca do realizacji budowy zatrudnił podwykonawcę, który realizował budowę zgodnie z harmonogramem. Jednak przy drugim etapie robót zszedł z budowy, ponieważ wykonawca mu nie zapłacił, i prace stanęły. Ja przekazałem wykonawcy wynagrodzenie za pierwszy, zrealizowany etap budowy, ale nie otrzymałem faktury. Ponadto wykonawca otrzymał ode mnie zaliczkę 5 tys. zł za drugi etap – do ukończenia tych prac brakuje tylko wykonania ścian działowych (całość kwoty to 15 tys. zł). Muszę dodać, że wykonawca nie zastosował się do zapisów umowy, zgodnie z którymi był zobowiązany do zapewnienia całego sprzętu na budowie, w ten sposób naraził mnie na dodatkowe koszty. Czy w tej sytuacji mogę wycofać się z zawartej umowy i jakie byłyby tego konsekwencje?

Podział domu i gruntu na dwie części

Podział domu i gruntu na dwie części

Potrzebuję porady w sprawie gruntu i podziału domu w czasie budowy. Wspólnie z siostrą mamy działkę budowlaną we współwłasności. Chcieliśmy podzielić nieruchomość na dwie równe części i postawić na niej dwa domy w zabudowie szeregowej. Niestety nie dostaliśmy na to zgody ze względy na ograniczenia zabudowy w tym rejonie. Rozwiązaniem, jakie istnieje, jest zmiana projektu na jeden dom dwulokalowy, ale wtedy przed rozpoczęciem budowy nie będziemy mogli podzielić gruntu na swoje części. Na jakim etapie i kiedy będzie można zrobić podział gruntu wraz ze zbudowanym domem? Czy dopiero po oddaniu budowy domu? Czy można to zrobić w trakcie budowy? A może są jakieś inne rozwiązania? Pytanie wzięło się stąd, że mam fundusze na zbudowanie domu w stanie surowym, a na resztę prac chciałbym wziąć kredyt. W takiej sytuacji musiałbym obciążyć siostrę hipoteką, a tego nie chcę. Chciałbym wziąć kredyt hipoteczny tylko na siebie, aby siostra była bezpieczna i niezależna ode mnie.

Budowa farmy fotowoltaicznej - procedury i pozwolenia

Budowa farmy fotowoltaicznej - procedury i pozwolenia

Mam zamiar wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 megawata (MWp). Działki, na których ma ona powstać, są gruntami rolnymi w IIIb i IV klasie bonitacyjnej. Ponadto są one objęte studium uwarunkowań i przeznaczone pod OZE. Czy w takim przypadku muszę występować do gminy o warunki zabudowy, następnie do starostwa o pozwolenie na budowę? Czy może od razu zwrócić się bezpośrednio do dystrybutora energii o warunki przyłącza? Jakie w ogóle są kolejne kroki uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej do 1 MWp? Członek mojej rodziny jest w identycznej sytuacji, także planuje budowę farmy. Jego farma znajdowałaby się w odległości ok. 800 m od mojej (podaję tu odległość pomiędzy inwestycjami, a nie granicami naszych działek). Czy nie będzie problemu z uzyskaniem pozwolenia i wybudowaniem drugiej elektrowni przez innego właściciela w tym samym czasie i w tak niewielkiej odległości dzielącej obie inwestycje? Dodam, że na tych terenach i w niedalekim sąsiedztwie moich działek funkcjonują już elektrownie OZE, które powstały kilka lat temu. Są to elektrownie wiatrowe.

Budowa domu bez pozwolenia - samowola budowlana i jej konsekwencje

Budowa domu bez pozwolenia - samowola budowlana i jej konsekwencje

Nie złożyłem wniosku ani dokumentacji o pozwolenie na budowę domu, a rozpocząłem budowę. Dom wybudowałem w tym roku latem, to znaczy – on jest nadal w budowie. Zrobiłem tak, bo pomyślałem, że teraz przeprowadzę roboty, a zimą, gdy jest więcej czasu, złożę wszystkie niezbędne papiery i będzie w porządku, bo buduję w dość odludnej okolicy. Niestety, sąsiad złożył papiery o pozwolenie i mój dom został zaznaczony na mapce. Przyszło mi pismo, że budynek został dodany do działki, pewnie dlatego, że geodeta pracujący na działce sąsiada zgłosił budynek do geodezyjnych mapek. Dodam, że sąsiad dostał decyzję z gminy o warunkach zabudowy, bo nie ma tutaj planu zagospodarowania przestrzennego. Co mam zrobić w tej sytuacji? Czy złożyć teraz wniosek o pozwolenie na budowę, czy po prostu ukończyć i zamieszkać, licząc, że się nikt nie dopatrzy? A jak się dopatrzy, to dopiero zalegalizować budynek?

Odpowiedzialnością kierownika budowy za wypadek przy silnym wietrze

Odpowiedzialnością kierownika budowy za wypadek przy silnym wietrze

Jestem kierownikiem budowy, dwa tygodnie temu zdarzył się wypadek. Podczas silnych podmuchów wiatru, jakie miały miejsce na obszarze całego kraju, prawie 100-kilogramowa płyta warstwowa została porwana z placu budowy i niestety uderzyła przypadkowego spacerowicza poza terenem budowy. Na szczęście ten człowiek przeżył, jednak został zabrany przez pogotowie i musiał zostać poddany operacji. Z pewnością przebywał w szpitalu dłużej niż tydzień. Wypadek miał miejsce około godziny 11.00. Tego samego dnia o godzinie 7.30 poinformowałem w wiadomości emaliowej wszystkich wykonawców będących wtedy na terenie budowy o alercie pogodowym na stronie IMGW i poprosiłem o zabezpieczenie terenu budowy. Firma realizująca pokrycie elewacji w tym czasie zabezpieczała swoje materiały i całą budowę. Zaraz po zdarzeniu przyjechała policja i pogotowie. Wszyscy obecni na placu budowy zostali zbadani na obecność alkoholu we krwi. Niestety okazało się, że brygadzista miał 0,11 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pojawił się także nadzór budowlany, ale nie wstrzymał budowy, a jedynie nakazał usunąć zalegające płyty warstwowe. Po ich wizycie wstrzymałem prace budowlane do ustąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Chciałbym zapytać, jak w świetle prawa przedstawia się odpowiedzialność za wypadek osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, czyli funkcję kierownika budowy. Proszę uwzględnić, że w związku z budową zostały zawarte umowy cywilnoprawne na każdy zakres realizacji poszczególnych prac, a do poszczególnych robót wyznaczani są brygadziści i kierownicy robót, którzy także odpowiadają za swój obszar pracy.

Remont stodoły - pozwolenie czy zgłoszenie?

Remont stodoły - pozwolenie czy zgłoszenie?

Posiadam gospodarstwo rolne, w którym mam zamiar wyremontować stodołę, która posadowiona jest na fundamencie – ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana pokryta eternitem. Mam zamiar zmienić konstrukcję dachu na kratownicę i pokryć go blachą trapezową. Czy potrzebne są jakieś pozwolenia? Czy wystarczy zgłosić remont budynku?

Prace remontowe zgodne z nowym Prawem budowlanym 2020

Prace remontowe zgodne z nowym Prawem budowlanym 2020

Proszę o poradę prawną dotyczącą Prawa budowlanego. Prace planowane są na październik, więc rozumiem, że do remontu należy przygotować się zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z 06.03.2020 r. We własnościowym domu jednorodzinnym planowany jest remont – odświeżenie mieszkania. Planowe jest powiększenie okien – na chwilę obecną parapet jest na wysokości ok. 60 cm, okna miałby być powiększone do samej podłogi, przy czym nie będą one podwyższane ani poszerzane. Okien jest 5, dodatkowo wyjście na taras. Okno, które jest w kuchni, miałoby być zamurowane, czy tutaj potrzebne są zgłoszenia, zgody? Trzecim aspektem, o który chciałam zapytać, to obniżenie poziomu podłogi o wysokość 20 cm, na chwilę obecną z tarasu wchodzi się przez stopień, a docelowo ma być jeden poziom w salonie i na tarasie. Ostatni aspekt to powiększenie i zadaszenie tarasu, który wychodzi na ogród. Całość domku jest ogrodzona i oddzielona od sąsiadów i ulicy roślinnością. Pytanie jest wspólne dla wszystkich tych kwestii: które prace należy zgłaszać i gdzie? Czy w którymś z powyższych przypadków potrzebne jest pozwolenie na budowę? Czy potrzebują projektu budowlanego? Czy są dostępne uniwersalne druki, czy np. muszę pobrać je w konkretnej gminie? Kto może dokonać takiego zgłoszenia, właściciel, architekt wnętrz, czy konieczna jest praca architekta i niezależny od projektu wnętrza projekt przebudowy? Czy projektant wnętrz może zrobić rysunek techniczny – stan istniejący i stan planowany – i zgłosić tę kwestię? Czy nie trzeba tego komunikować?

Wysokie drzewa wzdłuż granicy zasłaniające działkę i dom

Wysokie drzewa wzdłuż granicy zasłaniające działkę i dom

Sąsiad posadził drzewa wzdłuż granicy naszych działek. Sosny sąsiada rosnące wzdłuż granicy naszych działek w odległości 1 metra od ogrodzenia i 2 metry od okien mojego domu wyrosły ponad dach mojego domu, osiągając wysokość ok. 7 m. Także inne drzewa posadzone są dalej wzdłuż granic koło mojego budynku gospodarczego w odległości 0,5 m. Uważam, że sąsiad posadził te drzewa złośliwie. One teraz są dla mnie uciążliwe, bowiem zasłaniają moją działkę od strony wschodniej, szczególnie ścianę wschodnią mojego domu na której są okna. Drzewa całkowicie zasłoniły mi okna, a konary przechodzące na moją stronę ocierają się o okna i mury mojego domu, jak również dotykają dachu. Z kolei drzewa rosnące przy budynku gospodarczym dotykają dachu, a gałęzie leżą na dachu. Liczne prośby o wycięcie drzew nie dały rezultatu. Sąsiad twierdzi, że nie ma czasu – i tak upływa rok za rokiem. Jak mam zmusić sąsiada, aby usunął drzewa, które źle oddziaływają na moją działkę, jest zacieniona, i utrudniają nam życie? W okresie jesiennym igły z sosen zaśmiecają moją działkę. W tej sprawie interweniowałam też w gminie, ale mi odpowiedziano, że nic w mojej sprawie nie zrobią. Powiedziano mi, żeby wezwać sąsiada na piśmie do wycięcia drzew, wyznaczając mu termin, a jeżeli tego nie zrobi, to ja mogę wyciąć wystające konary na moją działkę po upływie wyznaczonego terminu. Jestem pewna na 100%, że sprawa nie zostanie załatwiona polubownie, tylko będę musiała dochodzić swoich praw przed sądem. Proszę o poradę i pomoc w tym zakresie.

Wymogi budowlane dla lokalu na przedszkole

Wymogi budowlane dla lokalu na przedszkole

Wynajmuję lokal użytkowy pod przedszkole (budynek mieszkalny, na dole lokale użytkowe). Jestem na etapie jego przygotowywania do wymogów budowlanych w tym zakresie (wybicie otworu w ścianie zewnętrznej – nie jest to ściana nośna). Problem w tym, że architekt, który sporządza projekt, nie potrafi mi dokładnie określić, jaki ma to być projekt. Mówi jedynie, że z uwagi na terminy złoży ten „krótszy”, bo inaczej nie zdążę z otwarciem przedszkola. Czytałam w internecie i wiem, że są projekty budowlano-inżynieryjne, budowlano-konstrukcyjne, budowlano-techniczno-wykonawcze i może jeszcze jakieś inne. Chcę złożyć projekt, który w tym zakresie będzie odpowiadał przepisom prawa. Czy mogłabym poznać podstawę prawną, jaki projekt w takim wypadku dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, tak aby nie było żadnych problemów z jego akceptacją? 

Hodowla krów obok domu sąsiadów

Hodowla krów obok domu sąsiadów

Mieszkam na wsi od 12 lat i mam problem z sąsiadem, który na swojej działce kilka miesięcy temu wyremontował starą stodole, dostawił sobie jeszcze jedno pomieszczenie – nie wiem, czy ma na to pozwolenie. Co najgorsze, zaczął hodować sobie krowy w ilości 30 sztuk lub więcej. W związku z tym, że ta obora jest oddalona od mojej działki ok 4 metry, druga ściana jest na granicy z moją działką, a od budynku mieszkalnego ok. 20 metrów, jest smród i mnóstwo much i robactwa. Czy sąsiad ma prawo hodować krowy pod moim domem bez mojej zgody? Co mogę zrobić, żeby się tego problemu pozbyć?

Samowola budowlana na działce ROD

Samowola budowlana na działce ROD

Działkę wspólnie z żona nabyłem w 2005 r. Na działce znajdowała się altana, którą w 2017 r. zburzyłem i postawiłem po obrysie istniejącej nową z drewna o wymiarach 44 m2 i wysokości 6 m oraz taras 12 m2 bez żadnych dokumentów wyłącznie z nieoficjalną zgodą Zarządu, czyli pobudowałem altanę jako samowolę budowlaną. Problem powstał w ub. roku od kłótni innych osób, które postanowiły „umilać” sobie życie, pisząc na siebie skargi do różnych organów PZD. Jedna ze skarg dotyczyła samowoli budowlanej, przekroczenia normatywnych wymiarów altany jednej sąsiadki. Przedstawiciel PZD przyjechał na wizję lokalną i przy okazji skontrolował optycznie wymiary wiele innych – chociaż nie wszystkich – altan rzucających się w oczy. Zrobił zdjęcia i zlecił kontrolę PINB. Na terenie ROD znajduje się 200 działek. Kontrolę w zakresie zachowania normatywów zlecono na 30 działkach. Aktualnie PINB zaczął rozsyłać pisma – ja jeszcze nie otrzymałem – wyznaczające termin kontroli. Jakie Państwo widzicie realne możliwości zminimalizowania skutków mojej samowoli budowlanej? Czy ma znaczenie fakt, że budowa ponadnormatywnych altan w tym ROD była powszechna od początku istnienia ogrodu? Czy jest jakakolwiek możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej na działce ROD, czy bezwzględnie będę musiał rozebrać istniejącą altankę, czy tyko doprowadzić ją do wymiarów normatywnych i czy oprócz tego grożą mi jeszcze kary finansowe? Czy jest zasadne zwrócenie się w tej sprawie grupowo do organów nadzoru budowlanego, ewentualnie sądu?  

Wykonywanie projektów budowlanych przez studenta bez uprawnień

Wykonywanie projektów budowlanych przez studenta bez uprawnień

Chciałbym założyć jednoosobową działalność - pracownię projektową, która świadczyłaby usługi wykonywania projektów budowlanych. Ze względu na to, że jestem jeszcze na studiach i nie posiadam stosowanych uprawnień, nie mogę raczej zaliczyć jej do PKD 71.11.z, jednak od osób znajdujących się w podobnej sytuacji dowiedziałem się, że wykorzystują oni kategorię 41.10.z, która już nie posiada zapisu o wymaganiu wiedzy specjalistycznej. Czy mógłbym wybrać taką kategorię i jak wtedy powinienem nazywać usługę? Czy nie mogą się w niej znaleźć jakieś konkretne słowa? Czy wybierając PKD 41.10.z, mogę rozliczać się w formie ryczałtu 5,5%? Działalność chciałbym również rozszerzyć o PKD 47.91.z, czy jest możliwe połączenie tych dwóch kategorii? Jest ona chyba objęta 3% ryczałtem, czy w tym wypadku usługi projektowe mogę rozliczać według 5,5% ryczałtu, a produkty ze sprzedaży internetowej według 3% ryczałtu?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki