Legalizacja altany na działce rolnej

Legalizacja altany na działce rolnej

Czy mogę zalegalizować budowę domku/altany (24 m2) na działce rolnej bezpłatnie? Czy po ewentualnej legalizacji będę mógł go wyremontować i rozbudować bez konieczności odrolnienia działki? Nie jestem rolnikiem, domek był wybudowany ponad 20 lat temu. Jestem właścicielem tej ziemi od 5 lat. Powierzchnia ziemi to 0,6 ha, kat. V i VI.

Szambo i studnia na działce

Szambo i studnia na działce

Chcę kupić działkę rolną ok. 3500 m2. Działka nie jest objęta MPZP. WZ nie zostanie wydany ze względu na to, że naokoło nie ma zabudowy. Chcę na działce postawić domek letniskowy. Wiem, że można na takiej działce postawić domek parterowy o powiwerzchni zabudowy do 35 m2. Podobny taki powstaje na działce obok. Jednak nigdzie nie mogę znaleźć informacji o dwóch rzeczach:1. Czy mogę na takiej działce wybudować małe szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków?2. Czy mogę na takiej działce wybudować studnię?

Wybudowanie domów na sprzedaż na własnych działkach a podatki

Wybudowanie domów na sprzedaż na własnych działkach a podatki

Posiadam własne, prywatne działki budowlane, nabyte w latach 90. w drodze spadku po zmarłych dziadkach i rodzicach. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Chciałbym na tych działkach wybudować nieruchomości – domy z zabudowie szeregowej – na sprzedaż. Czy od ziemi, która jest moją prywatną własnością, muszę zapłacić podatek dochodowy?

Składowanie ziemi i odpadów na działce - gdzie zgłosić?

Składowanie ziemi i odpadów na działce - gdzie zgłosić?

Sąsiad nawiózł ziemię, a właściwie zwozi wszystko z okolicznych wykopów. Obecnie zasypał swoją działkę powyżej 1 m od mojej strony i jeszcze dosypał ziemię z grubym marglem, co po wyrównaniu da dodatkową warstwę. Wygląda, że z jego działki zrobił miejsce do składania ziemi i odpadów, kawałków muru, cegły – wszystko, co jest z budowy. Zasypał mi ogrodzenie, które robiłem zgodnie z projektem 14 lat temu. Woda podczas deszczu płynie na moją działkę. Gdzie i do kogo mam się zgłosić z tym problemem? 

Stwierdzenie przez PINB niezgodności domu z projektem

Stwierdzenie przez PINB niezgodności domu z projektem

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego odebrał mój dom w 2008 i zakończyła się budowa. Na mocy skargi sąsiada PINB dokonał oględzin domu i stwierdził niezgodność z projektem. Dom znajduje się w granicy działki (był nadbudowywany). Inspektorzy stwierdzili, że dom nie ma ogniomuru, a w projekcie ma. Dach od strony granicy jest wypuszczony na 40 cm. Budynki gospodarcze na działce sąsiada znajdują się w odległości 6 m od mojego domu. Czy po zakończonej budowie po 2 latach inspektorzy mają prawo żądać ode mnie obcięcia dachu?

Kupno niedokończonego domu od komornika i wznowienie budowy

Kupno niedokończonego domu od komornika i wznowienie budowy

Zastanawiam się nad kupnem nieukończonego domu od komornika. Chciałbym wiedzieć, jak wznowić budowę. Czy komornik powinien posiadać dziennik budowy? Jak dowiedzieć się, kto był kierownikiem budowy? Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę, decydują się na zakup takiej nieruchomości, aby nie narobić sobie kłopotów?

Jak pozbyć się uciążliwej służebności przejazdu?

Jak pozbyć się uciążliwej służebności przejazdu?

Mieszkam w starym sporym domu, gdzie właścicielem 1/4 jest mój ojciec. Od kilkudziesięciu lat jeden z sąsiadów przejeżdża przez jego posesję do głównej drogi we wsi. By uzyskać zgodę budowlaną na podniesienie domu, sąsiad potrzebował umowy służebności drogi. Ojciec podpisał taką umowę z nim około 15 lat temu. W niedalekiej przyszłości mam otrzymać w spadku dom (czyli tę 1/4 czworaka; w pozostałych częściach mieszkają obce osoby, tak jak ten sąsiad). Ciągły przejazd sąsiada lub też jego nieznanych mi odwiedzających jest bardzo uciążliwy. Aby iść do garażu, drewutni, podwórko etc., muszę przejść przez drogę. Brama na moją posesję jest wiecznie otwarta, a prowadzę firmę ze sporą ilością towaru w magazynie. Nie mogę puścić dzieci na własnym podwórku, spuścić psa, bo cały czas ktoś przez tę drogę przejeżdża. Najważniejsze jest, że sąsiad posiada kontakt z drugą drogą publiczną z tyłu – nową, wyremontowaną. Czy można taką uciążliwą służebność przejazdu cofnąć i kazać zrobić sąsiadowi dojazd od tyłu? Proszę i informacje co mogę zrobić aby pozbyć się tej uciążliwej służebności.

Przeprowadzenie światłowodu przez działkę

Przeprowadzenie światłowodu przez działkę

Był u mnie sąsiad z przedstawicielem Orange, chcąc przez moją działkę przeprowadzić światłowód do ich domu. Ja nie chce się zgodzić na przeprowadzenie światłowodu przez moją działkę. Jakie poniosę konsekwencję, gdybym się na to zgodził i czy mogą mnie do tego zmusić?

Hala namiotowa na zgłoszenie a podatek od nieruchomości

Hala namiotowa na zgłoszenie a podatek od nieruchomości

Czy mogliby mi Państwo doradzić w sprawie hali namiotowej postawionej na zgłoszenie, gdy występuję w międzyczasie o pozwolenie na budowę? Mamy gospodarstwo rolne i prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą i właśnie ta hala namiotowa jest postawiona pod tę działalność, tzn. odpisany jest z niej VAT. Czy płaci się podatek od takiej hali od nieruchomości z metra? W urzędzie gminy powiedzieli, że jak będzie ta hala uznana jako budynek to tak a jak jako budowla to 2 procent wartości. Jak teraz zaliczyć ja jako budowla, pod jaka nazwa można wystąpić w warunkach zabudowy i później w pozwoleniu. Czy istnieją jakieś inne przepisy, że można nie zapłacić podatku z metra tylko jakiś inny?

Budowa magazynu w pobliżu zabytkowego kościoła

Budowa magazynu w pobliżu zabytkowego kościoła

Przedsiębiorca mający działkę w pobliżu zabytkowego kościoła (działki kościoła i przedsiębiorcy oddziela parking kościelny, ok. 50 m szerokości) chce wybudować magazyn o wysokości 7 m, długości 15 m. Taka wysokość zaburzy otoczenie zabytku. Czy są jakieś podstawy prawne, aby zablokować tę inwestycję lub obniżyć wysokość budynku?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym?

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach betonowych, niezwiązany trwałe z podłożem, jest obiektem budowlanym? Oraz czy zadaszona przestrzeń między dwoma kontenerami (ok. 4 m) jest też obiektem budowlanym? Czy spawanie pękniętego, uszkodzonego zawiasu kontenera, w sytuacji awaryjnej, która groziła odpadnięciem drzwi tego kontenera, możemy uznać za drobną pracę remontowo-budowlaną, czy raczej za prace konserwacyjno-naprawcze?

Szerokość miejsca parkingowego

Szerokość miejsca parkingowego

Czy szerokość miejsca parkingowego 2,3 m pomiędzy dwoma ścianami jest zgodna z rozporządzeniem do końca 2017 roku? Przepisy nie mówią nic o szerokości samochodu, a jedynie o odległości między bokiem auta a ścianą nie mniej niż 0,5 m. Mój samochód ma szerokość 1,9 m + 0,5 m = 2,4 m, a moje miejsce parkingowe jest węższe. Miejsce parkingowe usytuowane jest na końcu drogi dojazdowej (ściana pod kątem prostym po prawej stronie). Nie ma możliwości zaparkowania tam samochodu i swobodnego jego opuszczenia. Proszę o informacje jaka powinna być minimalna szerokość miejsca parkingowego i co mogę w tej sytuacji zrobić.

Problem z doprowadzeniem wody do domu i uzyskania decyzji o użytkowaniu

Problem z doprowadzeniem wody do domu i uzyskania decyzji o użytkowaniu

Zakończyłem budowę domu, ale mam problem z uzyskaniem decyzji o odbiorze do użytkowania. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego projekt budowlany przewidywał przyłączenie się do sieci wodociągowej. Warunki techniczne przyłącza wymagały jednak, aby wodociąg położyć pod drogą prywatną. Chciałem to zrobić, ale sąsiad – jeden ze współwłaścicieli drogi – nie wyraził na to zgody. Ta nieruchomość jest współwłasnością 4 osób, między innymi moją. Problemy stwarza jeden z nich, z którym już wcześniej dochodziło do zatargów i wiem, że on nie ustąpi. On oczekuje odkupienia jego udziałów, gdyż, jak twierdzi, już ich nie potrzebuje. Nie ma innej możliwości przyłącza, co potwierdziło gminne przedsiębiorstwo komunalne. W związku z tym wykonałem własne ujęcie wody – studnię na podstawie zgłoszenia, która została naniesiona na mapę inwentaryzacji powykonawczej. Niestety starostwo nie zgadza się na oddanie domu do użytku, gdyż jest niezgodny z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego. Z kolei gmina odmawia wydania zgody na odstępstwo od planu zagospodarowania, od którego starostwo uzależnia swoją decyzję. Nie posiadam jeszcze oficjalnego stanowiska, ale urzędnik starostwa polecił mi napisać oficjalne pismo do gminy i jeśli wójt się zgodzi na ujęcie własne, to on je zaakceptuje. Jestem więc przed wystosowaniem oficjalnego pisma do wójta gminy, ale spodziewam się trudności i chciałbym wiedzieć, czy może jest jakieś inne rozwiązanie. Proszę o wszelkie wskazówki, co mogę zrobić w tej sytuacji! Co napisać w piśmie do gminy? Dodam, że warunki techniczne przyłącza mówią o konieczności uzyskania zgód współwłaścicieli [do wglądu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (§ 11 mówi o zaopatrzeniu w wodociąg), numery ewidencyjne działek].

Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy - dom za blisko drogi

Przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy - dom za blisko drogi

Przed 5 laty geodeci wytyczyli granice drogi przyległej do naszej działki na podstawie dokumentów, jakimi wówczas dysponowali. Granice działki zostały pokazane, a nie wytyczone na papierze. Na tej podstawie stworzono mapkę do celów projektowych budowy domu, gdzie oznaczono wszystkie przyłącza, wodę na naszej działce, ogrodzenie sąsiadów. Starostwo na podstawie tej mapki stwierdziło zgodność z ich operatem technicznym wpisanym do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Gmina, wydając warunki zabudowy, ustaliła nieprzekraczalną linię zabudowy na 10 m. Rok temu powstał w gminie projekt drogi w oparciu o szkic graniczny z 1994 r. i przy tak zaprojektowanej drodze nasz dom znalazł się o 3 m za blisko, to znaczy odległość domu od drogi nie spełnia wymogu nieprzekraczalnej linii zabudowy, czyli wspomnianych 10 m. W ubiegłym roku zrobiliśmy inwentaryzację budynku, gdzie zaznaczono już granicę nowej drogi oraz dom został odebrany przez Nadzór Budowlany – i również zaznaczono zmianę drogi. Martwimy się, co będzie z naszym budynkiem, skoro stan drogi uległ zmianie. Czy jest ryzyko, że zostanie nam kiedyś cofnięty odbiór domu, bo teraz przekraczamy linię zabudowy? Jeżeli tak, to czy jest szansa na zalegalizowanie przekroczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy? Czy nasi geodeci popełnili błąd, wskazując granice na początku budowy? [do wglądu mapy i dokumentacja]

Decyzja o warunkach zabudowy dla dwóch domów na jednej działce – podział i zmiana właścicieli

Decyzja o warunkach zabudowy dla dwóch domów na jednej działce – podział i zmiana właścicieli

Mama otrzymała decyzję o warunkach zabudowy (WZ) na budowę 2 domów jednorodzinnych na jednej działce, której jest właścicielką. Następnie nieruchomość została podzielona na pół – na dwie niemal identyczne działki. Mama chce nowo powstałe działki przepisać dwójce swoich dzieci. Czy istnieje prawna możliwość wybudowania domu tylko na jednej z działek przez nowego właściciela bez ponownego ubiegania się o WZ? Jedno z dzieci jest gotowe rozpocząć budowę swojego domu, drugie nie jest teraz tym zainteresowane. Jak postąpić w takiej sytuacji, aby jak najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę jednego domu? Czy lepiej byłoby nie zmieniać właściciela działek? Prosimy o poradę, jak formalnie wyjść z tego problemu! [Dołączamy do wglądu decyzję o warunkach zabudowy.].

Rozbiórka budynku w granicy i problem z garażem sąsiada dobudowanym do budynku

Rozbiórka budynku w granicy i problem z garażem sąsiada dobudowanym do budynku

Rozbieramy budynek stojący w ostrej granicy, do którego sąsiad dostawił garaż z wykorzystaniem naszej ściany. Po rozbiórce odkryjemy budynek bez tylnej ściany. Garaż jest murowany, a zadaszenie to konstrukcja drewniana prawdopodobnie jakoś wsparta na naszej ścianie. Czy możemy kontynuować prace rozbiórkowe i w jaki sposób wymusić na sąsiedzie zabezpieczenie garażu? Mamy projekt rozbiórki i zezwolenie. Nikt nie przypuszczał takiego stanu rzeczy. Jak postępować dalej zgodnie z prawem budowlanym?

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Jest nas kilku właścicieli działek budowlanych. Chcemy uzbroić nasze działki w sieć wodno-kanalizacyjną. Zgadzamy się na współfinansowanie wykonania projektu oraz budowę tej sieci. Jaką umowę zawrzeć między sobą, aby ustrzec się od niespodziewanych rezygnacji od płatności za tę inwestycję? Wspomniana sieć wodno-kanalizacyjna na ostatnim odcinku ma przechodzić przez cztery działki właścicieli z naszej grupy. Chcemy załatwić to przez zapis notarialny. Czy na jedną i drugą czynność są jakieś wzory pism?

Sprzeciw na budowę warsztatu samochodowego sąsiada

Sprzeciw na budowę warsztatu samochodowego sąsiada

Sąsiad otrzymał pozwolenie na budowę dużego warsztatu samochodowego w ostrej granicy z moją działką. Ściana na granicy ma mieć 12,5 m długości oraz 9 m szerokości. Działka, na której ma powstać warsztat samochodowy, ma wymiary ok. 40 x 25 m. Złożyłem odwołane od decyzji, ze względu na niezachowanie prawidłowej odległości od granicy. Co prawda, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę na granicy działki, ale przy zachowaniu przepisów szczególnych. Nie rozumiem, o jakie przepisy tu chodzi? Ponadto tak duży warsztat ma powstać na osiedlu, na którym są tylko domki jednorodzinne. Moje odwołanie od decyzji zostało przez wojewodę odrzucone z twierdzeniem, iż budowa na granicy jest w tym przypadku zgodna z prawem, a fakt, że inwestycja powstaje na osiedlu jednorodzinnym, nie ma znaczenia, gdyż warsztat samochodowy nie jest uciążliwy dla otoczenia. Zastanawiam się nad zaskarżeniem decyzji do sądu administracyjnego i proszę o wyjaśnienie, czy są ku temu podstawy. Czy jest jakakolwiek szansa na zablokowanie inwestycji sąsiada lub zmuszenie go do odsunięcia się od mojej granicy na przepisową odległość? Obecnie ta działka jest niezabudowana. Projekt warsztatu nie zawiera części mieszkalnej, sąsiad posiada dom nieopodal. Sąsiednie działki są zabudowane domkami jednorodzinnymi.

Rozbiórka budynku po wygaśnięciu pozwolenia, jakie konsekwencje?

Rozbiórka budynku po wygaśnięciu pozwolenia, jakie konsekwencje?

W 2016 roku otrzymałem pozwolenie na rozbiórkę garażu, który był w fatalnym stanie - zaczął się po prostu walić do środka. Niestety kierownik budowy nie zgłosił rozpoczęcia robót, a garaż z opóźnieniem został rozebrany. Dysponuję dziennikiem rozbiórki zalegalizowanym w starostwie. Ważność pozwolenia na rozbiórkę upłynęła w 2019 r. Co w takim przypadku należy zrobić? Czy grozi mi za to jakaś kara i jakie mogę ponieść konsekwencje, jak rozebrałem budynek po wygaśnięciu pozwolenia?

Sprzedaż części gospodarstwa z warunkami zabudowy siedliskowej

Sprzedaż części gospodarstwa z warunkami zabudowy siedliskowej

Mam wydane warunki zabudowy siedliskowej dla mojego gospodarstwa, które spełniało w niewielkim stopniu warunek m.in. powierzchni. Po otrzymaniu tych warunków, ze względu na stan zdrowia, nie wykonałem żadnego formalnego ruchu w sprawie. Teraz mam możliwość sprzedania części gospodarstwa. Czy gmina może cofnąć mi wydane już przed dwoma laty warunki zabudowy siedliskowej, argumentując zbyt małą pozostałą powierzchnią gospodarstwa? Czy przy sprzedaży działki warunki zostaną przeniesione na nabywcę?

Porady prawne z prawa budowlanego

Serwis Prawo-budowlane.info powstał w reakcji na zapotrzebowanie osób i firm poszukujących rzetelnych informacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzi na swoje pytania znajdą tu czytelnicy, którzy planują budowę domu i Ci, którzy zawodowo zajmują się budownictwem.


Publikujemy porady prawne na temat uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, remontów i modernizacji. Sporo tekstów dotyczy sytuacji trudnych, gdy trzeba się uporać z kontrolą nadzoru budowlanego, zalegalizować samowolę budowlaną albo podjąć właściwe kroki po źle wykonanych robotach budowlanych. Opisane sprawy to prawdziwe historie, gdzie porad budowlanych udzielali nasi prawnicy. Są oni nieustannie do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »