Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona: 1 2 3Opublikowane: 2024-05-16

Odległości między budynkami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

Odległości między budynkami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

Budynki usytuowane na działce muszą spełniać zarówno wymogi techniczne, jak i normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowe regulacje dotyczące minimalnej odległości między budynkami znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. W niniejszym artykule omówimy te przepisy. Jako przykład posłuży nam sprawa pana...

Opublikowane: 2024-04-27

Odstępstwa od wymogu odległości od granicy działki

Odstępstwa od wymogu odległości od granicy działki

Wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwiera nowe możliwości dla inwestorów planujących budowę blisko granicy działki. Zaktualizowane przepisy umożliwiają realizację projektów budowlanych z mniejszymi ograniczeniami dotyczącymi odległości od sąsiednich nieruchomości, co...

Opublikowane: 2024-04-23

Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne gminy to proces złożony i wieloetapowy, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przestrzeni, jaką zamieszkujemy. W artykule przyjrzymy się bliżej dwóm fundamentalnym etapom tego procesu: opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz tworzeniu planu miejscowego. Zgodnie z ustawą z...

Opublikowane: 2024-04-19

Kiedy można budować w granicy działki?

Kiedy można budować w granicy działki?

W artykule omówimy regulacje dotyczące lokalizacji budynków na działkach budowlanych. W polskim prawie istnieją konkretne zasady odnoszące się do minimalnej odległości budynku od granicy sąsiedniej działki, które mogą się różnić w zależności od rodzaju ściany i obecności otworów okiennych lub drzwiowych. Artykuł szczegółowo wyjaśnia te regulacje na...

Opublikowane: 2024-04-04

Kupno działki z projektem i pozwoleniem na budowę

Kupno działki z projektem i pozwoleniem na budowę

W Prawie budowlanym znajdują się przepisy, które określają, po jakim czasie pozwolenie na budowę traci ważność. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej. Wyjaśnimy również, czy można przenieść pozwolenie na budowę na inną osobę. Z prośbą o omówienie tych kwestii zwrócił się do nas pan Julian, który chce kupić działkę z projektem i...

Opublikowane: 2024-04-02

Remont budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków

Remont budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniom dotyczącym gminnej ewidencji zabytków . Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby budynek został z niej wykreślony. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Jerzego.

Opublikowane: 2024-02-29

Pozwolenie na rozbiórkę budynku budynku gospodarczego

Pozwolenie na rozbiórkę budynku budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego to proces wymagający dokładnej analizy i zrozumienia obowiązujących przepisów. Decydując się na takie działanie, stajemy przed wyborem uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub zgłoszenia rozbiórki, z uwzględnieniem specyficznych wymogów prawnych. Znaczenie mają tu m.in. odległość od granicy działki oraz precyzyjne określenie...

Opublikowane: 2024-02-28

Wybicie otworu w ścianie nośnej w wspólnocie mieszkaniowej

Wybicie otworu w ścianie nośnej w wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa to miejsce, gdzie decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej mają znaczący wpływ na życie każdego mieszkańca. Wybicie otworu w ścianie nośnej jest zasadniczo niedopuszczalne – także ze względu na naruszenie konstrukcji budynku. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takich działań. Nad podobną kwestią...

Opublikowane: 2024-02-12

Dorobienie poddasza do domku 35m2

Dorobienie poddasza do domku 35m2

Odziedziczyłam domek o powierzchni o powierzchni 35 m 2 . Podniosłam poddasze (podniesienie kolankowe) ok. 1 m. Strop jest drewniany. Domek w objętości się nie zmienił, ale poddasze jest użytkowe. Czy powinnam to gdzieś zgłosić? Jak teraz postąpić, żeby nie mieć kłopotów?

Opublikowane: 2024-01-25

Budynek sąsiada w granicy działki

Budynek sąsiada w granicy działki

Postawienie budynku przy granicy działki może budzić pewne wątpliwości prawne. W niniejszym artykule wyjaśniamy tę kwestię. Tłumaczymy, co należy zrobić w sytuacji, gdy budynek przekracza granicę nieruchomości. Omawiamy zasady współżycia sąsiedzkiego, a także konsekwencje przekroczenia granic działki . Powyższe zagadnienia przedstawiamy na...

Opublikowane: 2024-01-18

Zmiana powierzchni użytkowej domu po adaptacji poddasza

Zmiana powierzchni użytkowej domu po adaptacji poddasza

Artykuł ten jest dedykowany tematom podatkowym, a w szczególności koncentruje się na znaczeniu i procedurze korekty podatku od nieruchomości. Podkreśla obowiązek złożenia korekt informacji podatkowej za okres do 5 lat wstecz, by uniknąć konsekwencji prawnych, jednocześnie wskazując na szczegóły definicji powierzchni użytkowej i obowiązujące regulacje...

Opublikowane: 2024-01-09

Brak zawiadomienia o zakończeniu budowy

Brak zawiadomienia o zakończeniu budowy

Rozpoczęcie budowy to tylko pierwszy krok w długim procesie inwestycyjnym, który regulowany jest przez szereg przepisów prawa budowlanego. Pan Tomasz opisał nam swoją sprawę związaną z budową. Otóż był on kierownikiem budowy domu jednorodzinnego i zgodnie z pozwoleniem na budowę inwestor wybudował omawiany obiekt i zakończył budowę...

Opublikowane: 2024-01-05

Adaptacja stodoły na budynek mieszkalny

Adaptacja stodoły na budynek mieszkalny

Chcę zaadaptować stodołę na budynek mieszkalny bez przebudowy z zewnątrz i zmiany dachu. Nie zamierzam nic zmieniać w wymiarach i konstrukcji budynku. Czy powinienem uzyskać pozwolenie na budowę?

Opublikowane: 2024-01-02

Budowa altany na działce rekreacyjnej

Budowa altany na działce rekreacyjnej

Jestem właścicielką działki rolnej (ok. 8 arów powierzchni). Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest na cele rekreacyjno-usługowe (obszar ochrony siedlisk Natura 2000). Chciałabym zagospodarować teren na cele rekreacji indywidualnej. W 2022 r. zgłosiłam budowę szamba oraz domku letniskowego do 35 m 2 . Organ...

Opublikowane: 2023-12-27

Uzyskanie nowego pozwolenia na budowę

Uzyskanie nowego pozwolenia na budowę

6 lat temu z żoną zostaliśmy właścicielami działki budowlanej z budynkami. Jeden z budynków postanowiliśmy wykończyć. Niestety, mój dziadek, który wszystko budował, nie uzupełnił dokumentacji, więc nie mam pozwolenia na użytkowanie budynku (pozwolenie było z 1981 r.). Po roku od nabycia działki oddałem wszystkie dokumenty projektantowi, który...

Opublikowane: 2023-12-14

Zacienienie budynku przez planowany budynek

Zacienienie budynku przez planowany budynek

Przed podjęciem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzeniu projektu budowlanego istotne jest dokładne sprawdzenie zgodności projektu z przepisami i wymaganiami technicznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów dotyczących nasłonecznienia i naturalnego oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, a także na prawidłowe usytuowanie...

Opublikowane: 2023-12-09

Wznowienie budowy po latach

Wznowienie budowy po latach

Pozwolenie na budowę to kluczowy element w procesie budowlanym, który uprawnia do rozpoczęcia prac. Jednakże nie jest to dokument „wieczny” – istnieją określone okoliczności, w których decyzja o pozwoleniu na budowę traci swoją ważność. W artykule omawiamy przesłanki wygaśnięcia pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem budowlanym oraz kroki,...

Opublikowane: 2023-12-08

Jak zalegalizować stary budynek gospodarczy?

Jak zalegalizować stary budynek gospodarczy?

Samowola budowlana stanowi istotny problem w polskim Prawie budowlanym. Dotyczy ona sytuacji, gdy obiekt budowlany zostaje wzniesiony bez wymaganego pozwolenia na budowę. Z czasem przepisy dotyczące legalizacji takich obiektów ewoluowały, co stwarza dylemat: czy należy dążyć do legalizacji, czy też do rozbiórki nielegalnie wzniesionych budynków? Kwestia ta jest...

Opublikowane: 2023-12-07

Domek holenderski a prawo budowlane

Domek holenderski a prawo budowlane

Artykuł ten porusza zagadnienie domków holenderskich w kontekście przepisów Prawa budowlanego. Analizuje, czy taki domek może być uznany za samowolę budowlaną, biorąc pod uwagę, że został postawiony bez zgłoszenia i jest już użytkowany. Omawia również definicje i regulacje prawne dotyczące tymczasowych obiektów budowlanych, zwracając szczególną uwagę...

Opublikowane: 2023-12-01

Budowa farmy fotowoltaicznej - procedury, pozwolenia, przepisy

Budowa farmy fotowoltaicznej - procedury, pozwolenia, przepisy

Artykuł omawia wymagane procedury prawne i administracyjne związane z budową farmy fotowoltaicznej w Polsce.. Analizuje przepisy z różnych ustaw, takich jak Prawo budowlane, Prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, by odpowiedzieć na pytania dotyczące pozwolenia na budowę, warunków...

Opublikowane: 2023-12-01

Budowa domku letniskowego na zgłoszenie do 35 m2 na działce rolnej

Budowa domku letniskowego na zgłoszenie do 35 m2 na działce rolnej

Budowa domku letniskowego na terenach rolnych często wiąże się z różnymi wyzwaniami prawnymi i administracyjnymi. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach można przystąpić do takiej inwestycji. Szczególną uwagę skupimy na aspektach związanych z planowaniem przestrzennym i wymogami prawnymi dotyczącymi zgłoszenia...

Opublikowane: 2023-11-30

Brak zgody sąsiada na wykonanie przyłącza

Brak zgody sąsiada na wykonanie przyłącza

W obliczu problemów z przyłączeniem do sieci gazowej i wodnokanalizacyjnej kluczowe staje się rozważenie ustanowienia służebności gruntowej. Jest to rozwiązanie prawne, które umożliwia wykorzystanie cudzej nieruchomości dla własnych potrzeb, w tym przypadku dla zapewnienia dostępu do mediów. Artykuł ten wyjaśnia, jak przebiega proces ustanowienia...

Opublikowane: 2023-11-30

Budowa stawu do 1000 m2 bez pozwolenia na gruncie rolnym

Budowa stawu do 1000 m2 bez pozwolenia na gruncie rolnym

Artykuł koncentruje się na możliwości wykopania stawu na gruntach rolnych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z aktualnymi regulacjami prawa budowlanego i prawa wodnego w Polsce. Wyjaśniamy kryteria, które należy spełnić, aby uniknąć konieczności uzyskania pozwolenia, oraz omawiamy różnice w wymaganiach dla stawów z użyciem i bez...

Opublikowane: 2023-11-30

Konsekwencje wyburzenia ściany nośnej bez pozwolenia

Konsekwencje wyburzenia ściany nośnej bez pozwolenia

Artykuł poświęcony jest analizie, czy ingerencja w ścianę nośną budynku stanowi przebudowę w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Odwołując się do ustawy z 7 lipca 1994 r. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r., tekst wyjaśnia, jakie działania kwalifikują się jako przebudowa, uwzględniając orzecznictwo Naczelnego Sądu...

Opublikowane: 2023-11-21

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Proces ubiegania się o pozwolenie na budowę jest wielowymiarowy, z czym muszą się zmierzyć wszyscy przyszli właściciele domów. Jednym z istotnych aspektów, często niedocenianym na wczesnym etapie, jest szerokość drogi dojazdowej do planowanej inwestycji. Jest to element, który może mieć znaczący wpływ na ostateczne decyzje administracyjne. Niniejszy...

Opublikowane: 2023-11-20

Jak przebiega proces scalenia i podziału dwóch działek?

Jak przebiega proces scalenia i podziału dwóch działek?

Rozważam zakup dwóch niezabudowanych działek MN (zabudowa jednorodzinna) o łącznej powierzchni ok. 1200 m 2 , które podlegają pod prawo użytkowania wieczystego gruntu do 2090 r. Chciałbym następnie scalić te działki, podzielić na dwie części (w inny sposób niż ma to miejsce przed scaleniem), a następnie zamienić prawo użytkowania na...

Opublikowane: 2023-11-12

Brak zgody żony na budowę domu, co zrobić?

Brak zgody żony na budowę domu, co zrobić?

Mam z żoną współwłasność majątkową, działka jest na nas. Informowałem żonę od dawna, że zamierzam budować dom. Złożyłem sam pozwolenie na budowę, otrzymałem je, nikt nie pytał o zgodę żony. Żona twierdzi, że nie zgadzała się na budowę i chce cofnąć mi pozwolenie, pojechała do urzędu i dostałem pismo jak...

Opublikowane: 2023-10-20

Budowa domu odwróconego do góry nogami

Budowa domu odwróconego do góry nogami

W jaki sposób podejść do tematu budowy „domu do góry nogami”, czyli atrakcji turystycznej znanej już w wielu miejscach w Polsce i na świecie? Czy są jakieś wymogi dotyczące tego rodzaju budynków?

Opublikowane: 2023-10-16

Braki w dokumentacji budowlanej domu z lat 80-tych, jak przygotować sprzedaż?

Braki w dokumentacji budowlanej domu z lat 80-tych, jak przygotować sprzedaż?

Odziedziczyłam po rodzicach dom wybudowany w 1980 roku. Znalazłam dziennik budowy, w którym ostatnie zapisy są z 1982 r. Nie znalazłam odbioru. Jest to budynek, który składa się z części mieszkalnej i gospodarczej. Budynek ma nadany nr domu. Jest prąd. Do 2021 mieszkali tam rodzice. Budynek znajduje się na działce rolnej. Przygotowuję...

Opublikowane: 2023-10-04

Czy mogę wybudować staw obok domu?

Czy mogę wybudować staw obok domu?

W niedługim czasie planuję budowę domu jednorodzinnego na moich działkach budowlanych. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych chciałbym wykopać staw na jednej z tych działek, który byłby wkomponowany w ogród. Dla tych działek obowiązuje MPZP, są one w nim oznaczone jako MN/U. Problemem jest to, że nie jest w nim nic wspomniane...

Opublikowane: 2023-09-29

Tymczasowy domek modułowy zanim wybudujemy dom, warunki

Tymczasowy domek modułowy zanim wybudujemy dom, warunki

Żona jest właścicielką działki budowlanej, na której w ciągu pięciu lat chcielibyśmy postawić dom jednorodzinny. Jednakże do czasu wybudowania docelowego domu chciałbym postawić domek modułowy (pow. 35 m 2 ). Kłopot w tym, iż z uwagi na wymiary naszej działki oraz mając na uwadze konieczność odsunięcia się od budynku, który...

Opublikowane: 2023-09-22

Kto może postawić znak drogowy na drodze gminnej?

Kto może postawić znak drogowy na drodze gminnej?

Legalne ustawienie znaków drogowych w przestrzeni publicznej jest możliwe tylko przez określone podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. W poniższym artykule znajdziesz więcej informacji o tym, jak powinny być prawidłowo rozmieszczone znaki...

Opublikowane: 2023-09-08

Zmiana właściciela działki a pozwolenie na budowę

Zmiana właściciela działki a pozwolenie na budowę

W 2012 uzyskałem pozwolenie na rozbudowę i przebudowę z możliwością adaptacji na cele mieszkalne i socjalne oraz warunki zabudowy. Rozpocząłem inwestycję, której nie zakończyłem. W 2022 roku moja córka wyraziła chęć dokończenia budowy i zamieszkania tam. W związku z tym podzieliłem działkę na pół. Część...

Opublikowane: 2023-09-06

Zbyt wysoka instalacja fotowoltaiczna sąsiadów

Zbyt wysoka instalacja fotowoltaiczna sąsiadów

Sąsiedzi planują rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o kolejne 6,8 m (aktualnie ma 18 m szerokości i 2,8 m wysokości). Najwyższy punkt instalacji jest niemal w granicy działki. Instalacja rzuca cień na naszą posesję, ponieważ znajduje się od południowej strony działki. Zaprojektowaliśmy dom, uwzględniając istniejącą już inwestycję...

Opublikowane: 2023-08-25

Problem z odbiorem domu, gdy budynek gospodarczy nie został rozebrany

Problem z odbiorem domu, gdy budynek gospodarczy nie został rozebrany

W 2019 r. uzyskałam pozwolenie na budowę domu na działce zabudowanej starym domem i niewielkim budynkiem gospodarczym. W projekcie zagospodarowania działki architekt opisał w legendzie że oba te istniejące budynki są przeznaczone do rozbiórki przed oddaniem do użytku projektowanego – wg odrębnego opracowania. Stary dom rozebrałam, natomiast...

Opublikowane: 2023-08-23

Odmowa wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Odmowa wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Posiadamy działkę budowlaną z warunkami zabudowy. Złożyliśmy podanie o pozwolenie na budowę, ale zostało odrzucone, ponieważ droga dojazdowa ma szerokość 4 m. Działka jest budowlana od bardzo dawna, a teraz okazuje się, że nie możemy postawić na niej domu. Kogo pociągnąć do odpowiedzialności za tę sytuację? Czy możemy starać się...

Opublikowane: 2023-08-11

Budowa dwóch garaży ze wspólną ścianą

Budowa dwóch garaży ze wspólną ścianą

Z bratem ż zakupiliśmy działki sąsiadujące ze sobą i chcielibyśmy wybudować domy i garaże w tzw. lustrzanym odbiciu. Żeby zaoszczędzić miejsce, bo działki niewielkie, a garaże wybraliśmy dwustanowiskowe z pomieszczeniem gospodarczym o wymiarach 10 x 6 m, chcemy, aby garaże miały wspólną ścianę na granicy działki, co...

Opublikowane: 2023-08-04

Domek wypoczynkowy na własny użytek na terenie przeznaczonym pod usługi turystyczne

Domek wypoczynkowy na własny użytek na terenie przeznaczonym pod usługi turystyczne

Posiadam działkę na terenie przeznaczonym pod usługi turystyczne – pole namiotowe lub camping. Nieruchomość znajduje się w granicy ujemnego oddziaływania zbiornika retencyjnego. Dla działki nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Czy na działce tego typu można postawić domek...

Opublikowane: 2023-08-02

Nowe warunki zabudowy zamiast przeniesienia decyzji

Nowe warunki zabudowy zamiast przeniesienia decyzji

Kupiłem działkę z wydanymi warunkami zabudowy. Warunki zabudowy wydano na działkę 80-arową na budowę 6 domów jednorodzinnych. Działka została podzielona na 6 mniejszych – moja działka to jedna z tych sześciu. Złożyłem wniosek o przepisanie warunków zabudowy i otrzymałem na razie ustną odpowiedź, że nie przepiszą mi WZ, bo numer...

Opublikowane: 2023-07-14

Cofnięcie pozwolenia na budowę

Cofnięcie pozwolenia na budowę

Moi sąsiedzi oraz ja jesteśmy współwłaścicielami działki znajdującej się przed szeregowcem. Pierwotnie miał na tym gruncie powstać podobny szeregowiec, jednak jego właściciel – a nie inwestor – postanowił sprzedać tę działkę, na co przystali wszyscy sąsiedzi. Poprzedni właściciel sprzedał ziemię ze względu na konflikt finansowy...

Opublikowane: 2023-07-07

Rozbudowa domu za blisko granicy - odmowa starostwa mimo że sąsiednia działka należy do inwestora

Rozbudowa domu za blisko granicy - odmowa starostwa mimo że sąsiednia działka należy do inwestora

Złożyłem projekt budowlany do starostwa na rozbudowę budynku mieszkalnego (dołączam mapkę), gdzie odległość do granicy działki sąsiedniej wynosi ok. 1,5 m. Jednak ta sąsiednia działka również jest moją własnością – stoją na niej moje budynki gospodarcze. Od urzędnika wiem, że decyzja starostwa będzie odmowna właśnie ze względu na...

Opublikowane: 2023-06-30

Zabudowa działki nad morzem zgodnie z MPZP

Zabudowa działki nad morzem zgodnie z MPZP

Posiadam działkę nad morzem w miejscowości L., gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym wybudować na niej 5 domków wczasowych na wynajem. W MPZP mam zapisane, że mogę budować budynki rekreacji indywidualnej lub budynki usług turystycznych. Czy mogę postawić więcej niż jeden budynek rekreacji indywidualnej...

Opublikowane: 2023-06-23

Budowa domu na działce siedliskowej

Budowa domu na działce siedliskowej

Dzień dobry. Chciałbym kupić działkę na wsi i zbudować na niej dom. Działka jest siedliskowa. Nie mam uprawnień rolniczych. Szukam sposobu. Czy możliwe jest podpisanie umowy przedwstępnej, na mocy której właściciel dałaby mi pełnomocnictwo do wystąpienia o pozwolenie na budowę, którą bym następnie rozpoczął, a po jej rozpoczęciu dopiero...

Opublikowane: 2023-06-21

Zabudowanie balkonów przez sąsiada

Zabudowanie balkonów przez sąsiada

Jestem właścicielem budynku w zabudowie bliźniaczej. Od strony południowej (ogrodu) budynki mają balkony. Sąsiad chce rozbudować swojego bliźniaka w ten sposób, że oba jego balkony (górny i dolny) zostaną zabudowane i dodatkowo nad poszerzoną częścią piwniczną zostanie utworzony taras. Na projekcie widać, że wysoki na 1,6 m od...

Opublikowane: 2023-06-16

Podział nieruchomości z decyzją o pozwoleniu na budowę - przeniesienie pozwolenia na nowego inwestora

Podział nieruchomości z decyzją o pozwoleniu na budowę - przeniesienie pozwolenia na nowego inwestora

Problem dotyczy procedur związanych z pozwoleniem na budowę. Dwa miesiące temu kupiłam działkę budowlaną niezabudowaną. Sprzedający rok wcześniej otrzymał decyzję pozytywną w sprawie pozwolenia na budowę dla większej działki, którą potem podzielił na dwie i ja kupiłam jedną z nich. Zatem pozwolenie na budowę dotyczyło inwestycji na...

Opublikowane: 2023-05-26

Zmiany w budynku do 35m2 po zgłoszeniu prac budowlanych

Zmiany w budynku do 35m2 po zgłoszeniu prac budowlanych

Postawiliśmy z żoną budynek gospodarczy o powierzchni 35m 2 na zgłoszenie. W trakcie budowy wykonawca zaproponował nam dobudowanie zadaszonego tarasu (łącznie wyszłoby 46 m 2 ) i wyraziliśmy zgodę. Jak to rozwiązać zgodnie z prawem? Taras i budynek już stoją, zgłoszenie jest tylko na budynek gospodarczy.

Opublikowane: 2023-05-19

Boksy kontenerowe na działce używane powyżej 180 dni

Boksy kontenerowe na działce używane powyżej 180 dni

Chciałbym na swojej działce stworzyć magazyn samoobsługowy self sotrage. W planach są to boksy kontenerowe o różnych powierzchniach – od 3 m 2 do 12 m 2 w zależności od potrzeb klientów. Będą to obiekty nietrwale związane z gruntem, z możliwością ich przeniesienia lub zlikwidowania. Obiekty te jednak będą użytkowane...

Opublikowane: 2023-05-17

Odwołanie od decyzji w sprawie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

Odwołanie od decyzji w sprawie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

Dokonaliśmy zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Otrzymaliśmy decyzję odmowną z uzasadnieniem, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak się od tego odwołać? Dodam, że nie mamy kanalizacji, a sąsiedzi wykonali oczyszczalnię.

Opublikowane: 2023-05-15

Generalny remont budynku na zgłoszenie czy pozwolenie?

Generalny remont budynku na zgłoszenie czy pozwolenie?

Czy zgłoszenie do starostwa jest konieczne, gdy chodzi o generalny remont budynku? Zakres prac obejmuje: wymianę ogrzewania, częściowe skucie tynków, zerwanie podłóg i skucie szlichty, instalację ogrzewania podłogowego w nowej wylewce, wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Co zrobić, jeśli nie dopełniło się tego obowiązku? Jakie...

Opublikowane: 2023-05-09

Jaki jest okres ważności warunków zabudowy?

Jaki jest okres ważności warunków zabudowy?

Mam pytanie dotyczące prawa budowlanego. W 2005 roku otrzymałem warunki zabudowy. W jednym z punktów jest adnotacja, iż warunki są ważne przez 2 lata. Mój projektant jednak stoi na stanowisku, że pomimo tego wpisu warunki są ważne bezterminowo (na podstawie ustawy z 2003 roku). Dzisiaj dostałem pismo ze starostwa, w którym jednak urząd...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie, pozwolenie, procedury - Porady prawne

Nie ważne, czy planujemy inwestycję budowlaną na potrzeby własnej firmy, budowę garażu, czy też planujemy spełnić marzenie o własnym domu z ogrodem – realizacja tych zamierzeń jest zawsze związana z przejściem odpowiednich procedur, zleceniem projektów budowlanych, map i uzyskaniem zezwoleń, pozwoleń etc. Wkraczamy w gąszcz przepisów Prawa budowlanego i na pewno warto trochę się w tych sprawach orientować. Dlatego zapraszamy do lektury porad budowlanych zgromadzonych w tym dziale, które pomogą Państwu przygotować się do realizacji inwestycji budowlanej i ustrzec się wielu błędów już na etapie robót budowlanych.

 

Porady dotyczą „pierwszych kroków”, czyli sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości jeszcze przed jej zakupem na cele budowlane, następnie wiele tekstów omawia zagadnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i związanych z tym ograniczeń, a także uzyskania warunków zabudowy. Bardzo wiele miejsca nasi prawnicy poświęcili omówieniu komplikacji związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także wyjaśnieniom, jakie przedsięwzięcia wymagają zgłoszenia. Przewijają się tu tematy umów na roboty budowlane, zachowania odległości od granicy działki, projektowania i uzyskiwanie zgód na przeprowadzenie mediów, dojazdu do nieruchomości.


Przedsięwzięcia budowlane to bardzo różnorodny i szeroki temat, dlatego warto poświęcić trochę czasu na rozeznanie przepisów budowlanych zanim przystąpimy do działania. Nasi prawnicy specjalizujący się w Prawie budowlanym służą w tych sprawach kompleksową pomocą.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »