Brak zgody żony na budowę domu, co zrobić?

• Data: 2023-11-12 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Mam z żoną współwłasność majątkową, działka jest na nas. Informowałem żonę od dawna, że zamierzam budować dom. Złożyłem sam pozwolenie na budowę, otrzymałem je, nikt nie pytał o zgodę żony. Żona twierdzi, że nie zgadzała się na budowę i chce cofnąć mi pozwolenie, pojechała do urzędu i dostałem pismo jak w załączeniu. Czy mogę utrzymać pozwolenie w mocy mimo jej sprzeciwu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody żony na budowę domu, co zrobić?

Wznowienie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Pismo, które Pan otrzymał, dotyczy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Wznowienie postępowania nastąpiło na wniosek małżonki, która jako strona postępowania, tj. współwłaściciel nieruchomości, na której ma zostać posadowiony budynek, nie uczestniczyła we wcześniejszym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.

Decyzje jednego współwłaściciela

Zasadne jest również zwrócenie uwagi na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 2005 r. (sygn. akt II OSK 179/05), zgodnie z którym „zakwestionowanie, przez chociażby jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, złożonego przez inwestora oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w sytuacji kiedy jego zgoda na wykonanie robót budowlanych jest wymagana, wyklucza możliwość wydania przez organ budowlany decyzji pozwalającej na budowę (art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)”.

Natomiast w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt II OSK 1075/18, wskazano: „Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowi co do zasady czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. W odniesieniu do nieruchomości, która objęta jest współwłasnością, wylegitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oznacza konieczność przedstawienia przez inwestora zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości”.

Tożsame stanowisko zostało wskazane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 maja 2022 r.: „Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd rzeczą wspólną, a zatem podjęcie procesu inwestycyjnego na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności (bez względu na to, czy roboty budowlane wymagają zgłoszenia, czy też pozwolenia na budowę) wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli”.

Uzyskanie pozwolenia na budowę należy również kwalifikować jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną. Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Biorąc powyższe pod uwagę aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczna jest zgoda małżonki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »