Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka szerokość drogi wystarczy na dojazd do działki?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-04-06

Mam 13-arową działkę. W jej przedniej części posadowiony jest mój dom. Chciałabym ją podzielić na dwie i sprzedać tę dalszą, w drugiej linii zabudowy. Na mojej działce ustanowiłabym konieczny przejazd. Czy taki 3,5-metrowy wystarczy? Dzielnica nie ma planu zagospodarowania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jaka szerokość drogi wystarczy na dojazd do działki?

Szerokość przejazdu w przypadku służebności

Zgodnie z art. 145 Kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, wówczas właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, zwanej drogą konieczną.

Po podziale konieczne byłoby ustalenie służebności. Przepisy nie regulują, jaka musi być to szerokość przejazdu, w przypadku służebności.

Według rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami). § 14 w ust. 3 stanowi: „do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m”.

Najmniejsza wymagana szerokość jezdni

Zasadniczo szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m; przy czym wymiar ten dotyczy samego ciągu jezdnego, bez części dla pieszych. Potwierdza to Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2008 roku, sygn. akt II SA/Kr 646/08, który stanowi, iż użyte w ust. 1 § 14 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pojęcie „jezdni” odnosi się do pasa, po którym ma odbywać się dojazd.

Praktycznie bierze się szerokość wozu strażackiego z lusterkami – i określa się minimum na 3,5 m szerokości.

Podział zabudowanej działki 

Zanim jednak dokona Pani podziału, powinna Pani zwrócić uwagę na to, czy będzie możliwe zabudowanie tej nowej działki i czy Pani działka – pozostała z podziału spełni warunki:

  1. w przypadku ściany budynku bez otworów odległość budynku od granicy działki to 3 m,
  2. natomiast gdy w ścianie zaprojektowano okna lub drzwi, odległość zwiększa się do 4 m od granicy działki.

Należy również pamiętać, że istnieje nieprzekraczalną linię zabudowy, czyli minimalną odległość posadowienia budynku od frontu działki. Najlepiej więc sprawdzić te zapisy w warunkach zabudowy, linię zabudowy na przyległych działkach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Od kilku lat prowadzimy wynajem czterech pokoi w naszym domu. Powierzchnia wynajmowanych pokoi nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego....

Spływanie wód na działkę sąsiada

Spływanie wód na działkę sąsiada

Sąsiedzi od zawsze kierowali wody opadowe ze swojej działki na nasz grunt, doprowadzając nawet do zalania naszego domu. Jakiś czas temu usypaliśmy...

Zarządzanie wodami opadowymi

Mam dom jednorodzinny na działce położonej przy drodze wojewódzkiej. Interesuje mnie podłączenie wody opadowej z dachu domu do kanalizacji deszczowej,...

 

Dwa mieszkania połączone bez pozwoleń, jak je z powrotem rozdzielić?

Jestem najemcą mieszkania zakładowego stanowiącego własność spółdzielni. Tuż po wprowadzeniu się do tego mieszkania połączyłem je z sąsiednim...

 

Kostka brukowa na własnej posesji

Kostka brukowa na własnej posesji

Planuję położyć na mojej działce kostkę brukową na powierzchni około 100 m 2 . Działka ma 10 arów, budynek zajmuje około 150 m 2 . Czy...

Kara za usunięcie drzewa bez zezwolenia

Mam kłopot z usunięciem drzewa w miejscowości pod Warszawą (miejscowość jest wpisana do rejestru zabytków). Konserwator zabytków w urzędzie...