Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymogi budowlane dla lokalu na przedszkole

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-08-21

Wynajmuję lokal użytkowy pod przedszkole (budynek mieszkalny, na dole lokale użytkowe). Jestem na etapie jego przygotowywania do wymogów budowlanych w tym zakresie (wybicie otworu w ścianie zewnętrznej – nie jest to ściana nośna). Problem w tym, że architekt, który sporządza projekt, nie potrafi mi dokładnie określić, jaki ma to być projekt. Mówi jedynie, że z uwagi na terminy złoży ten „krótszy”, bo inaczej nie zdążę z otwarciem przedszkola. Czytałam w internecie i wiem, że są projekty budowlano-inżynieryjne, budowlano-konstrukcyjne, budowlano-techniczno-wykonawcze i może jeszcze jakieś inne. Chcę złożyć projekt, który w tym zakresie będzie odpowiadał przepisom prawa. Czy mogłabym poznać podstawę prawną, jaki projekt w takim wypadku dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, tak aby nie było żadnych problemów z jego akceptacją? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymogi budowlane dla lokalu na przedszkole

Przebudowa lokalu na przedszkole

Jak rozumiem, w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku musi Pani dokonać przebudowy.

Zgodnie z definicją zawartą w prawie budowlanym (art. 3 pkt 7a) przebudowa to: „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego”.

Projekt budowlany przebudowy

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów inwestor nie musi przedkładać projektu technicznego, a jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny, stanowiący część projektu budowlanego, nie jest już bowiem zatwierdzany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Wymogi budowlane dla lokalu na przedszkole

Przyjęta przez rząd duża nowelizacja prawa budowlanego dzieli projekt budowlany na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, który pokazuje usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, informacje o obszarze oddziaływania , projekt architektoniczno-budowlany, określajacy układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe oraz projekt techniczny

Projekt techniczny trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu archi­tektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy, uwzględniając w szczególności właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne - ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »