Otwarcie lokalu gastronomicznego bez zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu

Wynająłem lokal w apartamentowcu o pow. 100 m2, wiedząc o tym, że nie jest on przeznaczony pod gastronomię – to było po prostu mieszkanie. Wykonałem wszystkie projekty i przystosowałam lokal na potrzeby gastronomii. Właściciel nie pomógł mi w przekształceniu. Zainwestowałem w ten lokal mnóstwo pieniędzy, jest gotowy i muszę go otworzyć. Czy mogę to zrobić bez przekształcania na lokal gastronomiczny? Czym ryzykuję? Biuro projektowe otrzymało dokumenty i miało zgłosić zmianę na gastronomię. Otwierać, czy czekać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otwarcie lokalu gastronomicznego bez zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu

Przekształcenie mieszkania na lokal gastronomiczny

Jak rozumiem, wynajął Pani lokal mieszkalny, wykonał niezbędne prace do przekształcenia go w lokal użytkowy – gastronomiczny, ale nie dokonano zgłoszenia.

Odradzam samowolne rozpoczęcie użytkowania innego niż obecne przeznaczenie lokalu. Wiąże się to dla Pana z:

  1. wezwaniem do natychmiastowego zaprzestania użytkowania – PINB zamknie Panu lokal, jeśli wyjdzie na jaw, że go Pan samowolnie użytkuje w inny sposób;
  2. przedłożeniem dokumentacji lub zobowiązaniem do przywrócenia stanu poprzedniego – mieszkalnego;
  3. otrzymaniem grzywny.

Ponadto całą procedurę będzie Pan musiał przejść na nowo.

Zobacz też: Przekształcenie budynku usługowego na mieszkalny

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (P.b.) – przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

W przypadku postępowania legalizującego samowolę użytkową przeprowadza się postępowanie, o którym mowa w art. 71a P.b. W jego ramach należy przedłożyć stosowną dokumentację. W przypadku niewykonania w terminie tego obowiązku właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71a ust. 4 P.b.).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Tego rodzaju zmiana sposobu użytkowania zasadniczo wymaga zgłoszenia. Z kolei zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, uregulowanego w art. 71 ust. 2 P.b., aktualizuje konieczność przeprowadzenia procedury legalizacyjnej określonej w art. 71a P.b.

Alternatywnie – jeżeli natomiast zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma charakter kwalifikowany i wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę; a w przypadku robót objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 P.b. (art. 71 ust. 6 P.b.). Legalizacja zmiany sposobu użytkowania związanej z robotami budowlanymi nastąpi więc w trybie art. 50-51 P.b.

Proszę odebrać dokumenty i dokonać zgłoszenia. To tylko zgłoszenie innego sposobu użytkowania. Skoro posiada Pan dokumentację, to dlaczego sama Pan tego nie zgłosi, zamiast czekać, aż zrobi to biuro projektowe?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »