Kategoria: Budynki usługowe i przemysłowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otwarcie lokalu gastronomicznego bez zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-07-17

Wynająłem lokal w apartamentowcu o pow. 100 m2, wiedząc o tym, że nie jest on przeznaczony pod gastronomię – to było po prostu mieszkanie. Wykonałem wszystkie projekty i przystosowałam lokal na potrzeby gastronomii. Właściciel nie pomógł mi w przekształceniu. Zainwestowałem w ten lokal mnóstwo pieniędzy, jest gotowy i muszę go otworzyć. Czy mogę to zrobić bez przekształcania na lokal gastronomiczny? Czym ryzykuję? Biuro projektowe otrzymało dokumenty i miało zgłosić zmianę na gastronomię. Otwierać, czy czekać?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Jak rozumiem, wynajął Pani lokal mieszkalny, wykonał niezbędne prace do przekształcenia go w lokal użytkowy – gastronomiczny, ale nie dokonano zgłoszenia.

Odradzam samowolne rozpoczęcie użytkowania innego niż obecne przeznaczenie lokalu. Wiąże się to dla Pana z:

  1. wezwaniem do natychmiastowego zaprzestania użytkowania – PINB zamknie Panu lokal, jeśli wyjdzie na jaw, że go Pan samowolnie użytkuje w inny sposób;
  2. przedłożeniem dokumentacji lub zobowiązaniem do przywrócenia stanu poprzedniego – mieszkalnego;
  3. otrzymaniem grzywny.

Ponadto całą procedurę będzie Pan musiał przejść na nowo.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (P.b.) – przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

W przypadku postępowania legalizującego samowolę użytkową przeprowadza się postępowanie, o którym mowa w art. 71a P.b. W jego ramach należy przedłożyć stosowną dokumentację. W przypadku niewykonania w terminie tego obowiązku właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71a ust. 4 P.b.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tego rodzaju zmiana sposobu użytkowania zasadniczo wymaga zgłoszenia. Z kolei zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, uregulowanego w art. 71 ust. 2 P.b., aktualizuje konieczność przeprowadzenia procedury legalizacyjnej określonej w art. 71a P.b.

Alternatywnie – jeżeli natomiast zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma charakter kwalifikowany i wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę; a w przypadku robót objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 P.b. (art. 71 ust. 6 P.b.). Legalizacja zmiany sposobu użytkowania związanej z robotami budowlanymi nastąpi więc w trybie art. 50-51 P.b.

Proszę odebrać dokumenty i dokonać zgłoszenia. To tylko zgłoszenie innego sposobu użytkowania. Skoro posiada Pan dokumentację, to dlaczego sama Pan tego nie zgłosi, zamiast czekać, aż zrobi to biuro projektowe?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »