Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rów na działce budowlanej a pozwolenie na budowę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-09-04

Kupiłam działkę budowlaną, przez która na mapkach na samym środku przebiegał rów. W rzeczywistości rowu tam nie ma, rolnicy dawno go rozkopali. Spółki wodne na moją prośbę napisały do starostwa, że rów nie istnieje – potrzebowałam tego do pozwolenia na budowę. Tymczasem pani w starostwie życzy sobie opinii, że „rów jest zbędny i nie ma potrzeby go odtwarzać” – takiego podpisu spółki nie chcą wystawić. Co ja mam robić? Spór opóźnia mi start budowy, czy brak podpisu spółek wodnych faktycznie jest taką przeszkodą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy nie wymagają oświadczenia o określonej treści. Ani takiego jaki Pani zaniosła, ani takiego, jakie życzy sobie pani w starostwie.

Starostwo ma 30 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wszystkie dokumenty prawem przewidziane Pani zaniosła – więc proszę napisać im pismo ponaglające stwierdzające, że posiadają dokumenty niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Łącznie z oświadczeniem, że spółka wodna nie posiada rowu na działce, a jedyne, co jest niezgodne, to stan mapy.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego projekt budowlany winien zawierać m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu. Organ administracji wydający pozwolenie na budowę nie ma podstaw prawnych, by kwestionować treść mapy do celów projektowych, za którą odpowiedzialne są osoby uprawnione.

Ustawodawca tak ukształtował bowiem przebieg tego rodzaju postępowania administracyjnego, że odpowiedzialność za szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym spoczywa na autorze projektu oraz osobach dokonujących odpowiednich sprawdzeń i uzgodnień. Dlatego też osoby te muszą legitymować się stosownymi uprawnieniami w swoich dziedzinach. Natomiast rola organów architektoniczno-budowlanych w tym zakresie jest ściśle określona w przepisach Prawa budowlanego i to projektant ma obowiązek opracować projekt zgodnie z prawem i zasadami wiedzy technicznej, zapewnić w jego opracowaniu udział osób posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego organy badają zgodność z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Jeśli organ wyda decyzję negatywną, to zostanie ona uchylona przez organ wyższej instancji. Proszę wycofać projekt i złożyć nowy, ostatecznie całkowicie wycofać wniosek i złożyć nowy.

Drugą opcją jest dokonanie zmiany na mapach – ale jest to moim zdaniem zbyteczne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Oczekiwanie na uprawomocnienie pozwolenia na budowę

Otrzymałem nieprawomocne pozwolenie na budowę, gdzie jest kilka stron postępowania, jedna ze stron nie odebrała korespondencji po dwukrotnym awizowaniu....

 

Pozwolenie na budowę chlewni

Staram się o pozwolenie na budowę chlewni. Uzyskałem decyzję prawomocną o warunkach zabudowy i komplet dokumentów z wszelkimi decyzjami...

 

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę wydanego na poprzedniego właściciela

Miesiąc temu zakupiliśmy wspólnie z mężem grunt. Poprzedni właściciel miał już wydane warunki zabudowy, które na nas scedował. Jak się jednak...

 

Pozwolenie na budowę budynku gospodarczego z poddaszem użytkowym

W 2000 r. moja mama uzyskała pozwolenie na budowę budynku gospodarczego z poddaszem użytkowym. W 2003 r. przekazała darowizną dla mnie budynek...

 

Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

Planuję budowę domu na działce rolnej, posiadam warunki zabudowy. Chodzi jednak o drogę dojazdową. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi...