Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem ze zwrotem zaliczki w związku z niewykonaniem ogrodzenia

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-09-20 • Aktualizacja: 2021-07-05

Umówiłem się z firmą budowlaną na wykonanie ogrodzenia mojej działki. Umowa była ustna z podaniem ostatecznego terminu wykonania. Wpłaciłem przelewem dwie zaliczki na materiały budowlane. Robocizna miała być płatna po wykonaniu pracy. Dodam, że firma ta w ubiegłym roku wykonała ocieplenie mojego domu i wszystko przebiegło prawidłowo i w terminie. Dlatego właśnie przy następnym zleceniu nie widziałem potrzeby spisywania umowy na piśmie. Ogrodzenie miało zostać wykonane miesiąc temu. Przed upływem tego terminu wykonawca zadzwonił do mnie i poinformował, że ma problemy z zakupem części materiałów. Ustaliłem z nim, że zwróci mi zaliczkę i to ja kupię materiał we własnym zakresie. Tak też zrobiłem. Niestety wykonawca nie zwrócił mi zaliczki za część materiałów, jak również nie podjął jakichkolwiek prac. Telefonuję do niego codziennie, ponaglając do zwrotu zaliczki, co kończy się zapewnieniami, że pieniądze do mnie wrócą i na tym koniec. W jaki sposób mogę odzyskać wpłaconą zaliczkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem ze zwrotem zaliczki w związku z niewykonaniem ogrodzenia

Działania zmierzające do odzyskania zaliczki

Nie pozostaje Panu nic innego, jak tylko sformalizować nieco działania zmierzające do odzyskania zaliczki.

Umowa, jaka łączyła Pana z przedsiębiorcą, to umowa o dzieło. Jest to umowa nazwana, regulowana w Kodeksie cywilnym (K.c.). Dla jej zawarcia nie jest konieczna forma pisemna, chociaż niewątpliwie dla celów dowodowych warto ją w takiej formie zawrzeć. Niemniej jednak brak potwierdzenia warunków na piśmie nie stanowi przeszkody dla dochodzenia Pańskich roszczeń.

Zgodnie z art. 635 K.c. – jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Jak zauważyłam, formalnie nie odstąpił Pan od umowy i w takiej sytuacji warto dokonać tego na piśmie. Zwłaszcza że, jak rozumiem, posługiwaliście się Panowie rozmowami telefonicznymi, które nie pozostawiają śladu co do treści, o ile nie zostaną nagrane.

Proszę zatem skorzystać z tej możliwości i na chwilę obecną, na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, poinformować kontrahenta o odstąpieniu od umowy z uwagi na brak podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do wykonania umowy. Może powołać się Pan wprost na art. 635, bowiem zgodnie z ustalonym orzecznictwem sądowym przepis ten może być stosowany także w przypadku, gdy termin do oddania dzieła już upłynął. Tak na przykład wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. ( sygn. akt V ACa 120/17):

Odstąpienie od umowy z uwagi na brak podjęcia działań zmierzających do wykonania umowy

„Także po upływie terminu do wykonania dzieła dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło na podstawie art. 635 KC. Dla odstąpienia od umowy na tej podstawie nie są istotne przyczyny, dla których wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót. Istotne jest tylko, żeby te przyczyny nie leżały po stronie zamawiającego.”

W tym samym piśmie powinien Pan wezwać wykonującego dzieło do zwrotu zaliczki, podając jej wysokość oraz termin wpłaty na jego konto. Proszę wyznaczyć termin na wpłatę pieniędzy na Pana konto z zastrzeżeniem, iż upływ terminu spowoduje skierowanie sprawy do sądu, co spowoduje także konieczność pokrycia przez kontrahenta kosztów sądowych. Czasem taki „straszak” wystarcza dla stron umowy, chociaż nie zawsze.

Jeśli wezwanie zostanie pozostawione bez reakcji, wówczas niestety pozostaje już tylko droga sądowa, by uzyskać wyrok nakazujący zapłatę, a następnie móc przeprowadzić egzekucję należności. Pozew należy skierować do sądu rejonowego. Opłata od pozwu to 5% wartości żądanej do zwrotu zaliczki. Jako dowód zawarcia umowy można wskazać świadka, może posiada Pan jakiś SMS, może projekt dzieła. Ponadto dysponuje Pan potwierdzeniem przelewu zaliczki, który będzie zarówno dowodem na samo zawarcie umowy, jak i faktu wpłaty zaliczki. Do pozwu należy także dołączyć pozostawione bez reakcji odstąpienie od umowy i wezwanie do zwrotu niewykorzystanej zaliczki. Ważne jest też potwierdzenie odbioru, bowiem od tej daty (plus termin wyznaczony na zwrot zaliczki) będą należne odsetki. Przy takim rozwiązaniu sprawy ma Pan niemal 100% szans na uzyskanie pozytywnego wyroku. Piszę niemal, ponieważ zdarza się, że druga strona zaskakuje działaniem, którego nawet profesjonalny pełnomocnik nie jest w stanie przewidzieć. Osobiście nigdy nie obiecuję swoim klientom stuprocentowej wygranej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »