Działka rolna lub leśna dla letniego wypoczynku - budowa studni, szamba, wiaty

Chciałbym kupić działkę, gdzie mógłbym wraz z rodziną rozstawić latem namiot i korzystać z uroków życia poza zgiełkiem miasta. Dlatego rozważam zakup działki leśnej albo rolnej. W związku z tym mam kilka pytań: Czy na działce rolnej (leśnej) bez planu zagospodarowania mogę wykopać studnię oraz szambo? Czy na takiej działce mogę postawić wiatę, gdzie stałby stół i tymczasowa kuchnia, oraz toaletę (drewniane WC) podłączoną do szamba? Czy mogę wybudować platformę drewnianą, na której ustawię namiot?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działka rolna lub leśna dla letniego wypoczynku - budowa studni, szamba, wiaty

Oczywiście może Pan na działce rolnej czy leśnej postawić: platformę, altanę, WC, wybudować szambo – ale dopiero po wyłączeniu działki spod produkcji rolnej lub leśnej. Prawo budowlane ułatwia proces inwestycji, niektóre obiekty można wybudować bez zezwolenia, jedynie na zgłoszenie, niektóre bez formalności.

Studnia głębinowa

Z orzecznictwa sądowego i organów administracji wynika, że realizacja studni głębinowej nie wymaga pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2014 r. II OSK 2713/12, z dnia 29 kwietnia 2014 r. II OSK 2882/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 r. II SA/Wr 2013/11). Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dotyczy każdej sytuacji, bez względu na to czy studnia będzie traktowana jako budowla, czy jako urządzenie budowlane. Zatem aktualnie w temacie samych formalności inwestor ma sytuację bardzo ułatwioną. Realizacja studni nie podlega przepisom Prawa budowlanego i aktom wykonawczym do tej ustawy. Jednak może wynikać z zakazów planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli na danym terenie jest wodociąg.

Zobacz też: Budowa na działce leśnej

Inne niż rolnicze użytkowanie gruntu

Jednak to nie jest najważniejszy problem, jaki przyjdzie Panu rozwiązać. Jeśli bowiem rozpocznie Pan inne niż rolnicze użytkowanie gruntu, narazi się Pan na kosztowną procedurę.

Zasady ochrony gruntów rolnych czy leśnych, a w tym zasady wyłączenia gruntów z produkcji reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z dnia 2017.06.19).

Jeśli na terenie, gdzie zamierza Pan kupić działkę, obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, to bez zmiany tego planu legalnie nic Pan na takiej działce nie będzie mógł zrobić.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Stosownie do ust. 1a tej ustawy, w decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

Wprawdzie w art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustawodawca wskazał jedynie na pozwolenie na budowę, pominął natomiast decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla innej inwestycji, jednakże przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że jeśli na danym terenie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to przeznaczenie terenu ustala się na podstawie tego planu. Jeżeli natomiast planu nie ma, to przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jest niemożliwe. Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne natomiast jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie ma wymogu zgody z art. 7 ust. 2 tej ustawy.

Przeczytaj też: Czy działkę rolną można ogrodzić

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania, jeśli na danym terenie obowiązuje, odnajdzie Pan w gminie. Jeśli jest, proszę sprawdzić, czy dopuszcza on budowę studni i szamba. Jak wspomniałam, może być tak, że przy już istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie zezwala się na zbudowanie szamba i studni. Jeśli planowana do zakupu działka jest rolna, to musi Pan przejść procedurę odrolnienia albo zapłaci Pan karę za wyłączenie spod produkcji rolnej. Dopiero po odrolnieniu może Pan myśleć o inwestycji.

Jeśli na interesującym Pana terenie nie ma planu zagospodarowania – nie będzie konieczna jego zmiana. Nadal jednak spoczywał będzie na Panu obowiązek odrolnienia działki, a następnie uzyskania warunków zabudowy (WZ).

Natomiast działka leśna musi być najpierw wyłączona spod produkcji leśnej. Jak już napisałam, kwestie te reguluje ta sama ustawa, co odralnianie. Przez pojęcie wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji należy rozumieć wydanie przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych zgody na rozpoczęcie na gruntach leśnych innego niż leśne użytkowania gruntów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »