Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa wiaty na działce rolnej

Jakie konsekwencje można ponieść z powodu postawienia wiaty o powierzchni 50 m2 na działce rolnej 20 m od budynku mieszkalnego bez pozwolenia i zgłoszenia? Jest to moja posesja ogrodzona i prywatna, nie ma wokół sąsiadów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa wiaty na działce rolnej

Budowa wiaty na działce

Zgodnie z art. 29 ust. 14 pkt c Prawa budowlanego budowa wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Warunkiem jest jednak, aby łączna liczba wiat na danej działce nie przekroczyła dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, oraz niezbędne jest dokonanie zgłoszenia, zanim dojdzie do postawienia takiej wiaty. Zgłoszenie dokonuje się do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Natomiast stosownie do art. 29 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki”.

Wykazanie, że wiata to obiekt gospodarczy

By uniknąć sankcji, musiałaby Pani wykazać, że ta wiata nie jest wiatą, a obiektem gospodarczym związanym z produkcją rolną i uzupełniającym zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, czyli parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m.

Jeśli zaś jest to typowa wiata na działce rolnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, to wymagane było zgłoszenie. Jeśli powierzchnia zabudowy wiaty jest większa, niezbędne było pozwolenie na budowę.

Konsekwencje samowoli budowlanej

Pyta Pani, co za ową samowolę budowlaną grozi. Otóż grozi kara grzywny ustalana na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nakaz rozbiórki.

Natomiast może uda się wiatę zalegalizować. Wówczas należy wnieść wniosek o legalizację, przedłożyć wymagane prawem budowlanym dokumenty i wnieść opłatę legalizacyjną, jaką ustali organ. W ten sposób uniknie Pani rozbiórki, ale nie uniknie grzywny i opłaty legalizacyjnej. Szczegóły regulują art. od 48 do 53 Prawa budowlanego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »