Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa ogrodzenia bez zgłoszeń i zezwoleń - czy to możliwe?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2015-09-18

Jestem właścicielem długiej działki. Na jednym jej końcu jest droga gminna, a na drugim powiatowa. Chciałbym wybudować ogrodzenie o wysokości 1,5 m bez zgłoszeń i pozwoleń – czy to możliwe? Ile wynosi odległość minimalna ogrodzenia od tych dróg? Czy mogę przedzielić działkę?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat
Porada profesjonalna całkowicie rozwiązująca moje wątpliwości.
Jacek, emeryt, 70 lat
Oceniam bardzo wysoko włożoną pracę w wyjaśnienie sprawy; szybko i wyczerpująco
Anna, kierownik marketingu, 32 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Po raz kolejny skorzystałam z Państwa pomocy i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze raz dziękuję.
Jolanta
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Odpowiedź dostałam szybko, i była ona wyczerpującą. Prawnik Pan Maciej Sądej, przedstawił sprawę jasno i przede wszystkim przestałam się martwić sprawa na którą nie mam wpływu. Bo oczywiście, jak się czyta w internecie, to dostaje się masę różnych opcji, opinii, które mogą być nieprawdziwe lub są sprzeczne. 
Edyta, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję, choć cena porady tania nie była to jednak w pełni wyczerpująca interesujące mnie zagadnienie.
Bożena
Polecam tą formę usługi. Na spokojnie można w domu zastanowić się jakie jeszcze ważne pytanie zadać, i kolejny raz poradzić się w tej samej cenie.
Barbara, 58 lat
Są to dla mnie jasne odpowiedzi 
Andrzej, 59 lat, kierowca
Pan Marcin Sądej po raz trzeci udzielał mi porady w sprawach podatkowych i po raz trzeci jestem w pełni usatysfakcjonowana Jego poradą. Do tej pory 4 razy korzystałam z usług ePorad24 i za każdym razem otrzymywałam poradę składającą się dwóch członów. Pierwszy to prezentacja przepisów dotyczących mego pytania, a druga to zwięzły \"łopatologiczny\" przepis co i jak uczynić w moim przypadku. Jestem zadowolona w 100% z porady. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat
Tak jak czytałam w innych opiniach, wyjaśnienia są bardzo prosto sformułowane, zrozumiałe dla kogoś, kto na co dzień nie ma czynienia z prawem. Wspaniałą rzeczą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań. Pozwala to rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.
Joanna, nauczyciel, 44 lata
Jestem zadowolony z udzielonej mi porady. Odpowiedz szybka, napisana prostym , zrozumiałym językiem, wyczerpująca temat. 
Czarek
Na moje zapytanie , otrzymałam bardzo szybką wyczerpującą odpowiedź , zrozumiałym językiem (nie prawniczym) napisaną . Korzystała z ePorady24 moja znajoma , która była bardzo zadowolona z szybkiej i solidnej usługi . Dlatego ja również zwróciłam się do nich o pomoc. Z czystym sumieniem POLECAM TĄ FIRMĘ .Zamykam swoją opinie w krótkich słowach, SZYBKO , SOLIDNIE , PROFESJONALNIE I NIE DROGO!!!
Grażyna
Serdeczne dzieki za porade
Grzegorz
Nie wypowiadam się na forach internetowych i nie wystawiam opinii- jednak tym razem poczułam, że muszę napisać o Państwa portalu, ponieważ jest wspaniały. Jestem zachwycona. Rzadko zdarzają się mi problemy natury prawnej, więc nie mam kontaktu z prawnikami. Ten portal okazał się najlepszym dla mnie rozwiązaniem, gdy nastąpiło takie zdarzenie. Przystępna cena, natychmiastowe odpowiedzi i to bardzo wyczerpujące. Zostałam poprowadzona znakomicie, aby rozwiązać swój problem. Gratulacje dla założycieli, dla świetnych prawników. Już poleciłam swoim znajomym i polecam wszystkim. 
Małgorzata
Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane budowa ogrodzeń od strony dróg oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (a nie wymaga pozwolenia na budowę, art. 29 pkt 23 prawa budowlanego). Jeżeli budowa taka wymagałaby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszar Natura 2000 zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych definiuje pojęcie „drogi” jako „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”. „Drogą” jest także droga publiczna (art. 1 w zw. z art. 2 pkt 3 i 4 ustawy o drogach publicznych), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych, w tym droga gminna i droga powiatowa.

Z powyższego wynika, że budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej i drogi powiatowej wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (zazwyczaj w wydziale architektury starostwa powiatowego), a od tej zasady nie ma wyjątków. Budowa ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m od strony innych działek nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie można zatem w Pana przypadku uniknąć konieczności zgłoszenia właściwemu organowi budowy ogrodzenia od strony drogi gminnej i powiatowej. Na ten obowiązek nie ma żadnego wpływu ewentualne przedzielenie działki, bowiem dalej nowopowstałe działki będą graniczyły z drogą powiatową i gminną, a ogrodzenie będzie budowane od strony tych dróg.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych odległość obiektu budowlanego przy drodze powinna wynosić od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

  • w przypadku drogi powiatowej 8 m w terenie zabudowy i 20 m poza terenem zabudowy;
  • w przypadku drogi gminnej 6 m w terenie zabudowy i 15 m poza terenem zabudowy.

Ust. 2 tego artykułu stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach ta odległość może być mniejsza, ale trzeba wtedy jeszcze przed zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych uzyskać zgodę zarządcy drogi.

„Teren zabudowy” to inaczej „obszar zabudowany”, o którym stanowi ustawa Prawo o ruchu drogowym (art. 2 pkt 15), a więc obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi (tak: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 1999 r., sygn. akt II SA 1617/98).

W przytoczonym przepisie użyto sformułowania „obiekt budowlany”. Takie pojęcie jest zdefiniowane w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego – obiektem budowlanym jest „budynek lub budowla wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz obiekt małej architektury”. Właśnie do takich obiektów odnoszą się odległości przewidziane w przytoczonych wyżej przepisach. Uznaje się, że obiektem budowlanym jest ogrodzenie działki niezabudowanej, nie jest nim natomiast ogrodzenie działki zabudowanej, które jest zakwalifikowane do urządzeń związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego (tak: wyroki NSA: z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1781/07, LEX nr 537721; z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OSK 187/11, LEX nr 1219078).

Powyższe rozróżnienie jest o tyle istotne, że o ile działka, o której Pan pisze, jest działką niezabudowaną, podane w ustawie o drogach publicznych odległości będą Pana dotyczyć przy budowie ogrodzenia, a o ile jest ona działką zabudowaną – nie będą one miały zastosowania. Wtedy na to miejsce wchodzą reguły ogólne, tj. może Pan budować ogrodzenie zgodnie z granicą swojej działki, jeśli nie znajdzie się ono w pasie drogowym i jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Warto nadmienić, że nie każdy organ i sąd przychyla się do takiej interpretacji, rozszerzając odległości wskazane w ustawie dla obiektów budowlanych także na ogrodzenia na działce niezabudowanej, stąd warto dowiedzieć się w wydziale architektury starostwa powiatowego, jaka interpretacja obowiązuje w Pana rejonie.

Trzeba bowiem podkreślić, że kolejną regułą przy budowie ogrodzenia od strony drogi jest niebudowanie go w pasie drogowym. Regulacje dotyczące pasa drogowego są następujące:

pasem drogowym jest „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą” (art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych). Przez „inne urządzenia” wymienione w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych należy rozumieć „drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia oraz instalacje, a także obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”.

Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla dróg ekspresowych i autostrad – co najmniej 2 m (art. 34 ustawy o drogach publicznych).

W myśl art. 37 ustawy o drogach publicznych w pasie drogowym mogą znajdować się tylko budynki i urządzenia związane z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego oraz obiekty uznane za zabytki kultury materialnej lub pomniki przyrody (ust. 1), a ponadto drzewa i krzewy (ust. 2). Według art. 39 ust. 1 w pasie drogowym zabronione jest dokonywanie czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w szczególności zakazane jest lokalizowanie obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego (pkt 1) oraz niszczenie rowów, skarp, nasypów i wykopów (pkt 7). Usytuowanie ogrodzenia w odległości naruszającej pas drogowy stanowiłoby czyn zabroniony (art. 39 ust. 1 pkt 7).

Na wpływ możliwego usadowienia ogrodzenia ma też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. O ile w planie tym w obszarze przylegającym do pasa drogowego przewidziano np. rozbudowę drogi, w obszarze tym mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi (czyli ogrodzenie na działce zabudowanej) – z tym że ich usunięcie w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania (art. 35 ust. 4 ustawy o drogach publicznych). Przed budową we właściwym urzędzie gminy powinien zatem Pan sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na Pana działce.

Podsumowując, jeżeli chce Pan wybudować ogrodzenie na działce niezabudowanej, odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni musi wynieść: w przypadku drogi powiatowej 8m w terenie zabudowy i 20 m poza terenem zabudowy, w przypadku drogi gminnej 6 m w terenie zabudowy i 15 m poza terenem zabudowy, przy czym nie może Pan naruszyć pasa drogowego (0,75 m od zewnętrznej krawędzi nasypu) i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chce Pan wybudować ogrodzenie na działce zabudowanej, musi Pan mieć na uwadze tylko dwa ostatnie warunki (z zaznaczeniem, że w Pana okolicy organy mogą dla takich przypadków stosować też tę pierwszą interpretację).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Legalizacja budynków graniczących z cmentarzem

Jakie przepisy budowlane obowiązują w wypadku garażu blaszanego i budynku gospodarczego w pobliżu granicy z cmentarzem? Czy są jakieś wytyczne dotyczące zachowania odległości od tej granicy? Jak wygląda sytuacja nielegalnego postawienia takich budynków (stoją tam ok. 30 lat i wiem, że nie są zgłoszone). Chciałabym zalegalizować te budynki, ale jak mam to zrobić, by nie płacić kary? Działka figuruje jako sad i orna; obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Odnowienie ogrodzenia wokół działki

Wybudowałam nowy dom i w miejsce starego, zardzewiałego ogrodzenia postawiłam nowe ogrodzenie w linii rozgraniczenia działki, w której władaniu jesteśmy, ale nie jesteśmy właścicielami. Według projektu zatwierdzonego przez architekturę płot powinnam postawić na działce sąsiedniej, czyli tej, której jesteśmy właścicielami. Jakie są szanse na to, aby uzyskać zmianę pozwolenia na budowę, tak żeby płot mógł stać na działce, w której władaniu jesteśmy? Jest to zgodne z linią ogrodzenia na ulicy.

Jak zalegalizować domek na kołach, ale przykryty wiatą?

Jakie kroki należy podjąć, by zalegalizować „domek holenderski” stojący (ma koła) już na działce? Nie jest połączony trwale z gruntem, ale przykryty wiatą.

Budowa altany blisko granicy działki

Sąsiad wybudował altanę bez zgłoszenia blisko granicy mojej działki. Po interwencji inspektora nadzoru budowlanego usunął ją. Po tym wydarzeniu sąsiad zwrócił się z prośbą o pozwolenie na wybudowanie altany. Otrzymał pozwolenie i wybudował altanę w odległości 0,8 m od granicy mojej działki. Uważam, że altana nie należy do obiektu małej architektury i powinna zajmować inne miejsce. Czy mam rację? Jak uporać się z tym „problemem”?

Budowa ogrodu zimowego na istniejącym tarasie

Posiadam taras w swoim domu. Zarówno dom i taras znajdują się w granicy działki sąsiada. Chciałabym wybudować na tarasie ogród zimowy, który miałby 24 m2 i mleczne przeszklenie od strony sąsiada (bez żadnych otworów). Jakich dokumentów wymaga budowa takiej konstrukcji? Czy jest to tylko zgłoszenie? Czy pozwolenie? Czy muszę mieć zgodę sąsiada?

Konstrukcja drewniana na części wspólnej nieruchomości

Sprawa dotyczy postawienia na nieruchomości wspólnej (po 1/4 części), w części wyznaczonej do wyłącznego korzystania, drewnianej drewutni – wyższej od ogrodzenia o 50 cm, oraz podwyższenia ogrodzenia o 30 cm. Sąsiedzi bez zgody postawili takie konstrukcje. Mimo sprzeciwu nie chcą usunąć. Czy mieli prawo? Co robić?

Jak zweryfikować, czy płot jest zbudowany zgodnie z przepisami?

Proszę o informację, w jaki sposób mogę zweryfikować, czy płot jest zbudowany zgodnie z przepisami. Obecnie utrudnia mi on znacząco transport opału realizowany samochodami, które nie są w stanie wjechać pomiędzy płot a słup energetyczny. Proszę o ścieżkę postępowania w tej sprawie. Według mojej wiedzy jest to droga gminna, utrzymywana jest przez służby gminne.

Odsunięcie ogrodzenia 6 metrów od drogi

Chce postawić ogrodzenie od strony drogi. Jest to droga wojewódzka. Zarządca drogi wydał decyzję, aby odsunąć ogrodzenie 6m od krawędzi drogi (jest to pas drogowy). Chce się odwołać, aby odstąpić 4 m. Czy są jakieś szanse na pozytywną odpowiedź? Sąsiednie ogrodzenia znajdują się w odległości 4 m i mniej. Mój dom znajduje się blisko drogi. Jeśli odstąpię 6 m, to ogródka zostanie mi niecałe 5 m. Ogrodzenie znajdowałoby się pośrodku placu przed domem.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »