Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość ułożenia kostki wzdłuż granicy z sąsiadem

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-10

Czy istnieje przepis, który reguluje wysokość ułożenia kostki wzdłuż granicy z sąsiadem? Sytuacja wygląda tak, że dotychczas woda od sąsiada spływała na moją stronę, ułożyłem więc murek oporowy z krawężnika i kostki na całej długości granicy z sąsiadem wyżej o około 10 cm od posesji sąsiada. Sąsiad nie zgadza się na takie rozwiązanie i zgłosił to w urzędzie gminy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma żadnego przepisu prawa budowlanego, który wskazuje na jaką wysokość można ułożyć podmurówkę czy kostkę, spełniającą rolę utwardzenia, czy murku oporowego.

Wyznacznikiem jest tu tylko naturalny spływ wód gruntowych czy opadowych. Nic więcej.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowi tu przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Z treści przepisu art. 29 ust. 1 Prawa wodnego wynika ogólny zakaz dokonywania przez właścicieli jakichkolwiek zmian stanu wody na gruncie oraz kierunku jej spływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nadto z przepisu wynika obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód oraz zmian w odpływie wody.

Niezbędne jest w sprawie stwierdzenie, że zmiana stosunków wodnych szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie.

Przepis art. 29 Prawa wodnego ustanawia z jednej strony skierowane do właściciela gruntu zakazy dotyczące oddziaływania na grunty sąsiednie, z drugiej zaś, w pewnych sytuacjach, nakazuje mu podjęcie określonych działań zapobiegających takim oddziaływaniom.

Odnosząc to do Pana pytania – nie ma znaczenia na jaką wysokość ułożona jest kostka. Nie ma znaczenia o ile wynosi różnica między działką Pana a działką sąsiada. Istotne jest, czy murek oporowy spowodował zmiany w spływie wód ze szkodą dla gruntu sąsiada – bo to on interweniuje. Sam fakt dokonania określonej zmiany na gruncie nie jest wystarczający dla jego zastosowania. Konieczne jest nadto ustalenie, że zmiana zmodyfikowała stan wody na gruncie, powodując pogorszenie stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Jeśli zostanie to potwierdzone – zostanie Pan zobligowany do usunięcia zmiany na gruncie – rozebrania murku oporowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.