Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział działki z budynkiem

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-17

Czy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ma prawo żądać od geodety uprawnionego, wykonującego podział działki z budynkiem (granica ma być prowadzona poprzez ścianę nośną budynku), opinii budowlanej o możliwości dokonania podziału? Rozumiem, że taką opinię musi żądać organ wydający opinię i decyzję o podziale nieruchomości. Takim organem na pewno nie jest starosta, czyli organ administracji państwowej.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za błyskawiczną i szczegółową pomoc w zakresie prawa pracy.Polecam tego typu szybką poradę prawną.
Barbara
Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat

Nie do końca tak, jest jak Pan pisze. Jeśli geodeta robi wstępny podział, to wymagane jest to do wniosku o podział – rzuty poziome budynków. Przepisy nie mówią o opinii budowlanej, a jeśli nie został jeszcze złożony wniosek z wstępnym planem podziału, to kartografia jeszcze niczego nie ma prawa żądać.

Nie wiem, czemu wymagana jest opinia budowlana, bowiem wystarczający jest rzut kondygnacji budynku i zaznaczenie, gdzie przebiegać będzie granica. Być może brak jest dokumentacji projektowej budynku.

W przypadku, gdy podział nieruchomości powoduje także podział budynku, należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku – od fundamentu do przekrycia dachu – z zaznaczeniem granicy podziału wewnątrz budynku dzielącej budynek na części. Mówi o tym § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Powinno to zostać złożone na etapie wstępnego projektu. Zasadniczo dokumenty razem z operatem muszą być przyjęte do katastru.

Kwestię podziału reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia „dokumenty, o których mowa w art 97 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami załącza się do operatu, a ten przyjmuje się do zasobu kartograficznego (…):

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału”.

Zasadniczo, jak już geodeta przystąpił do prac, to mamy do czynienia z II etapem podziału – składa się on z:

  • analizy materiałów – osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza, ewidencja gruntu, inne opracowania,
  • badania stanu prawnego nieruchomości – księgi wieczyste, zbiory dokumentów itp.,
  • przyjęcia granic nieruchomości dzielonej,
  • pomiaru aktualizacyjnego,
  • wykonania mapy z projektowanym podziałem,
  • skompletowania operatu technicznego zgodnie z instrukcją O-3 lub innymi warunkami określonymi przez PODGiK.

Operat przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Instrukcja o-3 zawiera dokumenty nieudostępniane, tzw. pomocnicze.

Jednak jeśli w aktach i we wniosku brak rzutów poziomych kondygnacji, mają prawo się o to upomnieć, bowiem granica musi przebiegać wzdłuż płaszczyzn, a jeśli nie ma takiej możliwości, nie będzie możliwe zaakceptowanie operatu. Do samego katastru nie jest to przyjmowane, ale potrzebne jest do sporządzania operatu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Czy geodeta może oddać pomiar budynku, którego jest właścicielem?

Czy uprawniony geodeta ma prawo zgłoszenia powiatowemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej geodezyjnego pomiaru do odbioru budynku (m.in szkic...

Odszkodowanie od kierownika budowy

Prowadzę działalność gospodarczą z zakresu usług budowlanych. Otrzymałem od inwestora indywidualnego zlecenie na postawienie dużego budynku...

Wycinka drzew mimo zakazu

Mam poważny problem z którym nie umiem poradzić sobie sam. Nasz sąsiad mimo zakazu prowadzonej wycinki drzew nadal to robi, wycinając drzewa wraz...

Kanalizacja położona bez pozwoleń na drodze gminnej, co robić?

Kupiłem działkę bez mediów celem wybudowania na niej domków letniskowych. Porozumiałem się z mieszkańcami i uzyskałem zgodę na podłączenie...

Brak dojazdu do własnej działki po remoncie drogi

Jestem właścicielem działki rolnej. Rok temu był remont i po remoncie drogi nie mam dojazdu do własnej działki. Chcę obecnie zbudować na niej dom,...

Problem z wodami opadowymi z drogi publicznej

Sprawa dotyczy problemu z wodami opadowymi z drogi publicznej. Z drogi publicznej przylegającej do mojej posesji wszelkie wody opadowe spływają na...

Problem z wodami gruntowymi

Wybudowałem dom z piwnicą zgodnie z zezwoleniem na budowę. Od kilku lat mam problem z wodami gruntowymi, które mnie zalewają. Okazała się, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »