Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział działki z budynkiem

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-17

Czy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ma prawo żądać od geodety uprawnionego, wykonującego podział działki z budynkiem (granica ma być prowadzona poprzez ścianę nośną budynku), opinii budowlanej o możliwości dokonania podziału? Rozumiem, że taką opinię musi żądać organ wydający opinię i decyzję o podziale nieruchomości. Takim organem na pewno nie jest starosta, czyli organ administracji państwowej.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Nie do końca tak, jest jak Pan pisze. Jeśli geodeta robi wstępny podział, to wymagane jest to do wniosku o podział – rzuty poziome budynków. Przepisy nie mówią o opinii budowlanej, a jeśli nie został jeszcze złożony wniosek z wstępnym planem podziału, to kartografia jeszcze niczego nie ma prawa żądać.

Nie wiem, czemu wymagana jest opinia budowlana, bowiem wystarczający jest rzut kondygnacji budynku i zaznaczenie, gdzie przebiegać będzie granica. Być może brak jest dokumentacji projektowej budynku.

W przypadku, gdy podział nieruchomości powoduje także podział budynku, należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku – od fundamentu do przekrycia dachu – z zaznaczeniem granicy podziału wewnątrz budynku dzielącej budynek na części. Mówi o tym § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Powinno to zostać złożone na etapie wstępnego projektu. Zasadniczo dokumenty razem z operatem muszą być przyjęte do katastru.

Kwestię podziału reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia „dokumenty, o których mowa w art 97 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami załącza się do operatu, a ten przyjmuje się do zasobu kartograficznego (…):

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału”.

Zasadniczo, jak już geodeta przystąpił do prac, to mamy do czynienia z II etapem podziału – składa się on z:

  • analizy materiałów – osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza, ewidencja gruntu, inne opracowania,
  • badania stanu prawnego nieruchomości – księgi wieczyste, zbiory dokumentów itp.,
  • przyjęcia granic nieruchomości dzielonej,
  • pomiaru aktualizacyjnego,
  • wykonania mapy z projektowanym podziałem,
  • skompletowania operatu technicznego zgodnie z instrukcją O-3 lub innymi warunkami określonymi przez PODGiK.

Operat przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Instrukcja o-3 zawiera dokumenty nieudostępniane, tzw. pomocnicze.

Jednak jeśli w aktach i we wniosku brak rzutów poziomych kondygnacji, mają prawo się o to upomnieć, bowiem granica musi przebiegać wzdłuż płaszczyzn, a jeśli nie ma takiej możliwości, nie będzie możliwe zaakceptowanie operatu. Do samego katastru nie jest to przyjmowane, ale potrzebne jest do sporządzania operatu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »