Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział działki z budynkiem

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-17

Czy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ma prawo żądać od geodety uprawnionego, wykonującego podział działki z budynkiem (granica ma być prowadzona poprzez ścianę nośną budynku), opinii budowlanej o możliwości dokonania podziału? Rozumiem, że taką opinię musi żądać organ wydający opinię i decyzję o podziale nieruchomości. Takim organem na pewno nie jest starosta, czyli organ administracji państwowej.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa
Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata

Nie do końca tak, jest jak Pan pisze. Jeśli geodeta robi wstępny podział, to wymagane jest to do wniosku o podział – rzuty poziome budynków. Przepisy nie mówią o opinii budowlanej, a jeśli nie został jeszcze złożony wniosek z wstępnym planem podziału, to kartografia jeszcze niczego nie ma prawa żądać.

Nie wiem, czemu wymagana jest opinia budowlana, bowiem wystarczający jest rzut kondygnacji budynku i zaznaczenie, gdzie przebiegać będzie granica. Być może brak jest dokumentacji projektowej budynku.

W przypadku, gdy podział nieruchomości powoduje także podział budynku, należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku – od fundamentu do przekrycia dachu – z zaznaczeniem granicy podziału wewnątrz budynku dzielącej budynek na części. Mówi o tym § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Powinno to zostać złożone na etapie wstępnego projektu. Zasadniczo dokumenty razem z operatem muszą być przyjęte do katastru.

Kwestię podziału reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia „dokumenty, o których mowa w art 97 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami załącza się do operatu, a ten przyjmuje się do zasobu kartograficznego (…):

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału”.

Zasadniczo, jak już geodeta przystąpił do prac, to mamy do czynienia z II etapem podziału – składa się on z:

  • analizy materiałów – osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza, ewidencja gruntu, inne opracowania,
  • badania stanu prawnego nieruchomości – księgi wieczyste, zbiory dokumentów itp.,
  • przyjęcia granic nieruchomości dzielonej,
  • pomiaru aktualizacyjnego,
  • wykonania mapy z projektowanym podziałem,
  • skompletowania operatu technicznego zgodnie z instrukcją O-3 lub innymi warunkami określonymi przez PODGiK.

Operat przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Instrukcja o-3 zawiera dokumenty nieudostępniane, tzw. pomocnicze.

Jednak jeśli w aktach i we wniosku brak rzutów poziomych kondygnacji, mają prawo się o to upomnieć, bowiem granica musi przebiegać wzdłuż płaszczyzn, a jeśli nie ma takiej możliwości, nie będzie możliwe zaakceptowanie operatu. Do samego katastru nie jest to przyjmowane, ale potrzebne jest do sporządzania operatu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy geodeta może oddać pomiar budynku, którego jest właścicielem?

Czy uprawniony geodeta ma prawo zgłoszenia powiatowemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej geodezyjnego pomiaru do odbioru budynku (m.in szkic...

Odszkodowanie od kierownika budowy

Prowadzę działalność gospodarczą z zakresu usług budowlanych. Otrzymałem od inwestora indywidualnego zlecenie na postawienie dużego budynku...

Wycinka drzew mimo zakazu

Mam poważny problem z którym nie umiem poradzić sobie sam. Nasz sąsiad mimo zakazu prowadzonej wycinki drzew nadal to robi, wycinając drzewa wraz...

Kanalizacja położona bez pozwoleń na drodze gminnej, co robić?

Kupiłem działkę bez mediów celem wybudowania na niej domków letniskowych. Porozumiałem się z mieszkańcami i uzyskałem zgodę na podłączenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »