Pozwolenie na rozbiórkę budynku budynku gospodarczego

• Data: 2024-02-29 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Rozbiórka budynku gospodarczego to proces wymagający dokładnej analizy i zrozumienia obowiązujących przepisów. Decydując się na takie działanie, stajemy przed wyborem uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub zgłoszenia rozbiórki, z uwzględnieniem specyficznych wymogów prawnych. Znaczenie mają tu m.in. odległość od granicy działki oraz precyzyjne określenie wysokości budynku. Artykuł ten wskazuje na legalne ścieżki działania oraz konsekwencje, które mogą wyniknąć z ignorowania przepisów. Posługujemy się przykładem sprawy pana Macieja.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku budynku gospodarczego

Pan Maciej wnioskował do wydziału budownictwa o opinię na temat wyburzenia budynku gospodarczego znajdującego się przy granicy działki sąsiada. Poinformował w mailu, że uzyskał decyzję konserwatora zabytków, że budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej. Budynek ten ma 2 m wysokości i znajduje się 70 cm od granicy działki. Czyli według Prawa budowlanego brakuje 30 cm do jego wyburzenia na mocy zgłoszenia budowlanego. Pan Maciej otrzymał informację, że nie ma możliwości rozebrania tego obiektu na podstawie zgłoszenia rozbiórki, lecz musi wnioskować o pozwolenie na rozbiórkę. Pyta, czy jest jakaś szansa, żeby uzyskać zgodę na rozbiórkę na podstawie zgłoszenia rozbiórki, np. ze względu na zły stan techniczny budynku?

Rozbiórka budynku gospodarczego

Pan Maciej ma dwa wyjścia z sytuacji – albo uzyskanie pozwolenia, które nota bene nie wymaga jakiejś szczególnej dokumentacji, może warto więc o nie wystąpić, albo zgłoszenie rozbiórki ze wskazaniem, że budynek znajduje się w odległości 110 cm od granicy ewidencyjnej działki. Nie granicy na gruncie – proszę sprawdzić, jak się mają granice ewidencyjne do tych usytuowanych na gruncie, najlepiej na mapach satelitarnych, może przesunięta jest granica względem tej na gruncie.

Nadto wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Może tu znajdzie się wyjście do określenia wysokości budynku. Samowolnej rozbiórki nie doradzałabym nikomu, bo obarczona jest karami grzywny.

Obowiązuje zasada, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, że roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 29-31 Prawa budowlanego, gdzie określono jedynie odstępstwa od przedstawionej powyżej reguły. Natomiast w art. 31 Prawa budowlanego uregulowano szczególny rodzaj robót budowlanych – rozbiórkę obiektu budowlanego, na którą także co do zasady wymagane jest pozwolenie. Od tej zasady w art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego ustanowione zostały wyjątki.

Zobacz też: Rozbiórka stodoły bez pozwolenia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozbiórka budynku bez pozwolenia

Przepis ten przewiduje możliwość dokonania rozbiórki bez pozwolenia jedynie budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Przy czym w kwestiach nieuregulowanych w art. 31 cytowanej ustawy odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 30, ponieważ zgłoszenie rozbiórki niczym się nie różni od zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych, do których zaliczona jest rozbiórka obiektu budowlanego (A. Gliniecki, Prawo budowlane Komentarz, Warszawa 2012 r. str. 279).

Stan techniczny budynku także nie jest dla pana Macieja jakimś rozwiązaniem. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Sytuacja byłaby inna, gdyby budynek się zawalił, sam. Wówczas straciłby moc obowiązek uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia rozbiórki. Żadna inna opcja nie zwalnia z konieczności uzyskania pozwolenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykłady

Przypadek Pani Anny

Pani Anna planowała rozebrać stary garaż na swojej działce. Nie była pewna, czy potrzebuje pozwolenia na rozbiórkę, ale po konsultacji z lokalnym urzędem dowiedziała się, że jej garaż mieści się w kryteriach pozwalających na rozbiórkę bez pozwolenia. Postąpiła zgodnie z procedurą zgłoszeniową, wskazując odległość od granicy działki oraz wysokość obiektu i ukończyła pracę bez naruszenia prawa.

 

Doświadczenie Pana Marka

Pan Marek, nieświadomy wymogów prawnych, rozpoczął rozbiórkę starego magazynu na obrzeżach miasta. Budowlańcy przystąpili do pracy bez zgłoszenia, co szybko zgłosili sąsiedzi. Okazało się, że budynek wymagał formalnego pozwolenia na rozbiórkę ze względu na swoje rozmiary i bliskość innych działek. Pan Marek musiał przerwać prace i zapłacić karę za naruszenie przepisów budowlanych.

 

Sytuacja Pani Katarzyny

Pani Katarzyna, inwestor planujący nową budowę, zdecydowała o rozbiórce stojącego na działce starego magazynu. Niestety, zignorowała obowiązek zgłoszenia tego faktu w odpowiednich urzędach. W wyniku kontroli budowlanej została obciążona grzywną za samowolę budowlaną, co znacząco opóźniło jej plany inwestycyjne.

Podsumowanie

Proces rozbiórki budynku gospodarczego wymaga dokładnego zrozumienia i przestrzegania obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Odpowiednie zgłoszenie rozbiórki, sprawdzenie warunków technicznych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń są kluczowe, aby uniknąć kar i prowadzić prace bezpiecznie. Przykłady z życia pokazują, że świadome postępowanie i odpowiedzialność mogą zapobiec wielu problemom prawnym i finansowym.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w kwestii rozbiórki budynku? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. A. Gliniecki, Prawo budowlane Komentarz, Warszawa 2012 r. str. 279

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »