Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-11 • Aktualizacja: 2022-05-20

Mam działkę budowlaną, na której stoi dom. Przy granicy działki sąsiad ma postawiony budynek gospodarczy. Chciałbym dobudować do niego jakąś wiatę. Co mogę zrobić, żeby obyło się bez biurokracji przy budowie wiaty - czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Postawienie wiaty przy granicy działki

Powinien Pan zacząć od sprawdzenia planu zagospodarowania, jeśli jest dla tego terenu uchwalony, w zakresie w jakim dopuszcza sytuowanie budynku przy granicy.

Jeśli nie ma zapisów zakazujących ani odnoszących się do ww. albo brak jest planu – zastosowanie mają przepisy ogólne. I konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690):

„3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:

1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,

2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,

3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,

4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.”

Drugą kwestią są formalności.

Par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych:

„Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”

Objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania wymusza automatycznie przeprowadzenie postępowania w postaci wydania decyzji zezwalającej na budowę.

Warto przeczytać: Czy na budowę wiaty jest wymagane pozwolenie czy tylko zgłoszenie?

Ustalenie warunków zabudowy po granicy z działką sąsiednią

Budynek gospodarczy wymagał będzie więc uzyskania pozwolenia, mimo iż zasadniczo jest z tego obowiązku zwolniony.

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy zastępuje niejako miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który konkretyzuje możliwość realizacji inwestycji na danym terenie. W sytuacji, gdy go brak, organ musi ustalić przyszłemu inwestorowi wymagania, na mocy decyzji administracyjnej. Organ wydający decyzję o ustaleniu warunków zabudowy po granicy z działką sąsiednią nie może jednak wkraczać w zarezerwowaną dla organów administracji architektoniczno-budowlanej ocenę dopuszczalności lokalizacji zabudowy w odległościach od granic nieruchomości mniejszych niż normatywne z punktu widzenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a jedynie ocenić pod kątem ewentualnego naruszenia ładu przestrzennego w sytuacji realizacji inwestycji po granicy z działka sąsiednią, bądź w innej, nienormatywnej odległości od niej. Usytuowanie obiektów budowlanych względem granic nieruchomości jest, co do zasady, domeną prawa budowlanego i rozstrzygane jest na etapie pozwolenia na budowę. W decyzji o warunkach zabudowy nie przesądza się więc o zgodności zamierzonego przez inwestora usytuowania budynku z obowiązującymi warunkami technicznymi. Dopiero na etapie udzielania pozwolenia na budowę organ architektoniczno- budowlany będzie obowiązany sprawdzić, czy przepisy techniczno-budowlane, w tym przepisy dotyczące dopuszczalnych parametrów obiektu lokalizowanego przy granicy nieruchomości, będą pozwalały na realizację inwestycji.

Zobacz też: Wiata w granicy działki

Czy altana o konstrukcji drewnianej jest budynkiem?

Altana o konstrukcji drewnianej nie jest budynkiem w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i nie można stosować w tym przypadku przepisów cytowanego rozporządzenia, np. przepisów dotyczących odległości budynku od działki sąsiada.

Z altaną byłoby łatwiej, szybciej i byłoby mniej formalności.

Przeczytaj też: Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej

Budowa altany do 35 metrów kwadratowych

Od 1 stycznia 2017 r. nie potrzeba dokonywać żadnych formalności przy budowie i przebudowie wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Niekiedy może być potrzebne zgłoszenie i projekt w przypadku budowy wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Odnosząc to do Pana pytania.

Konieczne jest podjęcie decyzji co chce Pan tam postawić, sprawdzić plan zagospodarowania. Jeśli nie ma planu, złożyć wniosek o WZ. Potem ewentualne zgłoszenie (lub nic) i tylko budowa – w zależności od rodzaju inwestycji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »