Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa farm fotowoltaicznych

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-20

Mam zamiar zrealizować budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda na sąsiednich i przylegających do siebie działkach. Czy składać dwa oddzielne wnioski o warunki zabudowy na każdą farmę, czy wystarczy jeden wiosek obejmujący teren tych dwóch działek? Problem polega na tym, że dla dwóch farm muszą być dwa oddzielne przyłącza, a co za tym idzie, dwa transformatory. Drugie moje obawy dotyczą tego, jak później gmina i zakład energetyczny zinterpretują sytuację, w której de facto jest wydana jedna decyzja o warunkach zabudowy na jedną farmę 2 MW. a realizowane będą dwie mniejsze. Dwa wnioski na każdą farmę oddzielnie to dwa razy większe koszty.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Obawiam się, że Pana pomysł nie ma szans. Chce Pan wybudować 2 farmy fotowoltaiczne o mocy 1 MW, każda na sąsiednich i przylegających do siebie działkach. Jednak ze względów oszczędnościowych wnioskuje Pan o zgodę na budowę jednej farmy o mocy 2 MW.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane inwestor może rozpocząć rzeczywistą inwestycje budowy jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28). Pozwolenie poprzedzone jest decyzją WZ. Pozwolenie, projekt – muszą być zgodne z warunkami zabudowy.

Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 28 ust. 1 roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29–31 ww. ustawy. Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymagają one tylko zgłoszenia bądź są zwolnione z obu tych obowiązków.

Mając na uwadze powyższe, pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie wymaga pozwolenia na budowę wykonywanie robót budowlanych polegających na: „montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych”.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu „jeżeli na terenie gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energie z odnawialnych źródeł o mocy większej niż 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie”. Gminy powołują się także na art. 15 ust. 3 pkt 3a, gdzie czytamy, iż ustawy w planie miejscowym określa się granice terenów pod zabudowę urządzeń o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy oraz granice stref ochronnych. Z regulacji tych nie wynika, że w przypadku lokalizacji źródeł energii o mocy powyżej 100 kW uniemożliwione jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przy wnioskowaniu o WZ (jak rozumiem w celu zmiany sposobu użytkowania działki) nie ma znaczenia moc elektrowni. Ale problemem jest pozwolenie na budowę, które musi być zgodne z WZ.

Nadto zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót polegających na montażu ogniw fotowoltaicznych nie dotyczy realizacji innych obiektów lub robót budowlanych niezbędnych do właściwego funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej, np. budowy stacji transformatorowej, linii energetycznej i innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją farmy. Tym samym należy mieć na uwadze całość inwestycji.

Nie może mieć Pan więc innych WZ, a innego sposobu zagospodarowania działek, i postawić samowolnie dwóch farm zamiast jednej. I nie ma znaczenia, że moc obu będzie taka sama jak jednej, bowiem nie tylko kwestie techniczne zakresie energetyki i podłączenia mają znaczenie od strony choćby prawa budowalnego.

Co prawda kwalifikacji robót dokonuje inwestor, jednak i tak ostateczna ocena w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia konkretnych inwestycji należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty). Niestety podwojone koszty nie są tu żadnym argumentem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Projekt remontu mieszkania

Zamierzam zrobić remont we własnym mieszkaniu z przeniesieniem dwóch ścianek działowych o 30 cm oraz ze zrobieniem nowych drzwi do pokoju...

Jak doprowadzić do odbioru budynku mimo błędów?

Wybudowałem dom jednorodzinny wolnostojący. Aktualnie chcę go odebrać, jednak po inwentaryzacji geodezyjnej wyszedł problem, że budynek jest przesunięty...

Odległość obiektu użyteczności publicznej od lasu

Czy coś się zmienia w nowym prawie budowlanym, jeśli chodzi o zmianę kwalifikacji obiektu mieszkalnego na użyteczności publicznej – jaka musi...

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę wiaty?

Mam działkę budowlaną, na której stoi dom. Przy granicy działki sąsiad ma postawiony budynek gospodarczy. Chciałbym dobudować do niego jakąś wiatę. Co...

Legalizacja rozbudowy budynku i pozwolenie na użytkowanie

W 1992 r. uzyskałem pozwolenie na budowę domku letniskowego o powierzchni 60 m 2 . Projekt był przeznaczony do budowy na płaskim terenie....

Wywłaszczenie w celu poszerzenia drogi

Planuję zakup domu oznaczonego symbolem C4 według wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. Z mapki wynika, że przez działkę, którą jestem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »