Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak doprowadzić do odbioru budynku mimo błędów?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-04-08

Wybudowałem dom jednorodzinny wolnostojący. Aktualnie chcę go odebrać, jednak po inwentaryzacji geodezyjnej wyszedł problem, że budynek jest przesunięty w stronę sąsiada, nie jest zachowana odległość od działki 4 m (mam na tej ścianie okna), aktualna odległość to 3,70 m czyli za mało o 0,3 m. Ktoś zrobił kiedyś błąd. Jak mogę rozwiązać problem, aby nie zamurowywać okien ani nie wkładać luksferów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo błąd w zakresie wytyczenia działki stanowi odpowiedzialność geodety. I to w stosunku do niego należy wysunąć roszczenia.

Co zaś tyczy się kwestii z zakresu prawa budowlanego w przypadku zakończenia budowy, jeśli z inwentaryzacji geodezyjnej wynika, że obiekt jest usytuowany niezgodnie z projektem zagospodarowania działki, to zapewne otrzyma Pan decyzję o sprzeciwie co do przystąpienia do użytkowania.

Usytuowanie budynku zbyt blisko granicy działki narusza warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powstanie problem z zatwierdzeniem dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W skrajnym przypadku będzie Panu groziła konieczność przebudowy budynku

Jedynym wyjściem – oprócz zabudowania okien czy zamiany na luxfery, jest odkupienie pasa czy fragmentu działki.

Tu może Pan mieć roszczenia w stosunku do geodety budynku dotyczące odszkodowania pokrywającego poniesione koszty projektu zamiennego czy rekompensaty dla sąsiada.

W zmienionym § 12 ust. 2 i 3 przewidziano kilka sytuacji, w których budynek można umieścić bezpośrednio przy granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy (taki pas terenu musi pozostać niezabudowany, co ma zapewniać swobodny dostęp do ściany i umożliwić jej remont i konserwację). Takie usytuowanie budynku jest dopuszczalne, gdy:

  1. wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy;
  2. działka budowlana w zabudowie jednorodzinnej ma szerokość mniejszą niż 16 m.

W żadnym innym wypadku nie można pozostawić tego z otworami okiennymi bliżej granicy, niż wynika to z przepisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zakończenie budowy domu, gdy pozwolenie na budowę straciło ważność

W darowiźnie dostałem dom od rodziców. Rodzice go kupili w trakcie budowy od spadkobiercy człowieka, który rozpoczął budowę i na którego było...

 

Ważność warunków zabudowy

Posiadam prawomocne warunki zabudowy na budowę 3 budynków jednorodzinnych na jednej działce. Plan miejscowy jest w trakcie opracowywania. Zamierzam obecnie...

 

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Kupiłem działkę z pozwoleniem na budowę, ale chciałbym zmienić projekt domu. Czy muszę warunki zabudowy z poprzedniego właściciela przepisać na siebie?...

 

Antresola wybudowana bez pozwoleń

Jakie sankcje grożą prezesowi spółki z o.o., który bez zgłaszania tego faktu do odpowiednich urzędów zatrudni firmę, a ta zbuduje antresolę...

 

Domek dla dzieci przy płocie sąsiada

Jestem właścicielką domku jednorodzinnego. W tym roku postawiliśmy w odległości ok. 0,5 m od płotu sąsiada domek drewniany dla dzieci (typowy,...

 

Budowa farm fotowoltaicznych

Mam zamiar zrealizować budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda na sąsiednich i przylegających do siebie działkach. Czy składać dwa...