Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Antresola wybudowana bez pozwoleń

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-24

Jakie sankcje grożą prezesowi spółki z o.o., który bez zgłaszania tego faktu do odpowiednich urzędów zatrudni firmę, a ta zbuduje antresolę w wynajmowanym lokalu użytkowym? Czyli odbędzie się to bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, a lokal ten nie ma odpowiedniej wysokości wymaganej dla antresoli.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat
Porada profesjonalna całkowicie rozwiązująca moje wątpliwości.
Jacek, emeryt, 70 lat
Oceniam bardzo wysoko włożoną pracę w wyjaśnienie sprawy; szybko i wyczerpująco
Anna, kierownik marketingu, 32 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Po raz kolejny skorzystałam z Państwa pomocy i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze raz dziękuję.
Jolanta
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Odpowiedź dostałam szybko, i była ona wyczerpującą. Prawnik Pan Maciej Sądej, przedstawił sprawę jasno i przede wszystkim przestałam się martwić sprawa na którą nie mam wpływu. Bo oczywiście, jak się czyta w internecie, to dostaje się masę różnych opcji, opinii, które mogą być nieprawdziwe lub są sprzeczne. 
Edyta, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję, choć cena porady tania nie była to jednak w pełni wyczerpująca interesujące mnie zagadnienie.
Bożena
Polecam tą formę usługi. Na spokojnie można w domu zastanowić się jakie jeszcze ważne pytanie zadać, i kolejny raz poradzić się w tej samej cenie.
Barbara, 58 lat
Są to dla mnie jasne odpowiedzi 
Andrzej, 59 lat, kierowca
Pan Marcin Sądej po raz trzeci udzielał mi porady w sprawach podatkowych i po raz trzeci jestem w pełni usatysfakcjonowana Jego poradą. Do tej pory 4 razy korzystałam z usług ePorad24 i za każdym razem otrzymywałam poradę składającą się dwóch członów. Pierwszy to prezentacja przepisów dotyczących mego pytania, a druga to zwięzły \"łopatologiczny\" przepis co i jak uczynić w moim przypadku. Jestem zadowolona w 100% z porady. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat
Tak jak czytałam w innych opiniach, wyjaśnienia są bardzo prosto sformułowane, zrozumiałe dla kogoś, kto na co dzień nie ma czynienia z prawem. Wspaniałą rzeczą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań. Pozwala to rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.
Joanna, nauczyciel, 44 lata
Jestem zadowolony z udzielonej mi porady. Odpowiedz szybka, napisana prostym , zrozumiałym językiem, wyczerpująca temat. 
Czarek
Na moje zapytanie , otrzymałam bardzo szybką wyczerpującą odpowiedź , zrozumiałym językiem (nie prawniczym) napisaną . Korzystała z ePorady24 moja znajoma , która była bardzo zadowolona z szybkiej i solidnej usługi . Dlatego ja również zwróciłam się do nich o pomoc. Z czystym sumieniem POLECAM TĄ FIRMĘ .Zamykam swoją opinie w krótkich słowach, SZYBKO , SOLIDNIE , PROFESJONALNIE I NIE DROGO!!!
Grażyna
Serdeczne dzieki za porade
Grzegorz
Nie wypowiadam się na forach internetowych i nie wystawiam opinii- jednak tym razem poczułam, że muszę napisać o Państwa portalu, ponieważ jest wspaniały. Jestem zachwycona. Rzadko zdarzają się mi problemy natury prawnej, więc nie mam kontaktu z prawnikami. Ten portal okazał się najlepszym dla mnie rozwiązaniem, gdy nastąpiło takie zdarzenie. Przystępna cena, natychmiastowe odpowiedzi i to bardzo wyczerpujące. Zostałam poprowadzona znakomicie, aby rozwiązać swój problem. Gratulacje dla założycieli, dla świetnych prawników. Już poleciłam swoim znajomym i polecam wszystkim. 
Małgorzata
Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat

Sprawę należy rozpatrzyć w perspektywie kilku opcji odpowiedzialności.

Po pierwsze, właściciel lokalu powinien wyrazić zgodę na takie zmiany, chyba że z umowy wynika coś innego – jest pozwolenie na adaptację, zmiany w lokalu.

Po drugie, jest kwestia podjęcia decyzji, czyli reprezentowania spółki, i sprawdzenia, czy prezes miał prawo do takiego posunięcia.

Po trzecie, pozostaje kwestia Prawa budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – antresola to „górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona” i stanowi ona „powierzchnię wewnętrzną budynku”.

Antresola powinna odpowiadać przepisom w kwestii wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, czyli powinna mieć wysokość 2,2 m, przy stropach pochyłych nie mniejszą niż 1,9 m.

Zgodnie z Prawem budowlanym budowa antresoli nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Z kolei roboty związane z przebudową ścianek działowych mogą być objęte koniecznością zgłoszenia, albowiem antresola może powodować obciążenie konstrukcji nośnej budynku w zależności od wielkości i użytych materiałów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pozostanie wówczas odpowiedzialność za samowolę budowlaną. Jeśli antresola nie spełnia norm, konieczne będzie przywrócenie stanu poprzedniego – rozebranie jej.

„Art. 48. 1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:

1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

b) ustaleniami ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

– właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1.

5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.”

„Art. 51. 1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji:

1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo

2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo

3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie.

3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:

1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo

2) w przypadku niewykonania obowiązku – nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części.

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.”

W świetle art. 48 oraz art. 49b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118), właściwy organ (organ nadzoru budowlanego) nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie, albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Pojęcie budowy użyte w art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, tzn. jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę istniejącego obiektu budowlanego.

Przepis art. 50 Prawa budowlanego stosuje się natomiast w przypadkach innych niż określone w art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego i ma na względzie roboty budowlane, wykonywane:

„1) bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia lub

2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska lub

3) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu bądź w przepisach (zobacz tutaj wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 9 października 2001 r. (II SA/Po 1341/2000), wedle którego zaliczyć do takiej sytuacji można odmienne od określonego w dokumentacji projektowej usytuowania obiektu),

4) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego.”

Istotne jest, że o ile w punkcie pierwszym, trzecim czy czwartym mamy do czynienia z działaniem wbrew prawu lub pozwoleniu na budowę, to jeżeli chodzi o punkt drugi, czyli sytuację zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, nieistotne jest to, że roboty budowlane są prowadzone zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i w sposób nieodbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

Granice zastosowania przepisów art. 48 oraz art. 49b oraz art. 50 Prawa budowlanego oraz znaczenie pojęcia innych przypadków wyznacza orzecznictwo:

  • W wyroku z dnia 12 kwietnia 2002 r. (SA/Rz 1953/2000) Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie stwierdził, że remont obiektu budowlanego, polegający na wymianie elementów konstrukcyjnych, bez pozwolenia na budowę, nie pociąga za sobą sankcji z art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego, bowiem remont obiektu budowlanego nie jest budową, a tylko do budowy obiektu budowlanego stosuje się ten przepis. W związku z tym w takim przypadku stosuje się przepisy art. 50-51 Prawa budowlanego.
  • W wyroku z dnia 28 maja 2001 r. (OSA 2/2001; ONSA 2001/4 poz. 143) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że do innych przypadków z art. 50 Prawa budowlanego można zaliczyć także przypadek, gdy w stosunku do ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie której rozpoczęto budowę obiektu, wstrzymano jej wykonanie i następnie stwierdzono jej nieważność, a budowa jest mimo to kontynuowana. Wówczas także konsekwencją będzie wstrzymanie przez właściwy organ prowadzenia robót.
  • W wyroku z dnia 16 lutego 2000 r. (II SA/Gd 957/97; ONSA 2001/2 poz. 79) Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku stwierdził, że roboty budowlane polegające na położeniu nowego tynku oraz pomalowaniu i poprawieniu niektórych zewnętrznych elementów budynku nie podlegają przepisowi art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego – tym samym znajduje do nich zastosowanie art. 50 i 51 Prawa budowlanego.

Wiele kontrowersji w doktrynie i praktyce wzbudziło ustalenie zakresu stosowania przepisu art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego oraz art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Po porównaniu brzmienia tych przepisów można dojść do wniosku, że regulują one tę samą sytuację. W sytuacji opisanej w art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego, jak już wyżej wskazano, chodzi bowiem o obiekt budowlany lub jego część, będący w budowie albo wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Z kolei przepis art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego ma odnosić się do sytuacji prowadzenia robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia. Zestawienie tych wyrażeń ustawowych prowadzi do wniosku, iż nie są one przypadkowe i były zamierzonym zabiegiem legislacyjnym mającym na celu dokonanie wyraźnego rozgraniczenia zakresu unormowań. Jeżeli bowiem ustawodawca posługuje się wcześniej w przepisie art. 50 Prawa budowlanego zwrotem w przypadkach innych niż w art. 48 oraz art. 49b Prawa budowanego, to daje tym samym wyraz odmienności unormowań poszczególnych stanów faktycznych. Innymi słowy zwrot ustawowy w przypadkach innych niż sam w sobie może i powinien oznaczać rozgraniczenie zakresu regulacji. Tym samym nie można twierdzić, że zakres tych przepisów wzajemnie się nakłada.

W następstwie powyższego stwierdzenia należy wyciągnąć następujące wnioski (zobacz uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 1997 r.; OPS 3/97; ONSA 1998/1 poz. 3):

  • Obiekty budowlane, które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia właściwemu organowi, nie są objęte zakresem zastosowania art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego – tym samym podlegają regulacji art. 50 Prawa budowlanego – w stosunku do takich obiektów będzie możliwe nieorzeczenie ich rozbiórki, a wstrzymanie prowadzących do ich wybudowania robót budowlanych.
  • Art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego odnosi się do takich robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, ale które nie są budową w rozumieniu art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego (np. rozbiórka, montaż lub remont obiektu budowlanego).
  • W unormowaniu z art. 48 oraz art. 49b Prawa budowlanego chodzi o obiekty budowlane bez względu na to, czy obiekt ten został już wybudowany, czy budowa jest w toku, nie ulega bowiem wątpliwości, że obiekt, którego budowa nie została zakończona, jest obiektem będącym w budowie; w tej kwestii wola ustawodawcy wyrażona została jednoznacznie.

W stosunku do powyższego warto przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 6 lipca 1998 r. (II SA/Ka 1481/96; Monitor Prawniczy – Zestawienie Tez 2000/5 str. 325):

1. W unormowaniu z art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.) chodzi wyłącznie o obiekty, których budowa objęta jest reglamentacją organów nadzoru budowlanego bez względu na to, czy obiekt jest wybudowany, czy też jego budowa jest w toku. W tym więc zakresie wobec takich obiektów wyłączona jest możliwość stosowania rozwiązań objętych hipotezą art. 50 ust. 1. A zatem tylko obiekty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, mieszczą się w ramach unormowania przewidzianego w art. 50 ust. 1 i tylko w stosunku do takich obiektów organ nadzoru uprawniony jest wszcząć postępowanie w tym trybie, a przed upływem dwumiesięcznego terminu od dnia doręczenia wydać decyzję na podstawie art. 51 Prawa budowlanego.

2. Działka budowlana, oprócz wymogów stricte planistycznych, powinna być tak ukształtowana, aby umożliwiać jej zagospodarowanie w zgodzie z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym nie powodować kolizji z chronionym ustawowo, uzasadnionym interesem osób trzecich.

Zatem o ile ów prezes nie złożył nigdzie fałszywego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, to nie grożą mu żadne sankcje karne w związku z budową antresoli.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy budowa budynku w miejscu po szopach była legalna?

W 2008 r. na mojej działce zburzyłem dwie szopy i postawiłem budynek gospodarczy o powierzchni 30 m2 (teren wiejski). Przed budową w starostwie powiedziano mi, że nie potrzebuję projektu ani żadnych załatwień. Obecnie chciałem rozpocząć przebudowę domu i okazało się, że nie zgłosiłem przebudowy – tj. budynek gospodarczy jest większy niż szopy. Czy to podchodzi pod samowolę budowlaną? Dodam, że budynek jest naniesiony na mapach. Co robić?

Jak doprowadzić do odbioru budynku mimo błędów?

Wybudowałem dom jednorodzinny wolnostojący. Aktualnie chcę go odebrać, jednak po inwentaryzacji geodezyjnej wyszedł problem, że budynek jest przesunięty w stronę sąsiada, nie jest zachowana odległość od działki 4 m (mam na tej ścianie okna), aktualna odległość to 3,70 m czyli za mało o 0,3 m. Ktoś zrobił kiedyś błąd. Jak mogę rozwiązać problem, aby nie zamurowywać okien ani nie wkładać luksferów?

Stary budynek gospodarczy bez pozwolenia

Jestem właścicielką nieruchomości mieszkalnej, którą przepisali mi rodzice w 1988 r. Nie mieszkam tam, nadal mieszkańcami są moi rodzice. Na terenie posesji, na granicy działek stoi stary budynek gospodarczy. Kiedy nieruchomość należała jeszcze do rodziców, do wspomnianego budynku dobudował swój budynek sąsiad – nie postawił jednak ściany konstrukcyjnej wzdłużnej, a jedynie przymocował swój budynek za pomocą kotew. Dwa miesiące temu zaczął remontować dach, a w związku z brakiem tejże ściany oparł go na moim dachu, obciążając mój budynek. Zgłosiłam to do nadzoru budowlanego. Jednak w trakcie postępowania administracyjnego okazało się, że mój budynek zbudowany został bez pozwolenia, o czym nie wiedziałam. Sąsiad pozwolenie posiada. Co powinnam zrobić w tej sytuacji: czy rozebrać budynek, czy jednak go zalegalizować i w jaki sposób? Jakie kroki podjąć, zanim nadzór podejmie określone czynności? Budynek gospodarczy został wybudowany przed 1995 r. i rodzice płacili za niego podatki, ale niestety pozwolenia nie ma.

Inny kolor dachówki niż określony w warunkach zabudowy

W warunkach zabudowy wskazano kolor dachu jako naturalny, czerwony lub brązowy. Bardzo chcemy mieć dach grafitowy lub czarny. Czy można zmienić warunki zabudowy i czy taka procedura nie wstrzyma budowy?

Postawienie domku mobilnego dla pracowników

Otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku produkcyjnego, oprócz tego zakupiłem domek holenderski, mobilny. do którego podłączyłem instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Domek postawiłem na tej samej działce, jest ona zamieszkiwana przez zatrudnionych przez naszą firmę pracowników z Ukrainy. Czy będzie nam potrzebne dodatkowe pozwolenie na budowę, skoro posiadamy decyzję o warunkach zabudowy na rozbudowę budynku produkcyjnego? Jeżeli tak, to jak postąpić, żeby uniknąć jakiejś kary?

Nieoddany dziennik budowy

Problem polega na tym, że, jak się okazało, mieszkamy w domu, który nie został oddany, a właściwie nie został oddany dziennik budowy. Budowa polegała na rozbudowie domu już istniejącego, budynek został powiększony w poziomie i w pionie. Budowa miała miejsce około roku 2000. Posiadamy pozwolenie na budowę wydane w tamtym czasie oraz projekt domu. Właściciele tego domu już zmarli, teraz mieszka w nim córka z rodziną, która to jest właścicielem tego domu i działki. Budowa została zakończona po roku 2003. Nieżyjący już, ówcześni właściciele nie dopełnili obowiązku, nie doprowadzili formalności do końca, dziennik budowy nie został oddany, kierownik budowy też już nie żyje. Proszę o poradę, co w takiej sytuacji trzeba zrobić, aby dom, w świetle prawa, spełniał wszelkie przepisy budowlane.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »