Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa prawna przycięcia żywopłotu na granicy działki

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-09-18

Proszę o podstawę prawną przycięcia żywopłotu do wymaganej wysokości 220 cm na granicy działki z sąsiadem.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Uprawnienia właściciela działki sąsiedniej o zmniejszenie zacieniania jego działki, poprzez przycięcie żywopłotu, opierane są o art. 144 Kodeksu cywilnego, statuującego zakaz immisji: „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomościstosunków miejscowych”.

Wyróżnić możemy immisje pozytywne i negatywne. Immisje pozytywne oddziałują wprost na sąsiednie nieruchomości przez przedostawanie się na nie cząsteczek materii (np. pyłu, wody, nieprzyjemnego zapachu) albo określonych energii (np. hałasu) Zacienienie nieruchomości sąsiedniej może stanowić natomiast immisję negatywną, poprzez tamowanie przenikania promieni słonecznych. Aby tak się stało, musi ono zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Znaczenie tu będzie miało np. to czy cień pada na dużą powierzchnię działki sąsiedniej oraz czy w okolicy powszechnym jest stosowanie wysokich żywopłotów.

Brak jest powszechnie obowiązujących przepisów, które by w sposób wyraźny odnosiły się do maksymalnej wysokości żywopłotów stojących w granicach nieruchomości, tym niemniej część orzecznictwa przyjmuje, że można zastosować tu przez analogię przepisy ustawy prawo budowlane. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy, konieczne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 30

1.Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

c) (uchylona)”.

W przypadku żywopłotu nie mamy, co prawda, do czynienia z budową, jednak znajdujący się w cytowanym przepisie nakaz ma na celu obronę podobnych interesów właściciela nieruchomości sąsiedniej, jak dyspozycja z art. 144 Kodeksu cywilnego. Tym niemniej sprawa nie jest do końca jasna i istnieje spór w doktrynie, czy omawiany przepis powinien być bezwzględnie stosowany w omawianym przypadku.

Ponadto, choć rozwiązanie to także budzi kontrowersje w doktrynie (odnośnie tego, czy gmina może w tym zakresie wprowadzać regulacje), może się okazać, iż ograniczenie w wysokości żywopłotów zostało wprowadzone przez gminę na mocy przepisów prawa miejscowego. Tu konieczne byłoby upewnienie się też w urzędzie gminy co do ewentualnych obostrzeń.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »