Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa zewnętrznej klatki schodowej z oknem

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-03-17 • Aktualizacja: 2022-05-17

Planuję budowę zewnętrznej klatki schodowej, przyległej do budynku. Odległość od tej klatki schodowej do granicy sąsiedniej działki waha się od 3,80 do 4,25 (jest pod kątem). W ścianie tej klatki schodowej jest okno. Okno jest w miejscu, w którym odległość od granicy wynosi ponad 4 m. Czy jest to dopuszczalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa zewnętrznej klatki schodowej z oknem

Usytuowanie budynku na działce budowlanej

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy. Do 17.07.2015 r., jeżeli ściana budynku nie była usytuowana równolegle do granicy działki – odległości 4 m liczona była od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu okiennego lub drzwiowego. Rozporządzenie w obecnie obowiązującej treści nie reguluje sposobu obliczania powyższej odległości od granicy w przypadku usytuowania projektowanej ściany nierównolegle do granicy działki.

W wyroku w sprawie II OSK 92/08 z dnia 4.02.2009 NSA stwierdził, że rygorystyczny zapis § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek dowolność. Z powodu braku orzecznictwa odnośnie sposobu obliczania tych odległości, należałoby ją liczyć od miejsca w ścianie, które jest usytuowane najbliżej granicy działki. W takim wypadku rozbudowa budynku w zamierzony sposób byłaby nielegalna.

Zobacz też: Dobudowa klatki schodowej pozwolenie

Rozbudowa budynku istniejącego

Rozporządzenie jednak pozostawiło pewną furtkę dla takich sytuacji. W § 12 ust. 3 pkt 3 przewidziano, że w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. Można to rozumieć jako możliwość faktycznego skrócenia odległości ściany do granicy działki do 3 metrów, co jednak, zgodnie z kolejnym ustępem tego paragrafu, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W myśl art. 3 pkt 6 i 7 Prawa budowlanego rozbudowa obiektu uznawana jest za prace budowlane, więc zasadniczo, zgodnie z art. 28 ust. 1, wymaga pozwolenia na budowę. Art. 29 wyjątki od tej reguły. Jednym z nich (określonym w ust.1 pkt 1a) jest budowa (rozbudowa) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu oznacza, że obszar oddziaływania budynku wyjdzie poza granice działki, na której usytuowany jest budynek, co z kolei oznacza konieczność uzyskania pozwolenia na taką rozbudowę.

Właściciel nieruchomości graniczącej będzie stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 2), co jednak nie oznacza, że dla uzyskania takiego pozwolenia na budowę konieczna będzie jego zgoda. Ewentualne zbudowanie klatki schodowej bez okien, a następne wybicie dziury na okno stanowiłoby samowolę budowlaną. „Stosownie do art. 81 ustawy - Prawo budowlane właściciel lub zarządzający obiektem budowlanym jest obowiązany utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami o jakich mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy [warunkami technicznymi z Rozporządzenia] (…) późniejsze wybicie otworów okiennych w ścianie od strony granicy narusza prawo. (…) Obiekt w stanie istniejącym narusza przepisy prawa materialnego” (wyrok NSA II OSK 92/08 z dnia 4.02.2009).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »