Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa zewnętrznej klatki schodowej z oknem

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-03-17

Planuję budowę zewnętrznej klatki schodowej, przyległej do budynku. Odległość od tej klatki schodowej do granicy sąsiedniej działki waha się od 3,80 do 4,25 (jest pod kątem). W ścianie tej klatki schodowej jest okno. Okno jest w miejscu, w którym odległość od granicy wynosi ponad 4 m. Czy jest to dopuszczalne?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy. Do 17.07.2015 r., jeżeli ściana budynku nie była usytuowana równolegle do granicy działki – odległości 4 m liczona była od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu okiennego lub drzwiowego. Rozporządzenie w obecnie obowiązującej treści nie reguluje sposobu obliczania powyższej odległości od granicy w przypadku usytuowania projektowanej ściany nierównolegle do granicy działki.

W wyroku w sprawie II OSK 92/08 z dnia 4.02.2009 NSA stwierdził, że rygorystyczny zapis § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek dowolność. Z powodu braku orzecznictwa odnośnie sposobu obliczania tych odległości, należałoby ją liczyć od miejsca w ścianie, które jest usytuowane najbliżej granicy działki. W takim wypadku rozbudowa budynku w zamierzony sposób byłaby nielegalna.

Rozporządzenie jednak pozostawiło pewną furtkę dla takich sytuacji. W § 12 ust. 3 pkt 3 przewidziano, że w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. Można to rozumieć jako możliwość faktycznego skrócenia odległości ściany do granicy działki do 3 metrów, co jednak, zgodnie z kolejnym ustępem tego paragrafu, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W myśl art. 3 pkt 6 i 7 Prawa budowlanego rozbudowa obiektu uznawana jest za prace budowlane, więc zasadniczo, zgodnie z art. 28 ust. 1, wymaga pozwolenia na budowę. Art. 29 wyjątki od tej reguły. Jednym z nich (określonym w ust.1 pkt 1a) jest budowa (rozbudowa) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu oznacza, że obszar oddziaływania budynku wyjdzie poza granice działki, na której usytuowany jest budynek, co z kolei oznacza konieczność uzyskania pozwolenia na taką rozbudowę.

Właściciel nieruchomości graniczącej będzie stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 2), co jednak nie oznacza, że dla uzyskania takiego pozwolenia na budowę konieczna będzie jego zgoda. Ewentualne zbudowanie klatki schodowej bez okien, a następne wybicie dziury na okno stanowiłoby samowolę budowlaną. „Stosownie do art. 81 ustawy - Prawo budowlane właściciel lub zarządzający obiektem budowlanym jest obowiązany utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami o jakich mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy [warunkami technicznymi z Rozporządzenia] (…) późniejsze wybicie otworów okiennych w ścianie od strony granicy narusza prawo. (…) Obiekt w stanie istniejącym narusza przepisy prawa materialnego” (wyrok NSA II OSK 92/08 z dnia 4.02.2009).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »