Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy odkopanie i zabezpieczenie fundamentu wieży wymaga pozwolenia?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-06 • Aktualizacja: 2021-07-06

Czy odkopanie fundamentu wieży wolnostojącej o wysokości 30 m (fundament posadowiony na poziomie -2 m, tj. 1,80 m pod poziom terenu) oczyszczenie i zabezpieczenie go izolacją z masy bitumicznej, następnie zasypanie piaskiem i zagęszczenie gruntu wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę? Prace realizowane poszczególnymi ścianami bez odkopania całego fundamentu jednocześnie. Czy jest to remont? Roboty ziemne? Jak to kwalifikować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy odkopanie i zabezpieczenie fundamentu wieży wymaga pozwolenia?

Projekt budowlany- dokumentacja techniczna

Takie roboty jak opisane przez Pana zawsze są sporne w zakresie, w jakim należy je odpowiednio nazwać.

W tym wypadku mamy do czynienia z budynkiem o wys. 30 m. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla­ne według brzmienia obowiązującego od dnia 28 czerwca 2015 r. pozwolenia na budowę nie wy­maga wykonywanie robót budowlanych wymienionych w tym przepisie.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że realizacja robót budow­lanych polegających na izolacji pionowej budynku wymaga pozwolenia i złożenia dokumentacji technicznej. Na dokumentację techniczną składa się projekt budowlany, zawierający:

  • projekt zagospodarowania terenu działki,
  • opis techniczny obiektu,
  • opis planowanych robót,
  • obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych,
  • opinie i uzgodnienia np. w kwestiach ppoż.,
  • informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania prac ociepleniowo-elewacyjnych.

Wykonanie izolacji- wymagane pozwolenia i zgłoszenia

Wykonanie izolacji nie może być uznane za remont. Nie jest to bowiem robota budowlana polegająca na odtworzeniu w istniejącym budynku stanu pierwotnego. W wyniku wykonania izolacji powstaje nowy, dotychczas nie istniejący element budynku Tego rodzaju prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych nie jest tożsame z ociepleniem ścian budynku, a w art. 29 zwolniono z uzyskania pozwolenia budynki poniżej 26 m.

Art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego zawiera definicję remontu. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Stosownie do treści art. 28 cytowanego prawa roboty budowlane, a do nich w świetle art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego należy budowa oraz prace polegające na remoncie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego, można rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę – z zastrzeżeniem art. 29 i 30 cytowanego prawa. To zastrzeżenie oznacza, że w sprawie budowlanej należy wziąć pod uwagę nie tylko treść art. 28, ale także art. 29 i art. 30.

A te nie zawierają zwolnienia izolacji pionowej z uzyskania pozwolenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »