Kategoria: Roboty budowlane

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy odkopanie i zabezpieczenie fundamentu wieży wymaga pozwolenia?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-06

Czy odkopanie fundamentu wieży wolnostojącej o wysokości 30 m (fundament posadowiony na poziomie -2 m, tj. 1,80 m pod poziom terenu) oczyszczenie i zabezpieczenie go izolacją z masy bitumicznej, następnie zasypanie piaskiem i zagęszczenie gruntu wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę? Prace realizowane poszczególnymi ścianami bez odkopania całego fundamentu jednocześnie. Czy jest to remont? Roboty ziemne? Jak to kwalifikować?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Takie roboty jak opisane przez Pana zawsze są sporne w zakresie, w jakim należy je odpowiednio nazwać.

W tym wypadku mamy do czynienia z budynkiem o wys. 30 m. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla­ne według brzmienia obowiązującego od dnia 28 czerwca 2015 r. pozwolenia na budowę nie wy­maga wykonywanie robót budowlanych wymienionych w tym przepisie.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że realizacja robót budow­lanych polegających na izolacji pionowej budynku wymaga pozwolenia i złożenia dokumentacji technicznej. Na dokumentację techniczną składa się projekt budowlany, zawierający:

  • projekt zagospodarowania terenu działki,
  • opis techniczny obiektu,
  • opis planowanych robót,
  • obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych,
  • opinie i uzgodnienia np. w kwestiach ppoż.,
  • informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania prac ociepleniowo-elewacyjnych.

Wykonanie izolacji nie może być uznane za remont. Nie jest to bowiem robota budowlana polegająca na odtworzeniu w istniejącym budynku stanu pierwotnego. W wyniku wykonania izolacji powstaje nowy, dotychczas nie istniejący element budynku Tego rodzaju prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych nie jest tożsame z ociepleniem ścian budynku, a w art. 29 zwolniono z uzyskania pozwolenia budynki poniżej 26 m.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego zawiera definicję remontu. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Stosownie do treści art. 28 cytowanego prawa roboty budowlane, a do nich w świetle art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego należy budowa oraz prace polegające na remoncie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego, można rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę – z zastrzeżeniem art. 29 i 30 cytowanego prawa. To zastrzeżenie oznacza, że w sprawie budowlanej należy wziąć pod uwagę nie tylko treść art. 28, ale także art. 29 i art. 30.

A te nie zawierają zwolnienia izolacji pionowej z uzyskania pozwolenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »