Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zlikwidowanie starej studni

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-03-03

Co grozi za zlikwidowanie (zasypanie) starej studni? Czy można stan faktyczny zalegalizować po likwidacji? Co zrobić, żeby na działce uzbrojonej w starą studnię móc zrobić przydomową oczyszczalnię, kiedy studnia przeszkadza w jej projekcie?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

Wbrew powszechnej opinii likwidacja studni zgodnie z przepisami prawa wymaga dokonania szeregu działań. Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy Prawo wodne, zwanej dalej ustawą. Zgodnie bowiem z treścią art 19 ustawy, „mówiąc urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych”.

Studnia jest obiektem służącym do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ust 2 „do wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji”

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzeń wodnych (likwidacje otworu studziennego) wydaje się na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma charakter wnioskowy, co oznacza, że pozwolenie może być wydane jedynie na podstawie złożonego wniosku przez podmiot, który zamierza korzystać z wód w sposób określony w art. 122 ust. 1.

Artykuł 131 określa wymogi formalne treści wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Przepis ust. 2 nakłada na wnioskodawcę obowiązek dołączenia do wniosku:

operatu wodnoprawnego, który jest specjalistyczną dokumentacją wykonaną zgodnie z wymogami określonymi w art. 132;

decyzji o lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;

opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonego w języku nietechnicznym.

Pierwszym dokumentem, który wnioskodawca obowiązany jest dołączyć do wniosku, jest operat wodnoprawny. Zamieszcza się w nim informacje i opis techniczny sposobu korzystania z wód niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 132). Drugim dokumentem jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy. Decyzje te wydawane są na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzje załączane są do wniosku na wykonanie urządzeń wodnych i innych przedsięwzięć związanych z lokalizacją budowli lub urządzeń. Trzecim dokumentem jest opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, więc jest to wskazanie potrzeby i celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9 maja 2007 r., sygn. akt II OSK 706/06, CBOSA, „nie można bowiem przyjąć, że art. 131 ust. 2 pkt 3 pozwala na uzależnienie wykonania obowiązku dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego opisu prowadzenia zamierzonej działalności od złożoności (skomplikowania) planowanej działalności. Przedmiotowy opis w każdym przypadku stanowi niezbędny warunek wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego”.

Cała procedura jest dość skomplikowana. Spotkałem się z sytuacją likwidacji studni w oparciu jedynie o zgłoszenie budowlane. Problem pojawia się jednak taki, iż takowe działania są sprzeczne z przepisami ustawy Prawo wodne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »