Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za zamurowanie okna

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-09-27 • Aktualizacja: 2021-07-06

Mam pytania odnośnie remontu mieszkania we wspólnocie. Kupiłem mieszkanie i wymieniłem wszystkie okna na trochę mniejsze, a w kuchni jedno zamurowałem. Dopiero później zorientowałem się, że to była ingerencja w ściany zewnętrzne budynku. Prace już zostały wykonane. Co z tym teraz zrobić? Czy można to zalegalizować? Czy czeka mnie kara za zamurowanie okna i zmniejszenie pozostałych? I jeszcze jedno pytanie – czy usunięcie dwóch ścianek działowych też powinno być zgłoszone?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara za zamurowanie okna

Zamurowanie okna bez zgody wspólnoty mieszkaniowej oraz bez zachowania procedury budowlanej

Ma Pan problem na dwóch płaszczyznach.

Pierwsza – to kwestia braku zgody wspólnoty mieszkaniowej na zamurowanie okna czy zmianę jego powierzchni. Na to potrzebuje Pan zgody wspólnoty, bez względu na wszystko.

Druga – to brak zachowania procedury budowlanej – zgłoszenia prac.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), dalej: ustawa – Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Przez roboty budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego – art. 3 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane.

Przebudową są roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji – art. 3 pkt 7a ustawy – Prawo budowlane.

Bieżąca konserwacja, czy remont nie powodują zmiany kształtu lub wielkości otworów okiennych i nie polegają m.in. na zamurowaniu jednego otworu. Jeżeli ma dojść do takich zmian, to niezbędne staje się pozwolenie na budowę. Zdarzają się jednak inne wyroki sądów administracyjnych, które traktują wymianę okien jako remont, a zmianę wielkości otworów jako przebudowę.

Tak więc pozwolenie na budowę było wymagane w przypadku otworu w kuchni. Na wymianę na mniejsze okna także.

Jeśli chce Pan doprowadzić sprawę do stanu zgodnego z prawem musi Pan zgłosić do PINB samowolę budowlaną, uzyskać zgodę wspólnoty na takie zmiany, niestety zapłacić karę wyznaczoną przez PINB albo doprowadzić do stanu poprzedniego – taką decyzję wyda PINB.

Przebudowa ścianek w mieszkaniu nie wymaga żadnych procedur, o ile nie dotyczy ścian nośnych budynku. Tu potrzebny jest projekt i pozwolenie na budowę i znowu zgoda wspólnoty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »