Kategoria: Garaż, wiadukt, obiekty sportowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabudowa podziemnej hali garażowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-18

Czy zrobienie zabudowy w podziemnej hali garażowej bloku mieszkalnego wymaga pozwolenia na budowę oraz czy podlega jakimkolwiek innym obostrzeniom? Zabudowa byłaby częściowa, w zarysie mojego miejsca postojowego. W akcie notarialnym jest wzmianka, że jestem jedynym dysponentem tego miejsca garażowego.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

Zasadniczo przepisy nie sprzeciwiają się zabudowie miejsca postojowego. W Pana przypadku główne problemy to:

  1. fakt, iż garaż podziemny stanowi współwłasność, więc będzie Panu potrzebna zgoda współwłaścicieli lub wspólnoty, jeśli garaż jest nią objęty,
  2. konieczność zachowania odpowiednich odległości od ścian garażu – zabudowy, w zakresie parkowanego auta,
  3. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, bo mamy do czynienia z przebudową garażu podziemnego.

Ad 1.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 2426/12, „skoro w postępowaniach dotyczących pozwolenia na budowę lub legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, inwestor ma obowiązek wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to taki sam warunek musi być spełniony, aby mogło nastąpić doprowadzenie robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 p.b. Różnica, jaka w tym zakresie występuje polega na tym, że stosownie do przepisów art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 48 ust. 3 pkt 2 p.b., wykazanie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia, natomiast w postępowaniu naprawczym musi się to odbyć według reguł ogólnych, a więc przez przedstawienie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, wskazujący na uprawnienie inwestora do wykonania robót budowlanych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ad 2.

Chodzi tu o rozdział X Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, regulującego wymogi techniczne, jakie spełniać powinny garaże dla samochodów osobowych. Zgodnie z zapisami § 104 ust. 3 miejsce postojowe w garażu powinno mieć szerokość co najmniej 2,3 m i 5 m długości z zachowaniem co najmniej 0,5 m odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem.

Maksymalna szerokość pojazdu przewidziana przepisami rozporządzenia wynosi 2,55 m, nie uwzględniając wymiarów elementów dodatkowych umieszczonych na bokach pojazdów, takich jak np. lusterka. Wymiary przedmiotowej zabudowy muszą spełniać te kryteria. Zabudowa stanowiska parkingowego w garażu podziemnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego będzie naruszać warunki techniczne, jeśli nie zapewnia minimalnej odległości samochodu od ścian, która winna wynosić co najmniej 0,50 m. Przyjmując bowiem maksymalną szerokość pojazdu tj. 2,55 m stanowisko parkingowe na szerokości bramy wjazdowej nie zapewnia w ogóle zachowania jakiejkolwiek odległości od ścian natomiast w pozostałej części stanowiska odległość od boków pojazdu w stosunku do ścian może wynosić po obu stronach maksymalnie 0,17 m. Zabudowa stanowiska musi uwzględniać maksymalną szerokość pojazdu 2,55 m. Ponadto omawiana zabudowa stanowiska postojowego w garażu budynku wielorodzinnego może ograniczać możliwość parkowania stanowiska obok.

Ad 3.

W wyniku zabudowy miejsca parkingowego nastąpi zmiana parametrów użytkowych garażu podziemnego. Parametr to charakterystyczna wielkość czegoś. W garażu podziemnym takim parametrem była niezabudowana powierzchnia miejsc garażowych. W wyniku zabudowania jednego z miejsc garażowych parametr ten zmieni się. Na wykonanie takich robót wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »