Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabudowa podziemnej hali garażowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-18

Czy zrobienie zabudowy w podziemnej hali garażowej bloku mieszkalnego wymaga pozwolenia na budowę oraz czy podlega jakimkolwiek innym obostrzeniom? Zabudowa byłaby częściowa, w zarysie mojego miejsca postojowego. W akcie notarialnym jest wzmianka, że jestem jedynym dysponentem tego miejsca garażowego.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Zasadniczo przepisy nie sprzeciwiają się zabudowie miejsca postojowego. W Pana przypadku główne problemy to:

  1. fakt, iż garaż podziemny stanowi współwłasność, więc będzie Panu potrzebna zgoda współwłaścicieli lub wspólnoty, jeśli garaż jest nią objęty,
  2. konieczność zachowania odpowiednich odległości od ścian garażu – zabudowy, w zakresie parkowanego auta,
  3. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, bo mamy do czynienia z przebudową garażu podziemnego.

Ad 1.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 2426/12, „skoro w postępowaniach dotyczących pozwolenia na budowę lub legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, inwestor ma obowiązek wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to taki sam warunek musi być spełniony, aby mogło nastąpić doprowadzenie robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 p.b. Różnica, jaka w tym zakresie występuje polega na tym, że stosownie do przepisów art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 48 ust. 3 pkt 2 p.b., wykazanie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia, natomiast w postępowaniu naprawczym musi się to odbyć według reguł ogólnych, a więc przez przedstawienie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, wskazujący na uprawnienie inwestora do wykonania robót budowlanych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ad 2.

Chodzi tu o rozdział X Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, regulującego wymogi techniczne, jakie spełniać powinny garaże dla samochodów osobowych. Zgodnie z zapisami § 104 ust. 3 miejsce postojowe w garażu powinno mieć szerokość co najmniej 2,3 m i 5 m długości z zachowaniem co najmniej 0,5 m odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem.

Maksymalna szerokość pojazdu przewidziana przepisami rozporządzenia wynosi 2,55 m, nie uwzględniając wymiarów elementów dodatkowych umieszczonych na bokach pojazdów, takich jak np. lusterka. Wymiary przedmiotowej zabudowy muszą spełniać te kryteria. Zabudowa stanowiska parkingowego w garażu podziemnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego będzie naruszać warunki techniczne, jeśli nie zapewnia minimalnej odległości samochodu od ścian, która winna wynosić co najmniej 0,50 m. Przyjmując bowiem maksymalną szerokość pojazdu tj. 2,55 m stanowisko parkingowe na szerokości bramy wjazdowej nie zapewnia w ogóle zachowania jakiejkolwiek odległości od ścian natomiast w pozostałej części stanowiska odległość od boków pojazdu w stosunku do ścian może wynosić po obu stronach maksymalnie 0,17 m. Zabudowa stanowiska musi uwzględniać maksymalną szerokość pojazdu 2,55 m. Ponadto omawiana zabudowa stanowiska postojowego w garażu budynku wielorodzinnego może ograniczać możliwość parkowania stanowiska obok.

Ad 3.

W wyniku zabudowy miejsca parkingowego nastąpi zmiana parametrów użytkowych garażu podziemnego. Parametr to charakterystyczna wielkość czegoś. W garażu podziemnym takim parametrem była niezabudowana powierzchnia miejsc garażowych. W wyniku zabudowania jednego z miejsc garażowych parametr ten zmieni się. Na wykonanie takich robót wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Legalizacja budynków graniczących z cmentarzem

Jakie przepisy budowlane obowiązują w wypadku garażu blaszanego i budynku gospodarczego w pobliżu granicy z cmentarzem? Czy są jakieś...

Brak zgody małej wspólnoty na budowę garażu

W naszej małej wspólnocie mieszkaniowej są 3 rodziny. Na gruncie (w ogrodzie) stoją 2 garaże sąsiadów. Obecnie pozostali członkowie wspólnoty nie...

Czy garaż sąsiada stoi zgodnie z przepisami?

Za moim garażem sąsiad wybudował swój w odległości około 60 cm od mojej tylnej ściany swoją ścianą boczną. Zarówno moja ściana tylna jak...

Budowa garażu 2 metry od granicy działki

Chcę wybudować garaż o powierzchni zabudowy mniejszej niż 35m 2 w odległości 2 metrów od granicy działki, ale nie z sąsiednia...

Garaże i wiata bez pozwolenia, legalizować czy rozbierać?

Przeszło 10 lat temu postawione zostały dwa garaże i wiata 5 x 5 bez jakichkolwiek pozwoleń. Jak do tej kwestii podejdzie nadzór budowlany...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »