Zabudowa podziemnej hali garażowej

Czy zrobienie zabudowy w podziemnej hali garażowej bloku mieszkalnego wymaga pozwolenia na budowę oraz czy podlega jakimkolwiek innym obostrzeniom? Zabudowa byłaby częściowa, w zarysie mojego miejsca postojowego. W akcie notarialnym jest wzmianka, że jestem jedynym dysponentem tego miejsca garażowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabudowa podziemnej hali garażowej

Problemy przy zabudowie miejsca postojowego

Zasadniczo przepisy nie sprzeciwiają się zabudowie miejsca postojowego. W Pana przypadku główne problemy to:

  1. fakt, iż garaż podziemny stanowi współwłasność, więc będzie Panu potrzebna zgoda współwłaścicieli lub wspólnoty, jeśli garaż jest nią objęty,
  2. konieczność zachowania odpowiednich odległości od ścian garażu – zabudowy, w zakresie parkowanego auta,
  3. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, bo mamy do czynienia z przebudową garażu podziemnego.

Ad 1.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 2426/12, „skoro w postępowaniach dotyczących pozwolenia na budowę lub legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, inwestor ma obowiązek wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to taki sam warunek musi być spełniony, aby mogło nastąpić doprowadzenie robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 p.b. Różnica, jaka w tym zakresie występuje polega na tym, że stosownie do przepisów art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 48 ust. 3 pkt 2 p.b., wykazanie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia, natomiast w postępowaniu naprawczym musi się to odbyć według reguł ogólnych, a więc przez przedstawienie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, wskazujący na uprawnienie inwestora do wykonania robót budowlanych”.

Ad 2.

Chodzi tu o rozdział X Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, regulującego wymogi techniczne, jakie spełniać powinny garaże dla samochodów osobowych. Zgodnie z zapisami § 104 ust. 3 miejsce postojowe w garażu powinno mieć szerokość co najmniej 2,3 m i 5 m długości z zachowaniem co najmniej 0,5 m odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem.

Maksymalna szerokość pojazdu przewidziana przepisami rozporządzenia wynosi 2,55 m, nie uwzględniając wymiarów elementów dodatkowych umieszczonych na bokach pojazdów, takich jak np. lusterka. Wymiary przedmiotowej zabudowy muszą spełniać te kryteria. Zabudowa stanowiska parkingowego w garażu podziemnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego będzie naruszać warunki techniczne, jeśli nie zapewnia minimalnej odległości samochodu od ścian, która winna wynosić co najmniej 0,50 m. Przyjmując bowiem maksymalną szerokość pojazdu tj. 2,55 m stanowisko parkingowe na szerokości bramy wjazdowej nie zapewnia w ogóle zachowania jakiejkolwiek odległości od ścian natomiast w pozostałej części stanowiska odległość od boków pojazdu w stosunku do ścian może wynosić po obu stronach maksymalnie 0,17 m. Zabudowa stanowiska musi uwzględniać maksymalną szerokość pojazdu 2,55 m. Ponadto omawiana zabudowa stanowiska postojowego w garażu budynku wielorodzinnego może ograniczać możliwość parkowania stanowiska obok.

Ad 3.

W wyniku zabudowy miejsca parkingowego nastąpi zmiana parametrów użytkowych garażu podziemnego. Parametr to charakterystyczna wielkość czegoś. W garażu podziemnym takim parametrem była niezabudowana powierzchnia miejsc garażowych. W wyniku zabudowania jednego z miejsc garażowych parametr ten zmieni się. Na wykonanie takich robót wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zobacz też: Miejsce parkingowe wymiary

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »