Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szerokość miejsca parkingowego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-02-01

Czy szerokość miejsca parkingowego 2,3 m pomiędzy dwoma ścianami jest zgodna z rozporządzeniem do końca 2017 roku? Przepisy nie mówią nic o szerokości samochodu, a jedynie o odległości między bokiem auta a ścianą nie mniej niż 0,5 m. Mój samochód ma szerokość 1,9 m + 0,5 m = 2,4 m, a moje miejsce parkingowe jest węższe. Miejsce parkingowe usytuowane jest na końcu drogi dojazdowej (ściana pod kątem prostym po prawej stronie). Nie ma możliwości zaparkowania tam samochodu i swobodnego jego opuszczenia. Proszę o informacje jaka powinna być minimalna szerokość miejsca parkingowego i co mogę w tej sytuacji zrobić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szerokość miejsca parkingowego

Garaż wielostanowiskowy i miejsca postojowe na nim

Prawnie garaż wielostanowiskowy jest wyodrębniony na zasadzie odrębnej własności i jest objęty odrębną księgą wieczystą. Miejsca garażowe znajdujące się garażu nie są wydzielone ścianami.

Musi Pan mieć na uwadze, że biorąc pod uwagę datę budowy garażu, szerokość miejsca parkingowego może być różna. Przepisy w tym zakresie były bowiem nowelizowane.

Szerokość miejsca postojowego

Zgodnie z § 104 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m”.

Maksymalną szerokość pojazdu określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podczas gdy tak nie jest. Maksymalna szerokość pojazdu określona została w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 304 j.t.).

Od 1 listopada 2018 roku przebudowywane i nowe parkingi i garaże mają inną szerokość miejsc parkingowych, także w parkingu podziemnym – o 20 cm.

Wymiary miejsc postojowych

Przepisy określają, jakie muszą być wymiary miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Minimalna długość to:

  • 5 m dla miejsc usytuowanych prostopadle do jezdni,
  • 6 m dla miejsc usytuowanych równolegle do jezdni.

Natomiast minimalna szerokość miejsca powinna wynosić 2,5 m z jednoczesnym zachowaniem odległości między dłuższą krawędzią miejsca postojowego a ścianą co najmniej 0,3 m, słupem co najmniej 0,1 m.

Przed nowelizacją odległość do ściany i słupa mierzona była od auta. Nie od linii.

Zależy więc kiedy był budowany garaż. Jeśli przed 2018 rokiem w przypadku samochodu o szerokości 1740 mm (1,74 m) szerokość miejsca postojowego wynosić powinna min. 2,3 m, ponieważ wprawdzie 1,74 + 0,5 = 2,24 m, ale jednocześnie spełnić należy wymaganie rozporządzenia o zachowaniu minimalnej szerokości, czyli 2,3 m. Szerokość będzie prawidłowa. Natomiast po tej dacie już nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne - ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »