Przeprowadzenie światłowodu przez działkę

• Autor: Michał Berliński

Był u mnie sąsiad z przedstawicielem Orange, chcąc przez moją działkę przeprowadzić światłowód do ich domu. Ja nie chce się zgodzić na przeprowadzenie światłowodu przez moją działkę. Jakie poniosę konsekwencję, gdybym się na to zgodził i czy mogą mnie do tego zmusić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeprowadzenie światłowodu przez działkę

Sprzeciw wobec przeprowadzeniu światłowodu do sąsiada

Co do zasady oczywiście może Pani sprzeciwić się ustanowieniu takiej służebności z rożnych przyczyn. Oczywiście też może Pani wyrazić zgodę na takie położenie kabla, aby jak najmniej przeszkadzał na Pani działce, aby przede wszystkim jak najmniej części Pani działki wyłączył z użytku. Warto wskazać, że kabel taki może w przyszłości utrudnić np. budowanie domu na tej części działki, gdzie jest on ułożony, oczywiście nie dotyczy to całej nieruchomości, tylko jej części. Przede wszystkim może Pani zażądać zapłaty za ustanowienie takiej służebności – może to być jednorazowa opłata, roczna czy też jeszcze inna. Dlatego w mojej ocenie warto spróbować porozumieć się z tą firmą, uzyskać jak najlepsze położenie kabla i możliwie jak najlepszą zapłatę.

Wniosek do sądu o ustanowienie służebności

W przypadku braku Pani zgody firma ta może skierować przeciwko Pani sprawę do sądu o ustanowienie przymusowej służebności przesyłu, do czego upoważniają przepisy Kodeksu cywilnegoL

„Art. 3051. [Służebność przesyłu]

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu]

§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Oczywiście może okazać się tak, że kabel można poprowadzić w inny miejscu i sąd nie musi nakazać prowadzenia kabla przez Pani działkę. Lecz nie możemy tego wykluczyć.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ugoda i odszkodowanie za światłowód

Gdy się Pani na to zgodzi, to oczywiście może domagać się Pani takiego ułożenia instalacji, aby jak najmniej ucierpiała Pani działka, oraz zażądać odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie, w formie tzw. odszkodowania. Jeśli Orange będzie na tyle zdeterminowane i będzie chciało np. przez Pani działkę doprowadzić światłowód dla kilku nieruchomości, to może skierować sprawę do sądu, wątpię, aby zgodziło się zrobić to dla jednego domu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »