Przeprowadzenie światłowodu przez działkę

• Data: 2024-06-02 • Autor: Michał Berliński

Był u mnie sąsiad z przedstawicielem Orange, chcąc przez moją działkę przeprowadzić światłowód do ich domu. Ja nie chce się zgodzić na przeprowadzenie światłowodu przez moją działkę. Jakie poniosę konsekwencję, gdybym się na to zgodził i czy mogą mnie do tego zmusić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeprowadzenie światłowodu przez działkę

Sprzeciw wobec przeprowadzeniu światłowodu do sąsiada

Co do zasady oczywiście może Pani sprzeciwić się ustanowieniu takiej służebności z rożnych przyczyn. Oczywiście też może Pani wyrazić zgodę na takie położenie kabla, aby jak najmniej przeszkadzał na Pani działce, aby przede wszystkim jak najmniej części Pani działki wyłączył z użytku. Warto wskazać, że kabel taki może w przyszłości utrudnić np. budowanie domu na tej części działki, gdzie jest on ułożony, oczywiście nie dotyczy to całej nieruchomości, tylko jej części. Przede wszystkim może Pani zażądać zapłaty za ustanowienie takiej służebności – może to być jednorazowa opłata, roczna czy też jeszcze inna. Dlatego w mojej ocenie warto spróbować porozumieć się z tą firmą, uzyskać jak najlepsze położenie kabla i możliwie jak najlepszą zapłatę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek do sądu o ustanowienie służebności

W przypadku braku Pani zgody firma ta może skierować przeciwko Pani sprawę do sądu o ustanowienie przymusowej służebności przesyłu, do czego upoważniają przepisy Kodeksu cywilnegoL

Art. 3051. [Służebność przesyłu]

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu]

§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Oczywiście może okazać się tak, że kabel można poprowadzić w inny miejscu i sąd nie musi nakazać prowadzenia kabla przez Pani działkę. Lecz nie możemy tego wykluczyć.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ugoda i odszkodowanie za światłowód

Gdy się Pani na to zgodzi, to oczywiście może domagać się Pani takiego ułożenia instalacji, aby jak najmniej ucierpiała Pani działka, oraz zażądać odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie, w formie tzw. odszkodowania. Jeśli Orange będzie na tyle zdeterminowane i będzie chciało np. przez Pani działkę doprowadzić światłowód dla kilku nieruchomości, to może skierować sprawę do sądu, wątpię, aby zgodziło się zrobić to dla jednego domu.

Przykłady

 

Ograniczenia w przyszłym zagospodarowaniu działki

Pani Anna posiada dużą działkę na obrzeżach miasta. Przedstawiciel firmy Orange, w towarzystwie sąsiada, poprosił ją o zgodę na przeprowadzenie światłowodu przez jej działkę. Pani Anna zastanawia się, czy zgodzić się na to, gdyż planuje w przyszłości budowę domu w miejscu, gdzie miałby przebiegać światłowód. Ostatecznie decyduje się na odmowę, obawiając się, że obecność kabla mogłaby ograniczyć jej możliwości zabudowy i podnieść koszty ewentualnych prac budowlanych.

 
Negocjacje dotyczące wynagrodzenia za ustanowienie służebności

Pan Marek został poproszony przez swojego sąsiada oraz przedstawiciela Orange o zgodę na przeprowadzenie światłowodu przez jego działkę. Zgodził się, ale tylko pod warunkiem, że kabel zostanie poprowadzony wzdłuż granicy działki, minimalizując tym samym wpływ na jego plany zagospodarowania terenu. Pan Marek zażądał również jednorazowego odszkodowania za ustanowienie służebności. Po negocjacjach uzyskał korzystne warunki, które uwzględniały zarówno wynagrodzenie, jak i korzystne położenie instalacji.

 
Postępowanie sądowe o ustanowienie służebności przesyłu

Pani Katarzyna, właścicielka małej działki w centrum miasta, odmówiła zgody na przeprowadzenie światłowodu przez jej teren, mimo próśb sąsiada i przedstawiciela Orange. Firma zdecydowała się na skierowanie sprawy do sądu, wnioskując o ustanowienie przymusowej służebności przesyłu. Sąd, po analizie sprawy, uwzględnił argumenty przedsiębiorcy i przyznał Orange prawo do przeprowadzenia światłowodu przez działkę Pani Katarzyny, jednocześnie nakazując firmie wypłacenie jej odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Podsumowanie

 

Decyzja o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie światłowodu przez działkę może mieć istotne konsekwencje dla jej właściciela, w tym ograniczenia w przyszłym zagospodarowaniu terenu. Warto rozważyć możliwość negocjacji warunków, takich jak położenie instalacji oraz odpowiednie wynagrodzenie. W przypadku braku zgody, przedsiębiorstwo może skierować sprawę do sądu, który może nakazać ustanowienie służebności przesyłu za stosownym odszkodowaniem.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie przeprowadzenia światłowodu przez Twoją działkę? Skontaktuj się z nami online, aby uzyskać profesjonalne porady oraz sporządzenie niezbędnych pism. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »