Wodociąg w drodze dojazdowej, jak legalnie podłączyć działkę?

• Data: 2024-06-26 • Autor: Wioletta Dyl

Chciałabym zakupić działkę budowlaną z udziałem w drodze dojazdowej. Obecnie droga ma 14 współwłaścicieli o różnej wielkości udziałach. Wzdłuż drogi dojazdowej biegnie wodociąg, ok. 20 metrów od działki, którą planuję kupić, jest hydrant, a działka ta jest drugą w kolejności od hydrantu. Czy mogę podłączyć z tego punktu wodę bez zgody pozostałych współwłaścicieli drogi dojazdowej? Albo czy wystarczyłoby zapytać tylko właściciela działki, przy której stoi hydrant?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wodociąg w drodze dojazdowej, jak legalnie podłączyć działkę?

Kto jest właścicielem wodociągu?

Należałoby ustalić, do kogo należy wodociąg, który zapewne znajduje się w drodze dojazdowej. Może być tak, że stanowi on współwłasność właścicieli drogi (o ile nie został przekazany gminie). Generalnie bowiem budowa sieci wodociągowej leży w gestii gminy, ponieważ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do jej zadań i wynika z treści art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm). Ten sam obowiązek nakłada na gminę art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z późn.zm.). Jednakże wskazanie, iż jest to zadanie, a nie obowiązek, jest bardzo istotne – uniemożliwia to bowiem dochodzenia od gminy budowy wodociągów, czy też kanalizacji.

Obowiązek gminy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych

Natomiast gmina ma obowiązek przejęcia takiego wodociągu. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z 13 września 2007 r. – na gminie (lub przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym) ciąży obowiązek odpłatnego przejęcia wybudowanych przez prywatnych inwestorów urządzeń kanalizacyjnych (wodociągowych), innych niż przyłącza wodociągowe, zaś osoba, która je wybudowała – ma roszczenie o takie przejęcie. Roszczenie to aktualizuje się najpóźniej w chwili połączenia wybudowanego fragmentu z gminną siecią wodociągową. Należałoby zatem ustali stan prawny tego wodociągu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Korzystanie z rzeczy wspólnej

Jeśli gmina go nie przejęła, bo wybudowali go prywatni inwestorzy, to art. 206 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej, korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z niej przez pozostałych współwłaścicieli.

Ponoszenie wydatków związanych z rzeczą wspólną

Zgodnie zaś z treścią art. 48 Kodeksu cywilnego – do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Z kolei zgodnie z art. 49 ust. 1 K.c. – urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. To oznacza, że sieć wodociągowa wybudowana przez Pani sąsiadów na będącej współwłasnością wielu osób drodze dojazdowej, stanie się częścią składową tej drogi. To zaś automatycznie powoduje, że pozostali współwłaściciele drogi stają się jednocześnie współwłaścicielami sieci wodociągowej, a skoro tak, to nie mają obowiązku płacić sąsiadom, którzy wybudowali sieć. Ale oczywiście można zapłacić na zasadzie dobrowolnego porozumienia tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez tych, którzy sieć wodociągową wybudowali. Inna sprawa, że oni sami mogą żądać takiego zwrotu na podstawie art. 207 K.c., który stanowi, że pożytki i inne przychody z części wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wniosek o przyłącze

Zatem w zależności od tego, do kogo należy sieć, zależy Pani dalsze postępowanie. Jeżeli bowiem sieć przejęła gmina, to wystarczy wystąpić z wnioskiem o dokonanie przyłącza i ustalenie jego warunków technicznych.

Przykłady

 

Joanna i jej nowe przyłącze wodne

Joanna kupiła działkę budowlaną z udziałem w drodze dojazdowej, którą dzieli z trzynastoma innymi współwłaścicielami. Wiedziała, że wzdłuż drogi biegnie wodociąg, a 20 metrów od jej działki znajduje się hydrant. Joanna chciała jak najszybciej podłączyć swoją działkę do wodociągu, więc zapytała o zgodę jedynie właściciela działki, przy której stał hydrant. Niestety, pozostałych współwłaścicieli droga nie zgodziła się na to bez uprzednich konsultacji. Joanna musiała wtedy skontaktować się z gminą, aby ustalić, kto jest właścicielem wodociągu i jakie kroki powinna podjąć, aby uzyskać niezbędne zgody.

 

Problemy Piotra z uzyskaniem zgody

Piotr zakupił działkę i chciał podłączyć się do wodociągu biegnącego wzdłuż drogi dojazdowej, której współwłaścicielami było 14 osób. Zwrócił się z prośbą o zgodę do właściciela działki, przy której znajdował się hydrant, ale reszta współwłaścicieli zaczęła protestować. Ustalili, że wodociąg nie został jeszcze przekazany gminie, co oznaczało, że jest ich współwłasnością. Piotr musiał więc zorganizować spotkanie wszystkich współwłaścicieli, aby omówić warunki podłączenia jego działki do sieci wodociągowej. Dopiero po uzyskaniu zgody większości z nich mógł rozpocząć prace nad przyłączem.

 

Konflikt między sąsiadami

Anna kupiła działkę budowlaną i chciała szybko podłączyć ją do wodociągu biegnącego wzdłuż drogi dojazdowej. Zapytała właściciela działki przy hydrancie o zgodę, ale ten, nie będąc pewnym swoich praw, skierował ją do pozostałych współwłaścicieli. Niektórzy współwłaściciele byli przeciwni, ponieważ obawiali się zwiększonych kosztów utrzymania sieci. Anna, aby uniknąć dalszych konfliktów, musiała zwrócić się do gminy o ustalenie stanu prawnego wodociągu oraz warunków technicznych przyłącza. Ostatecznie, po długich negocjacjach i uzyskaniu zgód większości współwłaścicieli, mogła przystąpić do realizacji swojego projektu.

Podsumowanie

 

Podłączenie działki do wodociągu biegnącego wzdłuż współwłasnościowej drogi dojazdowej wymaga uzyskania zgody od wszystkich współwłaścicieli drogi. Konieczne jest także ustalenie, kto jest właścicielem wodociągu – gmina czy prywatni inwestorzy. Bez tych zgód i ustaleń technicznych, podłączenie się do sieci wodociągowej może być utrudnione lub niemożliwe.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism, aby sprawnie i bezproblemowo uzyskać zgody na podłączenie działki do wodociągu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie od doświadczonych prawników. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »