Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostosowanie klatki i podjazdu dla niepełnosprawnego mieszkańca wspólnoty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-09 • Aktualizacja: 2021-07-06

Od roku jeżdżę na wózku inwalidzkim, ale jestem osobą czynną zawodowo. Problem sprawiają mi schody w naszym budynku (mieszkam na II piętrze). Mamy wspólnotę mieszkaniową, która nie chce sfinansować dostosowania klatki i podjazdu dla mojego wózka. Z PEFRON-u uzyskałam niewielkie środki na ten cel, ale to może 15% ceny potrzebnej na remont. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy wspólnota nie ma obowiązku dostosowania budynku do potrzeb inwalidów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostosowanie klatki i podjazdu dla niepełnosprawnego mieszkańca wspólnoty

Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane budynki wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając (…) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Przepisy nakładają obecnie na projektantów i deweloperów obowiązki takiego zaprojektowania budynku, aby można było go dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych – szerokie schody umożliwiające wykonanie podjazdu albo wyciągu. Obowiązek dostosowania budynków dotyczy głównie budynków użyteczności publicznej, i na to samorządy zwracają uwagę, tam najczęściej wykonane są udogodnienia.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, należy „zapewnić możliwość wykonania pochylni lub zainstalowania odpowiednich urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na parterze” (§ 55 ust .1). Wymaga się jedynie zarezerwowania miejsca i przestrzeni na ewentualną pochylnię oraz instalację urządzenia.

Nie ma jednak żadnego przepisu, który nakładałby na wspólnotę obowiązek sfinansowania takiego udogodnienia.

Jak sama Pani napisała – ma Pani jakieś środki do PFRON-u. Proszę także zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Do starosty i prezydenta miasta.

Proszę nadto sprawdzić status wspólnoty, szczególnie regulamin funduszu remontowego – czy nie ma tam zapisu dotyczącego dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych.

Zasadniczo bowiem środki z funduszu są przekazywane zgodnie z regulaminem. I tylko tak mogą być wydatkowane. Nie ma innego sposobu, aby zmusić wspólnotę do pokrycia kosztów wykonania udogodnień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »