Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostosowanie klatki i podjazdu dla niepełnosprawnego mieszkańca wspólnoty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-09

Od roku jeżdżę na wózku inwalidzkim, ale jestem osobą czynną zawodowo. Problem sprawiają mi schody w naszym budynku (mieszkam na II piętrze). Mamy wspólnotę mieszkaniową, która nie chce sfinansować dostosowania klatki i podjazdu dla mojego wózka. Z PEFRON-u uzyskałam niewielkie środki na ten cel, ale to może 15% ceny potrzebnej na remont. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy wspólnota nie ma obowiązku dostosowania budynku do potrzeb inwalidów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane budynki wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając (…) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Przepisy nakładają obecnie na projektantów i deweloperów obowiązki takiego zaprojektowania budynku, aby można było go dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych – szerokie schody umożliwiające wykonanie podjazdu albo wyciągu. Obowiązek dostosowania budynków dotyczy głównie budynków użyteczności publicznej, i na to samorządy zwracają uwagę, tam najczęściej wykonane są udogodnienia.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, należy „zapewnić możliwość wykonania pochylni lub zainstalowania odpowiednich urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na parterze” (§ 55 ust .1). Wymaga się jedynie zarezerwowania miejsca i przestrzeni na ewentualną pochylnię oraz instalację urządzenia.

Nie ma jednak żadnego przepisu, który nakładałby na wspólnotę obowiązek sfinansowania takiego udogodnienia.

Jak sama Pani napisała – ma Pani jakieś środki do PFRON-u. Proszę także zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Do starosty i prezydenta miasta.

Proszę nadto sprawdzić status wspólnoty, szczególnie regulamin funduszu remontowego – czy nie ma tam zapisu dotyczącego dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych.

Zasadniczo bowiem środki z funduszu są przekazywane zgodnie z regulaminem. I tylko tak mogą być wydatkowane. Nie ma innego sposobu, aby zmusić wspólnotę do pokrycia kosztów wykonania udogodnień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Usytuowanie budynku o 20 cm wyżej niż było określone w projekcie

Usytuowanie budynku o 20 cm wyżej niż było określone w projekcie

Wybudowałem dom jednorodzinny, budowa jest już zakończona zostało to zgłoszone do PINB, który nie miał zastrzeżeń i formalnie już mieszkam. Ostatnio...

Czy do bocznej ściany domu może przylegać inny budynek?

Czy do bocznej ściany domu może przylegać inny budynek? Sąsiad ma komórkę, która przylega do mojego. Jest ona w złym stanie technicznym, dach przecieka...

 

Zamiana budynku gospodarczego na mieszkalny

Z budynku gospodarczego, dotykającego ścianą domu rodziców, zrobiliśmy budynek mieszkalny, w którym była już woda i prąd. Gaz pociągnęliśmy od...

 

Legalizacja samowoli budowlanej starego domu

Moja mama ze swoim rodzeństwem odziedziczyła kawałek ziemi po mojej babci. Jej rodzeństwo zrzekło się tego spadku, wiec cała ziemia należy teraz do niej....

 

Zakup domu bez podłączonego gazu

Niedawno kupiłem dom z działką od „dewelopera”. Dom był przez niego oddany do użytkowania (mam dokument), ale z prądem budowlanym (jest...

 

Samowolna przebudowa strychu w budynku wielorodzinnym

Sąsiad przebudował strych użytkowy niemieszkalny na osobny lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym (dwulokalowym) na wspólnej działce – bez...

 

Sąsiad blokuje prace budowlane, co robić?

Rozpoczęliśmy rozbudowę budynku mieszkalnego. Pracownicy muszą doprowadzić kanalizację, lecz sąsiad zastawił samochodem opaskę, którą trzeba skuć....

 

Zakup domu w stanie surowym postawionym na działce rolnej

Zamierzam kupić dom w stanie surowym zamkniętym postawiony na działce rolnej o powierzchni 4300 m 2 sklasyfikowanej jako RIVb, PsIV...