Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczenie robotami budowlanymi drogi dojazdowej przez gminę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-29

Mieszkam przy utwardzonej gruzem drodze. Gmina doprowadziła nią do naszych domów gaz, kanalizację i wodę, niszcząc przy okazji tych robót budowlanych drogę. Droga na skutek prac straciła przejezdność, bo jest gliniasta. Ciężkie wozy odbierają śmieci oraz opróżniają szambo. Obecnie nie przejadą, dziś ugrzęzła śmieciarka. Przepełnione szambo wyłączy mi mój dom z używalności, nie umyję się, nie skorzystam z toalety, nie zmyję naczyń. Jest ryzyko skażenia wód gruntowych, jeśli się przeleje. Nie mogę dojechać samochodem osobowym do domu, nie dojedzie do mnie karetka. Kto powinien naprawić nam drogę – firmy, które tu pracowały, czy gmina? Droga należy do gminy. Jesteśmy współinwestorami z gminą w zakresie wymienionych na początku inwestycji.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Co prawda dla zagadnień związanych z funkcjonowaniem dróg tego rodzaju przepisy zawiera ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), która nie tylko określa, kto i co obowiązany jest wykonywać w celu utrzymania właściwej komunikacji drogowej, ale też wskazuje w jakich sytuacjach organ może wydać decyzję. Ustawa ta wprowadza podział dróg na publiczne i wewnętrzne. Art. 1 wskazuje, że drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii następujących dróg, wymienionych w art. 2 ust. 1: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Drogi niezaliczone do żadnej z tych kategorii i niezlokalizowane w pasie drogowym powyższych dróg są drogami wewnętrznymi. Tak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy. Z art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy wynika, że remont, utrzymanie, ochrona dróg publicznych, właściwe utrzymanie nawierzchni i chodników, przeciwdziałanie niszczeniu, a więc zagwarantowanie przejezdności, należy do zadań zarządcy drogi, którym dla dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), powiatowych -zarząd powiatu, wojewódzkich - zarząd województwa, krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli zaś chodzi o budowę, remont, utrzymanie, ochronę i oznakowanie dróg wewnętrznych, to z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 8 ust. 2 ustawy zadania te obciążają zarządcę terenu, a w przypadku jego braku – właściciela terenu. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Możecie napisać do gminy oczywiście wezwanie. Działka drogowa stanowi własność gminy, zatem zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych gmina, jako zarządca drogi, ma obowiązek utrzymywać ją w należytym stanie, a także przeciwdziałać niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań gminy. Proszę zwrócić się do gminy z żądaniem przywrócenia przejezdności drogi gminnej, proszę się powołać się na to, że droga stanowi dojazd do posesji, nie dojeżdża tam śmieciarka ani szambiarka, a gmina jako właściciel ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w należytym stanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »