Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowanie ogrodzeń pełnych a miejscowy plan zagospodarowania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-01-02

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje stosowania ogrodzeń pełnych. Czy taki zapis w MPZP obejmuje też ogrodzenie pomiedzy sąsiadami, czy tylko ogrodzenia od drog publicznych?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

W rozdziale pierwszym uchwały rady Pana miasta zawierającym definicję pojęć nie ma żadnej legalnej definicji ogrodzenia pełnego – toteż w ten sposób nie da się ustalić, czy ogrodzenia pełne to ogrodzenia, pojęcie to pojawia się dopiero w rozdziale 3 zatytułowanym „ogólne ustalenia planu”, dokładniej zakaz stosowania ogrodzeń pełnych użyty został w § 5 ust. 1. pkt 12 uchwały.

Generalnie jeśli coś budzi niejasności, to w pierwszej kolejności należy posłużyć się tzw. wykładnią, pierwszeństwo ma tzw. wykładnia literalna, czyli językowa, w tym aspekcie można uznać, że skoro wprowadzony został zakaz ogrodzeń pełnych, to dotyczy on wszelkich ogrodzeń. Gdyby bowiem intencją rady miejskiej  było ograniczenie tego zakazu do określonej kategorii ogrodzeń, winno to zostać określone np. poprzez zapis „zakaz stosowania ogrodzeń pełnych od strony drogi publicznej” czy też zapis „zakaz stosowania ogrodzeń pełnych pomiędzy nieruchomościami sąsiadującymi” lub inny podobny zapis. Względnie gdyby uchwałodawca nie miał na myśli wszystkich ogrodzeń, umieściłby definicję legalną ogrodzenia pełnego w rozdziale pierwszym uchwały.

Zresztą ogólną regułą interpretacyjną jest ta, która mówi, że gdy w systemie prawnym wiążąco nie ustalono znaczenie określonych zwrotów, określonym  zwrotom prawnym należy nadawać znaczenie zbliżone od potocznego, chyba że istnieją dostateczne racje przypisania im odmiennego znaczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Te dostateczne racje mogą wynikać z innych reguł interpretacyjnych jak np. wykładni celowościowej czy systemowej. Celowościowa odwołuje się do celu, w jakim dany przepis wprowadzono, zaś wykładnia systemowa opiera się na tym, że przepis w danym akcie prawnym nie jest umiejscowiony przypadkowo, lecz wynika z racjonalnego działania prawodawcy. Najogólniej mówąc, z takiej wykładni można wysnuć wniosek, że dany przepis ma określone znaczenie ze względu na treść przepisów umiejscowionych wyżej lub niżej w danym akcie prawnym.

Dlatego też, posługując się tą wykładnią, można dojść do wniosku, że § 5 ust. 1 zawiera czytelną deklarację, że dotyczy to wszystkich terenów, nie ma tu mowy o jakimkolwiek węższym zakresie, także w kolejnych przepisach nie ma zapisów, które pozwalałaby jakoś różnicować tu sytuację w odniesieniu do strony danego gruntu w kontekście strony od drogi czy gruntu sąsiadującego.

Dalej ust. 3 też mówi o ogólnych zasadach ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a więc jeśli o ogólnych, to o generalnych, odnoszących się do wszystkich wyszczególnionych niżej zakazów i nakazów.

Stąd też uważam, że dotyczy ten zakaz wszystkich ogrodzeń, niezależnie od miejsca ich usytuowania. Jeżeli jednak uważa Pan, że ten zapis planu narusza Pana prawa, to może Pan zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, w zasadzie bezterminowo. Podstawę stanowi tu art.  101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, żekażdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”. Poprzednio musi Pan jednak wystosować wezwanie do usunięcia naruszeń, w którym uzasadni Pan swój interes prawny w zaskarżeniu zapisu o konieczności stosowania ogrodzeń pełnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »