Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowanie ogrodzeń pełnych a miejscowy plan zagospodarowania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-01-02

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje stosowania ogrodzeń pełnych. Czy taki zapis w MPZP obejmuje też ogrodzenie pomiedzy sąsiadami, czy tylko ogrodzenia od drog publicznych?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

W rozdziale pierwszym uchwały rady Pana miasta zawierającym definicję pojęć nie ma żadnej legalnej definicji ogrodzenia pełnego – toteż w ten sposób nie da się ustalić, czy ogrodzenia pełne to ogrodzenia, pojęcie to pojawia się dopiero w rozdziale 3 zatytułowanym „ogólne ustalenia planu”, dokładniej zakaz stosowania ogrodzeń pełnych użyty został w § 5 ust. 1. pkt 12 uchwały.

Generalnie jeśli coś budzi niejasności, to w pierwszej kolejności należy posłużyć się tzw. wykładnią, pierwszeństwo ma tzw. wykładnia literalna, czyli językowa, w tym aspekcie można uznać, że skoro wprowadzony został zakaz ogrodzeń pełnych, to dotyczy on wszelkich ogrodzeń. Gdyby bowiem intencją rady miejskiej  było ograniczenie tego zakazu do określonej kategorii ogrodzeń, winno to zostać określone np. poprzez zapis „zakaz stosowania ogrodzeń pełnych od strony drogi publicznej” czy też zapis „zakaz stosowania ogrodzeń pełnych pomiędzy nieruchomościami sąsiadującymi” lub inny podobny zapis. Względnie gdyby uchwałodawca nie miał na myśli wszystkich ogrodzeń, umieściłby definicję legalną ogrodzenia pełnego w rozdziale pierwszym uchwały.

Zresztą ogólną regułą interpretacyjną jest ta, która mówi, że gdy w systemie prawnym wiążąco nie ustalono znaczenie określonych zwrotów, określonym  zwrotom prawnym należy nadawać znaczenie zbliżone od potocznego, chyba że istnieją dostateczne racje przypisania im odmiennego znaczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Te dostateczne racje mogą wynikać z innych reguł interpretacyjnych jak np. wykładni celowościowej czy systemowej. Celowościowa odwołuje się do celu, w jakim dany przepis wprowadzono, zaś wykładnia systemowa opiera się na tym, że przepis w danym akcie prawnym nie jest umiejscowiony przypadkowo, lecz wynika z racjonalnego działania prawodawcy. Najogólniej mówąc, z takiej wykładni można wysnuć wniosek, że dany przepis ma określone znaczenie ze względu na treść przepisów umiejscowionych wyżej lub niżej w danym akcie prawnym.

Dlatego też, posługując się tą wykładnią, można dojść do wniosku, że § 5 ust. 1 zawiera czytelną deklarację, że dotyczy to wszystkich terenów, nie ma tu mowy o jakimkolwiek węższym zakresie, także w kolejnych przepisach nie ma zapisów, które pozwalałaby jakoś różnicować tu sytuację w odniesieniu do strony danego gruntu w kontekście strony od drogi czy gruntu sąsiadującego.

Dalej ust. 3 też mówi o ogólnych zasadach ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a więc jeśli o ogólnych, to o generalnych, odnoszących się do wszystkich wyszczególnionych niżej zakazów i nakazów.

Stąd też uważam, że dotyczy ten zakaz wszystkich ogrodzeń, niezależnie od miejsca ich usytuowania. Jeżeli jednak uważa Pan, że ten zapis planu narusza Pana prawa, to może Pan zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, w zasadzie bezterminowo. Podstawę stanowi tu art.  101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, żekażdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”. Poprzednio musi Pan jednak wystosować wezwanie do usunięcia naruszeń, w którym uzasadni Pan swój interes prawny w zaskarżeniu zapisu o konieczności stosowania ogrodzeń pełnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zasada dobrego sąsiedztwa a warunki zabudowy

Czy przy ustalaniu warunków zabudowy w analizie urbanistycznej można odejść od warunku: „co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi...

Sieć kanalizacyjna tuż za ogrodzeniem

Tuż za moim ogrodzeniem zaczęto budować sieć kanalizacyjną. Wkopano rurę, która będzie odprowadzała ścieki z kilku domów, oraz studzienkę (tuż pod...

Przejęcie dziennika budowy po śmierci kierownika budowy

W 2004 r. uzyskałem pozwolenie na rozbudowę domu oraz budowę budynku gospodarczego. Prace rozpoczęły się w 2005 r., a zakończyły w 2008 r....

Gmina ustanawia nową granicę działki niezgodną z prawem budowlanym, co robić?

Mam dom, którego ściana boczna z oknami oddalona jest o 4,5 m od granicy działki. Według gminnych planów zakładane jest poprowadzenie publicznej...

Dwa mieszkania połączone bez pozwoleń, jak je z powrotem rozdzielić?

Jestem najemcą mieszkania zakładowego stanowiącego własność spółdzielni. Tuż po wprowadzeniu się do tego mieszkania połączyłem je z sąsiednim...

Czy mogę dokończyć budowę domu po przepisaniu działki?

Rodzice rozpoczęli budowę domu, jednak później rozwiedli się. Budowa nie została oficjalnie zakończona. Działka została przepisana na mamę (jednak dom...

Przejęcie linii brzegowej jeziora przez zasiedzenie

Jestem właścicielem działki nad jeziorem. Czy mam prawo przejąć linię brzegową (1,5 m) przez zasiedzenie? Działka należy do mnie od 24 lat.

Stoisko handlowe przy drodze krajowej - zajęcie pasa drogowego

Pytanie dotyczy zajęcia pasa drogowego drogi krajowej. Właściciel zgodził się na wydzierżawienie mi swojej działki, która przylega do drogi krajowej....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »