Budowa altany na działce rekreacyjnej

• Data: 2024-01-02 • Autor: Katarzyna Nosal

Jestem właścicielką działki rolnej (ok. 8 arów powierzchni). Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest na cele rekreacyjno-usługowe (obszar ochrony siedlisk Natura 2000). Chciałabym zagospodarować teren na cele rekreacji indywidualnej. W 2022 r. zgłosiłam budowę szamba oraz domku letniskowego do 35 m2. Organ wniósł sprzeciw, więc musiałam uzupełnić wniosek o opinię środowiskową oraz archeologiczną. Po uzupełnieniu wniosku organ odstąpił od decyzji i prace zostały rozpoczęte. W tym roku chciałabym zgłosić budowę wiaty rekreacyjnej (grillowej) oraz altanki o wymiarach 3 × 3 (altanka gospodarcza zamknięta, szopa). Otrzymałam informację od urzędnika, że nie mogę postawić takiej altanki, bo mam już jeden domek rekreacyjny i postawienie drugiego nie jest możliwe. Altana nie może być również uznana za budynek gospodarczy, bo działka jest na cele rekreacji indywidualnej. Jakich argumentów użyć, wnioskując o zgodę na postawienie tak małego budynku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa altany na działce rekreacyjnej

Zgłoszenie budowy obiektu gospodarczego

Odpowiedź zacznę od sprawy najprostszej, czyli od kwestii powierzchni działki. Istotnie, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo budowlane, „wymaga zgłoszenia budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy:

a) do 35 m2,

b) powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m

– przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki”.

Przepis ten oznacza, że na każde 500 m2 działki może zostać wybudowany jeden budynek tego typu. Jeśli w areale nie ma drugiego 500 m2, to drugi budynek tego typu nie powstanie.

Odnosząc się do Pani zasadniczego problemu, uważam, że urzędnik wadliwie interpretuje stan faktyczny, odmawiając przyjęcia zgłoszenia w tym miejscu obiektu gospodarczego. Po pierwsze z samego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jego § 22) wynika, że podstawowym przeznaczeniem terenu są nie tylko tereny rekreacyjne, ale też sportowe i usługowe, a zgodnie z definicjami MPZP (§ 4 pkt 2) w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania towarzyszącego warunkujące prawidłową realizację funkcji podstawowej. To według mnie oznacza, że budynek gospodarczy na cele prawidłowej rekreacji (o tym też dalej) mieści się w ramach tej definicji, tj. mieści się w podstawowej funkcji.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Definicja budynku gospodarczego

Prawo budowlane dopuszcza postawienie na każde 500 m2 działki dwóch garaży, wiat lub budynków gospodarczych na zgłoszenie. Warto odnieść się do definicji wskazanej w § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz. 1225), zgodnie z którym „poprzez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych”. Warto zwrócić uwagę, że dotyczy to tej kategorii budynków czy obiektów. Moim zdaniem mamy do czynienia z takim budynkiem, a ten jest pomocniczym, towarzyszącym budynkowi rekreacji i nie zmienia podstawowego przeznaczenia terenu.

Natomiast zapisy dotyczące zagęszczenia określonych obiektów na działce („przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki”, „przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”) odnoszą się w mojej ocenie do tych obiektów, których dotyczy dany przepis, a nie wszystkich obiektów na działce.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »