Uregulowanie wpisu budynku w księdze wieczystej, co zrobić i czy potrzebna zgoda sąsiadów?

• Data: 2024-07-03 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Przed 1995 r. została wybudowana przybudówka nad garażem (budynek zalegalizowano). Czy potrzebuję zgody sąsiadów (dom typu czworak) na uregulowanie wpisu w księdze wieczystej? Co jeszcze trzeba zrobić, aby dokonać takiego wpisu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie wpisu budynku w księdze wieczystej, co zrobić i czy potrzebna zgoda sąsiadów?

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej

W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę regulację zawartą w § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 312) „W rubryce 1.4 »oznaczenie« wpisuje się:

1) w podrubryce 1.4.1 dane o oznaczeniu działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość;

2) w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) w podrubryce 1.4.3 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości urządzeń stanowiących odrębną własność;

4) w podrubryce 1.4.4 dane o oznaczeniu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”.

Powyższe oznacza, że budynki, które znajdują się na działce będącej własnością i w których nie wyodrębniono lokali, stanowią część składową nieruchomości gruntowej i nie podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej. Wskazał na to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2016 r., sygn. akt. IV CSK 602/15.

W celu wpisania własnej nieruchomości do księgi wieczystej nie potrzebuje Pani zgody sąsiadów. Jeżeli następuje to w ramach jednej księgi wieczystej, to sąsiedzi otrzymają zawiadomienie o wpisie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o wpis nieruchomości do księgi wieczystej

W celu dokonania wpisu w księdze wieczystej powinna Pani wypełnić formularze wniosków o wpis w księdze wieczystej, które dostępne są na stronie internetowej gov.pl. Powinna Pani wypełnić formularz KW-WPIS oraz dołączyć do niego formularz KW-ZAD. Nadto do wniosku należy dołączyć posiadane przez Panią dokumenty, które dotyczą wpisywanej nieruchomości, np. akt notarialny, wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Opłata od wniosku wynosi 200,00 zł zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1125). Wniosek składa się do sądu rejonowego (wydział ksiąg wieczystych).

Przykłady

 

Przybudówka nad garażem

Pani Anna wybudowała przybudówkę nad swoim garażem w 1994 roku. Budynek został zalegalizowany, ale do tej pory nie został ujawniony w księdze wieczystej. Chcąc uregulować wpis, Pani Anna zastanawiała się, czy potrzebuje zgody sąsiadów, ponieważ mieszka w domu typu czworak. Okazało się, że zgoda sąsiadów nie jest wymagana, ponieważ wpis dotyczy jednej księgi wieczystej. Pani Anna musiała jedynie wypełnić odpowiednie formularze dostępne na stronie gov.pl i dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak akt notarialny oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Opłata wyniosła 200 zł.

 

Rozbudowa domu jednorodzinnego

Pan Marek zdecydował się na rozbudowę swojego domu jednorodzinnego w 1993 roku, dodając nowe pomieszczenia na piętrze. Po latach postanowił uporządkować sprawy związane z księgą wieczystą i dokonać wpisu rozbudowanego budynku. Ustalił, że nie potrzebuje zgody sąsiadów, mimo że dom znajduje się w zwartej zabudowie. Pan Marek wypełnił formularze KW-WPIS oraz KW-ZAD, dołączył dokumenty potwierdzające legalność budowy i zapłacił opłatę sądową. Proces przebiegł sprawnie, a wpis został dokonany.

 

Modernizacja budynku gospodarczego

Pani Ewa w 1990 roku przeprowadziła modernizację budynku gospodarczego znajdującego się na jej działce. Chociaż budynek był już zalegalizowany, nie został wpisany do księgi wieczystej. Gdy Pani Ewa postanowiła uregulować tę sprawę, dowiedziała się, że budynki, które są częścią składową nieruchomości gruntowej, nie wymagają zgody sąsiadów na wpis do księgi wieczystej. Wypełniła odpowiednie formularze i dołączyła dokumenty takie jak akt notarialny i wypis z ewidencji gruntów. Po opłaceniu 200 zł za wniosek, budynek został ujawniony w księdze wieczystej.

Podsumowanie

 

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej, zwłaszcza w przypadku nieruchomości zalegalizowanych przed 1995 rokiem, nie wymaga zgody sąsiadów. Właściciel musi jedynie wypełnić odpowiednie formularze, dołączyć niezbędne dokumenty i uiścić opłatę sądową. Proces ten pozwala na uporządkowanie formalności prawnych związanych z nieruchomością.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism związanych z ujawnieniem budynków w księdze wieczystej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie i pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione sprawnie i zgodnie z prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »