Budowa i najem boksów rowerowych

• Data: 2023-05-29 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zakupiłem nieruchomość wraz z dwoma miejscami parkingowymi, które teraz chciałbym przeznaczyć na boksy rowerowe pod wynajem. Boksy rowerowe występują także w dotychczasowej zabudowie garażu i w tej samej technologii chciałbym je wykonać. Moje pytania są następujące:
1. Kto wyraża/powinien wyrazić zgodę na wykonanie boksów oraz ich montaż na stałe do podłoża i ścian, jeżeli zawiązała się wspólnota mieszkaniowa, sprawująca władzę w formie zarządu właścicielskiego, zarządcą nieruchomości jest firma zewnętrzna, a nieruchomość objęta jest rękojmią przez dewelopera?
2. Jakie przepisy obowiązują takie zabudowy? Boksy – 8 sztuk, będą wykonane z metalowej siatki, konstrukcja będzie przykręcona do podłogi oraz sąsiadujących ścian.
3. Co dokładnie (stwierdzenia, odwołania do konkretnych przepisów) powinno znaleźć się w takiej zgodzie, aby zabezpieczyć inwestycję?
4. Czy są jakiekolwiek ograniczania, jeżeli chodzi o wynajem tego typu obiektów?
Moim zamiarem jest skompletowanie odpowiednich zgód i dokumentów tak, aby uniknąć kosztów ewentualnej rozbiórki po jakimś czasie lub kosztów usunięcia uszkodzeń tzw. części wspólnych nieruchomości, które nie wynikają bezpośrednio z montażu opisanej konstrukcji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa i najem boksów rowerowych

Garaż wielostanowiskowy

Prawnie garaż wielostanowiskowy jest wyodrębniony na zasadzie odrębnej własności i jest objęty odrębną księgą wieczystą. Miejsca garażowe znajdujące się garażu nie są wydzielone ścianami.

Zgodnie z § 104 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m”.

Maksymalną szerokość pojazdu określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, podczas gdy tak nie jest. Maksymalna szerokość pojazdu określona została w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 304 j.t.).

Zabudowa miejsc postojowych

Jeśli ww. parametry zostaną zachowane – będzie Pan mógł zabudować miejsce postojowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 j.t.) przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. W wyniku zabudowy miejsca parkingowego nastąpiła zmiana parametrów użytkowych garażu podziemnego. Parametr, to charakterystyczna wielkość czegoś. W garażu podziemnym takim parametrem była niezabudowana powierzchnia miejsc garażowych. W wyniku zabudowania przez skarżących jednego z miejsc garażowych parametr ten zmienił się. Na wykonanie takich robót wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę

Aby wykazał się Pan tytułem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, musi mieć Pan uchwałę wspólnoty.

Do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli liczona według wielkości udziałów w garażu. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli garażu (jednomyślność). W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą, co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Jako właściciel – a raczej osoba korzystająca z miejsca postojowego – bowiem nie jest Pan jego właścicielem, ale współwłaścicielem całego lokalu garażowego, a na mocy dokonanego podziału quoad usum (umowy) korzysta Pan tylko i wyłącznie z kawałka tego garażu oznaczonego jako miejsce postojowe o określonym numerze.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgoda na budowę boksów rowerowych

Przebudowa w garażu bez wątpienia jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem zgodnie z kodeksem cywilnym wymaga jednomyślności właścicieli lokali. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że takie roboty budowlane to w istocie przebudowa garażu podziemnego.

Na wykonanie takich robót wymagane jest więc uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgody wspólnoty w formie uchwały – albo zgody wszystkich.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »