Zabudowanie balkonów przez sąsiada

• Data: 2023-06-21 • Autor: Tomasz Krupiński

Jestem właścicielem budynku w zabudowie bliźniaczej. Od strony południowej (ogrodu) budynki mają balkony. Sąsiad chce rozbudować swojego bliźniaka w ten sposób, że oba jego balkony (górny i dolny) zostaną zabudowane i dodatkowo nad poszerzoną częścią piwniczną zostanie utworzony taras.
Na projekcie widać, że wysoki na 1,6 m od powierzchni gruntu i szeroki na 3,8 m taras dochodzi do granicy sąsiedniej (mojej) połówki domu całą swoją szerokością. Ponadto taras na granicy ma być zabudowany ścianą o wysokości 2,3 m, czyli od gruntu ma mieć wysokość 3,9 m i szerokości 3,8 m. To zabudowanie tworzy ścianę na wysokość całego pierwszego piętra. Tak duża powierzchnia ściany będzie istotnie pogarszać po południu nasłonecznienie i dostęp światła dziennego do mojego dużego pokoju. Ponadto na granicy w ogrodzie tworzy się nieestetyczne, trudne do wykorzystania miejsce, gdzie z powodu braku dostępu światła słonecznego będzie trudno utrzymać roślinność.
Bardzo proszę o informację, jaka może być minimalna odległość krawędzi wysokiego tarasu od granicy z sąsiadem, a także jaka jest dopuszczalna wysokość granicznego płotu i konstrukcji „optycznej izolacji” zbudowanej na tym tarasie? Jaki materiał budowlany jest zalecany do budowy tej bariery zapewniającej sąsiedzką intymność?
W załączeniu przesyłam zdjęcia, które, mam nadzieję, że będą pomocne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabudowanie balkonów przez sąsiada

Usytuowanie balkonów i ścian

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy w celu odpowiedzi na Pańskie pytania w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy Prawo budowlane oraz do rozporządzeń wydanych na podstawie wydanych na podstawie tej ustawy, a przede wszystkim do rozporządzenia ministra właściwego do spraw infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy, bez względu na usytuowanie ścian budynku można projektować i budować w odległości od granicy z sąsiednią działką nie mniejszej niż odpowiednio 1,7 m (w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy) albo 2,7 m (w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy)”.

Maksymalna wysokość płotu

W przypadku okapów i gzymsów odległości nie mogą być mniejsze niż odpowiednio 2,2 m albo 3,2 m. Natomiast, zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane ogrodzenia niższe niż 2,2 m nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane (co do zasady staroście). Maksymalna wysokość płotu może być również uregulowana wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na tym terenie i w niektórych miejscach może wynosić zaledwie 120 cm.

Pozostałe wymienione przez Pana elementy konstrukcyjne, tj. wysokość (grubość?) konstrukcji optycznej izolacji zbudowanej na tym tarasie oraz materiały budowlane do budowy wypominaj przez Pana bariery, nie są uregulowane bezpośrednio przepisami prawa, mogą jedynie pośrednio, w jakimś stopniu, być uregulowane w rozporządzeniach wydanych na podstawie Prawa budowlanego albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zabudowanie balkonów a pozwolenie na budowę

Warto zaznaczyć, że w opisany przez Pana stanie faktycznym tak daleko idącą inwestycja polegająca na zabudowa 2 balkonów, ich połączeniu oraz dobudowanie tarasu może wymagać uzyskania przez Pana sąsiada pozwolenia na budowę. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji to przebudowa (art. 3 pkt 7a).

Z rozbudową mamy zatem do czynienia w przypadku zmiany, innych poza wysokością, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego jak kubatura, powierzchnia zabudowy, jego długość czy szerokość. Rozbudową będzie zatem powiększenie istniejącego obiektu budowlanego o taki stanowiący charakterystyczny parametr budynku element techniczny, który stanowi (zewnętrzną) część obiektu budowlanego. Prawo budowlane w tym zakresie jest nie jednoznaczne. W przypadku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę Pana zgoda będzie potrzebna, jeśli obszar oddziaływania budynku obejmie Pana działkę. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy odległość między tarasem lub balkonem a Pana terenem jest mniejsza niż 1,5 metra. Wówczas może Pan zostać uznany za stronę w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, co pozwoliłoby Panu wpłynąć na wynik postępowania, a tym samym mógłby Pan skuteczniej bronić swoich praw. Jeżeli ma Pan wątpliwości co do legalności i prawidłowości projektu i konstrukcji, to może Pan złożyć wniosek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »