Zmiany w budynku do 35m2 po zgłoszeniu prac budowlanych

Postawiliśmy z żoną budynek gospodarczy o powierzchni 35m2 na zgłoszenie. W trakcie budowy wykonawca zaproponował nam dobudowanie zadaszonego tarasu (łącznie wyszłoby 46 m2) i wyraziliśmy zgodę. Jak to rozwiązać zgodnie z prawem? Taras i budynek już stoją, zgłoszenie jest tylko na budynek gospodarczy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiany w budynku do 35m2 po zgłoszeniu prac budowlanych

Możliwość zmiany zgłoszenia

Możliwość zmiany zgłoszenia nie jest niestety tak oczywista jak możliwość zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy art. 36a Prawa budowlanego dotyczą robót budowlanych jeszcze niezrealizowanych. Ustawodawca, tak jak w przypadku odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, rozróżnia istotne i nieistotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem niektórych rodzajów budów lub przebudowy oraz instalowania, wymienionych w art. 36a ust. 1a Prawa budowlanego. Ustawodawca wymienił:

  • zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4,
  • lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a),
  • oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d).

Tak jak w przypadku odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie ma żadnego znaczenia, czy potrzeba wprowadzenia zmian jest zależna, czy niezależna od woli inwestora.

Odstąpienie od warunków zgłoszenia budowy

W związku z pewnymi rozbieżnościami w orzecznictwie trudno było jednoznacznie stwierdzić, czy w przypadku odstąpienia od warunków zgłoszenia budowy mają zastosowanie przepisy o likwidacji samowoli budowlanej zawarte w art. 49b Prawa budowlanego, czy też w art. 50 i 51. Z uzasadnienia wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie wynikają pewne wskazówki:

1. „w razie ustalenia, że wybudowano inny obiekt niż określony w zgłoszeniu, zastosowanie znajdzie tryb z art. 49b Prawa budowlanego;

2. w razie ustalenia, że wybudowano taki obiekt, jak określono w zgłoszeniu, ale z istotnymi odstępstwami od zgłoszenia, możliwe będzie prowadzenie postępowania legalizacyjnego na podstawie art. 50 ust. 1 i art 51 Prawa budowlanego;

3. w sytuacji ustalenia, że prowadzono roboty budowlane na podstawie zgłoszenia, gdy tymczasem dla ich wykonania wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepis art. 50 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 51 Prawa budowlanego”.

Należy więc ponownie dokonać zgłoszenia i przedstawić dokumentację zamienną – zagospodarowanie działki, szkic budynku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »