Zabudowa bliźniacza, przepisy

• Autor: Agata Alberska

Posiadam dom piętrowy, jednorodzinny o zabudowie bliźniaczej. Mój sąsiad kilka lat temu dostawił jedną kondygnację, przyłączając się do ściany mojego domu i na kilka lat budowę wstrzymał. Obecnie na jego wniosek wszczęto postępowanie w sprawie rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Według nowego projektu ma to być dom wyższy od mojego. Czy Prawo budowlane na to zezwala? Nadmieniam, że w takim przypadku ścieki z dachu sąsiada będą spływały na moją ścianę, tym samym niszcząc mój dom. Czy sąsiad nie ma obowiązku zadaszenia swojego domu na wysokości mojego dachu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabudowa bliźniacza, przepisy

Zezwolenia na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych

Akty prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami)

2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.; „Rozporządzenie”)

Jeśli nie ma planu miejscowego albo nie zawiera on zapisów pozwalających na podwyższenie budynku, nadbudowa domu przy granicy w taki sposób, aby przewyższał on drugą część bliźniaka, będzie możliwa dopiero po uzyskaniu zezwolenia na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych. Zezwolenia takie wydaje organ, który udziela pozwolenia na budowę (starosta powiatowy), po uzyskaniu zgody ministra infrastruktury. Trzeba jednak złożyć w tej sprawie wniosek z uzasadnieniem.

Przede wszystkim musimy pamiętać, że w świetle Prawa budowlanego nadbudowa jest traktowana na równi z budową. Prawo budowlane stanowi bowiem, iż ilekroć w ustawie jest mowa o budowie, należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego. Przepisy prawne odnoszące się do budowy, będą zatem również dotyczyć nadbudowy.

Rozporządzenia w zabudowie bliźniaczej

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273 rozporządzenia, dopuszcza się nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną (a więc w odległości 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy lub 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy), o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych.

Ze względu na dobrosąsiedztwo należy pamiętać o przesłanianiu i ograniczeniu nasłonecznienia budynku sąsiada. Należy zbadać te parametry, żeby uniknąć oprotestowania naszej inwestycji przez sąsiada. Sposób określania tych wskaźników opisuje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Inwentaryzacja budowlana na podstawie pomiarów w naturze

Projekt przebudowy domu powinien być poprzedzony wykonaniem inwentaryzacji budowlanej na podstawie pomiarów w naturze. Każdy przebudowywany budynek powinien dodatkowo zawierać opinię i ocenę stanu technicznego, a sam projekt musi być opracowywany w większej skali niż standardowy projekt, mianowicie w skali 1:50.

Odpowiadając na pytanie – sąsiad powinien otrzymać zezwolenie na dostawienie się, w którym określa się, w jakim terminie nastąpi budowa. Po uzyskaniu zezwolenia będzie on mógł dobudować się do Pana budynku jedynie w zakresie jego gabarytów tj. wysokości.

Sąsiadujące ze sobą budynki powinny mieć zbliżoną wysokość i długość, nie ma jednak wymogu, aby były to lustrzane odbicia tego samego projektu. Nie muszą też być realizowane według jednolitej koncepcji architektonicznej. W świetle obowiązujących przepisów można się dobudować do ściany budynku sąsiada na całej jej długości i wysokości. Wymiary jednego budynku wyznaczają wielkość drugiego segmentu – nowy dom nie powinien być większy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Agata Alberska

O autorze: Agata Alberska

Prawnik, ukończyła aplikację radcowską w Warszawie a także studia i studium podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się głównie w prawie autorskim oraz własności intelektualnej a także prawie nowych technologii. Ma za sobą doświadczenie wyniesione m.in. z pracy w kancelarii prawnej i dziale prawnym TVN S.A.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »