Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usytuowanie budynku o 20 cm wyżej niż było określone w projekcie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-22

Wybudowałem dom jednorodzinny, budowa jest już zakończona zostało to zgłoszone do PINB, który nie miał zastrzeżeń i formalnie już mieszkam. Ostatnio zrobiłem podjazd do garaży, co nie spodobało się sąsiadowi, gdyż jego działka jest ok. 40 cm niżej od mojej. Podjazdy są tak wyprofilowane, że woda mu nie spływa – spływa na środek mojej działki i go nie zalewam. Jednak w trakcie pomiarów wychodzi, że sam budynek jest 20 cm wyżej od ustalonego w projekcie. Najprawdopodobniej sąsiad zgłosi to. Co mogę zrobić, jakie kary mi grożą, czy muszę robić legalizację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Usytuowanie budynku o 20 cm wyżej niż było określone w projekcie

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z treścią art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Przepis ten zatem wprowadza zasadę, iż odejście przez inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskania decyzji o zmianie tego pozwolenia. Należy zatem przyjmować, że inwestor realizując dany obiekt związany jest treścią decyzji zatwierdzającej konkretny projekt budowlany obiektu. Nie może w sposób swobodny wprowadzać innych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych niż to przewiduje projekt. Działanie takie wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji administracyjnej, niż nastąpi sytuacja istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Odstępstwo od zasady wprowadzania zmian w budynku po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę zawiera przywołany już ust. 5 art. 36a Prawa budowlanego. Przepis ten, posługując się wyrażeniem „nieistotnego” odstąpienia, pozwala dokonać oceny stopnia tego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, a mianowicie czy wprowadzone przeróbki są znaczące i z tego względu wymagają dokonania zmiany projektu, czy też ich zakres i charakter w żaden sposób nie zaszkodzi zrealizowanej już częściowo inwestycji.

Jakie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę można uznać za nieistotne?

Mianowicie ust. 5 art. 36a stanowi, iż „nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi”.

Należy zatem przyjąć, iż w art. 36a ust. 5 wymieniono przypadki, kiedy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest istotne. Należy jednak dodać, iż przepis ten nie definiuje przypadków istotnego odstąpienia w sposób wyczerpujący, pozostawiając rozstrzygnięcie właściwemu organowi w ramach uznania administracyjnego. Zatem kwalifikacja stopnia odstąpienia musi wynikać z wszechstronnego i dogłębnego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy.

Podniesienie poziomu zero budynku

Samo podniesienie poziomu zero nie zawsze jest uznawane za istotne odstępstwo, ale zwiększenie kubatury budynku – już niewątpliwie tak.

Jednak proszę się nie martwić na zapas. Jeśli PINB stwierdzi, że odstępstwo było istotne, w takiej sytuacji nałoży na inwestora obowiązek przedłożenia projektu zamiennego (zgodnego z tym, co zostało wybudowane). Po zatwierdzeniu takiego projektu (stwierdzeniu, że jest zgodny z przepisami) będzie trzeba dodatkowo uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odległość okna od granicy z działką leśną

Na działce rekreacyjnej budowlano-leśnej stoi dom rekreacyjny. W pozwoleniu na budowę wykazano ganek, lecz nie zatwierdzono go w inwentaryzacji...

 

Jak podzielić budynek na lokale mieszkalne?

Jak podzielić budynek na 12 samodzielnych lokali mieszkalnych (oczywiście jest techniczna możliwość samodzielnego użytkowania każdego lokalu z osobna)...

 

Izolacja ściany w domu typu bliźniak

Posiadamy dom wybudowany w latach 70. w miejsce starego domu. Gdy został wybudowany nowy, stary był oczywiście nadal niejako doklejony do niego...

 

W granicy sąsiad wybudował budynek mieszkalny zamiast gospodarczego, co robić?

Czy można powstrzymać procedurę adaptacji budynku gospodarczego na budynek mieszkalny, który został wybudowany przy granicy mojej działki? Chodzi...

 

Budowa domu na działce leśnej

Budowa domu na działce leśnej

Interesuje mnie kwestia budowy domu jednorodzinnego na działce, która w ewidencji jest oznaczona jako las. W gminie nie ma miejscowego planu...

Zamiana budynku gospodarczego na mieszkalny

Z budynku gospodarczego, dotykającego ścianą domu rodziców, zrobiliśmy budynek mieszkalny, w którym była już woda i prąd. Gaz pociągnęliśmy od...

 

Dostosowanie klatki i podjazdu dla niepełnosprawnego mieszkańca wspólnoty

Od roku jeżdżę na wózku inwalidzkim, ale jestem osobą czynną zawodowo. Problem sprawiają mi schody w naszym budynku (mieszkam na II piętrze). Mamy...