Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabudowa kubaturowa

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-10-03

Mam działkę rolną. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który przesyłam w załączeniu do pytania) wynika zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej. Czy jest możliwe postawienie tam czegokolwiek co umożliwi zamieszkanie? Co oznacza pojęcie „zabudowa kubaturowa”?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa Budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa:

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu zamiaru budowy, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Inwestor, który zamierza wybudować jeden z wymienionych wyżej obiektów, powinien jednak w każdym przypadku zgłosić właściwemu organowi zamiar jego budowy. W następstwie zgłoszenia organ może w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wnieść sprzeciw (art. 30 ust. 1 pkt 1, ust. 5 Prawa Budowlanego).

W szczególności organ wnosi sprzeciw, jeżeli w świetle art. 30 ust. 6 Prawa Budowlanego budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast, jak wynika z przesłanego przez Pana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach terenu rolnego w Pana wsi zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Uchwała nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem „zabudowa kubaturowa”. Brak też definicji tego pojęcia w przepisach prawa. Niemniej jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 14 lutego 2014 r., II SA/Kr 1527/13, wskazał, że obiekty kubaturowe to wszelkie budynki i inne obiekty budowlane, którym można przypisać parametr objętości. Biorąc pod uwagę interpretację przedstawioną w wyroku, należy wskazać, że pojęcie „zabudowy kubaturowej” obejmuje również tymczasowe obiekty budowlane.

Reasumując, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza budowę nie tylko budynków mieszkalnych, letniskowo-gospodarczych, ale także tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak tzw. domki holenderskie lub przyczepy mieszkalne – nawet zarejestrowane jako pojazd mechaniczny (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 8 kwietnia 2015 r., II SA/Kr 121/15; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2015 r., II OSK 408/15).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »