Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki, na której jest staw

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-11-26

Chcę kupić działkę, na której jest staw. W planie zagospodarowania jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Problem w tym, że stawu nie ma ujętego na mapach geodezyjnych i obawiam się, że jest to samowola budowlana. Staw został wykopany prawie 20 lat temu. Dodam jeszcze, że w okolicy jest mnóstwo takich stawów. Jak bezpiecznie kupić taką nieruchomość? Czy obecny właściciel powinien wystąpić o legalizację stawu?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat
Wszystko jest tak, jak być powinno - SUPER!!
Grażyna, 60 lat, Asystent Prezesa
Moim zdaniem, po ustawie z 2013r. każdy ruch na rynku nieruchomości wymaga opieki prawno-podatkowej, a co najmniej konsultacji. Szukałem tej pomocy długo i z różnym skutkiem, Znalazłem ją w eporady24. Bardzo się cieszę.
Sławomir, 59 lat
Jestem zadowolony z porady.
Zbigniew
Polecam wszystkim co potrzebują szybkiej i profesjonalnej Pomocy Prawniczej. 
Edyta
Porada udzielona szybko oraz w bardzo przystępny sposób.
Agnieszka
Bardzo obszerna i wyczerpująca odpowiedz ale czekałem na nią dłużej niż 24 godziny.
Mirosław, 50 lat
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Po raz kolejny korzystam z Państwa porad i zawsze, tak jak tym razem, są profesjonalne rzeczowe i zrozumiałe. Nigdzie nie otrzymałam tak wyczerpujących informacji, które wyjaśniły moje wątpliwości. Jeśli będzie taka potrzeba, z pewnością poproszę Państwa o pomoc i będę polecać Państwa usługi moim znajomym! 
Zofia
Bardzo dziękuję za całą pomoc! 
Anna
Ważny element jest taki,że można zadawać wiele pytań w trakcie sprawy,za które nie trzeba dopłacać,wszystko jest w cenie. Kompetentni prawnicy,służący pomocą swoją wiedzą i doświadczeniem.
Marcin
Wszystko jest OK
Wojciech, 31 lat, Kierownik
Już korzystałem wcześniej i belek zadowolony.
Adam, 73 lata, Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Szybko udzielona odpowiedź, rzeczowo i zrozumiałe. Przystępna cena. Zdecydowanie polecam.
Monika, ekonomista, 44 lata
Opinia prawna była bardzo pomocna i szczegółowa.
Andrzej
Bardzo kompleksowa porada. Prawnik wykazał się wiedzą i cierpliwością odpowiadając na liczne pytania dodatkowe. 
Adam
zacytowane przepisy i bardzo klarowne wyjaśnienie
Zbigniew, 55 lat
Odpowiedź wyczerpująca, dziękuję
Kamila, 46 lat
Bardzo szybka i profesjonalna pomoc.
Piotr
Dziękuję za tak rzetelną i wyczerpującą odpowiedź na moje zapytanie. Jestem bardzo zadowolona z szybkiej odpowiedzi. Wystawiam najwyższą ocenę.
Elżbieta, emeryt, 62 lata

Z opisu wynika, iż chce Pan zakupić nieruchomość, na której znajduje się staw, który może być samowolą budowlaną.

Musi Pan wiedzieć, że jeśli jest to faktycznie samowola – to Pan jako właściciel będzie odpowiadał za jej legalizację lub doprowadzenie działki do stanu zgodnego z prawem, tj. zasypania stawu.

Nie zawsze jednak staw musi stanowić samowolę. Nadto, jeśli już, to do uregulowania będą dwie procedury – z prawa budowlanego i prawa wodnego.

Co do zasady, zgodnie z art. 28 ustawy – Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli PINB stwierdzi naruszenie tego artykułu przez fakt wykonywania robót budowlanych polegających na wybudowaniu zbiornika wodnego – stawu bez takiego pozwolenia, będzie zobligowany przeprowadzić postępowanie w oparciu o przepisy art. 48 ustawy – Prawo budowlane.

W trakcie tego postępowania, zgodnie z procedurą przewidzianą w takich przypadkach, organ wydaje postanowienie w oparciu o art. 48 ust. 3 ww. ustawy, nakładające określone obowiązki. Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których w ust. 3 traktuje się, jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. W rozpatrywanym przypadku, w wyniku spełnienia nałożonego na inwestora obowiązku, organ prowadzi postępowanie zgodnie z art. 49 ust. 1 ww. ustawy, z którego wynika, że organ po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli przedłożone dokumenty spełniają warunki ustawy, to organ zobowiązany jest do ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej.

Na gruncie powołanych wyżej przepisów w orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażono pogląd, że utworzony przez człowieka – poprzez pogłębienie obniżenia terenu – zbiornik wodny, niezależnie od tego, czy będzie ziemnym stawem rybnym, czy też będzie służył celom rekreacyjno-wypoczynkowym będzie budowlą o charakterze hydrotechnicznym (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2003 r, sygn. akt SA/Bk 1530/02; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 1105/05, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.gov.pl).

Również w wyroku z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt II OSK 1077/12 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.gov.pl) Naczelny Sąd Administracyjny do budowli zaliczył staw będący zbiornikiem w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane. Z kolei w wyroku z dnia 7 maja 2001 r., sygn. akt II SA/Łd 418/00, sąd ten stwierdził, że budowa zbiornika wodnego (stawu) jest budowlą, której realizacja bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną w świetle art. 48 ustawy – Prawo budowlane. Podobne stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zajął w wyroku z dnia 19 czerwca 2000 r., sygn. akt II SA/Ka 1834/99 (oba wyroki dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.gov.pl).

Prowadzenie postępowania legalizacyjnego na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne w związku z brakiem pozwolenia wodnoprawnego nie wyklucza prowadzenia postępowania legalizacyjnego na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane w związku z brakiem pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, przepisy ww. ustawy nie naruszają przepisów ustawy – Prawo wodne w odniesieniu do urządzeń wodnych. Zastosowanie przez ustawodawcę rozwiązanie powoduje, że w stosunku do urządzeń wodnych stosuje się zarówno przepisy prawa wodnego i prawa budowlanego. Zatem spełnienie wymogów wynikających z prawa budowlanego (np. uzyskanie pozwolenia na budowę urządzenia wodnego) co do zasady, musi być połączone z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. W kwestii stosunku przepisów prawa budowlanego i prawa wodnego aktualność zachowuje linia orzecznicza przyjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 maja 2002 r., sygn. akt IV SA 1752/00 (ONSA z 2003 r., nr 4 poz. 131).

W świetle przepisu art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane zbiorniki zostały zaliczone do budowli, tj. do obiektów budowlanych. Mimo że ustawodawca wśród przykładów budowli wymienia ogólnie „zbiorniki” nie ulega wątpliwości, że wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne są też budowlami, jeżeli są efektem robót budowlanych. Zbiornik wodny jest bowiem budowlą hydrotechniczną i ziemną. Z uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostały jedynie przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2.

Nadto w myśl art. 29 ust. 2 pkt 9 lit. a i b ustawy – Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymagało wykonanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem ziemnych stawów hodowlanych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin. W świetle zaś art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) zbiorniki wodne zostały zaliczone do urządzeń melioracji wodnych podstawowych (a nie szczegółowych, wymienionych w art. 73 ust. 1 tej ustawy), o ile służą celom, o których mowa w art. 70 ust. 1, tj. regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przez powodziami.

Jak Pan widzi – jeśli udowodni się, że staw służy regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przez powodziami – nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a wykopanie stawu nie stanowi samowoli.

Jeśli chodzi o opłatę legalizacyjną, to biorąc pod uwagę treść art. 59f ust. 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane oraz przyjmując, że przedmiotową budowlę – zbiornik wodny należy zakwalifikować do XXIV kategorii obiektów budowlanych, dla których współczynnik (k) wynosi 9, zaś współczynnik (w) wynosi 1 – stawka opłaty (s), zgodnie z art. 59f ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, wynosi 500 zł.

Jeśli chce Pan kupić działkę i mieć pewność – sprzedający powinien zgłosić fakt istnienia stawu, czy legalizacji, jeśli była to samowola.

Może Pan także żądać od sprzedającego zapewnienia, że nie jest to samowola i w razie zaistnienia ze strony PINB obowiązku zapłaty opłaty legalizacyjnej – żądać jej zwrotu od sprzedającego, albo od razu obniżyć wartość nieruchomości o koszty legalizacji stawu.

Oczywiście najlepiej i najbezpieczniej byłoby, gdyby sprzedający uregulował tę kwestię z PINB.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Uregulowanie stanu prawnego starego domu

Nieruchomość wpisana jest w starej księdze wieczystej na nieżyjących od lat pradziadków. Przez lata spadek przechodził na kolejne osoby, obecnie spadkobierców jest 20 osób. W budynku mieszkają 3 rodziny, m.in. moja. Dom jest stary. Zależy mi na uregulowaniu jego stanu prawnego. Nie wiem, jak się za to zabrać, i co robić. Proszę o podpowiedź.

Badanie przewodów kominowych w obiekcie

Czy jeżeli badanie przewodów kominowych w obiekcie odbyło się np. w dniu 1.07.2017 r. to kolejne powinno odbyć się do dnia 1.07.2018 r., czy wystarczy, że odbędzie się w 2018 r., obojętnie w którym miesiącu nawet po 1.07.2018 r.? Mam rozbieżną interpretację art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego i proszę o pomoc w tym zakresie.

Anulowanie upoważnienia do prowadzenia budowy

Moi rodzice mają upoważnienie do prowadzenia budowy w Polsce, ja mieszkam za granicą. Nie informują mnie, co kupują i co robią na budowie, a dodatkowo okazało się, że faktury są na nich i nawet jak wysyłam pieniądze, żadna faktura nie jest na mnie. Jak mogę anulować pełnomocnictwo i czy mogę to zrobić, nie będąc w Polsce? Dodatkowo żądają zwrotu pieniędzy za faktury!

Udostępnianie wypisów z rejestru gruntów

Czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci elektronicznej według stawek lp. 13 tabela nr 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? Jeżeli nie, to czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci plików *.swde lub *.gml przy założeniu, że istnieje taka możliwość techniczna? Jeżeli nie, to czy organ ma prawo odmówić udostępnienia tych danych w takiej właśnie postaci?

Jak sprawdzić jakie gmina ma plany wobec działki przed zakupem?

Jestem zainteresowany zakupem działki pod budowę domu, jednak dowiedziałem się, że według planu zagospodarowania terenu na jednej połowie działki można budować, natomiast przez drugą część przechodzi pas przeznaczony na teren komunikacji drogowej, prawdopodobnie ścieżki rowerowej. Czy w chwili obecnej jest możliwość sprawdzenia, jakie gmina na plany wobec tej działki? Czy jeśli kupię tę działkę, to czy w przyszłości mogę mieć problem ze swobodnym dysponowaniem tym terenem? Czy gmina może przywłaszczyć sobie część działki?

Czy sąsiad miał prawo przesłać zdjęcia mojej wiaty do nadzoru budowlanego?

Sąsiad zrobił zdjęcia mojej wiaty i wraz ze zdjęciem auta wysłał do nadzoru budowlanego, wnosząc skargę, iż jest to samowola budowlana. Czy mógł te zdjęcia zrobić i upowszechnić, wysyłając do nadzoru budowlanego?

Rura wodociągowa uniemożliwiająca zabudowę działki

Przez moją niewielką działkę przebiega rurociąg wodny zbudowany w latach 70-tych, kiedy należała ona jeszcze do moich rodziców. Po podziale ich majątku w 1994 r. to mnie przypadła ta działka. Chciałbym, aby firma wodociągowa zmniejszyła strefę wyłączenia spod zabudowy, gdyż obecnie strefa ta ma 8 m po każdej stronie rury (długość rury na działce to 33 m). Na jakiej podstawie została ustalona szerokość tej strefy i czy można liczyć na jej zmniejszenie, gdyż wpływa to na możliwość zabudowy działki? Nie zamierzam dochodzić żadnych odpłatności od przedsiębiorcy wodociągowego, ale zależy mi na zawężeniu obszaru wyłączenia spod zabudowy. Jak z nimi pertraktować?Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »