Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrażenie zgody na budowę szopy przy granicy ale sąsiad postawił ją bliżej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-17

Mój syn jest właścicielem działki. Sąsiad poprosił o wyrażenie zgody na pobudowanie szopy drewnianej w odległości 120 cm od granicy działki. Syn wyraził zgodę i podpisał pismo, które było napisane odręcznie przez sąsiada. Po przyjeździe na działkę stwierdziłam, że szopa jest w odległości 40–50 cm od granicy działki. Poprosiłam sąsiada o kopię pisma, jednak do dzisiaj jej nie otrzymałam. W międzyczasie ktoś wyciął na naszej działce stare drzewa. Obawiamy się, czy sąsiad nie dopisał czegoś do tej odręcznie spisanej umowy. Jak możemy ją wyegzekwować i walczyć o swoje prawa?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Fizycznie ani prawnie nie ma Pani możliwości wyegzekwowania pisma od sąsiada. Ale może Pani zawiadomić PINB o postawieniu budynku niezgodnie z przepisami prawa, z naruszeniem warunków technicznych, i żądać uznania Panią jako strony w procesie legalizacji budowy.

 

Zacznę od tego, że zgoda sąsiada nie jest absolutnie potrzebna do postawienia budynku przy granicy z działką z sąsiednią.

 

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się:

  1. w pkt 1 sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednia działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m;
  2. w pkt 2 sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej;
  3. w pkt 3 rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego (już) w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W § 12 ww. rozporządzenia zostały określone warunki sytuowania budynków w stosunku do granicy z działką sąsiednią, mające na celu zapewnienie podstawowych warunków użytkowych i bezpieczeństwa w zabudowie, w korelacji do innych przepisów rozporządzenia, dotyczących oświetlenia dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (§ 13) i nasłonecznienia określonych pomieszczeń (§ 60) oraz bezpieczeństwa pożarowego (§ 271 i 273), z uwzględnieniem prawidłowości zabudowy danej działki oraz obszaru jej oddziaływania na teren działek sąsiednich.

 

Przepis § 12 ust. 3 pkt 1 powyższego rozporządzenia reguluje możliwość budowy „sytuowania” nowego budynku na działce o szerokości mniejszej niż 16 m, natomiast § 12 ust. 3 pkt 3 tego rozporządzenia reguluje rozbudowę i nadbudowę, które mogą być prowadzone zarówno na działkach szerokich jak i na działkach, które mają szerokość mniejszą niż 16 m.

 

Koniecznym warunkiem rozbudowy już istniejącego na danej działce budynku, który usytuowany jest w granicy działki, jest to, żeby na skutek rozbudowy nie nastąpiła zmiana jego wymiarów, w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki oraz braku możliwości nadbudowy budynku położonego w zbliżeniu do granicy o dowolną ilość kondygnacji.

 

Jeśli sąsiad dysponuje tą zgodą, to być może złożył ją przy zgłoszeniu budowy, jeśli takowa było zgłaszane, jeśli nie – z pewnością będzie próbował się ratować tą zgodą – więc złoży ją do akt sprawy.

 

Jeśli ma Pani obawy, to takiego pisma napisanego odręcznie, cokolwiek bym tam nie dopisał, raczej nie ma gdzie wykorzystać i prawnie jakkolwiek zaszkodzić synowi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »