Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrażenie zgody na budowę szopy przy granicy ale sąsiad postawił ją bliżej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-17

Mój syn jest właścicielem działki. Sąsiad poprosił o wyrażenie zgody na pobudowanie szopy drewnianej w odległości 120 cm od granicy działki. Syn wyraził zgodę i podpisał pismo, które było napisane odręcznie przez sąsiada. Po przyjeździe na działkę stwierdziłam, że szopa jest w odległości 40–50 cm od granicy działki. Poprosiłam sąsiada o kopię pisma, jednak do dzisiaj jej nie otrzymałam. W międzyczasie ktoś wyciął na naszej działce stare drzewa. Obawiamy się, czy sąsiad nie dopisał czegoś do tej odręcznie spisanej umowy. Jak możemy ją wyegzekwować i walczyć o swoje prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fizycznie ani prawnie nie ma Pani możliwości wyegzekwowania pisma od sąsiada. Ale może Pani zawiadomić PINB o postawieniu budynku niezgodnie z przepisami prawa, z naruszeniem warunków technicznych, i żądać uznania Panią jako strony w procesie legalizacji budowy.

 

Zacznę od tego, że zgoda sąsiada nie jest absolutnie potrzebna do postawienia budynku przy granicy z działką z sąsiednią.

 

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się:

  1. w pkt 1 sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednia działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m;
  2. w pkt 2 sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej;
  3. w pkt 3 rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego (już) w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych.

 

W § 12 ww. rozporządzenia zostały określone warunki sytuowania budynków w stosunku do granicy z działką sąsiednią, mające na celu zapewnienie podstawowych warunków użytkowych i bezpieczeństwa w zabudowie, w korelacji do innych przepisów rozporządzenia, dotyczących oświetlenia dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (§ 13) i nasłonecznienia określonych pomieszczeń (§ 60) oraz bezpieczeństwa pożarowego (§ 271 i 273), z uwzględnieniem prawidłowości zabudowy danej działki oraz obszaru jej oddziaływania na teren działek sąsiednich.

 

Przepis § 12 ust. 3 pkt 1 powyższego rozporządzenia reguluje możliwość budowy „sytuowania” nowego budynku na działce o szerokości mniejszej niż 16 m, natomiast § 12 ust. 3 pkt 3 tego rozporządzenia reguluje rozbudowę i nadbudowę, które mogą być prowadzone zarówno na działkach szerokich jak i na działkach, które mają szerokość mniejszą niż 16 m.

 

Koniecznym warunkiem rozbudowy już istniejącego na danej działce budynku, który usytuowany jest w granicy działki, jest to, żeby na skutek rozbudowy nie nastąpiła zmiana jego wymiarów, w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki oraz braku możliwości nadbudowy budynku położonego w zbliżeniu do granicy o dowolną ilość kondygnacji.

 

Jeśli sąsiad dysponuje tą zgodą, to być może złożył ją przy zgłoszeniu budowy, jeśli takowa było zgłaszane, jeśli nie – z pewnością będzie próbował się ratować tą zgodą – więc złoży ją do akt sprawy.

 

Jeśli ma Pani obawy, to takiego pisma napisanego odręcznie, cokolwiek bym tam nie dopisał, raczej nie ma gdzie wykorzystać i prawnie jakkolwiek zaszkodzić synowi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Problem z ogrodzeniem na obszarze Natura 2000

Kupiłem działkę rolną na terenie Natura 2000. Ogrodziłem ją: siatka 150 cm + słupki metalowe bez podmurówki. Zostałem oskarżony przez...

 

Użytkowanie zadaszonej wiaty postawionej na granicy z sąsiadem

Jestem osobą niepełnosprawną i mieszkam w domu jednorodzinnym. Mam wiatę zadaszoną postawioną na granicy z sąsiadem. Czy mogę tam garażować...

 

Postawienie domku letniskowego na działce będącej terenem zalewowym

Ponad 20 lat temu kupiłem działkę rekreacyjną nad niewielką rzeczką. Obecnie chciałbym postawić tam domek letniskowy, a okazało się, że obecnie...

 

Jak zablokować budowę domku narzędziowego z drewutnią przy granicy działki?

Sąsiad chce postawić domek narzędziowy z drewutnią (całość 4 m x 2,5 m), nietrwale związany z gruntem, wzdłuż wspólnego ze mną...

 

Czy składzik na drewno można postawić przy granicy działki?

Moją działkę otacza płot z drewnianych sztachet o wys. 2,1 m. Chciałabym przy płocie składować drewno opałowe do wysokości ok. 1,8 m...

 

Garaż niespełniający wymogów odległości od granicy

Dopinam transakcję kupna domu. Sprzedający pokazał mi projekt garażu, który został wybudowany przed laty w odległości 20 cm od budynku gospodarczego...

 

Dobudowa ganku przy domu

Planuję dobudować ganek przy domu o powierzchni 12 m 2 – 1,5 m od granicy z sąsiadem. Byłby to ganek o konstrukcji...