Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użytkowanie zadaszonej wiaty postawionej na granicy z sąsiadem

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-08-22

Jestem osobą niepełnosprawną i mieszkam w domu jednorodzinnym. Mam wiatę zadaszoną postawioną na granicy z sąsiadem. Czy mogę tam garażować samochód? Proszę o komentarz bo sąsiad nie pozwala mi tam trzymać samochodu. Czy ma prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem jest bardziej złożony, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Zasadniczo wiata do 50 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę, nie dotyczą jej także przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, także nie reguluje się odległości wiat, zwłaszcza jeśli nie posiadają ścian, od innych budynków czy granic działki. Niestety w momencie, kiedy wiata zostaje zagospodarowana na przechowywanie samochodu, staje się wyznaczonym miejscem postojowym, co do którego Rozporządzenie wyznacza już szczegółowe warunki usytuowania.

Co ciekawsze, w sytuacji, gdy na prywatnej posesji nie wyznaczono miejsc parkingowych, samochód może być parkowany w dowolny sposób, czyli nawet pod oknem sąsiada. Jeśli jednak miejsca są wyznaczane, w konkretnym przypadku przez zadaszenie wiaty, muszą spełniać określone w rozporządzeniu warunki. Zapisy paragrafu 19 rozporządzenia dotyczą zarówno zabudowy wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej. Zgodnie z ustępem 2 tego przepisu stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wyłącznie w przypadku samochodów osobowych. Zgodnie z ust. 4 zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce. Ten wyjątek nie dotyczy Pani sytuacji. Niestety. Ma Pani miejsce zadaszone, a poza tym nie wspomina Pani o parkingu na sąsiedniej działce. Rzeczywiście paragraf 20 rozporządzenia stanowi, że stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Sugeruje to, że w Pani przypadku przepis ten znajdzie zastosowanie. Problemem staje się jednak odpowiednie oznakowanie miejsca. Samo Rozporządzenie nie określa, o jakie oznaczenie chodzi. Odpowiednie, czyli takie, z którego jednoznacznie wynika, że parkuje tam osoba niepełnosprawna.

Przepis nie wyłącza tutaj zabudowy jednorodzinnej z powyższego obowiązku. Co do odpowiedniego oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, to kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz 2181 z późn. Zm.). Tyle tylko, że to rozporządzenie dotyczy dróg publicznych. Nie obejmuje oznakowań na drogach czy działkach prywatnych. Nie ma zatem żadnej konkretnej formy działania, organu, który udzieli Pani pozwolenia na oznakowanie wiaty.

Paragraf 19 ust. 2 mówi o odległościach miejsc postojowych od granic działek a jego ust. 1 dotyczy okien budynków mieszkalnych. Wynika z tego, ze miejsca postojowe musza być usytuowane co najmniej 3 metry od granicy działki oraz co najmniej 7 metrów od okien sąsiedniego budynku mieszkalnego. Paragraf 20 rozporządzenia dotyczy jedynie wyłączenia odległości d okien budynków a nie od działki. Z tego należy rozumieć, że odległość od granicy sąsiedniej działki musi zostać zachowana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ogrodzenie z płyt betonowych o wysokości 2,5 m

Sąsiad postawił ogrodzenie międzysąsiedzkie z płyt betonowych o wysokości 2,5 m bez porozumienia ze mną. Ogrodzenie zacienia ogród oraz cześć...

 

Ogrodzenie działki wraz z rowem melioracyjnym

Przy mojej działce budowlanej od strony prawej przebiega rów melioracyjny. W 2012 r. otrzymałem zgodę od spółki wodnej na częściowe zarurowanie tego...

 

Żądanie naprawy płotu przez sąsiada

Posiadam działkę, która graniczy z działką, na której jest skład budowlany. Płot pomiędzy naszymi posesjami jest postawiony w granicy, jest to...

 

Przystanek autobusowy zbyt blisko ogrodzenia

Mam problem dotyczący przystanku autobusowego, która została postawiona przed ogrodzeniem mojej działki w odległości 25 cm od jej granicy. Przystanek ma...

 

Postawienie domku letniskowego na działce będącej terenem zalewowym

Ponad 20 lat temu kupiłem działkę rekreacyjną nad niewielką rzeczką. Obecnie chciałbym postawić tam domek letniskowy, a okazało się, że obecnie...

 

Jak zablokować budowę domku narzędziowego z drewutnią przy granicy działki?

Sąsiad chce postawić domek narzędziowy z drewutnią (całość 4 m x 2,5 m), nietrwale związany z gruntem, wzdłuż wspólnego ze mną...

 

Wyrażenie zgody na budowę szopy przy granicy ale sąsiad postawił ją bliżej

Mój syn jest właścicielem działki. Sąsiad poprosił o wyrażenie zgody na pobudowanie szopy drewnianej w odległości 120 cm od granicy działki. Syn...