Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-15

Sąsiedzi mają wybudowany ok. 20 lat temu dom w odległości mniejszej niż 4 m od granicy z naszą działką. W ścianie są okna. Czy jak zgłoszę to to PINB, to mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien? Dodam, że nasz dom jest nowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Zawiadomienie Państwowej inspekcji Nadzoru Budowlanego o nieprawidłowościach na działce sąsiada

Oczywiście może Pan zawiadomić PINB o nieprawidłowościach, ale należałoby najpierw sprawdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z nieprawidłowościami. Napisał Pan, że budynek postawiono ok 20 lat temu. Nie jest to dość precyzyjna data, przepisy dotyczące usytuowania budynku zmieniały się bowiem na przestrzeni lat.

W owym czasie kwestię tę regulowało rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W brzmieniu do 1998 roku:

„Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 13, § 271, § 272 ust. 4, nie wynikają inne wymagania, należy zachować odległości zabudowy od granicy z sąsiednimi działkami co najmniej:

1) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,

2) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów – 3 m.

5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej o więcej niż 0,5 m, natomiast balkony lub loggie o więcej niż 1 m.

6. Dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej bądź w odległości mniejszej od określonej w ust. 4 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy, jeżeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej) zostanie wykazana możliwość zachowania określonych w rozporządzeniu odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub zaprojektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i uzyskana pisemna zgoda jej właściciela.

Czy sąsiad mógł postawić budynek mieszkalny mniej niż cztery metry od granicy działki?

Dopuszcza się sytuowanie budynku, z zastrzeżeniem § 270 ust. 2, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej bądź w odległości mniejszej od określonej w ust. 4 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy, jeżeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej) zostanie wykazana możliwość zachowania określonych w rozporządzeniu odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub zaprojektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i uzyskana pisemna zgoda jej właściciela”.

Jak widać, nie tylko odległość jest tu wyznacznikiem, ale i inne parametry. Zasadniczo bowiem można było zbliżyć budynek na odległość mniejsza niż 4 m od granicy.

Przesunięcie granicy w wyniku prac geodezyjnych

Nadto należy ustalić, gdzie przebiegała granica. Być może przez te 20 lat, w wyniku dokładnych prac geodezyjnych, przesunęła się, co jest także niezwykle częste, i nie jest wykluczone, że wówczas budynek posadowiono prawidłowo.

Jeśli nie – PINB zapewne dokona wszczęcia postępowania w celu usunięcia naruszenia prawa. Może budynek postawiono w ramach samowoli albo niezgodnie z projektem. Nie da się jednak odpowiedzieć jednoznacznie, czy samo zgłoszenie do PINB pozwoli Panu uzyskać to, czego Pan się domaga – zamurowania okien. Jest to uzależnione od tego, czy faktycznie naruszono przepisy prawa budowlanego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wybicie drzwi w ścianie nośnej w mieszkaniu

Wybicie drzwi w ścianie nośnej w mieszkaniu

Przed zakupem mieszkania jego poprzedni współwłaściciel dokonał remontu. Obecnie jeden sąsiad napisał skargę, że jego zdaniem zmieniłem otwory okienne (to...

Zmiana budynku jednorodzinny na wielorodzinny

Czy zmiana z budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny jest zmianą sposobu użytkowania w świetle obowiązujących przepisów prawa?

 

Dobudowanie kolejnego segmentu w zabudowie szeregowej

Kilka lat temu kupiłam segment narożny na skraju działki należącej do dewelopera. Oznacza to, że ściana mojego segmentu jest jednocześnie granicą mojej...

 

Wymiana balustrady w domu wielolokalowym

Mieszkamy w domu wielolokalowym stanowiącym współwłasność. Do naszego lokalu przynależy balkon, który ma metalowe barierki z szerokimi...

 

Domy połączone ścianami a przeciekanie wody opadowej

Budynek mój i sąsiada łączą ściany, moja szczytowa, sąsiada boczna. Mój budynek jest wyższy od budynku sąsiada, w związku z tym dach...

 

Przebudowa domu bliźniaka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje jako podstawowe przeznaczenie budownictwo jednorodzinne. Mamy dom bliźniak i chcieliśmy...

 

Podział działki z rozpoczętą budową

Mam pytanie w sprawie podziału działki z rozpoczętą budową dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej. Jest dwóch współwłaścicieli. Art. 95...

 

Wymiana rur gazowych a projekt przebudowy

Wymieniłem rury gazowe w kuchni, nie zmieniając ich ułożenia (wymiana ze starych rur na nowe). Prace wykonała osoba ze stosownymi uprawnieniami....