Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Sąsiedzi mają wybudowany ok. 20 lat temu dom w odległości mniejszej niż 4 m od granicy z naszą działką. W ścianie są okna. Czy jak zgłoszę to to PINB, to mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien? Dodam, że nasz dom jest nowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Zawiadomienie Państwowej inspekcji Nadzoru Budowlanego o nieprawidłowościach na działce sąsiada

Oczywiście może Pan zawiadomić PINB o nieprawidłowościach, ale należałoby najpierw sprawdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z nieprawidłowościami. Napisał Pan, że budynek postawiono ok 20 lat temu. Nie jest to dość precyzyjna data, przepisy dotyczące usytuowania budynku zmieniały się bowiem na przestrzeni lat.

W owym czasie kwestię tę regulowało rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W brzmieniu do 1998 roku:

„Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 13, § 271, § 272 ust. 4, nie wynikają inne wymagania, należy zachować odległości zabudowy od granicy z sąsiednimi działkami co najmniej:

1) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,

2) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów – 3 m.

5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej o więcej niż 0,5 m, natomiast balkony lub loggie o więcej niż 1 m.

6. Dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej bądź w odległości mniejszej od określonej w ust. 4 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy, jeżeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej) zostanie wykazana możliwość zachowania określonych w rozporządzeniu odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub zaprojektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i uzyskana pisemna zgoda jej właściciela.

Zobacz też: Czy geodeta musi powiadomić sąsiadów

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy sąsiad mógł postawić budynek mieszkalny mniej niż cztery metry od granicy działki?

Dopuszcza się sytuowanie budynku, z zastrzeżeniem § 270 ust. 2, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej bądź w odległości mniejszej od określonej w ust. 4 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy, jeżeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej) zostanie wykazana możliwość zachowania określonych w rozporządzeniu odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub zaprojektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i uzyskana pisemna zgoda jej właściciela”.

Jak widać, nie tylko odległość jest tu wyznacznikiem, ale i inne parametry. Zasadniczo bowiem można było zbliżyć budynek na odległość mniejsza niż 4 m od granicy.

Przesunięcie granicy w wyniku prac geodezyjnych

Nadto należy ustalić, gdzie przebiegała granica. Być może przez te 20 lat, w wyniku dokładnych prac geodezyjnych, przesunęła się, co jest także niezwykle częste, i nie jest wykluczone, że wówczas budynek posadowiono prawidłowo.

Jeśli nie – PINB zapewne dokona wszczęcia postępowania w celu usunięcia naruszenia prawa. Może budynek postawiono w ramach samowoli albo niezgodnie z projektem. Nie da się jednak odpowiedzieć jednoznacznie, czy samo zgłoszenie do PINB pozwoli Panu uzyskać to, czego Pan się domaga – zamurowania okien. Jest to uzależnione od tego, czy faktycznie naruszono przepisy prawa budowlanego.

Warto poczytać: Prace remontowe - pozwolenie na wybicie okna

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »