Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana budynku jednorodzinny na wielorodzinny

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-10-06

Czy zmiana z budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny jest zmianą sposobu użytkowania w świetle obowiązujących przepisów prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie zmiany sposobu przeznaczenia budynku reguluje ustawa prawo budowlane. Zgodnie z art. 71 tejże ustawy przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

W pytaniu wskazał Pan, że wydano zgodę na rozbudowę budynku mieszkalnego bez doprecyzowania, czy chodzi o budynek jednorodzinny, czy wielorodzinny. Uważam zatem, że jeżeli obecny budynek (lub efekt końcowy prac budowlanych) będzie można uznać za budynek mieszkalny wielorodzinny, nie powstanie konieczność zgłoszenia zmiany przeznaczenia. Jeżeli natomiast okaże się, że aktualny budynek jest np. budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w planie ma on stać się wielorodzinnym, powstanie obowiązek zawiadomienia właściwego organu.

Trzeba zatem sięgnąć do definicji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Niestety nie odnajdziemy wyjaśnienia, czym jest budynek mieszkalny wielorodzinnym ani w ustawie Prawo budowlane, ani też w innych aktach wykonawczych. Należy jednak zaznaczyć, że prawo budowlane określa, czym jest budynek mieszkalny jednorodzinny. W konsekwencji na zasadzie przeciwności należy przyjąć, że budynek który nie spełnia wymogów budynku jednorodzinnego jest budynkiem wielorodzinnym.

W świetle art. 3 pkt. 2a Prawa budowlanego budynkiem jednorodzinnym jest  budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W konsekwencji zatem każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być kwalifikowany w rozumieniu ustawy jako budynek mieszkalny wielorodzinny, gdyż przepisy nie znają de facto kategorii pośredniej.

Proszę zatem porównać powyższą definicję z warunkami technicznymi budynku. Jeżeli ustali Pan, że istniejący budynek jest mieszkalny wielorodzinny, nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia. Jeżeli jednak nie spełnia ww. wymogów, konieczne będzie dokonanie zmiany.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Projektowanie zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich

Czy w przypadku projektowania zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich konieczne jest projektowanie domu mieszkalnego, czy może to również być budynek...

 

Wybicie drzwi w ścianie nośnej w mieszkaniu

Wybicie drzwi w ścianie nośnej w mieszkaniu

Przed zakupem mieszkania jego poprzedni współwłaściciel dokonał remontu. Obecnie jeden sąsiad napisał skargę, że jego zdaniem zmieniłem otwory okienne (to...

Zakup mieszkania w kamienicy i podzielenie go na dwa lokale

Zakup mieszkania w kamienicy i podzielenie go na dwa lokale

Zamierzam kupić mieszkanie w kamienicy, podzielić je na dwa lokale i sprzedać odrębnie. Chciałbym się dowiedzieć, jak przebiega taki proces. Co...

Dobudowanie kolejnego segmentu w zabudowie szeregowej

Kilka lat temu kupiłam segment narożny na skraju działki należącej do dewelopera. Oznacza to, że ściana mojego segmentu jest jednocześnie granicą mojej...

 

Wymiana balustrady w domu wielolokalowym

Mieszkamy w domu wielolokalowym stanowiącym współwłasność. Do naszego lokalu przynależy balkon, który ma metalowe barierki z szerokimi...

 

Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Czy mogę zmusić sąsiadów do zamurowania okien?

Sąsiedzi mają wybudowany ok. 20 lat temu dom w odległości mniejszej niż 4 m od granicy z naszą działką. W ścianie są okna. Czy jak...

Wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków w celu remontu i zamieszkania

Kupiliśmy z żoną stary dom do remontu. Chcieliśmy go ocieplić od zewnątrz, wymienić poszycie dachu oraz wstawić okna połaciowe. Niestety okazało...