Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dobudowanie kolejnego segmentu w zabudowie szeregowej

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-11-13

Kilka lat temu kupiłam segment narożny na skraju działki należącej do dewelopera. Oznacza to, że ściana mojego segmentu jest jednocześnie granicą mojej działki. Jest to segment narożny, więc wykończenie dachu jest około pól metra nad działką sąsiada. W chwili obecnej sąsiad – nowy właściciel działki przylegającej do mojego segmentu – chce wybudować nowe segmenty, twierdzi, że może dostawić się do mojej ściany i ewentualnie może też przerobić mój dach. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Czy w tym przypadku nie obowiązuje konieczność zachowania odległości od mojego segmentu? Dodam, że plan zagospodarowania mówi o zabudowie szeregowej na działce przylegającej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Minimalne odległości pomiędzy budynkami reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z §12 ust. 3 tego rozporządzenia, w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej.

Co więcej, w przedmiotowej kwestii kluczowe znaczenie ma także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który według przekazanych informacji dopuszcza zabudowę szeregową.

Należy zatem stwierdzić, iż budowa budynku przez właściciela działki sąsiedniej, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, będzie prawnie dopuszczalna w oparciu o obowiązujące przepisy. Co więcej, obowiązujące przepisy nie uzależniają możliwości budowy w granicy działki od zgody właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Z drugiej jednak strony, ze względu na planowane położenie budynku, jego obszar oddziaływania obejmie także Pana nieruchomość, co powinno spowodować, że stanie się Pan automatycznie stroną postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że w toku postępowania przysługiwać będą Panu jednakowe prawa jak inwestorowi. W związku z powyższym będzie Pan miał prawo wglądu do akt, składania wniosków, zażaleń i odwołań, a także skarg do sądów administracyjnych, przez co będzie miał Pan realny wpływ na sposób przeprowadzenia inwestycji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »