Budowa stawu bez pozwolenia na gruncie rolnym do 1000 m2

Chciałbym wykopać staw bez pozwolenia na gruncie rolnym do 1000 m2. Jednym zdaniem, chciałbym skorzystać ze znowelizowanego dwa razy w ostatnim czasie prawa budowlanego. Mowa tutaj o stawie wielkości do 1000 metrów kwadratowych i głębokości trzech metrów, położone w całości na gruntach rolnych, zasilane wodami opadowymi, gruntowymi i roztopowymi. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uniknąć sytuacji – sam wykopałeś, to sam zasypiesz i sam zapłacisz?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa stawu bez pozwolenia na gruncie rolnym do 1000 m2

Zgłoszenie budowy stawu do 1000 m2

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne zgłoszenia wodnoprawnego wymaga wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem. Budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, położonych w całości na gruntach rolnych, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych. Wymagane jest natomiast dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego, które przedkładane jest w siedzibie Kierownika Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dokonanie zgłoszenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości wskazanej w art. 398 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Z kolei budowa zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1000 m2 lub o głębokości przekraczającej 3 m, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych, ale wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wskazana jest w art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załącznikiem jest m.in. operat wodnoprawny. Dokumentację związaną z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego można złożyć również za pośrednictwem Nadzoru Wodnego.

Ww. zasady dotyczą jednak zbiorników wodnych, które wykonane zostały bez użycia wyrobów budowlanych (bez zastawek, mnichów, folii uszczelniającej dno zbiornika itp.), a więc nie podlegają ustawie Prawo budowlane. Woda w tych zbiornikach może pochodzić wyłącznie z wód roztopowych, opadowych lub gruntowych. Zbiornik nie może być zasilany wodą ze studni lub rzeki.

Zobacz też: Staw na działce

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Założenie stawu z użyciem wyrobów budowlanych

Z kolei art. 29 ust. 2 pkt 32 ustawy Prawo budowlane dotyczy zbiorników wykonanych przy użyciu wyrobów budowlanych i wskazuje, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. W myśl więc tego przepisu budowa stawów i wszelkich zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych, nie będzie wymagać decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Takie zbiorniki właściciel gruntu rolnego może lokować na swoim gruncie rolnym bez dokonywania jakichkolwiek formalności. W analizowanym przepisie ustawy Prawo budowlane, ustawodawca wyłączył budowę położonych w całości na gruntach rolnych stawów i zbiorników wodnych spod reglamentacji administracyjnej określając ich maksymalną powierzchnię na nie przekraczającą 1000 m2 i głębokość na nie przekraczającą 3 m.

Przeczytaj też: Ile domków letniskowych na działce 1000 m2

Rozbudowa stawu na gruntach rolnych

W przypadku natomiast istniejącego stawu i zbiornika wodnego położonego w całości na gruntach rolnych, jego rozbudowa jest dopuszczalna bez decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, pod warunkiem nieprzekroczenia przez staw lub zbiornik po rozbudowie maksymalnej powierzchni wynoszącej 1000 m2.

Budowa stawu - z użyciem wyrobów budowlanych lub bez

Mam nadzieję, że rozwiązałam Pana wątpliwości i przepis jest już jasny. Zasadnicze znaczenie ma to, czy wykonuje Pan staw z użyciem wyrobów budowlanych czy też bez ich użycia. Wówczas to albo stosuje Pan ustawę Prawo wodne i musi dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie (w zależności od paramentów), albo stosuje Pan ustawę Prawo budowlane i mieszcząc się w parametrach, nie zgłasza nic ani nie uzyskuje pozwolenia na budowę od organów architektoniczno-budowlanych – albo musi to uczynić, gdy owe parametry Pan przekroczy. Kluczem jest ustalenie, czy podlega Pan pod ustawę Prawo wodne, czy pod ustawę Prawo budowlane (tj. czy staw jako zbiornik wodny wykonuje z użyciem wyrobów budowlanych, czy tez bez nich, tj. bez zastawek, mnichów, folii uszczelniającej dno zbiornika itp. i woda w stawie pochodzić będzie wówczas wyłącznie z wód roztopowych, opadowych lub gruntowych).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »